Духовни причини за зависимости

Описание: Причините за зависимостите не са базирани само на психични проблеми. Духовните изследвания показват, че често зависимостите имат своята коренна причина в духовното измерение. Тази статия е препоръчително четиво за тези лица и техните семейства, които се борят със зависимости.

1. Причините за зависимостта според съвременните науки

Няма консенсус относно етиологията (причината), профилактиката и лечението на разстройства от зависимости. Една публикация на правителството на САЩ, “Теории за злоупотребата с наркотици: избрани съвременни перспективи”, излезе с не по-малко от четиридесет и три теории за химическа зависимост, и най-малко петнадесет методи за лечение!

Като пример за това объркване е вярването на хората, че завсимостите като хазарта и алкохолизмът са “болести”. Но според други те са научено поведение в отговор на сложното взаимодействие между наследствени фактори и фактори на околната среда. Други пък твърдят, в полза на генетичната причина.

Някои изследователи отбелязват, че, за разлика от най-често срещаните заболявания като туберкулоза, която има определена причина (микроб) и определен начин на лечение, с който всички са съгласни, няма съгласие за причината или точно определен метод за лечение, с който всички биха били съгласни за повечето видове зависимо поведение.

Тази липса на съгласие между експертите причинява проблеми с профилактиката и подходите за лечение на много поведения. (Източник: Department of Applied Health Science, Indiana University, 2003)

Съответно, въпреки че милиарди долари са предвидени в бюджетаира за намаляване на зависимостите и злоупотреба с наркотични вещества, не е налице консенсус относно причината за зависимостите. Фондацията за изследване на духовната наука (SSRF) смята, че ако правителствата по света биха се съсредоточи върху духовните причини и духовното лечение на зависимостите в изследванията си, те ще имат по-голям успех в справянето с зависимостите.

2. Духовно изследване на причините за зависимостите

2.1 Какво означава духовно изследване на причините за зависимостите

Духовно изследване на зависимостите означава изследване на духовните причини и изцеление на зависимите чрез напреднало и активирано шесто чувство (ЕСВ).

2.2 Кой може да постави диагноза чрез духовно изследване?

Диагноза на специфичната духовна причина за зависимостите е възможно само чрез духовно еволюирал човек, който може да възприеме финото измерение. С духовно еволюирал ние имаме предвид Светец т.е. този, който е постигнал духовно ниво от 70%. Човек с активно шесто чувство (ЕСВ) може да възприеме коренната причина, но ако той или тя не е достигнала до минимум 60% духовно ниво, диагнозата трябва да бъде проверена от духовно еволюирал човек (Светец) над 70% духовно ниво.

Обърнете се към следните статии за подробности:

2.3 Видове зависимости обхванати в духовното изследване

Обхватът на духовното изследване на зависимости, провеждано от SSRF включва всички видове зависимости.

2.4 Какви са причините за зависимостта?

Степента на “известния видим свят” в сравнение с “финото духовно измерение ” е в мащaб 1: безкрайност. Чрез духовно изследователски методики, можем да погледнем в духовното измерение и да установим степента, в която това се отразява живота ни. Въпреки това, важно е добавим, че тънкостите и нюансите на различните духовни фактори и тяхното взаимодействие могат да бъдат много сложни и заплетени. Именно поради тази причина, един човек може в най-добрия случай да документира до 80% от допринасящите духовни фактори. Въпреки това, дори и с това ограничение, като се има предвид духовното измерение, духовното изследване е далеч по-цялостено от конвенционалните изследвания за стигане до дъното на това защо нещата се случват.

Духовно изследване, за да се установят коренните причини за зависимостите, дава следните резултати:

Причина за зависимостта Среденят процент допринасящ за зависимостта1
Физическата зависимост от зависимостта 30
Ума и егото 302
Духовни причини т.е. обладаност от духове или заминали предци, които искат да изпитат действието на веществото чрез лицето, което обладават 403
Общо 100

Забележки:

1. Цифрите в тази таблица са само средни стойности и могат да варират значително в зависимост от конкретния случай. Важното е, че има голяма вероятност от духовно влияние в момента неизвестно на съвременната наука.

2. Този аспект се дължи на ума и егото. Така например, поради натиск от връстниви, или просто да се покаже, един тийнейджър може да започне да използва вещество което предизвиква зависимост. Това често се случва с тютюнопушенето, където тенденцията е да се създаде впечатление, че някои е “готин”.

3. Процентът на духовните причини за зависимостта, може значително да варира. Дори и ако зависимостта първоначално се дължи на психологически причини, негативните енергии могат да се възползват от тази слабост на лицето и да влияят върху него. По този начин зависимостта, която може да е започнала с физическа или психологическа причина скоро ескалира в духовна такава. Имайки това предвид, лесно ще разберем констатациите на генералният хирург, като цитира няколко национални проучвания, които разкриват 75% до 85% от 51 милиона пушачи в страната биха искали да се откажат, но досега не са били в състояние да го направят (Източник: Time magazine). Наркоманите не са в състояние да се откажат от zavisimostta, дори и ако те искат, поради влиянието, което имат негативните енергии над тях.

Разделяне на духовните причини: Между фините тела на преминалите предци и духовете като духовна причина за зависимости, фините тела на преминалите предци правят 30% от духовните причини, докато негативните енергии или духове представляват причина в 70% от случаите. Духовете или фините тела на преминалите предци засягат или обладават хората от две основни причини:

• За задоволяване на собствените си желания за веществото, което причинява зависимост

• Да създадат проблеми на лицето, като го направят наркоман

Обърнете се към статията ” Защо биха искали моите заминали блиски и другите мои предци да ми причинят болка?

Хората с повече зависимости могат или да бъдат повлияни от повече духове/ заминали предци или просто един дух/заминал предак с повече зависимости.

Relapse на пристрастяване е бил много болен въпрос в областта на пристрастяването. Той се счита за знак за провал. Духовното изследване показва, че заради духовното измерение е основната причина зад много зависимости, това е една от причините за ниската степен на успеваемост на процедури, които се провеждат при физическо и психологическо ниво.

Възстановяване от зависимостта е много трудна тема в областта на зависимостите, и е знак за провал. Духовното изследване показва, че поради това, че духовното измерение е коренната причина зад много зависимости, това е една от причините за ниската степен на успешни лечения, които се провеждат при физическо и психологическо ниво.

Физическо лечение означава рехабилитация, включваща отказване на веществото и тогава лечение на отказването с химически медикаменти. Химикали като метадон се използват като по-безопасни заместители на оригиналното злоупотребяващо се вещество.

Психологическо лечение включва консултиране, формалнa и/или неформалнa психотерапия и т.н., с или без механична обработка.

Според статистиката за Алкохол и алкохолизъм, до 46 процента от алкохолиците се връщат на пиенето, шест месеца след получаване на стационарно лечение, и до 48 процент на се връщат на пиенето в рамките на шест месеца след рехабилитация в амбулаторна програма. Службата на националната политика за контрол на наркотиците съобщава, че дългосрочните проценти за възстановяване от зависимоста от метамфетамин може да е по-малка от 10%. (Източник: michaelshouse.com, Office of National Drug Control Policy, Alcohol and Alcoholism)

Even those who succeed in quitting for the first time suffer the same 75% relapse rate as recovering alcoholics and heroin addicts. (Source: Time magazine

2.5 Зависимостите от гледна точка на съдбата или свободната воля

Според духовния път на действие (Кармайога), всички наши действия са или предназначени (не в нашия контрол) или поради свободната воля (в рамките на нашия контрол). Като правило, в сегашната епоха 65% от нашите действия са предназначени, а 35% се дължат на свободна воля. Въпреки това, в случай на зависимости, делът на съдбовен елемент е много по-голям. Важните събития в живота като раждане, брак, големи аварии и смъртта са напълно предназначени, т.е. ролята на съдбата е 100%.

Действителният дял от съдбовен елемент в определен пристрастен човек може да се установи само от лица, отвъд 70% духовно ниво (т.е. Светци), или от тези, с много високо напреднало шесто чувство.

Обърнете се към статията “Духовни коренни причини за трудностите в живота“.