1-BG-Difficulties

Резюме: Духовното измерение има до 80% влияние върху живота ни. Това което сме правили в миналото, включително миналите животи, определя средно около 65% от събитията в сегашния живот под формата на съдба. Тази съдба се проявява чрез различни елементи, като на физически план, така и в духовното измерение. Елементите от духовното измерение, които влияят на нашата съдба са главно духовете и фините тела на нашите заминали предци. С вършене на духовна практика в съответствие с шестте основни принципи на духовната практика, събираме духовна енергия, която ни помага да преодолеем влиянието на тези духовни фактори.

За по-добро разбиране на статията, ви препоръчваме предварително да прочетете следните статии:

 • Какво е съдба и свободна воля?
 • Съдба и правилото на взимане и даване

1. Въведение

Както вече беше споменато в предишните статии по тази тема, голяма е вероятността, че коренната причина на които и да било проблем е в духовното измерение. В тази статия ще проучим какви са духовните коренни причини за проблемите, както и начините за тяхно преодоляване.

Ще обясним духовните коренни причини за проблемите от две перспективи:

Пътища в духовната практика: Според Ведическата философия има различни генерични пътища към реализация на Бог. Човек избира пътя според неговия темперамент. Някои от пътищата са Пътя на Действие (Кармайога), Пътя на Предаността (Бактийога), Пътя на сьзнателна Строгост (Хатйогa), Пътя на Знанието (Ниянйога). и т.н.
 1. Първата перспектива е “Пътя на действие” (Кармайога). Това включва съдбата, свободната воля и законът на взимане и даване, които имат голямо влияние върху живота ни.
 2. Втората перспектива са елементите в духовното измерение, които влияят на нашата съдба и свободната воля.

2. От перспектива на духовния път на действие

Духовния път на действие е присъщ за практикуване на Духовност по принципа “Как ще посееш, така ще пожънееш “.

Ако бихме разглеждали защо преживяваме щастие или нещастие в живота, от гледна точка на пътя на действие, тогава цялото щастие и нещастие и всички събития в нашия живот са следствие на съдбата или свободната воля.

Съзнателни действия: Някои инциденти, мисли, действия и поведение са напълно в рамките на нашия контрол. Това са действия, където ние използваме нашия ум (чувства и емоции) и интелект (способност за вземане на решения) и действаме по съответния начин. По правило, в днешно време, 35% от нашия живот се определя от свободната воля или свободния избор.

Съдбовни действия: Съдбовната част от нашия живот се определя от нашите дела от предишни животи, или минали събития от този живот и не е под контрола на нашата свободна воля. По правило, всички важни събития в живота ни са предопределени. Тези събития включват раждане, брак, сериозни инциденти и заболявания. В сегашната епоха те представляват 65% от всички действия. Нашата съдба също определя как ние реагираме или отговоряме на различни стимули и събития.

Съдбата с която сме родени е само малка част от нашата обща сметка на взимане и даване, натрупана по време на всички предишни животи. Чрез нашата съдба, ние изплащаме греховете или се наслаждаваме на щастието от заслугите за акциите и мислите в предишни животи.

2-BG-Accumulated-account-and-destiny

Всяко наше действие или създава или урежда сметка. То може да бъде и комбинация от двете т.е. част я урежда, част я и създава. Сметките могат да бъдат положителни и отрицателни. Когато ги уреждаме сметките, това е съдбовно предопределено, а когато ги създаваме, това е следствие на свободната воля.

 • Ако Джон е дал на Мари пет единици болка чрез изневяра, с този акт може да уреди сметката на вземане и даване, да създаде нова или комбинация от двете.
 • От друга страна, ако Иван и подарил на Мари нова кола, и с този акт също може да уреди сметката на вземане и даване, да създаде нова или комбинация от двете.

Без силно активирано шесто чувство, ние никога няма да знаем кои от нашите действия биха могли да бъдат уреждане или създаване на сметки. Само човек, който е постигнал духовно ниво на Светец, чрез шестото чувство може със сигурност да знае дали се заплаща или създава сметка.

В случая на Джон и Мери, ако сметката на измама е била уредена, това би могло да бъде в предишния живот или в сегашния живот, когато Мери му е причинила равно количество нещастие на Джон. Излишно е да казваме че уреждането на отрицателни сметки може да ни причини много болка в живота ни.

Това обяснява събитията, където виждаме, че добрите хора преминават през някои неприятни ситуации, за които смятаме, че не са заслужили. Доста често чуваме фразата “Това е Божие дело” или “Това е мистерия”. В действителност няма мистерии. Всичко се случва с причина и водно от закона на взимане и даване, съдбата и свободната воля.

 • Невежеството за факторите, които влияят на съдбата и сметките на взимане и даване води до това хората в трудни ситуации на отчаяние да се запитат: “Какво направих, за да заслужа това?”
 • Понякога това може да доведе до обвинение на Бога, загуба на вярата в Бога или до усещане за несправедливост в живота.
 • В повечето случаи, защото хората не са образовани за принципа на съдбата, те не знаят как да се справят или да преодолеят каквото и да се случва, което се дължи на техните собствени предишни дела. (Вижте точка 4)
 • Да са запознати с законът на взимане и даване, биха имали поне възможност за философски възглед за тези събития, където нещата са се объркали, въпреки най-добрите си усилия.
 • Също така би внимавали да не създават допълнителна отрицателна съдба.

Обратно, уреждането на положителна съдба ни дава приятна изненада. Поради това понякога виждаме хора, които най-малку заслужават, да печелят на лотария или да се радват на добър живот, без много труд. Разбирането на духовната наука и принципите ги демистифицират такива събития.

Всички ние преди това раждане сме живели много животи. В момента на нашето първо раждане, 100% от нашия живот бил определен със свободна воля. Както да сме имали празен лист хартия. След това, с течение на времето, сме създавали сметки на взимане и даване в зависимост от начина, по който сме живели и изборите, които сме правили в продължение на много животи. Следващата графика показва как сметките, които създаваме се увеличават през времето. В края се добавят към нашата обща сметка, която трябва да разрешим като наша съдба през следващите раждания.

3-BG-Destiny-over-time

В по-ранна статия, ние описахме следното средно разпределение на коренните причини за проблемите в живота.

4-BG-Root-cause

Как това разпределение се отнася до съдбовната част от живота ни в сравнение с тази част от живота ни, кьдето имаме свободна воля? Таблицата по-долу показва връзката.

Действие Събитие Общо
Физически Психологически Духовни
Съзнателно (%) 10%1 10%3 15%5 35%
Предопределено (%) 10%2 55%4 Другите две са също духовни 65%

Общо (%)

20% 65% 15% 100%

Забележки (Пояснения свързани с червените номера в таблицата):

 1. Пример за това би бил да лицето “А” е предупредено, че водата от определена област е замърсена и че преди да се използва трябва да се вари. Въпреки това, поради прекомерното самочувствие в собственото си физическо здраве, лицето казва, че може да ги свари всички видове бактерии и изпива водата. Ако след това получи стомашни проблеми, лицето само ги е предизвикало и това би бил пример за поведение, което произлиза от свободната воля.
 2. Тук лицето “А” съдбовно е предопределено да има стомашни проблеми, защото трябва да мине през определена доза страдание поради греховете от предишни животи. В този случай, интелекта ще работи в съответствие със съдбата. Дори и ако това лице, което по своята същност е внимателно когато става въпрос за рискове, съдбовният настан обаче може да се одигра по няколко начина:
  • Лицето за момент може да стане твърде уверено, и тогава да реши да изпие водата.
  • Няма да има никой, който би казал на лицето че водата е замърсена и поради невежеството ще я изпие.
 1. Друг пример е започване на романтична връзка с човек, който има склонност към насилие и алкохолизъм въпреки че е съвета е бил обратен. Като следствие лицето бива физически малтретирано.
 2. Това се случва вследствие на неизправно решение, защото интелекта се отнася в съответствие със съдбовното събитие, което трябва да се случи. Това е една от причините, поради които хората се женят, въпреки че всички около тях ясно виждат, че двойката отива към развод или много години на страдание и болка.

  Моля вижте статията: Механизъм на действие на сметките на взимане и даване и защо понякога правим това, което правим?

 3. Може да се случи някой да купи и живее в къща, за която е известно, че е обладана от духове. Въпреки че приятели са го предупредили за съдбата, която е сполетя предшествениците, той просто не се вслушва в съветите им и отива да се всели в тази къща. Това може да разгневи духът, който на свой ред може да повлияе или да обладае лицето.

Накратко, съдбата е като вездесъщ облак над нашия живот, който влияе на това как мислим, действаме и реагираме.

3. Елементи от духовното измерение, които могат да повлияят на нас

Съществува неосезаем и недосегаем свят, който не можем да разберем с помощта на нашите пет сетива, ума и интелекта, и който е непознат за повечето от човечеството. Този свят има много имена като неосезаем свят, фино измерение, свят на духове, духовно пространство или духовно измерение. Той включва световете на ангелите, духовете, Рая (Сварга), Ада (Патал) и др. Материалния или света, който ни е близък, е много малък в сравнение с финия, недосегаем свят. В действителност, степента на познатия свят в сравнение с неосезаемия свят е в съотношение едно спрямо безкрайност. Този неосезаем свят силно влияе върху живота ни. Основните елементи в неосезаемият свят, които влияят на живота ни са фините тела (по-известни като духове) на нашите предци, които са преминали и духове.

Въздействието на неосезаемият свят на нашия живот може да бъде доста различно в зависимост от нашия духовен профил, който включва духовното ниво и усилията които предприемаме за да растем духовно и да помагаме на другите да растат духовно.

Следната таблица показва ефекта на различните елементи от неосезаемият свят на два вида хора с много различни духовни профили.

 • Духовен профил 1: Лице на духовно ниво от 20%, не извършва никаква духовна практика
 • Духовен профил 2: Лице на духовно ниво от 50%, извършва духовна практика, съзнателно или несъзнателно според шестте основни принципи на духовната практика и с цел духовен напредък на обществото.

Тези различни елементи влияят на живота ни на всички нива като физическо, психическо, финансово, социално, образователно и т.н. и са духовните коренни причини за трудностите в живота ни.

Не търсач на 20% духовно ниво (т.е. не извършва никаква духовна практика)

Търсач на 50% духовно ниво (върши духовна практика  в името на обществото)
1. Дистрес от духове1 (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) 30% 50%2
1A. Осведоменст за дистреса (%) 30%3 20%3
1Б. Толерантност 10%3 30%3
1В. Духовна енергия на дух 30%4 50%4
2. Дистрес от позитивни енергии (%)5 10% 10%
3. Свръзаност с духовна енергия 30%
3А. Кундалини 10%
3Б. Намаляване на жизнената енергия6 20%
4. Друго7Храна, Дрехи, Време, Колективен грях итн. 10%
Общ дистрес 40%8 100%8

Бележки под линия :

 1. Това включва дистрес от духове или предци. Едно лице, което не върши никаква духовна практика, и което е на духовно ниво от 20% е по-вероятно да бъде засегнато от предците. Това е така, защото духовете от повисок ред смятат човек на ниво от 20% като маловажен и не претставява духовна заплаха за тях. Моля, прочетете статията на ” Защо фините тела на нашите предци ни създават проблеми?” От друга страна, човек, който се стреми да върши духовна практика, както за себе си, така и за обществото е по-вероятно да бъде нападнат от духове.
 2. Увеличената атака тук се дължи на факта, че този човек, който помага на хората да растат духовно, допринеся за увеличаване на Сатва компонента в обществото. Важно е да се отбележи, че ефективната духовна практика трябва съзнателно или несъзнателно да отговаря на шестте основни принципи на духовна практика. Само тогава той е способен наистина да генерира чистота в обществото. Духовете, бъдейки Раджа и Taмa преобладаващи са обезпокоени от увеличаване на чистотата в обществото. Моля, прочетете статията за целите на духовете.
 3. Поради нарастващата духовна практика прагът на толерантност те. одбранбените механизми на лице на 50% духовно ниво срещу атаката са по-високи. В резултат на това, въпреки че те са нападани повече, те са в състояние да се справят и да се носят с тях по-добре.
 4. Негативните ентитети, които имат 30% духовна енергия не могат да докоснат лице на 50% духовно ниво поради защитата, която тези лица получават от Бога. От друга страна, лицата на ниско духовно ниво са уязвими на атаките дори и от духовете на по-ниско ниво. Моля, прочетете статията: ” В коя мярка духовното ниво ни осигурява защитна обвивка срещу духовете? “
 5. Понякога и положителните енергии могат да причинят проблеми в нашия живот. Това може да изглежда като парадокс. Въпреки това, може да се разбере с проста аналогия . Ако студентът има голям потенциал, а не учи в съответствие с този потенциал, родителите или учителя му могат да му забранят да излиза, или да го накарат да учи. Забраната за излизане на студента може да изглежда като проблем , но може и да му помогне повече да се ангажирана с обучението си. Също така, понякога положителните енергии предизвикват проблем в живота ни, за да ни накарат да спрем и да помислим, и да ни посочат да разберем повече за духовното измерение и духовната практика.
 6. Проблем в Кундалини системата, както и намаляване на жизнената енергия (Прана-шакти) обикновено са причинени от духовете. Проблемът с Кундалини системата се отнася само за търсачи на истината, тей като при не търсачи на духовно ниво от 20%, Кундалини лежи спяща в Муладар чакра, т.е. центъра на духовната енергия в основата на гръбначния стълб.
 1. Факторите включени в тази глава ни засягат по следния начин:
  • Храна: остаряла, консервирана, не вегетарианска храна, съдържа повече основен неосезаем Раджа-Тама компонент. На духовете им е по-лесно да възпрепятстват лицето, което консумира такава храна , в която доминира Ражда-Тама компонента.
  • Облекло: В синтетични дрехи преобладава основния неосезаем Раджа–Тама компонент. Черният цвят и тъмните тонове също в голяма степен привличат, погълщат и предават основната неосезаема Ражда-Тама компонента. По този начин на духовете им става по-лесно да възпрепятстват лицето, което носи тази дреха.
  • Време: Определено време може да бъде или да не бъде добро за един човек. Например, индустриалец търпи големи згуби въпреки че всички други фактори, като например приноса и сътрудничеството на персонала, технологиите, капиталови инвестиции и др. са благоприятни, а няма нито атака от фините тела на преминалите предци или духовете. В този случай се работи за ефекта на времето.
  • Колективни грехове: Ако дадена държава, общност или раса е извършила злостворства върху другите, заслужава това, което се нарича колективен грях. Тук дали лицето по някакъв начин е участвало или е било част от престъпление е без значение. Да се мълчи за нещо, е същото като да се поддържа нещо. С течение на времето, цялото население трябва да страда еднакво заедно в същото или в друго раждане.

Духовете използват всеки такъв фактор, неблагоприятен за лицето за да го атакуват. Те не се занимават с не търсачи, тей като в очите им те са несъществени.

 1. Важно е да разберем, че независимо дали вършим духовна практика или не, ние сме атакувани. На пръв поглед, може да почувствате, че вършейки духовна практика е възможно да бъдете атакувани повече от духове. Това е равносилно на богатите и супер богатите да бъдат повече атакувани от похитителите. Но богатите са по-добре подготвени да се справят с това, поради всички привилегии на които се радват като богати. Подобно с духовната практика, въпреки че ние сме атакувани повече, тъй като имаме достъп до съответно по-висока защита от Бог, също сме по-добре подготвени да се справим. Хората без духовна практика и следователно по-малко духовна енергия стават уязвими за всякакъв вид атака от всякакъв вид дух.

Това може също да бъде разбрано от следнaта аналогия. Понякога ние преминаваме през години на обучение, което може да бъде относително болезнено в сравнение с друг човек, който току-що е завършил гимназия и вече печели, дори и да печели малка сума пари. Докато ние прекарваме много часове затворени в къщата учейки, те могат да се радват на живота, да ходят на кино и т.н. Въпреки това, благодарение на труда, който полагаме в изучаването, ние сме по-подготвени за реализация на работните успехи, или за успех в избраната дейност. С този успех, получаваме права и привилегии, за които другите могат само да мечтаят. Наред с това идва и отговорността, защото имаме възможност да помогнем на хората и да повлияем на промените в обществото. По същия начин, въпреки че сме обект на духовете и негативните енергии, с духовния растеж ние имаме различни ползи от духовната практика. Някои от тези ползи се разглеждат в статията, която се отнася до ползите от духовната практика.

4. Принципът зад преодоляването на проблемите които имат коренните причини в духовното измерение

Проблемите, които имат техните коренни причини в духовното измерение, само нещо духовно може да намали тяхната интензивност и напълно да ги премахне.

 1. Специфично духовно средство Духовно средство е нещо което се прилага преди всичко за да се преодолее специфичен духовен проблем. В този уеб сайт, ние обсъдихме тези духовни изцелителни методи в нашия раздел за духовно изцеление. Въпреки това, тези методи не допринасят за духовен растеж.
 2. Духовна практика Духовната практика, която е в съответствие с основните принципи на духовната практика води до духовен растеж. Този вид духовна практика увеличава духовния капацитет или духовното ниво, което в замяна не предпазва и защитава от негативните елементи в духовното измерение.

5. Обобщение

В обобщение, ключовите точки, които трябва да се имат предвид от тази статия са:

 • Следващия път когато ще видите че в живота ви се появява проблем, не забравяйте че причината може да бъде физическа, психологическа или духовна. Много е голяма вероятността, че коренната причина може да бъде от духовна природа.
 • Всички големи проблеми предимно са съдбовно определени, което е вид духовен проблем, чрез който изплащаме предишни сметки. Защита от съдбата може да бъде направена само чрез духовна практика.
 • Нашите предци и духовете могат да предизвикат или да бъдат причина за проблемите в семейството, физическите болести и др. Ако нашето духовно ниво е ниско, сме много уязвими на техните атаки.
 • Продожлителната духовна практика в съответствие с шестте принципа на духовната практика е единственият начин да получим защита от негативното влияние на духовното измерение.