Prevazilaženje depresije i poboljšanje mentalnog zdravlja metodama duhovnog isceljivanja i duhovnom praksom

SSRF objavljuje ove analize slučaja sa namerom da svojim čitaocima pruži usmerenje u vezi sa problemima koji se javljaju na fizičkom ili psihološkom nivou, a koji mogu imati svoj stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji. Kada je koren problema duhovne prirode primetili smo da uključivanje mera duhovnog isceljivanja daje najbolje rezultate. SSRF savetuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja kod lečenja fizičkih i psihijatrijskih bolesti. Čitaocima se savetuje da probaju bilo koju od mera duhovnog isceljivanja prema svom nahođenju.

1. Opis slučaja

Elizabeta je dvadesetsedmogodišnja mlada žena sa uspešnom karijerom na području istraživanja i razvoja. Celog života je imala periode od blage do srednje jake depresije i to otprilike 6 puta godišnje. Nije znala da objasni zašto su se depresije javljale. U nastavku sledi njena priča o depresijama koje je proživljavala.

“Potičem iz ugledne porodice. Roditelji su me od malena učili da budem samostalna i da ne zavisim od njih. Uvek kada sam učila, ponavljali bi mi da šta god da radim, radim samo za sebe. To me je naučilo da budem odgovorna. Rezultat toga bile su moje ocene koje sam dobijala u školi, koje su uvek bile nadprosečne.“

“Počela sam da radim još za vreme fakulteta i sa lakoćom sam uspevala da se nosim sa te dve obaveze. Ušla sam u poslovni svet i ubrzo mi je ponuđen stalni posao. Pošto sam finansijski postala nezavisna, bila sam u mogućnosti  da se bavim onim što me je zanimalo, kao na primer: usavršavanje jezika, neobičnim sportovima i putovanjima. Međutim, iako sam spolja odavala sliku uspešne osobe, iznutra sam doživljavala nalete depresije koje su me pogađale  najmanje 6 puta godišnje i svaki put bi trajale oko 6 nedelja. Kada sam introspekcijom pokušavala da dođem do uzroka moje depresije, samo sam u nekim slučajevima uspevala da otkrijem razlog.

Ponekad su događaji iz mog života imali veliki uticaj na mene. Na primer, za vreme školskih dana bez vidljivog razloga, moji prijatelji ne bi sa mnom pričali. Drugi je slučaj bio kada me je ostavio dečko, što je  prouzrokovalo depresiju koja je trajala više od osam meseci. Jedan od naleta depresije bio je posledica mojih očekivanja kakav bi trebalo da bude moj šef na poslu. Navikla sam da živim sa ovim naletima depresije iako u većini slučajeva nisam znala razloge. Iako sam imala sve u životu, osećala sam da moj život nije potpun, jer sam stalno upadala u depresiju.”

Tada me je jedna od mojih prijateljica upoznala sa SSRF-om (Fondacijom za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci), po čijim je savetima i sama praktikovala Duhovnost. Koncepti Duhovnosti kojima su nas učili bili su sveobuhvatni i zainteresovali su me. Tako sam i ja počela da obavljam duhovnu praksu, i ubrzo sam u maju 2002. godine, sa prijateljima  otputovala u ašram SSRF-a  u Goi, Indija, da naučim više o Duhovnosti, ni ne sluteći da ću tamo da nađem odgovor za moju depresiju.

2. Duhovna dijagnoza

Kada je Elizabeta stigla u ašram, dobila je priliku da Njegova Svetost Dr. Atavle postavi njenu duhovnu dijagnozu i sprovede tretman duhovnog isceljivanja. Kasnije je ispričala sledeće: “Za vreme postavljanja duhovne dijagnoze i tretmana isceljivanja u Goi, saznala sam da sam bila zaposednuta negativnom energijom, koja je počela vidljivo da se ispoljava tokom tretmana. Prvi put sam postala svesna da je negativna energija, koja me je zaposela bila uzrok mojih neobjašnjivih naleta depresije.”

Ovo je fotografija Elizabete tokom dijagnostikovanja i tretmana. Uočite neobičnu pozu u kojoj su ‘jagodice podignute, usta otvorena’, potpuno nekarakteristično za Elizabetu.

Tek posle postavljanja duhovne dijagnoze, negativna energija  u Elizabeti je razotkrivena i počela je da se ispoljava u ovom obliku. Do tada je uznemirenost koju je izazivala bila  samo u formi depresije.

“Tokom ispoljavanja duha osećala sam nadutost u grudima i vratu (kasnije sam saznala da se u tom delu mog tela nalazila suptilna zmija) tj. negativna energija . Usta bi mi se širom otvorila i taj entitet je često govorio kroz moja usta. Svi simptomi bi se smanjili kad se ispoljavanje prekine.”

Dakle, šta je bio stvarni uzrok Elizabetinog mentalnog poremećaja?

Prema duhovnoj nauci, stvarni duhovni uzrok svakog problema, ili bolesti je dvostruki:

 1. Na opštem nivou, uzrok je u povećanju tama komponente sa stalnim opadanjem satve. (Saznajte više o tri suptilne komponente)

 2. Na specifičnom nivou, uzrok je posebni faktor kao na primer uticaj određene negativne energije.

 3. Tragalac iz odelenja za suptilno opažanje SSRF-a, gđica Anurada Vadekar, uradila je suptilni pregled Elizabete tokom postavljanja duhovne dijagnoze. Ovo je suptilna slika koju je ona nacrtala:

A ovo je kompjuterski obrađena slika koja prikazuje šta je Anurada zaista videla.

Na osnovu suptilne slike i suptilnog pregleda koje su izvršili tragaoci iz suptilnog odelenja, stvarni uzrok Elizabetinog problema bio je otkriven.

Suptilna zmija, vrsta negativne energije, zaposela je Elizabetu. Bazu je imala u predelu srca Anahat čakre i vrata Višuda čakre. Držala je Elizabetu u snažnom zagrljaju i pokrila je crnom energijom koja se prenosila preko zmijinih usta. Ovo je uzrokovalo razne simptome kao što su stalno otvorena usta, bol u vratu, psihička iscrpljenost, itd.

3. Duhovni tretman i put prema ozdravljenju

Tokom tog istog postavljanja dijagnoze, primenjena su različita duhovna sredstva za isceljenje.

“Čim su primenjena duhovna sredstva za isceljenje, odmah sam na njih reagovala migoljenjem i uvijanjem. Kasnije sam razumela da je negativna energija u meni osećala neprijatnost zbog njih i zbog toga  se migoljila. Ispoljavanja su se povukla na oko mesec dana, a ja sam dobila uputstvo koje mere moram da  primenim ako se ispoljavanje opet pojavi.”

Elizabetini problemi koji su prouzrokovani suptilnom zmijom bili su ozbiljni i hronični i zbog toga su zahtevali dugotrajnu primenu intenzivnih sredstava za duhovno isceljenje. Nažalost, zbog nedostatka vremena i pritiska na poslu, morala je da prekine   usred tretmana i vrati se na posao.

U nekoliko sledećih godina tj. od juna 2002. do 2005. godine, ispoljavanja su nastavila da se pojavljuju periodično. Suptilna zmija bi se ponekad fizički ispoljavala po 8 sati dnevno, a ponekad i svih 24 sata na dan. Jedan od glavnih razloga za povećano ispoljavanje suptilne zmije bilo je to što je Elizabeta počela da obavlja duhovnu praksu. To je izazvalo povećanje satva komponente u njoj, što je suptilnoj zmiji postalo neprijatno i zbog toga se ispoljavala.

“U junu 2002. godine, suptilna zmija je počela da me muči učestalim ispoljavanjima. S obzirom da sam svakodnevno išla na posao, ispoljavanje za vreme radnog vremena, od 9 ujutru do 5 popodne su bile vrlo neprijatne i čudne za mene. Uveče bi bila u duhovno relativno čišćem okruženju, npr. u društvu drugih tragalaca i zbog toga bi se ispoljavanje dešavalo još češće. Tako je skoro ceo moj dan bio protraćen ispoljavanjem zmije. Umalo sam izgubila svoj identitet, jer sam se ponašala potpuno drugačije u odnosu na moju stvarnu prirodu.

“Vrlo brzo sam neočekivano  morala da otputujem u drugu zemlju na službeni put. U to vreme zmija mi je pravila probleme tako što je uticala na moj privatni život na razne načine, npr. ako sam želela da prošetam za vreme pauze, nisam mogla da odlučim kuda da idem; zmija bi odlučila umesto mene. Za vreme trajanja cele konferencije bila sam pod njenim ispoljavanjem i sedela sam sa zabačenom glavom i podignutim obrazima (kao što je prikazano na ranijoj fotografiji). Pod uticajem negativne energije, savijala bih čaršav na krevetu na specijalan, perfektan način, obavljala toalet na određen, perfektan način, iako nije bilo nikoga ko bi posmatrao šta radim. Nisam imala nikakvu kontrolu nad svojim životom.”

“U avgustu 2002. godine ispoljavanja su postala vrlo negativna, što je crpilo energiju i vreme mojih prijatelja i kolega. Povremeno bi za vreme ispoljavanja postala agresivna, zahtevna i ljuta. U nekoliko navrata zmija je kroz mene čak fizički napala mog prijatelja. Nisam bila zainteresovana i nisam mogla da zadržim nijedan smislen odnos sa drugima. Bila sam potpuno otuđena od spoljašnjeg sveta. Takvo stanje je potrajalo nekih šest meseci. Kad bih se  ispoljavala u prisustvu  porodice, ili ljudi iz društva, ispoljavanja su bila blaža. Uglavnom je to bilo u formi govora (koji se nije mnogo razlikovao od mog načina govora) ili se zmija pretvarala da blagosilja ljude u mom okruženju.

“Tada sam u maju 2005. godine imala sreću da mogu opet da uzmem odmor i prisustvujem još jednom tretmanu duhovnog isceljivanja u Indiji. Ovoga puta se posle primene duhovnih sredstava za isceljenje moje stanje počelo vidno da popravlja. Osećala sam kako se u meni probudio stav pobednika. Iako je psihološka uznemirenost i dalje bila prisutna do određene mere, osećala sam da učim kako da je prevaziđem. Javili su se duži periodi u kojima nisam imala ni uznemirenost niti depresije.”

Šta se u stvari dogodilo tokom procesa duhovnog isceljenja što je dovelo do pomenutih promena kod Elizabete?

Vratimo se na suptilnu sliku Elizabete dok je izložena duhovnom tretmanu uz korišćenje Svetog štapića, a koju je nacrtala g-đica Anurada Vadekar iz SSRF-a, kako bismo razumeli šta se zaista događalo tokom procesa duhovnog isceljenja.

 

Ovo je slika koja predstavlja kompjuterski prikaz onoga što je zaista viđeno suptilnim vidom:

Detalji vezani za duhovni tretman:

 • Jedan od alata koji su korišćeni u procesu duhovnog isceljenja je mirišljavi štapić (napravljen od jasmina i poznat kao ćameli).

 • Mirišljavi štapić u sebi ima 5% satva komponente i zbog toga može da privuče 20% Božanske svesnosti iz Božanskog izvora.

 • Kao što vidimo na prethodnoj suptilnoj slici, a koja je rezultat primene suptilnih sredstava isceljivanja, i prisustva Njegove Svetosti Dr. Atavlea, protok Božanske svesnosti (Čaitanije) iniciran je u Elizabetu uz pomoć duhovne metode isceljivanja – dodirivanjem mirišljavim štapićem (štapićem jasmina).

 • Suptilna zmija je oko Elizabete stvorila crni omotač da bi se zaštitila od efekata Božanske svesnosti koja je isijavala iz mirišljavog štapića. Na slici se vidi kako je zmija pokušala da se bori protiv Božanske svesnosti. Obzirom da je zmija osećala neprijatnost zbog Božanske svesnosti iz mirišljavog štapića, izašla je iz  Elizabetinog tela i počela da se bori protiv satvik Svetog štapića.

 • Pored duhovnog sredstva mirišljavog štapića, kao što je prikazano na suptilnoj slici, Elizabeta je imala koristi i od drugih duhovnih sredstava kao što su:

  • molitva
  • primena Svetog pepela,
  • prskanje Svete vode,
  • boravak u prisustvu (duhovno uzvišenih) Njegove Svetosti Dr. Atavlea

Duhovna sredstva su se borila protiv zmije i oterala je. Pored toga, ona su doprinela povećanju satva komponente u Elizabeti. Ona je i sama povećavala satva komponentu u sebi time što je aktivno i redovno obavljala duhovnu praksu od 2002. godine. Na taj je način Elizabeta bila oslobođena problema uzrokovanih suptilnom zmijom.

Sledeća tabela pokazuje put prema ozdravljenju, koji je započeo sa prvim tretmanom duhovnog isceljenja 2002. godine. U početku su se simptomi depresije pogoršali primarno zbog pokušaja negativne energije da, stvarajući probleme, odvrati Elizabetu od obavljanja duhovne prakse. Njena povećana duhovna energija koju je dobila kroz duhovnu praksu pomogla joj je da osnaži pozitivan učinak duhovnog tretmana u maju 2005. godine.

Elizabetino sadašnje razumevanje:

“Konačno je moja porodica  počela da primećuje  pozitivne promene u meni, ali budući da ne veruju u suptilnu dimenziju, promene ne pripisuju duhovnoj praksi.”

“Shvatila sam da bih bez duhovne prakse nastavila da živim dvostruki život sa izuzetno uspešnim obrazovanjem i karijerom, ali spotičući se u mraku kad su u pitanju međuljudski odnosi i depresija. Na sreću, našla sam rešenje koje mi je istovremeno poboljšalo ličnost i zaštitilo me od negativnih energija u suptilnoj dimenziji.”

4. Zaključak

Analiza ovog slučaja ukazuje na to koliko slučajeva prividnih mentalnih oboljenja su zapravo ispoljavanje problema čiji je uzrok u duhovnoj dimenziji.

 • U većini slučajeva, kao što smo videli kod Elizabete, ili niko ne primeti ispoljavanje duha, ili to budu definisano kao psihološki problem.

 • Ima mnogo ljudi u našem društvu koji pate od problema izazvanih  negativnim energijama i postoji velika potreba za znanjem o dijagnostikovanju i lečenju duhovnih uzroka.

 • Ispoljavanja entiteta mogu da budu, na primer:

  • Suviše precizno slaganje čaršava na krevetu, do savršenstva

  • Obavljanje nužde prema određenom, uspostavljenom redosledu za vreme Elizabetinog službenog puta što bi svaki psihijatar dijagnosticirao kao opsesivno-kompulsivni poremećaj. Shodno tome bi i lečenje bilo prepisano u skladu sa lečenjem mentalnih tegoba. No očigledno je da lečenje u skladu sa lečenjem mentalnih poremećaja ne bi moglo da dovede do potpunog izlečenja.

 • Kada bi društvo bilo svesno postojanja ovih duhovnih uzroka, takozvanih mentalnih zdravstvenih poremećaja, adekvatni i pravovremeni koraci mogli bi tako zaposednute osobe trajno da oslobode od problema.

Pogledajte članak: Stvarni uzroci problema u našim životima.