Защо биха искали моите заминали блиски и другите мои предци да ми причинят болка?

Забележка: За по-добро разбиране на тази статия е препоръчително да прочетете статията “Къде отиваме след смъртта?”

Това е въпрос, който е много често задаван. Хората си мислят за техните скъпи и близки, които са починали, и намират за немислимо, че те умишлено ще им предизвикват проблеми в живота. По-долу са двете главни причини, поради които предците безпокоят техните потомци.

  •  Поради неизпълнени желания и
  •  Поради невъзможността да продължават напред в техния задгробен живот и да достиганат по-висок положителен регион или подрегион.

Дистрес поради неизпълнени желания

В този случай, предците ни безпокоят защото имат неизпълнени желания. Тези желания могат да включват:

  • Гняв, насочен към наследниците, които не използват наследството им в съответствие с желанията на предците.
  • Предци, които имат привързаност към семейството и все още искат нещата да бъдат направени по техния начин.
  • Предци, които са пристрастени към някакво физическо желание като цигари, наркотици, секс, храна и т.н. Те се възползват от останалата сметка на взимане и даване между тях и техните наследници за да обладат техните наследници и изпълняват техните желания. Заминалите предци беспокоят техните наследници вместо други, с които те могат евентуално да имат сметка на взимане и даване; това е така, защото връзката между роднините по кръв е най-силна.

Дистрес поради повик за помощ от предци

1-BG-comprised-of

2-BG-Subtle-body-after-death

Когато човек умре, виталната енергия се освобождава обратно в Универсума. Физическото тяло остава на Земята, докато финото тяло пътува до фините нива в зависимост от неговите заслуги или грехове и неговото духовно ниво. За разлика от региона Земя, единственият параметър, който има значение в задгробния живот е духовното ниво или духовната чистота на финото тяло. Физическото тяло и различните житейски аспекти, като например пари, престиж, работа, колко добри вързки имаме и т.н. нямат абсолютно никакво значение в духовното измерение или финият свят.

3-BG-regions

Финото тяло, както е показано на диаграмата става “тежъко” поради греховете и прекомерното его. В резултат на това се забива в ниските фините нива на съществуване като Чистилището (Буварлок). Ако грешките или греховете са интензивни, тогава финото тяло отива в един от регионите на Ада (Патал). От друга страна, финото тяло става по-светло, поради добрите дела (заслуги) и интензивността на духовната практика. Колкото по-високо духовно ниво, толкова по-светло фино тяло и по-бърз напредък към по-високите положителни фини региони на Универсума.

Самащи духовно ниво се отнася до духовното ниво, достигнато чрез духовна практика в името на обществото (самащи садна), докато виащи духовна практика се отнася до духовно ниво, достигнато чрез индивидуална духовна практика (виащи садна). В настоящите времена, духовен напредък в името на обществото има 70% важност, докато индивидуалната духовна практика има 30% важност

Финото тяло на напреднал търсач преминава през Чистилището веднага като резултат от духовната практика и отива към по-високи фини региони на съществуване като Рая (Сварга). Само предци, които са над 50% (самащи) или 60% (виащи) духовно ниво са в състояние да отидат в по-високите фини региони, като Рая и са в състояние да имат достъп до необходимата защита от Бога, за да отблъснат всяко нападение от духове (демони , дяволи, негативни енергии и т.н.). По-малко от 5% от населението на света попада в тази категория.

По-долу е разпределението на световното население по духовно ниво:

Духовно ниво на населението в света в 2013

Духовно Ниво % на светското население Брой на хора1
20-29% 63% 4.46 милиарди
30-39% 33% 2.34 милиарди
40-49% 4% 283 милиони
50-59% Незначителен 15,000
60-69% Незначителен 5,000
70-79%2 Незначителен 100
80-89% Незначителен 20
90-100% Незначителен 10
  1. Въз основа на преценката на светове население от census.gov на 16 май 2013 г. 7086000000
  2. Духовно ниво от 70% и по-горе е Светостта

(Моля, вижте статията на духовно ниво и разпределението на световното население по духовно ниво.)

Това означава, че по-голямата част от нашите предци (над 95% от тях), ще бъдат изпратени до региони под Рая като региона Чистилище или в един от регионите на Ада. Голям процент от населението на света е на духовно ниво от под 30%. Когато умрат, те имат много малка духовна сила за да си помогнат сами в ниските фини региони. Под “помощ” имаме предвид помагане на себе си духовно, за напредване към по-високите положителни фини подрегиони.

В по-ниските фини региони те изпитват болка в резултат на греховете, и не знаят как да си помогнат сами. Те също са нападани и измъчвани от по-мощни духове, които ги контролират за различни цели. Те се опитват да отидат към по-положителен регион или подрегион във Универсума, но съвсем не могат да го направят това без духовна помощ.

Фините тела, които са над 30% духовно ниво, технически може да си помогнат сами чрез вършене духовна практика, но това също е рядкост, освен ако те имат силна импресия на вършене духовна практика, която отговаря на шестте основни принципи на духовната практика. Всички други версии на духовна практика са неефективни и в действителност не предоставят никаква духовна помощ на финото тяло на предака.

Дистреса, претърпен от нашите предци в по-ниските региони на Универсума произлиза от тях като честоти/вибрации на дистрес, които пътуват в различните фини региони, както и региона на Земя. Тей като членовете на техните семейства или потомци имат най съвпадащи честоти, те най-добре могат да получат тези честоти.

Само в региона Земя имаме възможност да направим нещо за нашите заминали предци. Техните роднини в другите различни фини измерения са  скоро в една и съща лодка и затова не могат да помогнат. В днешно време, тъй като повечето потомци не са достатъчно духовно еволюирали за да бъде в състояние да неосезаемо възприемат изтощителни честоти, предците използват духовна енергия за да се създадат дистрес в живота на потомците им, така че потомците да забелязат техните нужди. Дистресът извършван от предците е основно средство за съобщаване на тяхната болка. Когато потомък установи, че проблемите не заминават, въпреки най-добрите си усилия, понякога те търсят духовно водачество. Ако се получи и изпълнява подходящото духовно водачество, то осигурява не само изискваната защита на потомците от техните предци, но също така предоставя на предците необходимия тласък за по-нататъшното пътуването в духовното измерение.

В зависимост от естеството и духовното ниво на предците, степента на дистрес варира. Един добър предък ще причини дистрес само до размера на правене на потомците наясно с неговите нужди. Отмъстителен предък от друга страна, може да причини екстензивен дистрес на неговите предци.

  • Предък, които иска да изпълни желанията си, ще безпокои потомъка си с подобни желания.
  • Предък, които желае да напредва към по-високи фини региони, ще насочва потомъка си към вършене духовна практика.