Основни принципи на духовната практика

Как да си осигурим бързо духовно израстване и постигане на блаженство?

Spiritual principles

Бърз духовен напредък може да се постигне чрез извършване на духовна практика, която е в съответствие с основните принципи на Духовността. Въпреки че има много различни видове духовна практика, те са ефективни само ако са в съответствие с основните принципи на Духовността. Ако това не е така, има опасност да положим много усилия, но да не видим съответстващи резултати

Шестте основни принципа са:

  1. Има толкова пътища към Бог, колкото хора
  2. Преминаване от много към един
  3. Напредване от материалното (осезаемо) към нематериалното (неосезаемо)
  4. Извършване на духовна практика, която е в съответствие с духовното ниво или духовния капацитет
  5. Извършване на духовна практика, сьответстваща на времената, в които живеем
  6. Предлагане на Бог в съответствие с таланта и възможностите Ви