Започнете го своето духовно пътешествие

Започнете го своето духовно пътешествие

В сайта на Фондацията за изследване на духовната наука (SSRF) сме подчертали важността на извършването на редовна духовна практика

Целта на тази част от сайта е да ви даде бързо обяснение за това какво можете да направите, за да започнете духовното си пътешествие (духовна практика) днес.

В сайта на SSRF сме обърнали внимание на значението на извършването на редовна духовна практика. Смисълът на тази секция е да ви помогне да разберете какво можете да направите, за да започнете духовното си пътешествие (духовна практика) днес. Независимо от духовното учение или културната принадлежност, SSRF препоръчва три неща, които можете да направите веднага, за да започнете или допълните своето духовно пътешествие.

1. Песнопеене  Името на Бога според вашата религия на раждане:

Ние сме родени в религията, в която би било най-лесно да започнем духовното си пътешествие. Съответно, божествения аспект, който почитаме, в зависимост от нашата религия е този, от който бихме имали най-голяма полза за духовното си развитие на този етап. Различните Имена на Бог в различните религии представляват различните Божествени аспекти на Върховния Бог. Повтаряйки Името на Бог в зависимост от религията си на раждане, ние извикваме този Божествен аспект и оползотворяваме Неговата свята енергия. Това би било най-близко до това да изпием духовното питие, което е най-подходящо за нас.

Нека да погледнем няколко примера от Името на Бог, което трябва да песнопеем, в зависимост от религията ни на раждане.

Кое Име на Бог трябва да песнопее човек?

Религия на рождане Име а Бог за песнопение
Будист Ом Манипадме хум, Намо Будая;
Християнин Римски католик: Света Мария;
Англиканин или други християнски вероизповедания: Исусе Господи;
Хиндуист

Името на божеството на семейството или ако човек не го знае – Шри Куладеватаяи Намаха

Метод на повторение (песнопение) на семейното божество: Шри трябва да бъде пред името на семейното божество, Името което следва след това трябва да бъде в датив (чатурту пратяи) и трябва да завършва с намаха

Например, ако божеството на семейството е:
>Ганеш; тогава “Шри Ганешая намаха
>Бхавани; тогава “Бхаваниматаяи намаха
или “Шри Бхаванидевяи намаха

Мюсюлманин Я Алах, Алах ху Акбар, Рахим и т.н.
Джеин Навакар мантра (Ом Намо Арихантанам)
Евреин Йехова, Яхве, Адонай или едно от многото Имена на Бог според Юдаизма
Сикх Вахе Гуру, Шри Вахе Гуру, Сукхмани Сахеб, Джападжи Сахеб
Зороастриец Има 101 Имена. Търсачът повтаря Неговото Име в зависимост от числото, получено по време на медитация

Някои съвети при песнопеене :

1, Песнопейте както ви е най-удобно :Можете да песнопеете на ум, на глас, с молитвена броеница или мала. Изберете си метода, с който се чувствате най-добре.

2. По всяко време и място : Можете да песнопеете навсякъде и по всяко време. Например, докато отивате на работа или докато готвите или извеждате кучето на разходка.

 

 

3.Количество : Колкото повече песнопеете, толкова по-големи са духовните ползи. Можете да започнете с пет минути на ден и в продължение на няколко месеца да увеличавате времето до няколко часа на ден. Това може да бъде направено в много сесии и докато извършвате други дейности, както беше обяснено по-горе.

 

4. Бъдете постоянни в песнопеенето : Искрените усилия в песнопеенето дават ползи като чувство на спокойствие във вашия живот, което не сте изпитвали от дълго време или просто светският ви живот се подобрява.

 

Накрая : Дайте на духовната практика най-доброто от себе си за период от поне 6 месеца и ще видите ефекта в живота си.

2. Песнопеене на защитно песнопение за проблеми, причинени от фините тела на заминалите предци

В днешно време почти всеки един от нас е под влиянието на нещо познато като „проблеми, свързани с предците“. Това е обяснено в детайли в секцията ни Проблеми с предците.

Чрез повтаряне на Името на Божеството Дата (т.е. аспектът на Бог, който ни предпазва от проблеми, свързани с предците) ние се освобождаваме от тези проблеми.

Щракнете тук, за да чуете песнопението за духовна защита

Точното песнопение е ‘Шри Гурудев Дата’. Щракнете тук, за да чуете песнопението за духовна защита

Съвети при песнопеене на “Шри Гурудев Дата“

 • Koличество: Препоръчваме количеството на песнопеене ‘Шри Гурудев Дата’ да бъде пропорционално на ефекта от дистрес, преживян от проблеми, свързани с предците. Моля, прочетете статията „Какво представляват проблемит с предците“, за да разберете видовете дистрес/проблеми, които могат да бъдат причинени от нашите заминали предци.
  1. В случай да няма или лек дистрес, човек може да песнопее от 1 до 2 часа дневно, за да предотврати подобни проблеми в бъдещето.
  2. В случай на среден дистрес, песнопейте от 2 до 4 часа всеки ден.
  3. Ако дистреса е тежък , човек трябва да песнопее „Шри Гурудев Дата“ от 4 до 6 часа дневно.

  Забележка: Горепосоченото препоръчано количество за песнопеене наскоро беше увеличено. Увеличена продължителност на песнопеенето се препоръчва, като се има предвид повишението на проблемите, причинявани от предците и негативните енергии в сегашните и идващите времена.

 • Според вашето удобство: Можете да правите това в една или много отделни сесии през деня.

3. Изграждане на вашето духовно знание

Изследване: Редовното изучаване на различните аспекти на Духовната наука е важно, за да ви помогне да разберете важността на редовната духовна практика и също за разясняване на въпроси, които можете да имате. Препоръчваме ви да прочетете следните секции или статии:

 • Духовно проучване за трайно щастие, включително шестте основни принципа на духовната практика
 • Секцията за духовната практика.

Забележка: Моля, чувствайте се свободни да споделите вашите преживявания или да задавате всякакви въпроси, които имате след започване на вашето духовно пътешествие (духовна практика).