Kako prepoznati Svece?

Prosečan čovek nije u stanju da prepozna Sveca, jer je to osoba koja se nalazi na vrhuncu duhovnog razvoja. Da bismo to bolje razumeli pogledajmo primere sledećih analogija:

Isto kao u prethodnim primerima, ako neko želi da meri duhovnu zrelost ili nivo Sveca, koji se nalazi na vrhuncu razvoja u Duhovnosti, onda i on sam treba da bude Svetac na istom duhovnom nivou.

Prosečan čovek, pa čak i religiozna osoba ili napredni tragalac nisu u stanju da procene da li je određena osoba Svetac. Tragalac može osetiti frekvencije osobe na višem duhovnom nivou, samo ako razlika u njihovom duhovnom nivou nije veća od 20%. To je zato što frekvencije postaju daleko suptilnije za razumevanje kada je razlika u duhovnom nivou veća od 20%.

Procena razlike između dva Sveca

Prateći istu logiku,  prosečan tragalac koji redovno radi duhovnu praksu, a kamoli neko ko ne radi duhovnu praksu, nije u stanju da proceni razlike u duhovnoj zrelosti između dva Sveca.

Koje Svece treba da sledimo?

Razumevanje Univerzuma prosečnog čoveka kreće se u okvirima njegovih pet čula, uma i intelekta.

Veoma često srećemo ljude koji imaju čvrsta predubeđenja o tome kakav bi Svetac trebalo da bude i kako bi trebalo da se ponaša. Takav stav je zasnovan na veoma ograničenom duhovnom razumevanju. To dalje dovodi do loših procena ljudi, vezanih za to koga treba da smatramo Svecem i koga treba da sledimo.
Posledica su:

  1. Da takvi ljudi nisu u stanju da osete suptilne pozitivne frekvencije koje emituje duhovno uzvišena osoba.
  2. Ne mogu da prepoznaju duhovno uzvišenu osobu, niti mogu da shvate da je osoba duhovno uzvišena, sve dok im neko ko je autoritet u Duhovnosti ne potvrdi da je neka osoba zaista duhovno uzvišena.

 

Prosečnom tragaocu to stvara nedoumicu: „S jedne strane znam da su Sveci svetionici duhovnog znanja, a sa druge strane ne mogu da prepoznam Sveca, kako onda mogu da poverujem da je Svetac?”

Odgovor na to pitanje je da se treba usredsrediti na ličnu duhovnu praksu koja se zasnova na šest opštih principa duhovne prakse. Kad tragalac u Duhovnosti napravi jedan korak ka spoznaji Boga, onda Bog napravi deset koraka da pomogne tragaocu i omogući mu da sretne duhovnog vodiča koji odgovara želji i kapacitetu tragaoca.