Bulgarian- Sattva, Raja, Tama

Накратко

Трите основни неосезаеми компонента Сатва, Ражда и Тама са в основата на всичко, което е създадено. Неизвестни за съвременната наука, те проникват във всички живи и неживи, материални и нематериални неща.

Всички излъчвани вибрации зависят от преобладаващия неосезаем компонент. Това също оказва влияние върху поведението на всички неща. Съотношението на тези компоненти в хората може да бъде променяно само от духовна практика.

1. Въведение и определение

Целта на тази статия е да даде на нашите читатели здрава основа за концепцията на трите основни неосезаеми компонента. Тя е много важна статия за нашите читатели, тъй като тя е в основата на много от статиите в този сайт.

Според съвременните науки, Универсума се състои от основни физически частици, които включват електрони, протони, неутрони, мезони, кварки и глуони.

На духовно ниво, обаче, Универсума е съставен от нещо още по-основно. Тези основни частици са известни като трите основни неосезаеми компонента (тригуни), а именно Сатва, Раджа и Тама. В думата тригуни, “три” съответства на три, “гуни” – за неосезаемите компоненти.

Характеристиките на всеки от тези компоненти са описани накратко в следната таблица:

Трите компонента Характеристики Прилагателно Пример
Сатва Чистота и знание Сатвик Сатвик човек – живее, служейки на обществото без очаквание за признаване или възнаграждение или скрит мотив
Раджа Действие и страст Раджастик Раджастик човек – живее повече за лична изгода и постижения
Тама Невежество и инерция Тамасик Тамасик човек – Не му представлява проблем да ощещява останалите за собствена изгода или да наврежда на обществото

Наричаме компонентите неосезаеми, защото са нематериални, по своето същество не са физически и не могат да се бъдат видяни с какъвто и да е инструмент, дори с най-новите електронни микроскопи. Технически напредналите физически апаратури и в бъдеще няма да могат да ги измерят. Тези три основни неосезаеми компонента могат да бъдат възприети единствено от фините сетивни органи или нашето шесто чуство.

 • Основният неосезаем Сатва компонент е най-неосезаем или нематериален от трите основни неосезами компоненти. Това е компонентът, най-близо до божествеността. Следователно, преобладаването му в човек се характеризира с щастие, удоволствие, добродетели като търпение, постоянство, способност да прощава, духовен копнеж и т.н
 • Основният неосезаем Тама компонент е най-доминиращият от трите. Преобладаването му в човек води до мързел, алчност, привързаност към светските дела и т.н.
 • Основният неосезаем Раджа компонент осигурява гориво за другите два, т.е. води до действие. Така че, в зависимост от това дали едно лице е предимно сатвик или тамасик, основният неосезаем компонент Раджа ще доведе до действия, отнасящи се до Сатва или Тама.

Поради нематериалния характер на основните неосезаеми Сатва, Раджа и Тама компоненти, училищата и университетите, които обучават в съвременни науки не са наясно, че те съществуват. Следователно, те не са включени в тяхната учебна програма. В резултат, концепцията за трите основни неосезаеми компонента може да изглежда чужда на някои от нас. Това, обаче, не променя факта, че те обхващат цялото ни съществуване и света, в който живеем. В зависимост от това кой от трите неосезаеми компонента преобладава в нас, ние по различен начин:

 • Реагираме в определени ситуации
 • Взимаме решения
 • Правим избори
 • Живеем живота си

Тъй като те не са физически по своето естество, е трудно да ги посочим с пръст и да им дадем физическа характеристика. Чрез тази статия, сме се постарали да споделим знания за тези три основни неосезаеми компонента и как те влияят на живота ни.

2. Сравнение между най-малките физически елементи и трите неосезаеми основни компонента

Таблицата по-долу дава някои основни разлики между най-малките физически елементи, известни на съвременните науки и още по-основните неосезаеми компоненти, известни на Духовната наука.

Параметър Най-малката физическа частица Основните неосезаеми компоненти
Тип Физически Неосезаеми или нематериални
Как се измерва? Експериментално чрез мощни ускорители на частици Чрез нашето шесто чувство чрез посредничеството на нашите фини-сетива.
Изгражда Целия физически свят Цялото творение, независимо дали на физическо, психическо или духовно ниво. Най-малките физически частици също са съставени от комбинация от Сатва, Раджа и Тама. Дори и мислите ни, които са нематериални, се състоят от трите неосезаеми компонента.
Техните характеристики Влияние върху физическите характеристики на творението като например дали нещо е твърдо или течно и т.н. Въздействат върху поведението на цялото творение, решенията и изборите, които правим и т.н. Въпреки това, Сатва, Раджа и Taмa компонентите дори засягат физически качества, като например компонентата Taмa причинява материализиране или втвърдяване.

3. Как изглеждат тези три основни неосезаеми компонента?

Следващата диаграма, получена чрез шесто чувство показва как изглеждат трите основни неосезаеми компонента, когато са активни

BG - Waves

Трите основни неoсезаеми компонента в общи линии са нематериални частици. Когато са активни, т.е. когато има енергия, която ги придружава, те се появяват във форма на вълна.

Обяснение на диаграмата

 • Цвят: Основната неосезаема Сатва компонента се появява в жълт, основата неосезаема Раджа компонента – в червен и основената неосезаема Тама компонента – в черен цвят, когато биват възприемани чрез високо активно шесто чувство.
 • Дължина на вълната: Основната неосезаема Раджа компонента е най-активната, което е отразено и в нейната дължина на вълната, докато основната неосезаема Сатва компонента, която е по-спокойна, е с голяма дължина на вълната. Неорганизираната и изкривена природа на основната неосезаема Тама компонента е отразена в несъразмерната й дължина на вълната.
 • Амплитуда: Амплитудата на Раджа компонентата е най-висока, тъй като е най-активна. Амплитудата на фината основна Сатва компонента е по-ниска и редовна, докато тази на основната неосезаема Тама компонента е ниска и нередовна
 • Продължителност: Продължителността на вълните е свързана с функцията, която изпълняват.

4. Трите основни неосезаеми компонента и петте космически елемента

Трите основни неосезаеми компонента съставят петте Абсолютни Космически Принципа (Панчамахабутас). Те са Абсолютна Земя (Прутвитатва), Абсолютна Вода (Апататва), Абсолютен Огън (Теджтатва), Абсолютен Въздух (Ваютатва) и Абсолютен Етер (Акаштатва). Космическите елементи са от нематериален характер и са на най-фините аспекти на реалните елементи, които можем да видим и усетим. Например, Абсолютният принцип Вода по същество е най-осезаемата форма на водата, която съставлява реките, океаните и др. Накратко, петте Абсолютни Космическите Eлементи са строителните материали на Вселената. Но те също са съставени от трите основни неосезаеми компонента.

Таблицата по-долу показва как всеки Космически Eлемент се различава в състава си по отношение на дела на трите основни неосезаеми компонента.

Трите основни неосезами компоненти и петте космически елемента
Сатва Раджа Тама
Земя 10% 40% 50%
Вода 20% 40% 40%
Огън 30% 40% 30%
Въздух 40% 40% 20%
Етер 50% 40% 10%

Както можете да видите от таблицата по-горе, Абсолютният Принцип Земя има най-голямо количество Тама, затова тя е и най-тежката. Основният неосезаем Тама компонент ограничава съществуването, докато основният неосезаем Сатва компонент го прави експанзивен. Това обяснява защо Абсолютният Принцип Земя е най-ниско сред петте космически елементи. Също така обяснява защо Абсолютният Принцип Eтер е най-неосезаем и сатвик и по този начин най-мощният. Намаляването на основният неосезаем Тама компонент в петте големи космически Елементи, ги прави елементите постепенно по-малко осезаеми. Например, Огънът е по-малко груб или осезаем, отколкото Земята.

Хората са съставени предимно от Абсолютна Земя и Абсолютна Вода. Когато индивида започва да се развива духовно, той или тя започва да функционира прогресивно в по-високите нива, като Абсолютния Огън Принцип и.т.н.

Духовно развитото лице се характеризира с чувство на излъчване на светлина. Когато това се случи, индивидуалните основни нужди започват да намаляват, като например необходимостта от храна и сън. В допълнение, неговото разбиране и капацитет, да изпълнява различни дейности се увеличава значително както количествено, така и качествено.

5. Трите основни неосезаеми компоненти и света

5.1 Бедствия

Ако има увеличение на Раджа и Тама в света, това се превръща в увеличаване на войните, терористичните действия и природните бедствия. Увеличението на Раджа и Тама в света предизвиква дестабилизация на петте Космически Елемента, водещи до катастрофални природни бедствия. Моля, вижте статията Причината за увеличаването на природните бедствия.

5.2 Неживи творения

Следната таблица показва връзката между неживите организми и трите основни неосезаеми компонента.

Picture start

Съотношение на основните неосезаеми компоненти в различни неживи обекти
Сатва Раджа Тама
Божиите храмове, светите места, места за поклонение 5% 1% 94%
Обикновени места 2% 2% 96%
Зли места 1% 1% 98%

5.3 Живи същества

Следната таблица показва връзката между живите същества и трите неосезаеми компонента. Както можете да видите, животът има по-голяма стойност от гледна точка на основния неосезаем Сатва компонент във всички области в сравнение дори с религиозни места, както е показано в таблицата по-горе.

Съотношение на основните неосезаеми компоненти в разлини живи същества
Сатва Раджа Тама
Светец 50% 30% 20%
Средностатистически човек 20% 30% 50%
Зъл човек 10% 50% 40%
Умствено изостанал човек 10% 30% 60%
Животни – птици 10-20% 25-40% 40-65%
Растителност 5-10% 10-15% 65-85%

Това е една от основните причини, защо нивото на духовно развитие на лицето, което пребивава в някакъво пространство има по-голямо въздействие на цялостната вибрация на това пространство, отколкото пространството само по себе си. Например, ако лицето, на ниво на Светец влезе на някое място, което, въпреки лошата конструкция, има негативни вибрации, това на Светеца ще има незначително влияние. Поради това науката Фън Шуй и Васту Шастра – ( наука , която се занимава с изследване на пространството – помещенията, къщите) имат по-голямо значение за хората на по-ниско духовно ниво, или за тези, които не изпълняват духовна практика.

6. Трите основни осезаеми компоненти и хора

В следващите подсекции, разясняваме как трите основни неосезаеми компоненти въздействат на различни аспекти на живота ни.

6.1 Във връзка с това от какво се състоим

BG - Sattva Raja Tama human

Процент от
Тяло Сатва Раджа Тама
Физическото тяло 20% 40% 40%
Менталното тяло или Ума 30% 40% 30%
Каузалното тяло или Интелектът 40% 40% 20%
Супракаузално тяло или Неосезаемото Его 50% 40% 10%

Тъй като основната неосезаема Раджа компонента е свързана с функционирането на тялото, нейният дял е еднакъв във всички тела. Въпреки това, както се вижда от таблицата по-горе, има значителна разлика между компонентите Сатва и Тама в различните тела. Това има пряко въздействие върху способността на тялото да ни предоставя устойчиво и дълготрайно щастие. Например, Сатва компонентът в интелекта е по-висока в сравнение с физическото тяло. Затова качеството на щастието, което преживяваме, когато сме интелектуално стимулирани и задоволени е по-голямо и по-трайно от щастието, което изпитваме от физическото тяло.

6.2 По отношение на духовното ниво

Духовното ниво и делът на трите неосновни неосезаеми компонента са тясно свързани помежду си. Въпреки това, връзката им обаче е доста сходна с въпроса “Кое е по-старо, кокошката или яйцето?” . Можем да кажем, че духовното ниво на човек се определя от преобладаването на Сатва, Раджа и Тама компонентите. Можем също да кажем, че преобладаването на който и да е от Сатва, Раджа и Tама компонентите определя духовното ниво на човека. Като правим духовна практика, ние започваме да променяме съотношението на трите основни неосезаеми компоненти в нас, като Сатва компонентът започва да нараства. С други думи, ние променяме компонента Тама към Сатва.

Както генерираме повече от Сатва компонента в нас (в съотношение с другите два неосезаеми компонента), това влияе положително на нашето духовно ниво, а също и нашата личност.

По-долу можете да видите графика, която показва различните пропорции на трите основни неосезаеми компонента вътре в нас като увеличаваме духовното си ниво чрез духовна практика.

BG - Spiritual level Sattva Raja Tama

Бележки под линия:

 1. След 50% духовно ниво, съотношението на трите компоненти остава статично. Причината за това е, че човек не може да има по-малко от 20% Tама. Ако това се случи, лицето би започнало да се дематериализира. Следователно, докато човек има физическо тяло, компонентът Тама не може да бъде по-малко от 20%. Въпреки това, ефектът от компонентите върху лицето се разрежда с допълнително повишаване на духовното ниво до такава степен, че на духовно ниво от 80%, ефектът от тях е незначителен. В следващия подраздел обясняваме това разреждане в детайли.
 2. Докато въздигнатият Светец на духовно ниво 100% е в рамките на физическо тяло, Той ще се състои от трите основни неосезаеми компонента. Веднага след като той умре и напусне тялото си, всичките три основни неосезаеми компонента стават нула и Светецът се слива напълно с Бога.

6.3 Намаляване на влиянието на трите неосезаеми компоненти с увеличаване на духовното ниво

С нашето духовно израстване това, което неразривно се случва е, че тъмнината на петте сетива, ума и интелекта започва да се намалява, а оттам и Душата (т.е. Бог) в нас започва да се осветява. За справка можете да погледнете диаграмата по-долу. Това е също така известно като разтваряне на петте сетива, ума и интелекта. Ние се отнасяме към петте сетива, ума и интелекта като тъмнина или невежество, тъй като те ни държат далеч от отъждествяването с истинското си състояние, т.е. с Бога или Душата вътре в нас.

Душата, която е Богът в нас, е извън трите основни неосезаеми компонента и следователно не е съставена от тях. Затова, колкото повече светлината на Душата свети в нас чрез духовна практика, толкова по-малко влияние оказват трите неосезаеми компонента върху нашите личности, решения и действия. В последните етапи на духовния ни растеж, когато светлината на душата ни свети почти напълно, ние живеем живота си в пълен унион с Божията воля и трите неосезаеми компонента се разтварят и оказват незначително влияние върху нашата личност.

BG - Reduction of the influence

6.4 Във връзка с нашата личност

SRT-face

В таблицата по-долу сме показали няколко насоки, които ще ви помогнат да разграничите вида личност, която човек показва, според преобладаващия неосезаем компонент.

Това са само насоки, за да се придобиете основно понятие. Правилен анализ на преобладаващите основни неосезаеми компоненти в човек може да се уточнят само чрез шесто чувство.

Сатвик човек Раджасик човек Тамасик човек
Личностни дефекти Пълен контрол на емоции, мисли и действия Ядосан, ревнив, горд, егоистичен, властен, търсещ внимание, алчен, не се колебае за нищо, за да изпълни светските си амбиции и желания, притеснява се, мечтател Мързелив, неактивен, депресиран, изключително егоистичен, не мисли за другите или дори им вреди при изпълнението на нечии егоистични цели, раздразнителен
Добродетели Всички добродетели, достоверен и справедлив, толерантен, ведър, стабилен интелект, не егоистичен. Най-накрая отива отвъд добродетелите и недостатъците. Без страх за смъртта. Трудолюбив, но с беспосочни усилия по отношение на духовното израстване Няма
Основен начин за придобиване на щастие Придобиване на знания, умения, помагайки на другите, медитация, увеличаване на духовното ниво. Най-накрая отива отвъд щастие-нещастие и преминава към Блаженство Придобиване на власт, земни притежания Ядене, пиене, сексуално отношение и т.н.
По отношение на останалите Живее, за да служи на обществото и да помага на хората да израстват духовно. Тук духовно израстване означава в по-широк смисъл в съответствие с шестте основни принципа на духовната практика. Егоцентричен или помага на останалите с много его за помощта, която оказва Нараняване на останалите. Най тамасик – вредят на обществото като цяло в името на религията или някаква идеология.
Спане 4 – 6 часа 7 – 9 часа 12 – 15 часа
Духовна сила Висока Слаба Много ниска1

Бележка под линия:

 1. Изключение от това е неосезаем-магъосник (мантрик), който може да има много духовна сила поради предприемане на духовна практика за зли причини, но е предимно тамасик.

Тези качества не са взаимноизключващи се. Например, на някой сатвик човек може да му трябват 9 часа сън или тамасик човек може да има качество като толерантност. Но характера на лицето се определя от общата сума на добродетелите и недостатъците. Затова човек не трябва да решава за себе си или за останалите на базата на една или две характеристики, но трябва да бъде взета под внимание цялостната картина.

Също така много рядко един човек е изцяло сатвик, раджасик или тамасик. Основно, човек е СатваРаджа, РаджаСатва или РаджаТама преобладаващ. СатваРаджа човек ще има характеристики и от Сатва и от Раджа в почти еднаква пропорция с преобладаване на Сатва. В случай на РаджаСатва човекът би точно обратното.

В зависимост от неосезаемата компонента, която е най- преобладаваща в лицето, то съответно ще покаже този тип личност. Все пак, колкото и някой да се облича или се прикрива зад скъпи дрехи и аксесоари и сложни приказки, основните честоти, които излъчва човек ще бъдат като неосезаемата компонента, която е най – преобладаваща в човека. Хората с напреднало шесто чувство могат да погледнат отвъд външната обвивка, която човекът отразява в света и могат да почувстват тези фини и неосезаеми честоти. В резултат на това, те могат лесно да определят каква е основната природа на човек, те. дали е сатвик, раджасик или тамасик, както и характеристиките, които вероятно ще прояви.

Един истински индикатор за преобладаващата неосезаема компонента на индивида е когато човек е оставен сам със себе си. Човек обикновено показва своя истински характер в ситуация когато лицето не е наблюдавано и се повлиява от собствения си характер. Следващият пример ще помогне за изясняване на това.

Да вземем един пример за учениците в четвърти клас. Те са шумни грубияни с учител, който дава всичко от себе си, за да ги дисциплинира. Ако гласът на учителя е много твърд, има добра възможност за запазване на тишина в класа. В резултат на това, класът е тих само в присъствието на учителя. Въпреки това, в момента, в който той излезне от класната стая, учениците се връщат в своето пакостливо състояние. Това е така, защото тези деца са основно раджасик и тамасик по природата.

Ако, от друга страна е налице сатвик дете в класа и съучениците му се опитат да го привлекат да участва в някаква неправилна постъпка като тормоз, правене на груба шега или включване в измама, детето по никакъв начин не може да се вмести в тези дейности, защото неговата основна природа е сатвик. То по-скоро ще получи спазми в корема, отколкото да се забавлява по време на дейностите, които предлагат съучениците му. То не би могло да живее със себе си, ако направи погрешна постъпка.

По този начин, вместо изкуствено да се опитиваме да променим децата чрез държане на морални лекции, можем да постигнем постоянна промяна, ако ги насърчим да извършват духовна практика и ако ги възпитаваме в среда, която е стимулираща за Духовността и която ще увеличи Сатва компонента в тях.

7. Трите основни неосезаеми компоненти и нашия начин на живот

Всичко около нас може да бъде категоризирано като сатвик, раджасик или тамасик в зависимост от преобладаващия неосезаем компонент, от който е съставено. Преобладаващият неосезаем компонент е нещо, което може да се измерва само с шесто чувство.

Осигурили сме няколко общи примери за различните аспекти на света, в който живеем, и господстващия неосезаем компонент. В зависимост от това дали сме сатвик, раджастик или тамасик хора, ние ще се насочваме към сатвик, раджастик или тамасик начин на живот. Също така асоциирайки се с определени компоненти чрез избора на нашия начин на живот, ние увеличаваме съответните неосезаеми компоненти вътре в нас.

Трите основни неосезаеми компонента и нашия начин на живот
Сатвик Раджасик Taмасик
1-salad

Храна

Пшеница, краставици, спанак, захар, мляко, масло, пречистено масло (ги), канела, бадеми, орехи, кашау Mного солени, горчиви, кисели, пикантни и горещи храни (например много горещ чай или кафе), лук, чесън Сушени зеленчуци, охладени или замразени храни, два пъти претоплени храни, лошо миришещa, остаряла, замърсенa храна, наполовина сготвена (като месо, което се случва рядко), несготвена храна, храна трудна за храносмилане, невегетарианска храна, вина и алкохол
2-colour

Цветове

Бяло, жълто, синъо Червено, пурпурно, зелено, лилаво Черно, всеки нюанс. който има висок процент на черното
3-clothes

Дрехи (материал)

Естествени влакна като памук, коприна, телешка кожа естествена кожа Дрехи, направени от човек като ликра, найлон и др. Раздрани дрехи, неизгладени дрехи.
4-music

Музика

Химни написани от Светци, музика композирана от Светци кънтр/ поп музика, песни от филми ит.н. Хеви Метъл, музика която насърчава насилието и наркотиците
5-movies

Филми

Филми с просветителен хакарктер за обществото с цел да направят света по-добро място на духовно или светско ниво Екшън филми, трилъри Порнография, насилие, филми с ужаси
6-books

Книги

Книги, които увеличават духовното разбиране в общия смисъл на думата Книги, които увеличават емоциите и привързаноста към света Книги, които подбуждат към разграждане на Духовността, вредящи на обществото
7-students

Дружество и развлечения

Търсачи на Бога, които практикуват Духовността според шестте основни принципи на духовната практика Социални ангажименти, при които темите на разговор са преди всичко светски въпроси, бизнес и т.н. Пазаруване като развлечение Компания на зависими от наркотици, рейв партита, партита, които насърчават всякакъв вид пристрастяване, срещи с цел извършване на вреда върху обществото
8-couple

Брак

Духовното израстване заема централно място в отношенията на двойката, духовна любов без очаквания Събиране на земни притежания, светска любов с очакване Раздор, недоверие, насилие и караници

8. Трите неосезаеми компонента и духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.)

Духовете (демони , дяволи , негативни енергии и т.н.) са предимно Раджа и Tама преобладаващи. Дух, който е по-ниско в йерархията, т.е. под 50% духовна сила, като например обикновен дух е РаджаТама преобладаващ. Дух, който е по-високо в йерархията, т.е. над 50% духовна сила, като неосезаем магъосник от 6-ти или 7-ми район на Ада (Патал) е ТамаРаджа преобладаващ.

Тъй като духовете са РаджаТама преобладаващи, те често посещават РаджаТама области на Земята, тъй като там най-вероятно ще намерят Раджа-Tама преобладаващи хора. Тези хора с еднакви възгледи са идеални цели за притежаване и извършване на плановете на духовете на Земята. С други думи, лицето, което е предимно тамасик и което иска да наранява другите е изложено на голям риск да бъде контролирано от духовете, за да навреди на обществото.

Принципът, който се използва за защита от духовете е увеличаване на сатвикта, т.е. чистотата. Имайки предвид, че духовете са предимно тамасик, те не могат да толерират сатвик околна среда или хора. Поради тази причина те не могат да обсебят Светци на високо духовно ниво или Гуру.

Прочетете статията “Защо обладаният човек се проявява когато влезе в контакт с по-високо сатвик влияние?

9. В обобщение

Основните точки, които трябва да се запомнят от тази статия:

 • Всички ние излъчваме Сатва, Раджа или Tама честоти, в зависимост от това кой неосезам компонент преобладава в нас. Колкото повече Сатва компонент имаме в нас, толкова е по-добра нашата личност, по-висок и устойчив успех и удовлетворение в кариерата ни, връзките и живота ни.
 • Компонентът Сатва може да бъде увеличен чрез духовна практика, заедно със избягването на Раджа и Тама влиянието колкото е възможно повече.
 • Компанията, в която присъстваме, значително ни помага в духовната практика.
 • Духовете се възползват от средата и хората, в които доминира Тама компонентa и злоупотребяват с това, карайки хората да извършват дейности, които нанасят щети на обществото и намаляват правдата (Дарма) в света.