Život prije rođenja - Period u maternici

Sažetak

Ljudski život na Zemlji započinje začećem. Ovo je u skladu s njegovom sudbinom. Međutim, nakon trećeg mjeseca suptilno tijelo ulazi u maternicu. U maternici, suptilno tijelo odražava svijest odrasle osobe. Duhovna praksa može značajno olakšati trudnoću, privući bolje suptilno tijelo i pomažući fetusu razviti impresiju o duhovnoj praksi. Visok postotak komplikacija tijekom trudnoće najvjerojatnije u svom korijenu ima duhovni uzrok. To je još vjerojatnije u slučaju pobačaja, mrtvorođenja i abortusa.

Za razumijevanje ovog članka pogledajte sljedeće članke:

1. Uvod u proces ponovnog rođenja i život u maternici

U članku Život prije rođenja (1. dio): Vrijeme prije začeća, objasnili smo kako nakon smrti osobe, njeno suptilno tijelo boravi u jednoj od 13 suptilnih ravni Univerzuma prema njenom duhovnoj razini i opsegu njenih zasluga/grijehova. U toj suptilnoj ravni, ona doživljava razne stupnjeve sreće ili nesreće ovisno o njezinim zaslugama, odnosno grijesima. U njoj će ostati sve dok ne dođe vrijeme za ponovno rođenje na Zemlji. Ljudsko ponovno rođenje može biti u obliku virusa, bakterije, biljke, životinje ili ljudskog bića. U ovom članku, objasniti ćemo neke duhovne aspekte ponovog procesa rađanja od vremena začeća do rođenja.

Pokušali smo objasniti ove duhovne perspektive kroz seriju pitanja koja slijede put suptilnog tijela od vremena začeća do rođenja djeteta i različite prepreke koje možemo susresti na putu.

Sve informacije u ovom članku su dobivene metodologijom duhovnog istraživanja.

2. Ulazak suptilnog tijela u maternicu

2.1 Dolazi li suptilno tijelo na neku vrstu čekaonice prije rođenja?

Ne postoji neka specifična čekaonica gdje se suptilna tijela okupljaju prije rođenja na Zemlji kao što to rade poslije smrti.

[Postoji suptilna ravan koja se zove Martyaloka( Martjaloka/Ravan mrtvih) gdje suptilno tijelo odlazi nakon fizičke smrti. Ona se prolazi prije dostizanja konačne destinacije u jednoj od suptilnih ravni Univerzuma. Pogledaj članak Ravni Mrtvih.

Međutim suptilna tijela s viših pozitivnih suptilnih ravni kao što je Raj (Swargaloka/Svargaloka) ili više i s nižih negativnih suptilnih ravni kao što su prve tri ravni Pakla (Paataal/Patal)), prvo se kreću u ravni Čistilišta (Bhuvaloka/Buvalok) prije ulaska u ravan Zemlje. Ovaj tranzicijski period je ekstremno kratak, tj. samo oko nekoliko sekundi. Sva suptilna tijela koja se vraćaju na Zemlju rođenjem također momentalno prolaze kroz Ravan Mrtvih (Martyaloka).

2.2 Ponovno rođenje i vrijeme začeća

2.2.1 Kada suptilno tijelo zna kada će se roditi?

Suptilno tijelo zna da će se roditi u vrijeme začeća.

[Napomena: U 70-80 % slučajeva ovo isto suptilno tijelo koje je namijenjeno u vrijeme začeća ostaje kroz cijelo trajanje trudnoće i konačno se rodi. U 20-30% slučajeva, međutim, može biti istisnuto tako da drugo suptilno tijelo sa sljedećim visokim računom uzimanja-i-davanja i vremenom pogodnim za rođenje zauzima njegovo mjesto u maternici. Ovo može biti zbog:

 • duhovne prakse majke ili

 • rituala koji su napravili roditelji ili

 • miješanja preminulih predaka u dogovoru s duhovima na višoj razini.

Pogledajte odjeljak : Može li žena privući naprednije ili sattvik suptilno tijelo u vrijeme začeća?

2.2.2 Kako suptilno tijelo zna vrijeme začeća?

Pravo je čudo kako suptilno tijelo točno zna vrijeme začeća i da je određena oplođena jajna stanica (zigota) formirana nakon začeća doista namijenjena njemu, ako uzmemo u obzir sljedeće: .

 • Postoje bilioni suptilnih tijela u suptilnim ravnima.

 • Od biliona, samo će se jedno roditi.

 • Roditelji se mogu truditi nekoliko mjeseci prije nego se začeće dogodi.

Prema tome, razmatrajući skalu i magnitude, suptilno tijelo biva precizno spojeno s određenom obitelji jer u suptilnom svijetu sve funkcionira u skladu s vibracijama i frekvencijama. Prema računu uzimanja i davanja s budućim roditeljima, suptilno je tijelo nesvjesno privučeno u maternicu u vrijeme začeća od vibracija računa uzimanja i davanja. Dok gravitira prema novoj obitelji ono nema nikakvog izbora.

2.2.3 Kada točno suptilno tijelo ulazi u fetus?

U vrijeme začeća, kao što smo ranije objasnili, suptilno tijelo zna da je određena zigota namijenjena njemu.

Tijekom prva tri mjeseca trudnoće, suptilno tijelo je uglavnom u suptilnoj ravni od kuda je i došlo i može, a i ne mora često posjećivati maternicu. Međutim, nakon trećeg mjeseca suptilno tijelo će vjerojatno stalno boraviti u maternici. Vrijeme ulaska u maternicu može varirati od jednog do drugog suptilnog tijela. Ovo vrijeme ulaska je generalno nakon trećeg mjeseca, ali se može produžiti do sedmog mjeseca. Što je suptilno tijelo više vezano za Zemlju prije će zauzeti svoje mjesto u maternici.

Cijeli proces je sličan gradnji kuće. Mi smo općenito prisutni u vrijeme početka konstrukcije da bi razgovarali s graditeljem. S vremena na vrijeme možemo provjeriti konstrukciju kuće. Međutim, konačno ulazimo kada je kuća spremna. Vrijeme začeća do tri mjeseca je slično konstrukciji kuće.  Nakon trećeg mjeseca veličina fetusa je adekvatna za ulazak suptilnog tijela; kao kada je kuća spremna za useljenje

Entry of the subtle body into the womb

Prethodna suptilna slika prikazuje prolaz suptilnog tijela iz Čistilišta u fetus u maternici. Dok prolazi kroz ravan Čistilišta prema maternici, suptilno tijelo uglavnom ometaju crna energija suptilnih tijela preminulih predaka ili duhovi .

2.2.4 Zašto suptilno tijelo ulazi i izlazi iz fetusa tijekom prvih tri do sedam mjeseci?

Nakon suptilnog svijeta, fetus i maternica su novo okruženje u kojem suptilno tijelo boravi.jedno, suptilno tijelo sebe doživljava u istoj veličini kao što je imalo u prošlim rođenjima (tu se misli na veličinu tijela), čak i dugo nakon izlaska iz fizičkog tijela. Dakle, tijesna oplođena jajna stanica za vrijeme začeća prilično je zastrašujuća za suptilno tijelo. Ustvari, ova barijera je više psihološke prirode, budući da suptilno tijelo može poprimiti bilo koji oblik i veličinu. U trećem mjesecu trudnoće maternica postaje dovoljno prostrana da suptilno tijelo uđe i ostane u njoj. Suptilno tijelo može napustiti i ući u fetus prema volji odlaska u suptilnu regiju. Ove posjete prijašnjem domu u suptilnoj ravni postaju sve rjeđe i rjeđe kako vrijeme prolazi i nakon sedmog mjeseca ono trajno ostaje u maternici. Do ovoga dolazi jer suptilno tijelo vremenom gubi vezanost za raniju suptilnu ravan i postaje vezano za Zemlju.

2.2.5 Kako suptilno tijelo ulazi u fetus u maternici?

Suptilno tijelo može ući u maternicu na razne načine. 70% suptilnih tijela ulazi kroz kožu fetusa i 30% kroz razne otvore kao što su usta, nosnice itd.

2.2.6 Da li buduća majka zna kada je vrijeme ulaska?

Samo buduće majke iznad 70% duhovne razine su dovoljno senzibilne da osjete ulazak suptilnog tijela. Majke na tako visokom duhovnom nivou obično nose duhovno uznapredovalu djecu.

2.2.7 Da li sudbina buduće bebe počinje u majčinoj maternici ili kada se rodi za devet mjeseci?

Sudbina budućeg djeteta počinje u vrijeme začeća.

3. Period u maternici

3.1 Osjećaji straha suptilnog tijela

Naša prirodna sklonost je strah od nepoznatog. Cijeli proces ponovnog rođenja i ulazak u maternicu za suptilno tijelo se kreće od poznatog (suptilni svijet) do nepoznatog (maternica). Kako je maternica kompletno nepoznata situacija za suptilno tijelo, ono doživljava različite stupnjeve straha.

Suptilna tijela nose dugotrajnu mentalnu impresiju odraslog ljudskog tijela iz ranijeg rođenja. Dakle, potpuna je agonija za suptilno tijelo da bude zatvoreno u maternicu. U slučajevima gdje je duboko ukorijenjena impresija osvete obitelji u kojoj će se roditi ili neka intenzivna želja koja čeka ispunjenje, suptilna tijela mogu s priželjkivanjem provesti vrijeme prije rođenja prihvaćajući neudobnost.

3.2 Kompletna svijest prošlih života

Suptilno tijelo u maternici ima kompletnu svijest odraslog čovjeka u skladu sa ranijom suptilnom ravni iz koje je došlo. Ovo se nastavlja do vremena rođenja. Čak i pri rođenju postoji momentalna svijest o prošlom životu u suptilnoj ravni i tada veo Maayee (Velika Iluzija) ublažava svijest o prošlom životu novorođenog. Kako se čovjek više uključuje u ovaj život lagano zaboravlja prošli život.

Sljedeći dijagram prikazuje kako se neki od nas sjećaju prošlih života nakon rođenja.

Memories before birth

4. Komplikacije tijekom trudnoće

Oko 40% komplikacija tijekom trudnoće kao što su prekomjerne i učestale jutarnje mučnine itd. su uzrokovane duhovnim faktorima. Fizički i psihološki faktori učestvuju svaki po 30%.

Duhovni razlozi su uglavnom sudbina majke ili suptilna tijela predaka  koji otežavaju probleme.

5. Pobačaji i mrtvorođenja

Kroz duhovno istraživanje slijede razlozi za pobačaje i mrtvorođenja.

Causes of miscarriages and still births

Pobačaji i mrtvorođenja nastaju većinom zbog duhovnih razloga. Osim računa davanja-i- uzimanja između fetusa i majke, suptilna tijela predaka imaju veliku ulogu u uzrokovanju pobačaja i mrtvorođenja. Pobačaji i mrtvorođenja su često uzrok negativnog računa davanja-i-uzimanja kojim je, smrću, fetus uzrokovao nereću budućoj majci i obitelji općenito. Fetus ne zna unaprijed za ovaj događaj.

Također pogledajte Odjeljak 7 – Utjecaj preminulih predaka/duhova (negativne energije) na suptilno tijelo u maternici

5.1 Gdje odlaze suptilna tijela mrtvorođenih?

Suptilna tijela mrtvorođenih fetusa, kao i u slučajevima pobačaja i abortusa, slijede isti put nakon smrti kao i suptilna tijela odraslih. Prema tome njihova destinacija u životu poslije smrti će biti odlučena njihovom duhovnom razinom i zaslugama i grijehovima od prijašnjih rođenja.

6. Duhovne implikacije abortusa

Sa svakim abortusom se u svakom od slučajeva stvara ili izmiruje veliki račun davanja i uzimanja između suptilnog tijela i roditelja. Međutim, bez obzira na račun davanja i uzimanja, kako abortus znači skraćivanje života, nastaje grijeh. Ovo je sa perspektivom da je život na Zemlji dragocjen jer je jedino mjesto gdje duhovni rast može ići prema finalnom cilju, a to je realizacija Boga.

Ako gledamo na intenzitet grijeha počinjenog ubijanjem embrija, on je manji nego kod ubijanja odraslog. Sljedeća tablica daje relativnu skalu grijeha koji nastaje ubijanjem različitih tipova ljudi.

Comparision of sin/demerit for killing an embryo and various types of people

Uzimajući u obzir gornju relativnu skalu, ubojstvo Sveca bi značilo 100 jedinica u razmjerama grijeha. Na relativnoj skali, ubojstvom potencijalne osobe kroz abortus nastaje jedna jedinica. Glavni razlog razlike je što je uzet u obzir osobi pozitivni učinak na društvo.

Ako smo morali gledati na abortus sa pozicije nakane iza abortusa tada sljedeća tablica daje smjernice za relativnu skalu nastalog grijeha. U ovoj tablici kao referentna točka uzeli smo ubojstvo čovjeka za 100 jedinica.

Magnitude of sin depending on intent of abortion

Članovi obitelji i liječnici koji su uključeni u proces donošenja odluke o abortusu dijele grijeh abortusa.

Jedine iznimke ovoga pravila su kada je majka prisiljena na abortus zbog medicinskih razloga da spasi svoj život ili kada je to prepreka u provođenju vlastite duhovne prakse.

Ovdje koristimo termin duhovne prakse u kontekstu šest osnovnih principa duhovne prakse gdje se osoba odriče majčinstva zbog puno većeg cilja u životu tj. kompletno posvećujući vlastiti život prema realizaciji Boga i pomažući drugima u tom procesu. Osoba treba biti minimalno na 50% duhovne razine da može donijeti tako važnu odluku iz prave perspektive i duhovne zrelosti (Prosječna osoba u ovim vremenima je na 20-25% duhovne razine).

Ako je abortus učinjen iz bilo kojeg drugog razloga, a ne duhovnog, tada osim negativnog računa davanja i uzimanja sa suptilnim tijelom fetusa, nastaje grijeh.

Mnogo puta se ljudi odlučuju na abortus kada spoznaju da će se dijete roditi sa ozbiljnim deformacijama. Opet to je sudbina majke i djeteta da pate toliko jedinica nesreće zbog deformacija i nema smisla bježati od te sudbine jer će ih ona dostići u nekom drugom rođenju.

7. Utjecaj suptilnih tijela preminulih predaka/duhova (negativne energije) na suptilno tijelo u maternici

Suptilna tijela preminulih predaka, pogotovo ona sa duhovnom snagom ili sa pomoći moćnih duhova kao što su suptilni čarobnjaci (maantriks) mogu pogađati suptilno tijelo u maternici.

Pogledajte članak – Zašto bi mi moji preminuli voljeni ili drugi moji preci željeli povrijediti?

Ovo može biti iz sljedećih razloga:

 • Zadobiti pažnju obitelji da se učini nešto za preminule pretke na duhovnoj razini

 • Zadobiti kontrolu nad suptilnim tijelom u maternici

 • Osveta nad fetusom mučeći ga

 • Osveta nad majkom mučeći je tijekom trudnoće tako što se pogađa fetus. U takvim slučajevima majka obično pati tešku trudnoću kao što su dugotrajne i česte jutarnje mučnine, visok krvni tlak itd.

 • Osveta nad roditeljima mučeći fetus

 • Ugrađivanje sjemena ovisnosti u buduće dijete. Pogledajte članak: Uzroci ovisnosti.

Duhovno istraživanje otkriva da kao i u slučajevima općenite populacije, oko 100 % fetusa su pod utjecajem, a 30% fetusa je zaposjednuto od strane suptilnih tijela preminulih predaka ili duhova kada je u maternici. Utjecati na fetus je općenito lagano za suptilna tijela predaka ili duha jer je buduća osoba tada najranjivija. Ponekad je duhovna moć suptilnog tijela preminulog pretka koji želi osvetu slaba. Međutim on i dalje može tražiti osvetu. Čista negativna želja za osvetom automatski gomila duhovnu moć od moćnih duhova sa viših razina.

8. Uloga majčinih pozitivnih utjecaja

8.1 Može li žena privući naprednije ili sattvik suptilno tijelo u sebe u vrijeme začeća?

Da, žena može privući naprednije i sattvik suptilno tijelo tijekom trudnoće kroz duhovnu praksu. Međutim njezina duhovna praksa mora biti dovoljno intenzivna (minimalno četiri-pet kvalitetnih sati dnevno) kako bi povećala svoju duhovnu razinu iznad 40%. Žene iznad ove duhovne razine mogu kada su trudne privući sattvik suptilna tijela u svoju utrobu. Ovo se događa automatski, nisu potrebne nikakve specijalne molitve ili napori.

Ono što je važno je da odlučujući faktor nije samo bilo koji tip duhovne prakse ili njezine kvantitete, već da je postignut duhovni napredak. Samo kada prakticiramo Duhovnost prema šest osnovnih principa duhovne prakse ono rezultira našim duhovnim rastom. Proističući učinak je progresivni porast u duhovnoj razini. Sattvik suptilno tijelo je karakterizirano pozitivnim karakteristikama kao što je dobar intelekt, dobre crte osobnosti i najvažnije sklonost ka Duhovnosti.

8.2 Koji je učinak duhovne prakse buduće majke na fetus?

Kada duhovna praksa buduće majke rezultira neprekinutim duhovnim rastom iznad 40% duhovne razine ona također počinje pozitivno utjecati na fetus u utrobi. Ovo je jer buduća majka iznad 40% duhovne razine zrači sattvikta (suptilna osnovna  sattva komponenta). Dakle ta sattvikta pozitivno utječe na fetus sa duhovne razine.

Effect of mother chanting the Name of God on the developing foetus

Kontinuirana duhovna praksa buduće majke kroz pojanje stvara impresiju pojanja u podsvjesnom umu budućeg djeteta.

Čak iako suptilno tijelo nije u utrobi u prvom tromjesječju trudnoće, ono i dalje dobiva beneficije s time što utroba postaje više sattvik.

Ova sattvikta dobivena od majke je preusmjerena prema olakšanju problema u vezi sa trudnoćom i fetusom. Kako krenu ranije, u prosjeku, 30% problema u trudnoći  nastaju zbog fizičkih uzroka, drugih 30% zbog psiholoških uzroka i preostalih 40% nastaju zbog duhovnih uzroka. Unutar duhovnih uzroka, najčešći su sudbina, račun davanja i uzimanja  i problemi od preminulih predaka. Sattvikta se koristi da nadilazi ili smanji duhovne korijenske uzroke problema u trudnoći. Ona također ima učinak mreškanja na um u prevazilaženju psiholoških problema kao što je negativno razmišljanje itd.

Najvažnija korist od duhovne prakse osim duhovnog rasta je izravnavanje računa davanja i uzimanja koji može prouzročiti velike prepreke u trudnoći. Čak i ako se prepreke dogode, roditelji koji prakticiraju Duhovnost imaju unutrašnju snagu da se uzdignu iznad toga i na kraju prepreke ostvare minimalni utjecaj. Duhovna energija izazvana duhovnom praksom može ublažiti prepreke na općenitoj razini ili specifičnoj razini prema potrebi fetusa. Na općenitoj razini može se koristiti za reduciranje invalidnosti koja bi se pojavila u autističnom djetetu rođenom od te majke. Primjer primjene na specifičnoj razini  bila bi redukcija u intenzitetu sudbinske sljepoće fetusa.

Kontinuirana duhovna praksa majke može pomoći povećati duhovnu razinu fetusa vrlo marginalno ( 0.1%). Još važnije redovita duhovna praksa majke stvara impresiju duhovne prakse na svijest fetusa. Ova impresija potrebe za redovitom duhovnom praksom je nesumljivo najveći dar koji roditelj može dati djetetu jer je u kompletnom poravnanju sa svrhom našeg rođenja.

8.3 Da li aktivnost trudne majke utječe na fetus?

Aktivnost trudne majke utječe na fetus. Totalna suma osnovne suptilne komponente izazvane od aktivnosti trudne majke utječe na suptilnu osnovnu komponentu fetusa. Na primjer ako majka jede pretežno sattvik hranu (svježu vegetarijansku hranu), ima sattvik misli i aktivnost (kao pojanje, čitanje svetih tekstova itd.) ona postaje pretežno sattvik i ta sattvikta je dodijeljena fetusu. Umjesto toga ako uživa  raja-tama hranu (ustajalu, zamrznutu, nevegetarijansku hranu),  i ima raja-tama misli i aktivnosti (pretjerano gledanje TV-a, pretjerano razgovaranje, pušenje i pijenje, itd.) tada će dodijeliti svoju pretežitu raja-tama komponentu u fetus.

Trudna majka može planirati svoj životni stil unutar svojih ograničenja i okolnosti da bude što više može sattvik tako da fetus dobije beneficije od toga. Pogledaj poglavlje sattvik životni stil.

8.4 Koji je učinak duhovnog statusa fetusa na majku?

8.4.1 Duhovno pozitivan fetus

Fetus sa pozitivnom energijom koja može biti zbog njegove visoke duhovne razine ili utjecaja pozitivne energije na njega, pozitivno utječe na majku. Takve su trudnoće općenito bez problema i normalna majka doživljava cjelokupno bolje zdravlje tijekom takve trudnoće.

Ako međutim majka ima nevolje zbog preminulih predaka ili duhova, prisustvo duhovno pozitivnog fetusa djeluje kao kontinuirani fokus duhovnog iscjeljenja majke. U takvim slučajevima majka može doživjeti blage do umjerene poteškoće. Poteškoće nastaju zbog kontinuirane suptilne borbe između negativne energije u majci i pozitivne energije u fetusu.

Ova duhovna pozitivnost fetusa, međutim, traje dok je ono u utrobi. Nakon rođenja kada se razvije suptilni ego ili “Ja”, pozitivnost počinje opadati. Ovo se događa kada pri rođenju dijete osjeća gušenje, počinje disati, osjeća glad itd.

Suptilna tijela iznad 50% duhovne razine nastavljaju svoju duhovnu praksu u utrobi.

Sljedeća suptilna slika pokazuja kako pojanje suptilnog tijela u fetusu zrači pozitivnu energiju koja pomaže povećati pozitivnost majke.

Effect of the foetus' chanting on mother

8.4.2 Duhovno negativan fetus

A foetus mildly affected by black energy

Ovo je suptilna slika fetusa koji je blago pod utjecajem crne energije suptilnih tijela preminulih predaka ili duhova. Ovo je suptilan pogled viđen u prosječnoj trudnoći. Možemo vidjeti da je čak i pupkovina prekrivena crnom energijom. Ovo se općenito događa kada ni buduća majka ni suptilno tijelo u fetusu ne rade duhovnu praksu.

Fetus koji je pod utjecajem suptilnih tijela preminulih predaka ili duhova je izvor negativne energije i kao takav je uzrok nevolja kod majke. Međutim, samo majke koje su duhovno senzibilne će moći primjetiti nevolju. U današnja vremena, pretpostavljajući da je 100% populacije pod utjecajem, većina majki ima prekrivač crne energije oko njih, oko četiri cm širok, koji ih čini nesenzibilnima za sljedeće malo povećanje nevolje. Takve trudnoće su nestabilne i imaju visoke komplikacije.

Suptilno tijelo može utjecati na majku stavljajući joj misli u um. Međutim ona ne razumije da to dolazi od fetusa i zabunom misli da su njezine. Ovo je jedan od načina na koji suptilno tijelo u fetusu dovršava svoj račun davanja i uzimanja sa budućom majkom. Misli mogu biti pozitivne ili negativne. Suptilno tijelo može utjecati na buduću majku kada je njegova duhovna razina nekih 20% veća od njezine ili kada duhovnu energiju pruža duh.

9. Sažetak

 • Životno putovanje počinje u vrijeme začeća. Međutim suptilno tijelo ulazi u utrobu tek nakon trećeg mjeseca.
 • Embrij/fetus je vrlo ranjiv na štetne utjecaje iz suptilnog carstva. Veliki događaji kao pobačaji i mrtvorođenja nastaju pretežno zbog razloga čiji korijen je u duhovnoj dimenziji.
 • Samo duhovna praksa može ublažiti probleme gdje je korijenski problem u duhovnoj dimenziji.
 • Duhovnom praksom buduća majka pomaže:
  • zaštititi trudnoću od tih problema čiji uzrok je duhovni
  • privući više sattvik suptilno tijelo u utrobu.