Problem izazvan precima zbog nepoštovanja porodične tradicije

SSRF-Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci, objavljuje ovakve analize slučajeva s namerom da našim čitaocima pruži usmerenja  vezana za probleme koji se ispoljavaju na fizičkom ili psihološkom nivou, a čiji uzrok može da bude duhovne prirode. Kada je uzrok problema duhovne prirode, primetili smo da korišćenje duhovnih mera isceljivanja po pravilu daje najbolje rezultate. SSRF savetuje nastavak konvencionalnog lečenja zajedno s duhovnim merama isceljivanja za lečenje fizičkih i psihičkih bolesti. Čitaocma se preporučuje bilo koja mera duhovnog isceljivanja prema vlastitom izboru i na sopstvenu odgovornost.

Istraživanje slučaja

Maheš, tragalac za Istinom iz Indije, je do 28. februara 2003. godine prolazio kroz mnoge životne probleme kao što su prepreke u učenju, stalne svađe s roditeljima, itd. Na početku svoje duhovne prakse ovaj tragalac je boravio u Tane centru SSRF-a, gradu nadomak Mumbaja, u Indiji. U toku njegove duhovne prakse, primećeno je da se njegovo raspoloženje iznenada menjalo – iz normalog stanja bi postajao nekontrolisano bučan i glasan, kao da to više nije on i kao da je zaposednut i kontrolisan nekim drugim entitetom. Tragalac je bio poslat u ašram SSRF-a u Panvelu, gradu u Indiji, na duhovno isceljivanje kako bi mu tragaoci sa sposobnošću suptilnog opažanja pomogli da pronađe koren svog problema. Brzo je otkriveno da je uzrok bio duh njegovog pretka.

Sledi prepis razgovora između duha koji se ispoljio u Mahešu i tragalaca SSRF-a koji imaju sposobnost da ga vide i razgovaraju sa njim.

Suptilno telo preminulog pretka: Ja sam rođak njegovog oca. Ostavite me u  Karešvaru (hram u Indiji).

Tragaoci:  Zašto u Karešvaru?

Suptilno telo preminulog pretka: Zaposeo sam ga u Karešvar hramu, tako da mogu jedino tamo da ga napustim. Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle mi je rekao da ga napustim. Osećam da treba da Ga poslušam.

Komentar: Svaki duh ima različite zahteve kada bi trebalo da napusti zaposednutu osobu. Teško je svaki put dati objašnjenje zašto imaju ovakve zahteve. U ovom slučaju, može biti zbog toga što je duhu rečeno da ide, a odlaženjem na istom mestu na kojem je i ušao, njegova vezanost za osobu i njegovu porodicu postaje zadovoljena, jer je greh isplaćen, i time se krug zatvara.

Tragaoci: Zašto ga mučiš?

Suptilno telo preminulog pretka: Zato što niko u porodici ne poštuje porodičnu tradiciju obožavanja Boga Šive (Božji princip uništenja) u Karešvaru, i tako ne mogu da budem oslobođen ovog stanja duha. Obzirom da oni ne nastavljaju tradiciju, zašto da ih pustim da žive? Hoću da uništim njihovu porodicu.

Komentar: Posle smrti, suptilna tela putuju kroz različite nivoe postojanja pre nego što budu ponovo rođena prema računu uzimanja-davanja koji su stvorili. Često se desi da suptilna tela zastanu na tom putu na nekom nivou i ne mogu da idu dalje do sledećeg nivoa, jer nemaju sposobnosti ili energije za to. Ove duše ili duhovi dobijaju potrebnu energiju za napredovanje do sledećeg nivoa od duhovnog truda koji ulažu njihovi preživeli potomci. Prema tome, ako njihovi potomci ne rade potrebne duhovne obrede ili duhovnu praksu, oni muče porodicu sve dok ne počnu sa duhovnom praksom. Ovo se zato naziva problem izazvan suptilnim telima predaka.

Tragaoci: Zašto praviš toliku buku i izazivaš toliko problema?

Suptilno telo preminulog pretka: Zato što ne mogu da ostanem u ašramu. Ostavite me u  Karešvaru. Nemam dovoljno energije da ga napustim u ašramu.

Komentar: Kako je gore objašnjeno, svaki duh ima specifične zahteve da napusti zaposednutu osobu. Duh u ovom slučaju nije mogao da ode jer je pozitivna energija (Satvikta) ašrama bila tako velika da je duh izgubio svu energiju i nije imao energije da napusti zaposednutog tragaoca.

Tragaoci: Kada si ga zaposeo?

Suptilno telo preminulog pretka: Zaposeo sam ga u Karešvar hramu kada je imao 4 godine.

Tragaoci: Kakve probleme si mu stvarao?

Suptilno telo preminulog pretka: Pokvario sam njegov rukopis (tragaoc je zaista imao loš rukopis), pravio sam prepreke u njegovom obrazovanju. (Kad je tragalac studirao da bude inženjer izgubio je jednu godinu na fakultetu. Kasnije je mnogo učio, ali je uprkos tome, opet padao. Mislio je da odustane od školovanja, ali drugi tragaoci su ga nagovarali da nastavi). Pravio sam probleme i njegovoj majci i pokušavao sam da stvorim sumnje o njemu u umovima drugih tragalaca.

(Pre nego što je duh govorio sa tragaocem, zaposednuti tragalac  je govorio, “Želim da idem u Tane.”)

Tragaoci: Šta ima Taneu?

Suptilno telo preminulog pretka: Mogu da mu pravim više problema u Tane centru, ali ne ovde i u Panvel ašramu, jer je ovde prisutno mnogo Svete energije (Satva komponenta).

Komentar: Duhovi (negativne energije) se osećaju vrlo neprijatno u veoma Svetim prostorima. Na takvim mestima oni nemaju mnogo kapaciteta ili energije da prave probleme svojim zaposednutim žrtvama.

Tragaoci: Ako ga odvedemo u Karešvar da li ćeš ga definitivno napustiti?

Negativna energija: Da, definitivno ću ga pustiti. Kunem se Karešvarom! (duh je ovo ponovio tri puta)

Komentar: Duhovi nekad i lažu, zato što ako govore istinu to može da omete njihovu misiju stvaranja problema drugima. Kada duh ponovi svoju zakletvu tri puta, to je znak da govori istinu.

Tragaoci: Ako mu, dok budemo išli u  Karešvar, i dalje budeš pravio probleme, nećemo moći da ga odvedemo.

Suptilno telo preminulog pretka: Ne, neću da pravim probleme na putu. Praviću mu probleme samo kada uđe u hram i kad se pokloni ispred simbola Božanstva Šive (Pindi). (Duh je tri puta ponovio ovo “Neću mu praviti probleme dok budemo išli u hram i neću mu više praviti probleme”).

Kad je zaposednuti tragalac 2. marta 2003. godine odveden u Karešvar hram, dok se klanjao simbolu Božanstva Šive, duh se ponovno ispoljio i rekao sledeće:

Suptilno telo preminulog pretka:  Svake godine ga dovodite da poseti ovaj hram i zamolite ga da poseti sveto mesto Kaši (mesto hodočašća u Indiji) uskoro. Ovo je moja želja. Zadao sam mu mnogo problema i sada sam tužan. Odajte moje poštovanje Njegovoj Svetosti Dr. Đajant Atavleu. Osećam se tužno dok odlazim.

Tragalac je osetio svetlo, kao da je skinut veliki teret, i posle toga nije više imao ikakve probleme.

Komentar: Vrlo često je za otklanjanje problema s duhovima potrebna odluka Svetaca koji nateraju duha da ode, kao što je ovde bio slučaj. Takođe je važno napomenuti da u zavisnosti od kvaliteta duhovne prakse zaposednutog tragaoca, on može i ne mora da ispuni poslednju želju duha kao što je ovde bio slučaj.

Trebalo bi napomenuti da prevazilaženje problema sa negativnim energijama ne zahteva odlaženje duhovnim isceliteljima već osoba može da se izbori sa duhom uz pomoć pojanja Božjeg Imena i odgovarajuće duhovne prakse,  kao što je ovaj tragalac učinio.