Analiza slučaja – Spontano pojavljivanje progorelih rupa na tkanini korišćenoj za duhovno isceljivanje

Napomena:  Da biste razumeli pozadinu ove analize slučaja i zašto se ovi fenomeni ispituju posebno u SSRF-u molimo vas da pročitate – Uvod u zastrašujuće natprirodne pojave

Analiza slučaja – Spontano pojavljivanje progorelih rupa na tkanini korišćenoj za duhovno isceljivanjeOvo je iskustvo koje su doživeli gđa Kšama Rane i tri druga tragaoca koji obavljaju duhovnu praksu pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Ovi tragaoci su pravili kecelje za duhovno isceljivanje kao svoje služenje Apsolutnoj Istini (satseva). Nošenje ovih kecelja omogućava tragaocima da na mesta na telu koja odgovaraju svakoj od njihovih čakri stave slike Božanstava ili male natpise sa Imenima Božanstava. Tragaoci uključeni u ovu vrstu služenja Apsolutnoj Istini su takođe od tkanine pravili uloške za 8. i 9. otvor (seksualni organ i organ za defekaciju) našeg tela koji omogućavaju satvik stimulaciju, jer omogućavaju postavljanje slika Božanstava ili rukopisa Sveca preko ovih organa. Ovo je potrebno, jer su donje tri čakre podložnije ometanjima negativnih energija što budi naše bazične želje i nadalje vodi povećanju prepreka u našoj duhovnoj praksi. Ovo iskustvo se desilo dok je teklo pisanje ove sekcije o spontanom sagorevanju/gorenju, a opisala ga je gđa Kšama Rane.

Dana 20. februara 2010. godine smo preselili krojačko odeljenje u veću sobu tako da veći broj tragalaca može da pomaže oko satseve  šivenja kecelja. Kako ta soba nije bila korišćena neko vreme, proveli smo neko vreme čisteći je. Pored toga smo pročistili prostor i na duhovnom nivou paljenjem SSRF mirišljavih štapića kolektivnim molitvama i pojanjem Božjeg Imena u sobi.

Tek posle toga smo otpakovali bale tkanine i stavili ih na pod. Veći namotaji su bili sa strane dok su manji komadi tkanine, spremni za sečenje, bili ispred nas. Posle nekog vremena smo počeli da osećamo miris paljevine. Prvo smo pomislili da dolazi  spolja. Ali, posle oko 10 minuta, na naše zaprepašćenje, videli smo da ispod komada tkanine koji je ležao pored nas izlazi dim. Kad smo okrenuli tkaninu na njoj smo videli ogromnu rupu koja se pušila.

Analiza slučaja – Spontano pojavljivanje progorelih rupa na tkanini korišćenoj za duhovno isceljivanje

Pokušali smo da ugasimo krpu udarajući je rukama, ali bezuspešno. Onda smo preko nje prosuli bocu pijaće vode i krpa je prestala da gori. Četiri tragaoca koji su radili ovu satsevu, gđa dr. Bozle, gđa Aruna Sing, gđa Sunandita Sural i ja, smo bili neposredni svedoci ovog događaja spontanog gorenja,. U okruženju nije bilo katalizatora koji je mogao izazvati gorenje.

Od trenutka kad sam dobila ovu satsevu doživela sam različite vrste ometanja koje su stvarale prepreke u sprovođenju satseve i u mojoj duhovnoj praksi. Neka od ometanja su glavobolje, mučnina, razdražljivost, osećaj da ne želim da radim satsevu itd. Ironija je da sam baš ja imala ovo iskustvo jer veoma često u prošlosti, kad god bih čula o spontanom sagorevanju ili paljenju slika Božanstava ili Svetaca zbog delovanja negativnih energija, pitala sam se da li za sve to postoji naučno objašnjenje. Nakon što sam i sama imala ovo iskustvo, sigurna sam da se spontano sagorevanje objekata zbog negativne energije može javiti čak i ako za njega nema naučnog objašnjenja. Zahvaljujući tom iskustvu sam shvatila i koliko je važna satseva koju smo zamoljeni da završimo jer je bila potrebna za duhovno isceljivanje drugih tragalaca. Nakon što smo ceo incident ispričali SSRF odeljenju za znanje o duhovnoj dimenziji oni su potvrdili da je spontano sagorevanje bilo suptilno ometanje negativnih energija.

Komentari tima koji je realizovao istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci:

  • Tragaoci često osećaju ometanja (na fizičkom i mentalnom nivou) pre nego što počne sponatano sagorevanje, jer putem svog šestog čula osećaju nadolazeće ometanje.
  • Miris koji se širio iz krpe je bio izuzetno neprijatan, vrlo opor i nije ličio na miris normalne paljevine. Zbog toga je bilo teško držati izgorelu krpu pored nosa makar i na sekund.
  • Negativne suptilne vibracije koje je krpa emitovala su bile jasna indikacija da se radilo o suptilnom ometanju negativnih energija viših nivoa.