1-BG-purpose-of-life-LP

 

1. Въведение в целта на живота

Oт време на веме чуваме клиширан въпрос, “Какъв е смисъла на живота?” Или “Каква е целта на живота?” Или “Защо сме родени?”. В повечето случаи, всеки от нас има своя собствена представа за това, каква е неговата цел в живота. Въпреки това от духовна гледна точка, има две основни причини, поради които сме родени. Тези причини ясно определят целта на живота ни на най-основно ниво. Те са:

  • За завършване на сметката на взимане и даване, която  имаме с различни хора.
  • За постигане на духовен напредък, с крайната цел за обединяване с Бога и следователно да се излезе от цикъла на раждане и смърт.

2. Завършване нa сметката на взимане и даване

В продължение на много животи, ние натрупваме много сметки на взимане и даване, които са пряк резултат от нашите постъпки и действия. Сметките могат да бъдат положителни или отрицателни в зависимост от положителния или отрицателния характер на нашите действия. Като правило на палеца, в сегашната ера приблизително 65% от живота ни е предопределен (не в рамките на нашия контрол) и 35% от живота ни се управлява от нашата собствена свободна воля. Всички важни събития в живота ни са като цяло предопределени. Тези събития включват нашето раждане, семейството ни в което сме родени, лицето (или лицата), с които ще се оженим, децата, които ще имаме, сериозни заболявания, както и момента на нашата смърт. Щастието и болката, която ние даваме и получаваме от близките и познатите са като цяло просто един случай на предварителни сметки на взимане и даване, управляващи начина, по който отношенията се разрешават и одиграват.

2-BG-accumulated-account-destiny

Въпреки това, дори и нашата съдба в настоящия живот е само една малка част от натрупаната сметка на взимане и даване, която сме натрупали в продължение на много животи.

В нашия живот, докато изпълняваме нашата сметка на взимане и даване и съдбата предназначена за този наш конкретен живот, ние също така в крайна сметка създаваме повече сметки с помощта на нашите умишлени действия. Това от своя страна най-накрая води до увеличаване на общата ни сметка на взимане и даване, известна като натрупана сметка. В резултат на това, ние трябва да се родим отново, за да се продължи с уреждането на сметката на взимане и даване и забиване в цикъла на раждане и смърт.

Обърнете се към статията на “Oсвобождение от цикъла на раждане и смърт (Mокша)“, тей като той обяснява как ние се забиваме в цикъла на раждане и смърт.

3. Осъществяване духовен прогрес

Самащи духовно ниво се отнася до духовното ниво, достигнато чрез духовна практика в името на обществото (самащи садна), докато виащи духовна практика се отнася до духовното ниво постигнато чрез индивидуална духовна практика (виащи садна). В настоящите времена, духовен напредък в името на обществото, има 70% значение, докато индивидуална духовна практика има 30% значение.

Последно в духовното развитие във всеки Духовен път е сливането с Бога. “Сливане с Бога” означава преживяване на Бога в нас и навсякъде около нас и не идентифициране с нашите пет сетива, ум и интелект. Това се случва на 100% духовно ниво. Повечето хора в днешния свят са на 20-25% духовно ниво и са склонни към всякаква духовна практика за духовно развитие. Те също така силно се идентифицират с техните пет сетива, ум и интелект. Това е отразено в живота ни, когато се фокусираме основно върху нашите погледи или сме арогантни за нашата интелигентност или успех.

Чрез духовна практика, когато пораснем на духовно ниво от 60% (самащи) или 70% (виащи), ние сме освободени от цикъла на раждане и смърт. След това духовно ниво, ние можем да разрешим каквито останали сметки на взимане и даване имаме от по-високите фини сфери на Махарлок и по-горе. Понякога обаче, хората над 60% (самащи) или 70% (виащи) духовно ниво могат да изберат да се родат на Земята, за да водят човечеството към Духовност.

3-BG-spiritual-level-and-liberation

Духовното развитие е възможно единствено чрез духовна практика, която съответства на шестте основни принципи на духовната практика. Духовни пътища, които не отговарят на шестте основни принципи на духовната практика водят до стагнация в духовното развитие на индивида.

Обърнете се към статията за Значението на земята поради състоянието да се извършва духовна практика, в сравнение с други духовни сфери като рая и ада.

4. Какво означава това от гледна точка на нашите цели в живота?

Повечето от нас имат собствени цели в живота. Те могат да включват да стана лекар, да бъда богат и известен или представляващ нечия страна в определена област. Каквото и да е целта за по-голямата част от нас, по-често, отколкото не, тя е предимно от светски характер. Цялата ни образователна система е създадена, за да ни помогне да преследваме тези светски цели. Като родители също, ние внушаваме същите светски цел в нашите деца, като ги насърчаваме да учат и да влизат в професии, които им дават повече парични ползи в сравнение със собствената професия.

Човек може да се пита: “Как тези светски цели се съвместяват с духовната цел на живота и причината за нашето раждане на Земята?”

Отговорът е много прост. Ние се стремим за светски цели основно за да постигнем удовлетвореност и щастие. Преследването на неуловимото “​​превъзходно и трайно щастие” е неразривно това, което кара всички наши действия. Въпреки това, дори и след постигне на нашите светски цели, полученото щастието и удовлетворение е краткотрайно, и тогава търсим следващия сън, който да преследваме.

“Превъзходно и трайно щастие” може да бъде постигнато единствено чрез духовна практика, която съответства на шестте основни принципи на духовната практика. Най-висшата форма на щастие, което е Блаженство (Ананд) е аспект на Бога. Когато се слеем в Него ние също изпитваме вечно Блаженство.

Това не означава, че ние трябва да се откажем от това, което правим и просто да се съсредоточим върху духовната практика. Каквото означава, е, че само чрез въвеждането на духовната практика във връзка със светския живот, ние сме склонни да изпитаме превъзходно и трайно щастие. Ползите от духовната практика са били обсъдени по-подробно в раздела за “Духовно изследване за трайно щастие“.

С една дума, колкото повече нашите цели в живота са в съответствие с намерението на духовно развитие, толкова по-богати стават нашите животи и по-малко болка изпитваме от живота. По-долу е пример за това как нашата перспектива в живота се променя, както ние се развиваме и усъвършенстваме духовно.

светско значение  срещу духовно значение

Светски Поглед

Духовен Поглед

Какво е невежество?

Липса на познания за светските въпроси

Вярa, че ‘Aз’ съм тялото или ума

Какво се разбира под самоопознаване?

Възприемане на физически, умствени и интелектуални качества и дефекти в себе си

Осъзнавайки, че ‘Aз’ съм Бог вътре и преживявайки това

Как се определя успеха?

Придобиване уважение, пари, слава и т.н

Осъществяване на духовен прогрес

5. Пример за това как един светски живот може да работи с духовни цели

В SSRF, ние имаме няколко доброволци, които служат на Бога чрез предлагане на своето време и трудов стаж. Например:

  • Един от нашите членове е IT консултант и се грижи за техническите аспекти на сайта по време на свободното си време.
  • Един от членовете на редакционния екип е психиатър и помага при проверката на информацията, която е качена от медицинска и духовна гледна точка.
  • Друг член на SSRF пътува до различни страни на работа. Тя използва свободното си време, за да каже на другите единомислещи организации в тази страна за сайта.
  • Една домакиня помага да се подготвят напитки за духовните събирания.

Членовете на SSRF са видели качествена положителна промяна в живота им, когато те са поръсвали Духовност през целия им живот. Една от основните разлики е увеличаване на щастието и намаляване на тъгата. Дори когато членовете на SSRF попадат в ситуация, която трябва да бъде болезнена или травмираща, те са преживели че се предпазени от болката.

6. Какво не е наред с това да се родиш отново и отново?

Понякога хората си мислят: “Какво не е наред в това да се раждаш отново и отново?”

Като отиваме по-дълбоко в Калиюга (Ерата на Раздора), сегашната епоха на Универсума, животът ще бъде най-вече в занимание с проблеми и болка. Духовно изследване е показало, че в световен мащаб средният човек е щастлив само 30% от времето, докато 40% от времето той е нещастен. Останалите 30% от времето човек е в неутрално състояние, в което той не изпитва щастие или нещастие. Например, когато човек се разхожда по пътя или извършва някои светски задачи и т.н., и няма щастливи или нещастни мисли.

Основната причина за това е, защото повечето хора са на по-ниско духовно ниво. Затова нашите решения и действия доста често причиняват на другите болка или в крайна сметка увеличават Раджата и Тамата в околната среда. В резултат на това, ние в крайна сметка натрупваме негативна карма или сметки на взимане и даване. Ето защо за по-голямата част от човечеството нашите следващи раждания ще бъдат по-болезнени от сегашния ни.

Докато светът е направил гигантски стъпки в икономически, научен и технически прогрес, ние сме по-бедни от предишните поколения по отношение на щастието, което е нашата най-основна цел в живота.

Като се има предвид че всички от нас искат щастие, прераждането и бъдещите животи няма да ни дадат превъзходното и трайно щастие което желаем. Само духовно съзряване и обединяването с Бог ще ни осигури устойчиво и трайно щастие.