Primeri površnih i stvarnih uzroka problema u našim životima

Slede primeri površnih i stvarnih uzroka problema iz mnogih dimenzija života. Svi primeri koji slede stvarno su se dogodili, a Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je otkrila da su njihovi uzroci zapravo duhovne prirode.

Često tražimo rešenje na pogrešnom mestu i zato neki problemi nikada ne prolaze. Ako je njihov uzrok duhovne prirode on može biti tretiran samo duhovnim sredstvom.

1.  Problemi koji utiču na pojedince ili porodice

Analiza slučaja 1: Problemi u braku

stvarni-i-povrsni-uzorci-problema-1

Ako su supružnici depresivni zbog problema u braku i ne mogu sami da pronađu rešenje, mogu da ga potraže kod bračnog savetnika koji je diplomirani psihijatar.

Koji je duhovni uzrok bračne disharmonije?

Duhovi preminulih predaka mogu biti uzrok bračne disharmonije, koja vremenom vodi u depresiju. Prema tome, stvarni uzrok depresije je neprijatno osećanje izazvano suptilnim telima predaka. Na ovaj način preci pokušavaju da privuku našu pažnju kako bismo učinili nešto što će im duhovno pomoći u problemima koje imaju posle napuštanja tela.

Analiza slučaja 2: Bol u grudima

stvarni-i-povrsni-uzorci-problema-2

Ako patimo od bolova u grudima, doktor nas obično šalje da obavimo niz testova, uključujući elektrokardiogram (EKG), rendgen grudnog koša, analize krvi, itd. Ako se ništa ne pojavi u rezultatima testova, doktori obično kažu da je u pitanju srčana nervoza, a to je bol u grudima izazvan psihološkim problemima.

Šta može biti stvarni duhovni uzrok bola u grudima?

Stvarni uzrok bola u grudima koji se stalno ponavlja i protiv koga ne pomažu sredstva moderne nauke je u duhovnoj dimenziji.

Duhovni uzrok koji može dovesti do ovih simptoma je blokada u sistemu protoka duhovne energije u telu. Do blokade uglavnom dolazi zbog nedostatka duhovne prakse.

Analiza slučaja 3: Finansijski problemi

stvarni-i-povrsni-uzorci-problema-3

 

Osoba koja prolazi kroz ozbiljni finansijski krah u poslovanju može to da pripiše lošem radu zaposlenih i može da pozove poslovnog savetnika u pomoć.

Šta može biti stvarni duhovni razlog za loš rad zaposlenih?

Do neobjašnjivih gubitaka u poslovanju, usprkos najboljem trudu, može doći zbog negativnih energija koje postoje u prostoru fabrike.

U svakoj zgradi prisutna je određena energija. Određena arhitektura zgrade, raspored nameštaja i mašina može stvoriti negativne vibracije. To dalje za posledicu može imati loš radni učinak i neslogu među radnicima.

Analiza slučaja 4: Zavisnost o narkoticima

stvarni-i-povrsni-uzorci-problema-4

Nekada vidimo kako ljudi postaju narkomani. Ali zašto se to događa? Rehabilitacioni centri obično to pripisuju depresiji ili poremećaju ličnosti. 

Duhovno istraživanje je pokazalo da su u svim slučajevima zavisnosti, zavisnici zaposednuti duhom.

Analiza slučaja 5: Devojčica gubi roditelje u saobraćajnoj nesreći

stvarni-i-povrsni-uzorci-problema-5

Ponekad vidimo da život naizgled nije fer – devojčica postaje siroče jer je preživela nesreću u kojoj su joj poginuli roditelji. Ljudi se obično pitaju šta je uzrok ovakvom događaju. Zašto se ovo meni događa? Šta sam učinio da ovo zaslužim? Najčešće ljudi oko nas ne mogu da nam daju odgovor. U najboljem slučaju možemo dati sve od sebe da se devojčica oporavi od nesreće i da joj se pronađe dobra hraniteljska porodica.

Sudbina je moćan faktor u određivanju toka naših života. To je deo našeg života koji nije pod našom kontrolom. Zapravo, svi važniji događaji u životu, kao što su rođenje, smrt, brak i sve velike nesreće, kao i svi veliki radosni događaji unapred su određeni sudbinom.

Za više informacija, pročitajte naš članak  “Šta je sudbina, a šta slobodna volja?“

2. Problemi koji utiču na društvo

Analiza slučaja 6: Nasilje u školama

stvarni-i-povrsni-uzorci-problema-6

Šta je s problemima koji utiču na društvo u celini? Zašto nastaju i kako pokušavamo da ih rešimo?

Svedoci smo sve izraženijeg trenda maltretiranja u školama (jači đaci maltretiraju slabije). Kao razlog za ovakvo ponašanje obično navodimo nedostatak poštovanja i tolerancije. Jedno od rešenja može biti edukacija dece da poštuju i tolerišu druge te da se prema svima ponašaju ljubazno.

U društvu u kojem je pravičnost degradirana to se odražava i na ponašanje naše dece.

Šankaračarija, koji je bio veliki Svetac, definisao je Pravičnost kao pojam koji objedinjuje tri zadatka:

  • Održavanje socijalnog sistema u izvrsnom stanju
  • Rad na svetovnom napretku svakog živog bića
  • Ostvarivanje napretka i u duhovnoj dimenziji

Analiza slučaja 7: Povećan intenzitet prirodnih katastrofa

stvarni-i-povrsni-uzorci-problema-7

Kada nas pogode katastrofe kao cunami ili poplave koje cele gradove zbrišu s lica zemlje, te pojave obično pripisujemo raznim geografskim razlozima. Geolozi troše godine i milijarde dolara kako bi predvideli sledeću prirodnu katastrofu, ali bezuspešno.

Kada pratimo vesti u današnjim medijima, primećujemo da su ispunjene ratovima, raznim prirodnim katastrofama, poplavama, potresima i pandemijama.

Glavni razlog za nagli porast katastrofa zapravo leži u duhovnoj dimenziji. Fizički faktori, kao što je ‘efekat staklene bašte’, učestvuju sa samo 30%.

Povećavanje Rađa (akcija,strast ) i Tama (inercija,neznanje) komponenti u svetu je kao akumulacija prašine i prljavštine u našoj kući. Povećavanje učestalosti prirodnih katastrofa, pandemija i ratova je način na koji priroda čisti našu  planetu.

Ovo je detaljno objašnjeno u našem članku “Razlozi za povećanje intenziteta prirodnih nesreća”

3. Rezime

Ukratko, Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) otkriva da veliki broj svakodnevnih problema koje svi imamo u životu, najveći deo svojih stvarnih uzroka ima u duhovnoj dimenziji. Raspon može biti od malog problema kakav je bradavica ili plik, do pogrešnih odluka koje utiču na ostatak života.