Analiza slučaja – spontano formiranje čađi oko sobe

SSRF objavljuje ove analize slučaja sa namerom da svojim čitaocima pruži usmerenje u vezi sa problemima koji se javljaju na fizičkom ili psihološkom nivou, a koji mogu imati svoj stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji. Kada je koren problema duhovne prirode primetili smo da uključivanje mera duhovnog isceljivanja daje najbolje rezultate. SSRF savetuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja kod lečenja fizičkih i psihijatrijskih bolesti. Čitaocima se savetuje da probaju bilo koju od mera duhovnog isceljivanja prema svom nahođenju.

Napomena: Da biste razumeli pozadinu ove analize slučaja i shvatili zašto se događaju ovakvi fenomeni, posebno u SSRF-u, molimo vas pročitajte – Uvod u zastrašujuće natprirodne pojave.

1. Uvod

Ovo je analiza slučajeva različitih vrsta spontanih sagorevanja. Iako nije bilo vatre, u okruženju su se pojavili ostaci čađi kao da je vatra zaista gorela. Ovaj incident je opisala gđa Šeron Klark Sekveira, tragateljka koja obavlja duhovnu praksu pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea.

2. Događaji koji su prethodili incidentu

1-SERB_SharonOvaj neobična pojava se dogodila u julu 2003. godine. Otišla sam u Melburn, Australija da tamo provedem neko vreme sa australijskim SSRF tragaocima i da tamo prisustvujem Gurupurnimi (Gurupurnima je festival na kome Božji tragaoci izražavaju svoju zahvalnost Guru Principu ili Božjem Principu učenja). Boravila sam u kući 2 tragaoca, Vamsi Krišne i Šona Klarka (mog brata) koja je služila kao seva kendra u Melburnu (seva kendra je mesto u kome tragaoci borave da bi zajedno služili na širenju Duhovnosti). Pred samu Gurupurnimu sadaci su dobili dozvolu od vlasnika kuće da mogu da je okreče kao deo priprema za festival.

Sećam se da su na dan Gurupurnime tragaoci osetili buđenje duhovne emocije (bhav) i da je veliki broj ljudi došao na predavanje. Postavili smo različite slike i crteže zasnovane na duhovnom znanju da bolje ilustrujemo različite duhovne koncepte.

Samo dan ranije, jedan od tragalaca iz Evrope nas je pozvao da nam kaže da se u jednom od tragalaca tamo ispoljio duh. Upozorio nas je da je duh koji se manifestovao pretio da negativne energije planiraju da ometaju seva kendru u Melburnu. Bili smo iznenađeni ovim upozorenjem jer tada nismo mogli da dokučimo kako bi to mogli da izvedu.

3. Ometanja negativnih energija

Sledećeg dana je hladni talas pogodio Melburn. Odlučila sam da spavam u dnevnoj sobi gde je održano predavanje tako da mogu da koristim električnu grejalicu. Zatvorila sam sve prozore, uključila grejalicu i kao meru duhovne zaštite ostavila malu gi (pročišćeni maslac) lampu da gori u uglu. Kada me Šon probudio ujutro, oboje smo bili zapanjeni kada smo videli da se tokom noći na sveže okrečenim zidovima, podovima, vratima i nameštaju pojavio tanki crni sloj koji je ličio na čađ.

 

Oko članka je postavljen okvir koji sadrži Šri Krišna princip tako da čitaoci ne osećaju ometanja dok gledaju u slike ili dok čitaju prethodno navedene informacije.

4. Intelektualna analiza

Nije bilo šanse da je mala gi lampa prouzrokovala pojavljivanje takvog crnog sloja koji je ličio na čađ. Gi je vrsta goriva koje ne stvara čađ, a ni količina gija koja je gorela nije bila u stanju da napravi takav sloj čađi u sobi. U mnogo ranijih prilika smo koristili gi lampu u sličnom okruženju, ali nikada se nije dogodilo ništa slično. Kada smo pogledali posteljinu, i na njoj smo primetili fleke koje su takođe izgledale kao da su čađave. Ni ovo nije bilo fizički moguće jer da bi čađ mogla da napravi fleke na čaršavima, morala je da prođe kroz prekrivač i naša tela. Interesantno je bilo to što na našoj odeći i telima nije bilo čađi. Posle odbacivanja mnogih razloga koji su mogli da dovedu do ovoga na intelektualnom nivou, pretpostavili smo da se radi o ometanjima negativnih energija.

5. Analiza zasnovana na znanju o duhovnoj dimenziji i duhovne mere

Odeljenje SSRF-a za znanje o duhovnoj dimenziji čine tragaoci koji mogu da opažaju suptilnu dimenziju i crtaju slike iz suptilnog sveta (suptilni crteži zasnovani na duhovnom znanju), kao i da predlažu duhovne mere za isceljenje od negativnih energija. Neki od ovih tragalaca dobijaju Božansko znanje, a neki se bave i Božanskom umetnošću. Istraživanja SSRF-a se uglavnom sprovode u okviru ovog odeljenja.

Osetili smo da je intenzivna duhovna aktivnost tokom Gurupurnime zajedno sa mnogim SSRF predavanjima koja su održana u različitim delovima grada razjarila negativne energije i da su one pokušale da nas uplaše svojim ometanjima. Međutim, mi smo se prema celoj ovoj pojavi odnosili kao prema nečem što treba da zabeležimo i istražimo. Tako smo fotografisali sve pocrnele objekte i slike i izveštaj poslali SSRF odeljenju za znanje o duhovnoj dimenziji. Posle toga, četvoro tragalaca je uzelo kofe i sunđere i krenulo u veliki zadatak čišćenja čađi koja je bila skoro posvuda.

Kada smo kasnije pričali sa odeljenjem za analizu zasnovanu na znanju o duhovnoj dimenziji SSRF istraživačkog centra, oni su potvrdili da se radi o ometanjima negativnih energija. Rekli su nam da  nepreštano puštamo Svete pesme Njegove Svetosti Baktarađ Maharađa da duhovno pročistimo sobu i da je oslobodimo efekata ovog suptilnog ometanja (Božanska svesnost ili Čaitanija iz himni koje pevaju Sveci višeg nivoa deluju kao snažne mere duhovnog isceljivanja).

Ovaj neobični fenomen se nikada više nije ponovio u toj kući, iako su ponovljeni isti fizički uslovi paljenja gi lampe i uključivanja grejalice dok su prozori bili zatvoreni.