Life before birth

Za bolje razumijevanje ovog članka molimo Vas upoznajte se i sa sljedećim člancima:


Sadržaj

1. Uvod u život prije rođenja

Je li je ovaj život sve što imamo? Otkuda dolazimo prije nego što se rodimo? Kamo idemo kada umremo?

 • Ova pitanja su bez sumnje poznata većini nas. Prije nekog vremena objavili smo članak ‘Gdje odlazimo poslije smrti’. Duhovnim istraživanjem u seriji od dva članka otkriti ćemo naš život prije rođenja:

Objavili smo oba članka, život prije rođenja i život poslije smrti, jer oni usmjeravaju pažnju da svoje živote živimo s posljedicama. Zakon karme vlada čitavim našim životom. Život koji vodimo u sadašnjem rođenju određuje kvalitetu sljedećih života. Paradoksalno, dok se većina ljudi interesira za duhovni život prije rođenja, ili za život poslije smrti, samo nekolicina se zanima napraviti nešto konkretno po pitanju njihovog duhovnog života na Zemlji. To je stoga da bismo imali bolji život poslije smrti i u sljedećim rođenjima, te da bismo na kraju izašli iz kruga rađanja i smrti.

2.Gdje se nalazimo prije rođenja?

Nakon što umremo na Zemlji, mi (tj. naša suptilna tijela) odlazimo u mnoge ravni Univerzuma, ovisno od duhovne razine i stečenih zasluga i grijehova. Ovdje ostajemo neko vrijeme prije nego što dobijemo priliku biti ponovno rođeni na Zemlji. (povezano s točkom 2.4 u koje suptilne ravni najčešće odlazimo).

2.1 Život prije rođenja: Ravni Raja i iznad. U današnje vrijeme, samo dvoje od nas 100 će moći dosegnuti više pozitivne ravni Univerzuma kao što su Raj (Swargaloka/Svargaloka), Mahalok-a (Mahaloka), itd. U višim ravnima Univerzuma dominiraju osjećaji sreće i Blaženstva.

Ostali odlaze u Čistilište (Bhuvaloka/Buvalok) ili u neke ravni Pakla (Patal/Patal). Ovdje dominiraju osjećaj tuge i ekstremna patnja.

The seven positive and seven negative regions

2.2 Život prije rođenja: Čistilište (Bhuvaloka, Buvaloka)

Patnja koja se osjeća u Čistilištu (Bhuvaloka) općenito je daleko veća nego na Zemlji, jer tamo nema mnogo slobodne volje. Suptilna tijela iz viših ravni, kao što su Raj i Mahaloka vode 10% suptilnih tijela u Čistilištu (Bhuvaloka). Ova suptilna tijela su tragatelji koji žude za duhovnim napretkom. U prosjeku 2% suptilnih tijela je u potpunosti kontrolirano sudbinom, a 88% suptilnih tijela je zaposjednuto duhovima (negativne energije) koji ih kontroliraju. Ova suptilna tijela su u potpunosti svjesna da su zaposjednuta duhovima, ali se ne mogu zaštiti jer nemaju nimalo svoje duhovne energije.

2.3 Život prije rođenja: Ravni Pakla (Patal, Patal)

Čak i najgori dio nečijeg života na Zemlji je bolji od onog u ravnima Pakla (Patal). U Paklu (Patal) suptilna tijela su 100% kontrolirana negativnim energijama viših razina. Što se ide u dublje ravni Pakla, patnja i bol se sve više povećavaju. U ravni Bhuvaloka u prosjeku ostajemo 50-400 godina prije nego što postanemo dostojni ponovnog rođenja na Zemlji. U slučaju Pakla, možemo patiti tisućama godina prije nego što dobijemo priliku ponovno se roditi.

2.4 Duhovna praksa u suptilnim ravnima

Sljedeći grafikon pokazuje vjerojatnost u koju ćemo suptilnu ravan otići nakon smrti u današnjem vremenu.

Suptilne regije u Univerzumu Scenario 1- Vrijeme mira Scenario 2 – Vrijeme sukoba
Više pozitivne regije Univerzuma (poput Maharlok i iznad) Manje od 0.1% 0.40%
Raj (Swarga) Manje od 1% 1.60%
Čistilište (Bhuvarlok) 85% 30%
1. regija Pakla 10% 30%
1. regija Pakla 30%
3. regija Pakla 4% 3%
4. regija Pakla 2%
5. regija Pakla 2%
6. regija Pakla 1%
7. regija Pakla 0%
100% 100%

Jedino što može smanjiti patnju u nižim suptilnim ravnima Univerzuma je duhovna praksa. Međutim, vjerojatnost obavljanja duhovne prakse u nižim suptilnim ravnima Univerzuma (npr. Čistilište ili Pakao) je ravna nuli. Intenzivna patnja udružena s napadima duhova iz viših razina čini okolinu nemogućom za obavljanje duhovne prakse jer se suptilna tijela okreću ka preživljavanju kako bi podnijeli surovost okoline.

U suptilnoj ravni Raja (Swargaloka), doživljena sreća je tolika da suptilna tijela bivaju ponesena ovakvim iskustvom i teško da rade bilo kakvu duhovnu praksu. Dakle dok suptilna tijela u Raju (Swargaloka) teoretski mogu raditi duhovnu praksu, vjerojatnost da se to stvarno dogodi je minimalna zbog odvlačenja pažnje raznih užitaka.

Duhovna praksa se može obavljati, a zapravo se i dešava jedino u višim suptilnim ravnima Mahaloka do Satyaloka. Suptilna tijela koja se tu nalaze ne moraju se ponovno rađati na Zemlji da bi izmirila račun uzimanja – davanja ili kako bi radila duhovnu praksu.

Život u ravni Zemlje je od velikog značaja jer je to jedino mjesto na kojem se ljudi iz nižih ravni mogu roditi kako bi obavljali duhovnu praksu, izmirili račune uzimanja- davanja, te izašli iz kruga rađanja i umiranja.

2.5  Jesmo li smo svjesni naših prethodnih života dok smo u suptilnim ravnima?

Prosječno suptilno tijelo općenito se sjeća samo događaja iz posljednjeg života na zemlji. Prethodnih rođenja se ne sjeća osim ukoliko nisu veoma upečatljivi. Ovo zavisi od vremena u kojem će se suptilno tijelo ponovno roditi na Zemlji. Želja da znamo nešto iz prethodnih života nije najbitnija stvar u ravnima kao što su Čistilište ili Pakao. Izbjegavanje nesreće, izbjegavanje napada duhova, te agonija zbog odvojenosti od ljudi za koje su vezani, uglavnom okupiraju većinu suptilnih tijela u Čistilištu.

2.5.1  Zašto se u ovom životu ne sjećamo prethodnih života?

S rođenjem u ovom svijetu zaboravljamo prethodni život u suptilnim ravnima i na Zemlji. Naša fizička čula jako nadvladaju naše šesto čulo i gubimo sposobnost sagledavanja prošlih života. To je također Božja milost za nas što je uredio tako da se ne možemo sjetiti prethodnih života. Samo zamislite koliko bi bilo teško da iz dana u dan preživljavamo situacije u ovom životu sjećajući se prethodnih života, sjećajući se, recimo veza iz prethodnih života koje smo imali s ljudima u ovom životu. Na primjer, otac i sin u ovom životu su u prethodnom mogli biti muž i žena.

3. Zašto smo rođeni na Zemlji?

Na Zemlji smo rođeni kako bismo izmirili naše račune uzimanja-davanja ili Karmu i kako bismo radili duhovnu praksu. U Čistilištu ili u Paklu je skoro nemoguće raditi duhovnu praksu jer se moraju izmiriti računi uzimanja-davanja.

Vezano za članak svrha života.

Poslije nečije smrti, ponovno rođenje na Zemlji nije u rukama te osobe (ili bolje njegovog suptilnog tijela). Rođenje na Zemljinoj ravni je rijetko. Za svaki ulazak suptilnog tijela u embrij utrkuju se milijuni drugih suptilnih tijela kako bi se rodili na Zemlji i osjetili svjetovni život. Međutim, samo ona suptilna tijela kojima je predodređeno da postanu embriji roditi će se na Zemlji.

4. Koji čimbenici određuju kada, gdje i tko će nas roditi ponovo na Zemlji

Dva glavna čimbenika koji određuju naše rođenje na Zemlji su:

 1. Jesu li uvjeti na Zemlji pogodni da se izmire računi uzimanja-davanja?
 2. U kojoj smo ravni bili prije nego što smo rođeni na Zemlji?

4.1 Račun uzimanja – davanja i ponovno rođenje

Naš račun uzimanja-davanja je jedini najvažniji čimbenik koji odlučuje:

 • Vremenski period u kojem ćemo se roditi
 • U kojoj obitelji, itd.

Naš račun uzimanja-davanja odlučuje vrijeme našeg začeća točno do godine, mjeseca, sata, minute i sekunde. To znači da život na Zemlji započinjemo točno u vrijeme koje je najpogodnije za nas kako bismo izmirili maksimum nakupljenog računa uzimanja-davanja. Stoga se rađamo u isto vrijeme u kojem su ljudi oko nas s kojima imamo velike račune uzimanja-davanja i kada su vanjske situacije na Zemlji pogodne. Pogledati ćemo sljedeći primjer analize slučaja:

Gospodin A je pokrao cjelokupno bogatstvo gospodinu B. Tako je stvoren negativan račun uzimanja-davanja između gospodina A i gospodina B. Ako gospodin A umre, a ne otplati dug, onda će se on morati ponovno roditi da bi povratio dug i izmirio račun s gospodinom B. Kako bi ovo ispunio, morati će se ubrzo roditi dok je gospodin B još uvijek živ, ili sačekati da se gospodin B ponovno rodi. Također, ukoliko bi gospodin A nastavio živjeti baveći se nepoštenim poslovima, morao bi se suočiti s velikim nesrećama u jednom ili više sljedećih rođenja kako bi se iskupio. Naravno, morao bi biti rođen u vrijeme opće krize. Dakle, ne bi mogao biti rođen u relativno povoljnim vremenima.

Važan dio u vezi s računom uzimanja-davanja je da nije uspostavljen prema količini novca koja treba biti vraćena, itd. već prema jedinicama sreće i nesreće. U gore navedenom primjeru ako je gospodin A, prevarivši gospodina B za određenu količinu novca, bio odgovoran za 1000 jedinica nesreće gospodina B, onda gospodin A može biti rođen kao majka gospodina B, a gospodin B kao njeno dijete. Dijete (gospodin B u prethodnom rođenju) je poslušno i puno ljubavi te dobiva puno ljubavi od majke. A onda umire u strašnoj nesreći ili od kratkotrajne bolesti sa otprilike deset godina. Za to vrijeme, majka je postala prilično vezana i njegova iznenadna smrt izaziva 1000 jedinica nesreće majci koja je u prethodnom životu bila gospodin A.

Religija u kojoj smo rođeni je od manje važnosti u odnosu s računom uzimanja-davanja koji imamo s roditeljima kod kojih smo rođeni.

4.1.1 Što određuje koji će se dio računa odigrati prema nečijoj sudbini na Zemlji?

Ovdje vrijedi isto pravilo: izabran će biti onaj dio nakupljenog računa uzimanja-davanja koji se može maksimalno izmiriti u predstojećem životu. 

4.1.2 Mogu li roditelji privući naprednije i sattvik suptilno tijelo prije začeća kroz obavljanje duhovne prakse kao što je pojanje?

Da, moguće je kroz duhovnu praksu privući u maternicu naprednije i više sattvik (dominantna Sattva/Satva komponenta, čistoća i znanje) suptilno tijelo. Ovo je moguće jedino ako roditelji obavljaju velike količine duhovne prakse, (tj. minimum četiri-pet sati na dan prema šest osnovnih principa duhovne prakse uključujući  žrtvovanje tijela, uma i bogatstva, kako bi služili Bogu).

U slučaju duhovne prakse roditelja, pretpostavimo da prvo suptilno tijelo, koje je na redu (prema jačini računa uzimanja-davanja s roditeljima) ući u maternicu, nije toliko sattvik, ono će biti zamijenjeno sljedećim suptilnim tijelom koje je više sattvik (u kojem je dominantna Sattva komponenta, čistoća i znanje). Neke karakteristike sattvik djece su lijepo ponašanje, inteligencija i dobro se prilagođavaju. Također je manja vjerojatnost da se dobije fizički, ili mentalno zaostalo dijete. Ljudi dobivaju djecu zaostalu u razvoju zbog negativne sudbine. Sudbina se može prevladati duhovnom praksom. Ukoliko roditelji rade velike količine duhovne prakse prema šest osnovnih principa duhovne prakse onda je njihova negativna sudbina smanjena.

Ako Svetac (tj. osoba iznad 70% duhovne razine) treba biti rođen, tada duhovna razina majke treba biti najmanje 50-60% kako bi bila u stanju podnijeti pozitivnu energiju bebe. Majčina duhovna razina ima 70% značaja u odnosu na očevu duhovnu razinu.

4.1.3 Što odlučuje hoće li se netko roditi u imućnoj porodici ili kod roditelja na višoj duhovnoj razini?

Ako suptilno tijelo ima više zasluga, biti će rođeno u dobrim uvjetima, ili kod dobro situiranih roditelja. Ako je suptilno tijelo na duhovnom razini iznad prosjeka, biti će rođeno kod roditelja na višoj duhovnoj razini koji će moći poticati njegov duhovni napredak. Ipak, Sveci koji se ponovno rađaju su izvan zasluga i grijehova, te se mogu roditi i u vrlo siromašnim obiteljima. Sve zavisi od njihove misije na Zemlji.

4.2 Ponovno rođenje na Zemlji s osvrtom na ravan u kojoj smo bili prije rođenja

Vjerojatnost da se ponovno rodimo na Zemlji je manja ukoliko se suptilno tijelo nalazi u:

 • Višim ravnima Univerzuma kao što je Mahaloka i iznad ili
 • Niže ravni kao što je Pakao.

4.2.1 Ponovno rođenje iz Mahaloka

Kao što je ranije spomenuto, kada suptilno tijelo dostigne suptilnu ravan Mahaloka i iznad, ono je na duhovnoj razini preko 80%. Sa ovom duhovnom razinom oni dostižu Mukti, ili oslobađanje od ciklusa rađanja i umiranja. Ukoliko je preostala bilo kakva sudbina, može biti sama po sebi izmirena u suptilnoj ravni kroz duhovnu praksu.

Ljudi iznad 80% duhovne razine mogu se svakako ponovno roditi po svojoj volji. U Mahaloka i Janaloka  ‘Ja’, ili suptilni ego je još uvijek minimalno prisutan, tako da suptilna tijela mogu sama odlučiti hoće li se ponovno roditi u vrijeme pogodno za njihovu misiju. Zbog njihove visoke duhovne razine, rađaju se po vlastitoj volji i biti će rođeni kod roditelja na višoj duhovnoj razini. Čak i duhovno uzvišenija suptilna tijela iz ravni Tapaloka odlučuju gdje i kada će se ponovno roditi. U stvari, mnoga od ovih uzvišenih suptilnih bića su već rođena da bi održali predstojećih 1000 godina duhovnog obnavljanja. Povezano sa člankom Armagedon.

4.2.2 Iz ravni Raja

Ukoliko se netko nalazi u ravni Raja, u prosjeku je potrebno oko tisuću godina da se ponovno rodi na Zemlji.

4.2.3 Iz ravni Pakla

U nižim ravnima Univerzuma, kao što je Pakao, patnja je povećana. Uz to, duhovi na višoj razini direktno utječu na egzistenciju suptilnih tijela navodeći ih da obavljaju loša djela. Kao posljedica, suptilna tijela ulaze u vrtlog negativnog računa uzimanja-davanja što ih zadržava u nižim ravnima pakla.

Samo ukoliko suptilno tijelo iz prve tri ravni Pakla ispuni svoju kvotu patnje, može biti rođeno na Zemlji. Čak i tada, vjerojatnost da suptilno tijelo iz prve regije Pakla bude rođeno na Zemlji, samo je 1 na 100,000 rođenja. Vjerojatnost ponovnog rođenja iz druge ili treće ravni Pakla još je manja, dok je vjerojatnost rođenja iz ravni ispod treće nemoguća.

U prosjeku od 350,000 rođenja koja se svakodnevno događaju širom svijeta, samo tri suptilna tijela će biti iz Pakla, ostali će uglavnom biti iz Čistilišta i samo nekoliko iz Raja.

U nekim rijetkim slučajevima, suptilna tijela će se roditi po prvi puta čak i u današnjoj eri. Kako ova tijela nemaju prethodne račune uzimanja-davanja, svi događaji u životu su prema slobodnoj volji. Također, kako nemaju fiksirane Raja-Tama (Rađa-Tama) impresije u podsvjesnom umu, mogu iskoristiti slobodnu volju za obavljanje duhovne prakse. Stoga, oni su u najboljoj poziciji da spoznaju Boga u svom prvom rođenju.

5. Koliki je vremenski razmak između smrti i ponovnog rođenja?

Ne postoji točno određeno vremensko razdoblje između smrti i ponovnog rođenja na Zemlji. Za suptilna tijela iz Čistilišta (Bhuvaloka) u prosjeku on traje između 50-400 godina. Suptilna tijela iz Raja mogu čekati i po tisuću godina kako bi se ponovno rodila na Zemlji.

Vrlo su rijetki slučajevi da osoba umre i odmah dobije ulazak u maternicu. Ako se ovo i dogodi, biti će odmah poslije prvog tromjesečja. Stoga, osoba se ponovno rađa u roku od šest mjeseci. Vjerojatnost da se ovo dogodi je 0.001% na sva rođenja.

U još rjeđim slučajevima suptilno tijelo osobe koja je tek preminula može istjerati neko drugo suptilno tijelo u devetomjesečnom fetusu i roditi se odmah. U ovom slučaju, suptilno tijelo koje istjeruje drugo mora biti na višoj duhovnoj razini i imati intenzivniji račun uzimanja-davanja s obitelji u kojoj se rađa.

6. Kada se odlučuje o sljedećem rođenju osobe?

Kod većine ljudi o sljedećem rođenju odlučuje se u trenutku smrti u prethodnom životu, jer  najveći broj suptilnih tijela ne radi duhovnu praksu u životu poslije fizičke smrti. Kako je duhovna praksa jedini način da se poništi račun uzimanja-davanja, kod većine suptilnih tijela račun uzimanja-davanja ostaje nepromijenjen zbog nedostatka duhovne prakse u životu poslije smrti.

Samo u slučaju uzvišenijih tijela, koja dolaze iz Mahaloka i Janaloka ravni, odluka se donosi u trenutku njihovog rođenja. To je zbog toga što se ponovno rođenje događa prema njihovoj volji, tj. nisu određeni sudbinom. Međutim, suptilna tijela iz nižih ravni kao što su Čistilište (Bhuvaloka), Raj (Swargaloka) i ravni Pakla su 100% određeni sudbinom.

7. Koliko smo rođenja prošli?

Život prije rođenja - Vrijeme prije začeća

Vrlo je teško dati odgovor koji bi se odnosio na sve ljude. Radi se o tome da smo mogli živjeti tisuće života kao ljudi, a može se također dogoditi da smo po prvi puta rođeni u ovom životu. Prikazana tabela pokazuje različite tipove rođenja koje je mogao proći čovjek na 20% duhovne razine za vremenski period od 1000 godina. Napomena je da ovo vrijedi za osobu koja je došla iz Čistilišta (Bhuvaloka). On može biti rođen u različitim oblicima da bi patio prije nego što se ponovno rodi kao čovjek.

8. Zna li čovjek svoju sudbinu, ili tko će biti kada se rodi?

Do samog trenutka začeća osoba ne zna u kojoj će se obitelji roditi. Čak i nakon toga postoji vjerojatnost gubitka mjesta u maternici zbog drugog suptilnog tijela. U trenutku začeća postoji saznanje o računu uzimanja-davanja s obitelji u kojoj će se roditi. To znači da postoji razumijevanje je li račun pozitivan ili negativan, kao i o razlogu postojanja tog računa. Međutim, ne postoji svijest o životu koji je predodređen.

9. Prije nego što se osoba rodi, postoje li neke smjernice od uzvišenog suptilnog tijela o tome što se od pojedinca očekuje?

Ne, ne dobivaju se nikakve smjernice.

10. Što određuje spol djeteta?

U prvom životu spol novorođenčeta određuje Bog. S Božje točke gledišta, roditi se kao muško ili žensko je nebitno pitanje iz perspektive dostizanja osnovnog cilja života, tj. dostizanja Bogospoznaje.

Poslije prvog rođenja, oni koji su rođeni kao muškarci obično se nastavljaju rađati kao muškarci ukoliko je to dominantna impresija u podsvjesnom umu osobe. Ovo se događa prema pravilu da ‘Nismo zainteresirani za ono što ne znamo’. Međutim, ukoliko osoba ima lezbijske ili gej odlike u sljedećem životu može se dogoditi da se rodi kao spol prema kojem ima veću privlačnost. S točke gledišta ispunjenja računa uzimanja-davanja, biti muško ili žensko nije mjerilo jer druge karakteristike osobnosti poput bijesa, itd, ostaju. Također, iz perspektive Bogospoznaje rođen kao muškarac nije nužno bolje.

U suštini, prema Duhovnoj znanosti muškarac i žena nisu superiorni ili inferiorni već su jedna jedinka-Kanal Sunca (Sūrya-nāḍī, Surja-nadi) i Kanala Mjeseca (Chandra-nāḍī ) Univerzalnog Sistema Duhovne Energije (Kunḍalinī, Kundalini).

Međutim, u ekstremnim slučajevima može doći do promjene spolova poput primjera kada žena godinama trpi da je suprug tuče i želi mu se osvetiti na isti način tako što će u sljedećem rođenju ona postati suprug svom sadašnjem suprugu, a on će se roditi kao žena.

No nije zaista neophodno da se rode kao supružnici kako bi prošli kroz gore spomenutu negativnu sudbinu. Sadašnji suprug može na druge načine proći kroz potrebne jedinice nesreće.

11. Što određuje hoće li se životinja roditi kao čovjek?

Postoji mogućnost da se čovjek rodi kao životinja ukoliko je nazadovao do životinjske forme kao kazne za svoja nedjela. Tek kada životinja, koja je prvobitno bila čovjek, ispuni svoju kvotu patnje, može se ponovno roditi kao čovjek. Također pomažu rituali koji potomci obavljaju za svoje preminule pretke.

Krajnje je teško da životinja (koja je u početku rođena kao životinja) evoluira u ljudsko biće, jer je životinji jako teško obavljati duhovnu praksu. Međutim, životinja koja je prisustvovala satsanzima (Satsang ili boravak u društvu Istine) Svetaca, jela Svete sakramente (Prasād, Prasad), slušala Svete pjesme ili redovito ponavljala Božje Ime može razviti želju za Bogospoznajom, te evoluirati u ljudsku formu. Također, ukoliko životinja živi sa Svecem i Svetac donese odluku da životinja duhovno napreduje, te evoluira u ljudsku formu, tada se životinja može roditi kao čovjek.

12. Mogu li se preminuli preci jedne obitelji umiješati u to koje suptilno tijelo će biti  rođeno u toj obitelji?

Preminuli preci više razine, ili preci uz pomoć duhova (negativne energije) više duhovne moći kao što su māntrik-ci (mantrici)itd. mogu se umiješati u to koje će suptilno tijelo biti rođeno u nekoj obitelji, sprečavajući rođenje, ili sprečavajući da se suptilno tijelo određenog spola rodi u obitelji, npr. da se muško dijete rodi u obitelji. U tim slučajevima rađa se suptilno tijelo koje je sljedeće na redu, ili sljedeće s najvišim računom uzimanja-davanja. Ovo miješanje preminulih predaka je ili traženje pažnje, ili osveta, itd.

Povezani članak: Zašto bi me moji preminuli voljeni i drugi moji preci željeli povrijediti?

13. Zaključak

Što nam predstavlja ovaj članak?

 • Stvari za kojima većina ljudi juri tijekom života, kao što su posao, ugled, bogatstvo i obitelj, malo utječu na naše ponašanje u sadašnjem životu u odnosu na duhovnu svrhu života, dok na  život poslije smrti nemaju nikakav značaj. Jedino što je važno u životu poslije smrti je duhovna razina.

 • Iz duhovne perspektive, ljudsko rođenje na Zemljinoj ravni je vrlo dragocjena forma. To je jedina ravan na kojoj možemo raditi duhovnu praksu da bismo prevazišli sudbinu i konačno izašli iz kruga rađanja i umiranja.

 • U današnjoj eri moramo čekati stoljećima prije nego što se rodimo na Zemlji. Ovo se događa ukoliko dospijemo u Čistilište; ako dospijemo u ravni Pakla vjerojatnost rođenja na Zemlji je tek nakon nekoliko tisuća godina.

 • U današnjoj eri, samo 30% nas će dospjeti do ravni Čistilišta (Bhuvaloka). Većina nas će otići u ravan Pakla.

 • Današnja vremena, tj. vremenu između 1999.-2022. svijet će vidjeti promjene mini era u glavnoj eri Razdora (Kaliyuga). Ova era je vrlo pogodna za duhovni rast jer je u njoj jedna godina duhovne prakse kao 50 godina u nekoj drugoj eri.

 • Kada kroz duhovnu praksu jednom dostignemo duhovnu razinu od 80% u ovom životu, ne moramo se vraćati na Zemljinu ravan da bismo izmirili sudbinu.