Pojava masnih mrlja na slici Njegove Svetosti Dr. Đajant Atavlea

Napomena: Da biste razumeli pozadinu ove analize slučaja i zašto se ovi fenomeni ispituju posebno u SSRF-u molimo vas da pročitate – Uvod u zastrašujuće natprirodne pojave.

SERB-kaliyaniGđa Kalijani Gangan radi duhovnu praksu pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Đajanta Atavlea od 1997. godine. Tokom godina je služila misiji Njegove Svetosti Dr. Atavlea na različite načine, od širenja Duhovnosti, preko služenja drugih tragalaca kroz rad u kuhinji, do toga da je postala deo odeljenja za znanje o duhovnoj dimenziji.

U ovom članku Kalijani svojim rečima opisuje kako su se na slici Njegove Svetosti Dr. Đajant Atavlea, koju je imala kod sebe, spontano pojavile masne mrlje.

Tokom 2006. godine sam živela u SSRF istraživačkom centru u ašramu u Goi, Indija. Jedna od tragateljki sa kojima sam delila sobu je bila gđa Anurada Vadekar koja je u to vreme služila misiji Njegove Svetosti Dr. Đajanta Atavlea time što je pomagala u širenju Duhovnosti. Gđa Vadekar je zbog ove satseve često bila na putu. Tragaoci koje je sretala davali su joj često poklone kao izraz njihove zahvalnosti. Kako gđa Vadekar nije imala mnogo vremena, pokušavala sam da joj pomognem da sredi svoje lične stvari. Dok sam sređivala njene stvari, sklanjala sam one koje joj više nisu bile potrebne i spremala ono što joj je trebalo. Tom prilikom sam naišla na sliku Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Bila je jedinstvena, jer nikada ranije nisam videla takvu sliku. Videvši koliko me privukla ova slika, gđa Vadekar mi je poklonila.

Sa ogromnom radošću sam prihvatila fotografiju i bila sam veoma zahvalna na njoj. U to vreme na njoj nije bilo masnih mrlja. Međutim, nekoliko meseci kasnije, jednog dana sam primetila da fotografija ima masne mrlje. Ignorisala sam to misleći da se fotografija možda zalepila za okvir, ali kad god bih gledala u nju osećala sam određeni nivo ometanja. Nisam se konsultovala sa tragaocima iz odeljenja za znanje o duhovnoj dimenziji da proverim da li na slici ima nešto što je suptilno loše.

Bila sam prilično vezana za sliku i mislila sam da, kako je to slika Njegove Svetosti Dr. Atavlea, ona ima u sebi Božansku svesnost (Čaitaniju) i zadržala sam je pored sebe.

Spontaneous-Oily-stains

Negativne energije: U Fondaciji za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci koristimo izraz ,,negativne energije” da bismo opisali sve tipove entiteta u duhovnoj dimenziji koji imaju nameru da nanesu zlo čovečanstvu, od običnog duha, pa do mantrika najvišeg nivoa. Ako uzmemo da je duhovna snaga običnog duha između jedne i deset jedinica, onda se snaga mantrika kreće od milijarde, pa skoro do beskonačnosti.

Tragaoci u odeljenju za znanje o duhovnoj dimenziji su 2009-2010. godine od tragalaca sakupljali premete pogođene uticajem negativnih energija. Tada sam sliku pokazala gđi Anđeli Gadgil, tragateljki iz odeljenja za znanje o duhovnoj dimenziji sa razvijenim šestim čulom. Do tog trenutka je na fotografiji bilo mnogo masnih mrlja. Gledajući u fotografiju, gđa Anđeli Gadgil je rekla da sam trebala odmah da predam sliku kada sam shvatila da se na njoj prave masne mrlje, jer se radilo o ometanju negativnih energija.

Kada je gđa Šveta Čobej, članica uredničkog tima SSRF veb sajta, pripremala ovaj članak sa Kalijanijinim iskustvom, osetila je zujanje u ušima. Tek nakon molitve da ometanja prestanu, zujanje je prestalo.