Шесто-Чувство

 

1. Какво е шесто чувство?

Шесто чувство, или неосезаема способност за възприятие, е способността ни да възприемаме неосезаемото измерение или невидимия свят на ангели, духове, Рая (Сварга) и т.н. То също така включва способността ни да разберем фините причинно-следствени връзки зад много събития, което е отвъд разбирането на интелекта. Екстрасензорно възприятие (ESP), ясновидство, предчувствие, интуиция са синоними на шестото чувство или неосезаемата способност за възприятие. В този уебсайт ние използваме думи като шесто чувство, ESP и неосезаема способност за възприятие взаимозаменяемо.

2. Какво ние възприемаме и разбираме с шестото чувство?

SSRF определя думата "неосезаем свят" или "духовно измерение", кат свят, които е отвъд разбирането на петте сетива, ума и интелекта. Неосезаемия свят се отнася до невидимия свят на ангелите, духовете, рая и т.н., които могат да се възприемат само чрез нашето шесто чувство.

мирис, вкус, зрение, допир и звук), нашия ум (нашите чувства), и нашия интелект (капацитет на вземане на решения). Когато става въпрос за невидимия свят или неосезаемия свят, ние го възприемаме чрез петте фини сетива, неосезаем ум и неосезаем интелект – по-известно като нашето шесто чуство. Когато шестото чувство се развива или активира, ни помага да преживеем неосезаемия свят или неосезаемото измерение. Това преживяване на неосезаемия свят е известно също като “духовно преживяване”.

 

Преживяване Духовно преживяване
experience spiritual-experience
Какво е преживяно? Жена усеща аромат на рози от куп рози Женa получава аромат на сандалово дърво, в отсъствието на каквото и да е сандалово дърво
Източникът Видимо и от осезаемото измерение Не е видимо и е от неосезаемото измерение
Медиум през който се възприема Възприето чрез 5 сетива, органите, ума и интелекта. В този пример, чрез сетивния орган на обонянието т.е. носа Възприето с шестото чувство, т.е. чрез посредничеството на фините сетивни органи, неосезаем ум и неосезаем интелект. В този пример, чрез неосезаемия орган на обонянието

На картината по-горе виждаме една дама, която мирише куп от рози. Това се счита за преживяване като определено има източник на аромата на рози, т.е. куп от рози. На другата картина виждаме една дама която не мирише рози, размишлявайки за началото на работния си ден. Изведнъж и без видима причина, тя усеща силен аромат на сандалово дърво. Първоначално тя го отхвърля, тъй като не може да види от къде идва и продължава да размишлява за работния си ден. Въпреки това, аромата я следва и на работното място, и се задържа с нея през нощта. Тя пита другите хора дали могат да почустват аромата, но никой не го чувства. Това ще бъде духовно преживяване. В този случай, дамата всъщност възприема аромат, чийто източник е в неосезаемото измерение и изпитва аромата чрез посредничеството на финия си сетивен орган на обонянието. Способността да се възприема или изпитва неосезаемото измерение чрез петте фини сетива, фин ум и фин интелект е известно като шестото чувство.

3. Какво е шестo сетивно възприятие чрез петте фини сетивни органи

Светът е направен от петте Абсолютни Космическите Принципи (Панчататва). Тези Космически Принципи не могат да се видят, но съставляват цялото творение. Когато нашето шесто чувство се активира, ние постепенно започваме да възприемаме тези Абсолютни Космическите Принципи, като се започне от най-неосезаемия до най-осезаемия. По този начин, ние сме в състояние да ги възприемем по реда на Абсолютна Земя (Прутви), Абсолютна Вода (Апа), Абсолютен Огьн (Тедж) , Абсолютен Въздух (Ваю) и Абсолютен Етер (Акаш) чрез нашето изтънчено обоняние, вкус, визия, допир и звук съответно.

Таблицата по-долу дава примери на положителни и отрицателни духовни преживявания, които сме в състояние да възприемем чрез шестото ни чувство, чрез посредничеството на петте фини сетива.

Шесто Чувство Фин орган

Включен Абсолютeн Космически принцип

Пример за свързано

+ Положително преживяване

духовно преживяване

– Отрицателно преживяване

Миризма Абсолютна Земя Елемент Получаване на аромат от сандалово дърво при липса на очевидeн източник Получаване на миризма от урината около къщата без причина.
Вкус Абсолютна Вода Елемент Вкус на сладост в устата, без действително да слагате нищо в устата. Преживяване на горчив вкус в устата.

Поглед

Абсолютен Огън Елемент

Визия на божество или възприемане на аура.

Виждане на дух

Допир

Абсолютен Въздух Елемент

Чувството на поставена ръка на главата в отсъствието на никого около Напад през нощта от дух (демон, дявол, негативна енергия и т.н.)

Звук

Абсолютен Етер Елемент Чуване камбани или шум от раковина при липса на звънци или абсида. Чуване на странни заплашителни гласове наоколо в отсъствието на някой

Когато човек възприема нещо чрез един фин сетивен орган, например миризма, източникът може да бъде от положителна енергия като божество, или негативна енергия като дух.

4. Как човек развива шесто си чувство?

Неосезаемият свят е навсякъде около нас, но ние не можем да възприемаме този свят. Въпреки че не можем да възприемаме този свят, той влияе на живота ни до голяма степен. За да се включим в този свят ние се нуждаем от “духовна антена”, т.е. събудено шесто чувство. Нашето шесто чувство се развива, когато правим духовна практика. Чрез редовна духовна практика извършвана по шестте основни принципа на Духовността, ние увеличаваме нашето духовно ниво и сме в състояние да възприемаме и да се насладим на неосезаемият свят в по-голяма степен.

2-BG-TV-antenna

Универсален ум и интелект: Същото както творенията на Бог като хората, животните и т.н. имат ум и интелект, така и цялата креация, Универсума има Универсален ум и Интелект които съдържа абсолютно реална информация за всички неща в Универсума. С други думи това е Божия Ум и Интелект. Както човек прогресира духовно, неговия ум и интелект се сливат с Универсалния Ум и Интелект, и по този начин човек е в състояние да получи достъп до информация за цялото Божие творение.

Това е равносилно на телевизионен приемник, който дава черно и бяло пъстро размазване, когато не е свързан с антена. Дори ако телевизионната станция предава сигнали, телевизионния приемник не може да ги хване ако не е свързан с антена. По същия начин, наличието на неосезаем свят и Божието присъствие е постоянно около нас, но ние не го възприемаме докато не започнем да вършим духовна практика, което от своя страна дава възможност на нашето шесто чувство.

Моля, обърнете се към нашия раздел за духовна практика за развитие на шестото чувство или неосезаемата способност за възприятие.

Понякога виждаме хора, които имат способност да възприемат неосезаемият свят от най-ранна възраст, въпреки че те не са вършили духовна практика. Причината за това е, че те са достигнали необходимото духовно ниво чрез духовна практика вършена в минало раждане (предишен живот). Друга причина, това да се случи е, защото те са обладани от дух като  фин магьосник (мантрик) от детството си. В този случай всъщност става вьпрос за шестото чувство на финият магьосник.

5. Каква е вързката между шестото чуство и духовното ниво

Степента (пропорцията) на известния свят в сравнение с неосезаемият свят или неосезаемото измерение е 1 спрямо безкрайност.

Както нашето духовно ниво продължава да расте, ние сме в състояние постепенно да възприемаме по-голяма степен от неосезаемият свят чрез нашата способност за фино възприятие, т.е. нашето шесто чувство. Таблицата по-долу показва как нашето шесто чувство расте с увеличаване на духовното ниво.

 

Духовното ниво на човек

5те фини сетива

Неосезаем ум и неосезаем интелект

40%

10%

40%

50%

30%

50%

60%

70%

60%

70%

100%

70%

80%

100%

80%

90%

100%

90%

100%

100%

100%

От таблицата по-горе, можем да видим, че максимумът, който може да се възприеме от фините сетивни органи се постига на 70% духовно ниво. Следователно, с допълнително увеличение на духовното ниво, няма по-нататъшно увеличение на финото възприятие чрез петте фините сетивни органи. Въпреки това, неосезаемият ум и неосезаемият интелект продължават да се синхронизират с Универсалния ум и Универсалния Интелект докато се постигне 100% духовно ниво. Таблицата по-долу показва минималното духовно ниво, необходимо да се бъде в състояние да се възприеме всеки от отделните пет фини сетива, ако едно шесто чувство е чисто функция на духовното ниво. Например, може да се възприема фино обоняние на 40% духовно ниво.

Шесто Чувство минимално духовно ниво необходимо за възприемане на петте фини сетива

Въпреки че тази графика служи като водачество за обяснение на пряката връзка между духовното ниво и шестото чувство, е важно да се отбележи следното:

 • Когато някой придобива духовно преживяване на фин мирис, не означава непременно, че той или тя е достигнала 40% духовно ниво. По-често това е случай на моментно или преходно покачване на духовното ниво или способността, или поради интензивна духовна практика като песнопеене на Името на Бог, или биването в компанията на Светци и т.н.
 • Може да има и други фактори, които допринасят за духовното преживяване. Например, ако един дух (демон , дявол, негативна енергия и т.н.) иска човек да получи миризма на урина около къщата, за да изплаши човекьт, той може да използва своята духовна енергия за да се случи това нещо. Това се случва без да е необходимо повишаване на духовното ниво на целенасоченото лице.
 • Това не означава, че всички лица на духовно ниво от 40% задължително ще възприемат фина миризма. Духовното ниво на лицето е нетна функция на много качества. Шестото чувство е само едно от тях. Вижте статията за духовното ниво.
 • Това също така не означава, че тези хора могат да възприемат в размер от 100% всички разновидности на фината миризма, който са на  разположение, или че те могат да ги възприемат през цялото време и по всяко време.
 • Това също така не означава, че човек на 40% духовно ниво задължително ще възприема фино ухание. Едно лице може да постигне Светостта (т.е. 70% духовно ниво) без нито веднъж да е възприемал чрез петте фини сетива. Една от причините да не се получи такова преживяване може да бъде, че този човек вече е имал тези преживявания в минал живот и не се нуждае от тях сега. Всички Светци обаче имат шесто чувство, което се отнася до финия ум и интелект.

От графиката също можете да видите, че фините сетива за допир и звук се възприемат само на по-високи духовни нива. Причината за това е, че те са по-фини сред петте фини сетива.

6. Каква е вързката между шестото чуство (ESP) и пола?

Жените като цяло имат по-силно шесто чувство, отколкото мъжете. Способноста за екстрасензорно възприятие (ESP) идва по-естествено при жените, и жените са по-склонни да бъдат интуитивни, отколкото мъжете. Една от основните причини за това е, че мъжете са по-интелектуално ориентирани и са склонни повече към рационалната страна.

7. Духовни преживявания, включващи неосезаем ум и неосезаем интелект

Понякога човек изпитва странно чувство на завръщане у дома, когато вижда съвсем непозната къща, предчувствие за надвиснала опасност, или чувства безкрайна любов към човек, който в противен случай не би харесал. Тези преживявания идват чрез неосезаемия ум. Ние не можем да разберем причината за тези усещания. Понякога чуваме за хора, които получават информация от неoсезаемото измерение, и които разговарят с хората в фините региони. В следващите параграфи ще обясним този феномен по-подробно.

7.1 Как хората възприемат тази информация?

Хората, които получават знания от неосезаемото измерение обикновено го получават по три начина:

 • С позволяване на неосезаем субект да използва ръката на лицето, за да напише съобщение (известно като автоматично писане)
 • С визия, където те действително могат да видят думи или пасажи пред очите им
 • Чрез мисли

Сред методите по-горе, получаване на отговор в мислите е най-фино сред трите начина.

7.2 Източник на знанието

Хората, които получават знание от неосезаемото измерение го получават:

 • Автоматично което се дължи на способността им да се включат в Универсалния ум и Интелект, или
 • Като отговори на въпроси, изрично поискани от тях до неосезаемите субекти. Те са в състояние да направат това чрез своето шесто чувство, чрез посредничеството на техният неосезаем ум и интелект.

И в двата случая, лицето разбира неосезаемото измерение, но само духовно еволюирал човек може да направи разлика дали получените знания се дължат на първия или втория начин. В повечето случаи, лицето разговаря с фините тела от различните фини региони като Чистилището (Буварлок) и региона Ада (Патал) и много рядко с божество или Бог, който е Универсален ум и Интелект.

Видът и степента или нивото на получената информация зависи от духовното ниво на човека, който я получава.

Шесто Чувство достъп до неосезаемо знание

Информация от по-ниски източници:

Абсолютно знание, известно също като Божествено знание, е знанието което е пълно, напълно автентично и не се променя или е крайната истина.

Информацията, получена от фините тела, принадлежащи към по-ниски региони, т.е. от Чистилището или от области на Ада, е предимно от светски характер и от значение само за ограничена част на света и за кратък период от време. Пример за това ще бъде получаване на информация за това, дали човек ще се ожени или ще си намери работа. Коя политическа партия ще спечели изборите в дадена страна би било още един пример за такъв тип знания, получени от фините тела на по-ниско ниво в духовното измерение.

Информацията, получена от Нострадамус е пример за тази категория. Нострадамус, който е бил на 50% духовно ниво, е получил тази информация от фино тяло на 40% духовно ниво. Много от медиумите попадат в тази категория на получаване знание.

Финото тялото на 40% духовно ниво, може да получи знание, което е извън него от фините тела на по-високо ниво. Също така, фините тела на същото или малко по-високо ниво, които има необходимите познания, може да го предадат. Това е като зидар, които иска познания за архитектурата или дърводелството от друго лице.

Знания от по-високи източници:

Целия универсум е съставен от четиринадесет региони или равнини (локас) на съществуване, включващ седем положителни и седем отрицателни региони. Само Земята е физически регион, докато всички останали региони са едва доловими в природата. Рая е само един от положителните региони, където можем да отидем след смъртта.

Знанието, получено от фините тела от по-високите региони като Махарлок (отвъд Рая) и по-горе, е от духовно естество. Получените знания са постепенно по-универсални и от трайно значение от гледна точка на времевия отрязък от векове. Получаване на божествено знание от Универсалния ум и Интелект (т.е. Ума и Интелекта аспекти на Бог) е от най-висок вид. Както е показано на снимката по-горе, получаването на това знание е възможно само за Светци. Пример за това е получаване на знание, съдържащо се в Светите Веди от Мъдреците на древна Индия.

За да може правилно да се установи източника на знанието или неговата точност, лицето трябва да е на много високо духовно ниво т.е. Светец на 90% или повече.

За повече информация за всички фини измерения и региони моля, прочетете статията “Къде отива човек след физическата смърт?“.

7.3 Какъв е методът за определяне на това дали получената информация е от шестото чувство или от собствените подсъзнателни мисли?

Има няколко насоки, които предполагат, че знанието се получава от външен източник, за разлика от собственото въображение.

 • Когато съдържанието на знанието е напълно несвойствено на полето на приемника на знания. Така например,  търсач на Бог, който едва успява да мине в гимназията и все още получава сложни схеми на машини.
 • Количеството натрупано знание е друг показател. Търсач на Фондацията за Изследване на Духовната Наука (SSRF) е получавал божествено знание от неосезаемото измерение от 28 октомври 2003 година. Всеки ден тя получава знание над 15 – 20 страници формат А4. Това духовно познание в момента се анализира и се категоризира в полза на човечеството.

7.4 Кои са факторите, които решават кой човек получава знание чрез шестото чувство и неосезаемия интелект?

Съществува комбинация от фактори, които решават кой човек получава знание от шестото чувство. Духовното ниво на лицето е един от ключовите фактори при вземането на решение, кой човек получава знание от неосезаемото. Освен духовното ниво, факторите, които определят придобиването на по-висши духовни преживявания, като например получаване на знания са:

 • Мотивация и силен копнеж на лицето
 • Необходимостта от Божията мисия
 • Решенията и благословенията на Гуру (духовен учител и водач отвъд 70% духовно ниво)
 • Съдбата на човека

Трябва да се отбележи че ако човек е на по-високо духовно ниво и се интересува от придобиване на знание от по-низше естество, например загриженост за ежедневни събития на Земята, въпреки че той може да получава знание от по-високо ниво на фините-тела, той ще получи това знание чрез фините тела на по-ниско ниво. За разлика от това, ако един човек на сравнително по-ниско духовно ниво, например 50%, е с дълбока мотивация за изучаване на висшите принципи на Духовните науки, той ще получи знание от по-високите фини тела или фините тела от по-високите региони, особено ако е благословен от Гуру.

7.5 Шесто чувство, предчувствия и времето и пространството

Понякога хората имат предчувствия за случване на нещата, или силно чувство за събития, които са се случили в миналото. Това е възможно по два начина:

 1. Чрез фините тела: Предчувствието (информацията) е пусната в тяхното подсъзнание от фините тела. В повечето случаи, фините тела или ентитети са духове от Чистилището или региона на Ада. Тези фини магьосници в някои случаи са в състояние да виждат във времето. Ако самите те не разполагат с тази възможност, те ще получат информация от духовете на по-високо ниво като фини магьосници с тази способност.
 2. Достъп до Универсалния Ум и Интелект: Има седем слоеве в Универсалния Ум и интелект. В зависимост от степента на развитие на шесто чувство, човек може да бъде в състояние да се включи в по-ниско или по-високо ниво на Универсалния Ум и Интелект.

В почти всички случаи на предчувствие (предварителен знак за бъдещето), ясновидство (информация, получена от далечно разстояние) и предсказание (информация, получена от далечно време), информацията е получена от фините тела, а не чрез способността на човек да получава достъп до Универсаления Ум и Интелект. Вредата, която фините тела могат да причинят е обяснена в следващия раздел.

7.6 Точността на получените знания от неосезаемият свят

Човек обикновено получава знание от фините тела с духовно ниво, което е същото, както на човека, по този начин точността и нивото на знанието е същото. За да разберете тази концепция, помислете за скала от 0 до 100%, където 0% означва липса на знание. Най-ниското знание разбирано от интелекта е 1 %, докато достъп до  Универсалния Интелект е 100% .

 • Лице на духовно ниво от 40% като цяло получава знание от фино-тяло на съответното духовно ниво, т.е. 40%, но точността е 40%, и степента на знание е също 40%.
 • До духовно ниво от 70%, получаването на знание е по-вероятно да бъде от духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) и по този начин то е придружено от част от черна енергия. Тези, които не са наясно с механизмите на получаване на знание могат да бъдат невежи за този аспект и затова сляпо вярват имплицитно във всички получени знания. Ако знанието е получено чрез фините тела, има голяма вероятност да бъде частично или дури изцяло неправилно. Фините тела обикновено дават някои правилни познания в началото, за да могат да придобият нашата вяра. След установяване на доверие, да могат да дадат различни степени на неточна или подвеждаща информация.
 • Друг важен фактор, който трябва да се има предвид, е че получените знания от фините тела са винаги загърнати в черна енергия. Това се отразява неблагоприятно на получателя по различни начини, като отслабване здравословно, психологически, замъглен интелект и т.н. Но този процес е толкова постепен, така че да се избегне вниманието на лицето и неговото семейство и приятели. Ако този процес на получаване на знание продължава известно време, човек става бавно и виртуално марионетка в ръцете на финото тяло, което го  използва по различни начини за да се защитят интересите на финото тяло.
 • Но след  духовно ниво от 70%, знанието се дава от положителните фини тела като Светци и Мъдреци в от-високите региони над Рая, или е получено чрез медиите на Универсалния ум и интелект, и няма чернa енергия, кoято да придружава знанието.
 • След постигане на духовно ниво от 70%, лицето започва да приема Абсолютно Знание от Универсалния ум и Интелект.

Има различни нива на разбиране на негативните аспекти на неосезаемото измерение, като духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.), демонично обладание и нападение от духове. Доста често, това, което хората са в състояние да изпитат, е само върхът на айсберга. Само на духовно ниво от над 90%, човек е в състояние да възприема целия спектър на неосезаемото измерение.

Моля, вижте статията за дълбочината на способността да се възприема паранормална активност с помощта шестото ни чувство.

8. Злоупотреба с шесто чувство (ESP)

Шестото чувство трябва да бъде използвано само за духовно израстване, което води към осъзнаване на Бог, крайната цел в духовното израстване. От чисто духовна гледна точка, се счита за злоупотреба, когато шестото чувство се използва за нещо друго, като светски дела. С други думи, ако медиума използва своите психически способности, за да разбере дали едно лице ще се ожени или ще си намери работа, се счита злоупотреба от духовна гледна точка.

Когато шестото чувство (ESP) се използва неправомерно от лице, което е медиум, с течение на времето се случват две неща :

 1. Губи способността си. Това обикновено се случва за период от 30 години.
 2. Става цял на фините магьосници с по-висока духовна сила. Фините магьосници първоначално дават някаква реална информация, достатъчна, за да спечелят доверието на лицето. Въпреки това, те по-късно ги заблудяват, както и хората, които ги водят. В такива случаи, техните психическите способности продьлжават за по-дълги периоди от време и може в действителност да изглежда че се подобряват постоянно. Но тези психически способности не са по силата на лицето, а по силата на финото-тяло, което насочва медиума. В такива случаи, рядък дар, какъвто е шестото чувство на разположение на лицето, което би могло да се използва за осъзнаването на Бог, се губи за по-несьществени въпроси.