1-BG-spiritual-research-Methodology

1. Разликата в изследователска методология, използвана от “модерните науки” в сравнение с “духовната наука”

2-BG-Spritual-research-Methodology

Както е показано в диаграмата по-горе, когато провеждаме научни изследвания в модерните науки, ние следваме общи стъпки, за да стигнем до заключение, или да приемем или отхвърлим нулевата хипотеза. Тъй като заключението зависи от хипотезата, не е задължително да отразява истината. Като се има предвид, че повечето хора не знаят че духовното измерение съществува, е неизбежно че повечето хипотези няма да разглеждат реалните духовни коренни причини. В духовното изследване, търсачите на Бога с напреднало шесто чувство получават отговорите от Универсаления ум и Интелект само с поставянето на въпрос, т.е. няколкото стъпки, необходими в модерните науки, не са задължителни. Следователно когато се получава отговор са включени физическото, психическото и духовно измерение.

Една от най-видимите разлики между двата вида изследвания е времето, необходимо за да се проведе изследването. Например, да предположим че искаме да разберем в коя страна в света има най-щастливи хора.

  • Ако трябва да проверим с традиционните методи на изследване, ще трябва да следваме стьпките по-горе. Ние ще трябва да използваме статистически методи за групи от извадки от населението и най-накрая да достигнем до заключението след много седмици на събиране на данни и анализ. Въпреки това, ние можем да тестваме хипотезата само до известна степен.

  • С духовно изследване, всичко, което трябва да се направи е да медитираме, за да се установи връзка с Универсалния ум и Интелект, който ще осигури фигурите. В случая на тези, духовно развити отвъд 90%, не е необходимо дори да медитират. Те са в почти постоянно общение с Универсалния ум и Интелект (Божия ум и интелект). Целият процес в духовното изследване ще отнеме не повече от няколко секунди.

Забележка: Въпреки че идеята за духовното изследване може да изглежда лесна, т.е. задаване на въпрос към Универсалния ум и Интелект и получаване отговор, в действителност само няколко души са в състояние за това. Това е така, защото само след интензивна духовна практика в продължение на много животи хората придобиват тази способност. Да се бъде изключително успешен в светския живот е детска игра в сравнение с това да си добър търсач на Бог с духовно ниво от над 70%.

Обърнете се към статията, която дава разбивка на Светци и Гуру над 70% духовно ниво.

2. Проверка на точността на духовното изследване

Знанията, получени независимо за коя тема чрез шестото чувство от различни търсачи на Бог в Фондацията за Изследване на Духовната Наука (SSRF) са идентични. Единствената разлика в анализа между различните търсачи, които провеждат духовно изследване може да бъде в дълбочината на информацията, която е зависима от способността на шесто чувство на тьрсача. H.С. Д-р Атавле проверява всички заключения, докладвани от всички тьрсачи.

Например, при данните за “какво точно се случва в неосезаемото измерение, когато обладан човек се третира с духовните методи за изцеление”, докладвани от различни търсачи е установено, че са идентични. Отклонението може да бъде в детайлите за това кой стои зад атаката. Търсач с медиум шесто чуство е способен да разбере, че това е атака, причинена от духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) в третия район на Ада (Патал). Въпреки това, търсач с по-напреднало шесто чувство може да ни каже и за духа от 6-тия регион на Ада, който предоставя черна енергия на дух от 3-тия регион на Ада.

2.1 Точност в зависимост от това кой е начело на духовно изследователският екип

Доста често чуваме за ясновидци и медиуми, които имат възможността да погледнат в духовното измерение. Медиуми и ясновидци под духовно ниво от 70% получават знания от фините тела. Фините тела или духове генерално са на едно и също духовно ниво като медиума или ясновидеца. Това също оказва влияние върху точността и степента на получените знания.

За да разберете този концепт, помислите за скала от 0 до 100%, при която никакви познания е 0%, най-ниското познание разбирано от интелекта е 1%, а достьп до Универсалния Интелект е 100%. Лице на духовно ниво от 40% като цяло получава знания от фино тяло на съответното духовно ниво, т.е. 40%, но точността е 40% и степента на знание е също 40%.

До духовно ниво от 70%, получаването на знание, е по-вероятно да бъде от духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.), и следователно е придружавано от част от черна енергия. Тези, които не знаят за фините механизми за получаване на знания може да бъдат в неведение относно този аспект и по този начин да вярват сляпо и имплицитно във всички получени знания. Ако знанието е получено чрез фините тела, има голяма вероятност, че то може да е неправилно в част или в цялост. Фините телата обикновено дават някои правилни познания в самото начало, за да получат вяра. След като това е установено, те продължават да дават различни степени на невярна или подвеждаща информация.

Друг важен фактор за който трябва да се помисли, е че получените знания от фините тела са винаги загърнати в черна енергия. Това се отразява неблагоприятно на получателя по различни начини, като отслабващо здраве, психологичќска слабост, замъглен интелект и др. Но този процес се случва постепено, за да избяга от вниманието на лицето и неговото семейство и приятели. Ако това получаване на знание продължава известно време, човек бавно става и виртуална марионетка в ръцете на финото тяло. Финото тяло потенциално може да използва медиума или ясновидеца по различни начини, като по този начин се подкрепя интереса на информацията придобита от финото тяло.

Но след духовно ниво от 70%, тъй като знанията се дават от положителните фини тела като Светци и Мъдреци в по-високите региони над Рая (Сварга) или са получени чрез медиите на Универсалния ум и Интелект (Божия ум и интелект), няма черна енергия да придружава знанието. След постигане на духовно ниво от 70%, човек започва да приема Абсолютни знания от Универсалния ум и Интелект. Има различни нива на разбиране на отрицателния аспект на неосезаемото измерение, като духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.), демонично обладаване и нападение от дух. Доста често, това, което хората са в състояние да изпитат, е само върхът на айсберга. Само на духовно ниво от над 90%, човек е в състояние да възприема целия спектър на неосезаемото измерение.

Моля, вижте статията за дълбочината на способността да се възприемат паранормални дейности с шестото ни чувство.

В обобщение, само духовно развито лице над 70% духовно ниво може да води духовен изследователски екип, тъй като те са в състояние точно да различат дали знанието се получава от фините тела, духове или Универсалния ум и Интелект.

3. Къде основно се провежда духовното изследване?

По принцип духовно изследване означава придобиване на знания от Бога. То се провежда с помощта на напреднало шесто чувство (ESP). Следователно за разлика от съвременните научни изследвания, духовното изследване се провежда в духовното измерение в състояние на дълбока медитация. Търсачи с много напреднало шесто чувство, не е нужно да особено седят в състояние на медитация. В рутинното им състояние, те могат да придобият знания само с молитва към Бога.

Това не се прави навън, т.е. в лаборатория или полеви изпитания в обществото. Например, за да се установи дали една къща е обладана от духове, търсача който прави духовно изследване не трябва да отиде в къщата за проверка на обладаноста. Точно от там кьдето е, търсача, той или тя може да даде точни данни за духа, който обладава помещението или детайли за причината за обладаването.

4. Как може да се прилагат процентите за духовни явления/атрибути?

Изследването на духовното измерение е също толкова систематично и логично като това на физическия свят. По този начин може да се определи количествено в проценти и т.н. Тези проценти се получават в готов формат от Универсалния ум и Интелект чрез шесто чувство в състояние на дълбока медитация. Те не се получават чрез конвенционални методи за изследване.

5. Защо други изследвания не достигат до същите заключения?

В този сайт споменахме как духовните причини съставляват до 80% от всички коренни причини за всички проблеми в живота.

Повечето изследвания изследват духовното измерение и неговите ефекти върху хората с традиционните инструменти на научните изследвания. SSRF от друга страна използва медиум на активирано шесто чувство. Използването на конвенционалните методи за изследване на духовния свят е като да се опитваш да измериш интелигентност с линийка. В най-добрия случаи, този тип изследвания могат да бъдат само потвърждаващи в природата, отколкото научни изследвания на причините на явленията в духовната област. Какво ума/мозъка не знае, няма да се стреми да потвърди. Всички изследвания от SSRF се провеждат чрез посредничество на активирано шесто чувство и затова не се сблъскват с ограниченията на конвенционалните методи за изследване. Следователно изследователските заключения са длъжни да бъдат различни.

Например, медицинските науки могат да отдават 100% от симптомите на гръдна болка на сърдечна невроза, когато всичко изглежда нормално в рентгеновите снимки и ЕКГ. Духовното изследване може да припише 10% на психологическите проблеми, но 90% на дух, който блокира енергийния поток на духовната система в тяло.

6. Предимствата на този метод на духовното изследване

  • Подходящо използване на таланта на човечеството: Модерната изследователска методология използва времето и таланта на много хора. Ако сме специализирани в духовното изследване, този талант ще се използва много по- ефективно и продуктивно другаде. (Цената на не използване на таланта на хората ефективно, като го блокира в конвенционалните изследвания могат да струват милиарди долари)

  • Пари: Милиарди долари се използват за провеждане на научни изследвания. Това не би било така, ако бяхме приели духовните методи на изследване, тей като отговорите могат да бъдат получени веднага.

  • Време: Някои учени прекарват целия си живот в изследване на конкретен обект. С духовно изследване, категорични отговори могат да бъдат получени веднага.

  • Вредните изследвания се избягват: В хода на изследванията много нежелани и потенциално вредни изследвания се провеждат. Духовното изследване, тъй като то идва направо от Бога, не може да бъде вредно.

  • Духовни ползи: В изследванията от модерната наука, изследователя развива его, че той “е открил или изобретил нещо”. В духовното изследване егото ни е намалено, тъй като усещането е, че “Имах въпроси, Бог ги отговори”. По този начин, тъй като ние се доближаваме до Бога, не само нашата вяра и преданост увеличава, но основната цел на живота, която е намаляване на егото, действително се постига като страничен продукт, без дори да се търси това.

7. В обобщение

Развиване на способността за провеждане на духовно изследване по същество означава, развитие на нашите фини способности за възприятие. Единственият начин да се развие тази способност е чрез предприемане на духовна практика. Има много търсачи на Бог в Фондацията за Изследване на Духовната Наука (SSRF), които имат това ниво на шесто чувство (ESP), което е развито чрез редовна духовна практика. Чрез този сайт ще се публикува материал, който е натрупан през това шесто чувство (ESP). Искрено се молим, че това ще отвори светското разбиране на духовното измерение и истинските причини зад нормални и странни явления, които повлияват живота ни.

Духовно изследване означава да бъдеш в състояние на общение с Бога. Чрез напреднало шесто чувство (ESP) имаме способност мигновено да се запознаем с това, което сме тръгнали да изучаваме или знаем.