SERB_principle-oriented

1. Uvod

Biti orijentisan na Princip suštinski znači slediti Duhovne principe (Božanske principe) koje nam otkrivaju duhovno napredne osobe.

2. Ne ostajati vezan za fizičku formu

U Duhovnosti, Duhovni učitelj (Guru) ima ogromni značaj u vođenju pojedinca na putu ka Oslobođenju i dostizanju stanja stalnog Blaženstva (Anand). Prirodno je da se tokom duhovne prakse pod vođstvom Duhovnog učitelja (Gurua), tragalac može da veže za fizičku formu Gurua jer je Guru taj koji stalno vodi tragaoca ka Bogu i pored toga brine i o njegovim duhovnim i svetovnim potrebama. Međutim, ako vezanost za Gurua postane stalna, to može da dovede do duhovne stagnacije. Zbog toga se savetuje tragaocima da budu orijentisani na Princip, a ne na osobu. Njegova Svetost Dr. Atavle uvek govori: „Nemojte ostati vezani za moju fizičku formu“. Drugim rečima, Njegova Svetost Dr. Atavle od nas očekuje da nastavimo misiju širenja Duhovnosti bez vezanosti za Njegovu fizičku formu. Na taj način, On nas pomera od materijalizovane forme (sagun) ka nematerijalizovanoj (nirgun).

3. Prednosti orijentisanosti na Princip

3.1 Izbegavanje duhovnog stagniranja

Tragalac može duhovno da stagnira ako je orijentisan na osobu. To se ne događa ako je tragalac orijentisan na Princip. Oni koji se vežu za fizičko telo mogu da obavljaju aktivnosti ograničen vremenski period, dok oni koji deluju na neispoljenom (Nirgun) nivou mogu da obavljaju aktivnosti suptilno. Analogija tome je recimo, ako je nečiji hobi baštovanstvo, onda je veličina bašte koju zalivamo i o kojoj brinemo ograničena našim fizičkim kapacitetom. Veličina bašte o kojoj mi možemo da brinemo je veoma mala u poređenju sa prostranstvom prirode na Zemlji. Elementi kao što su Sunce i kiša paze na ceo biljni svet prirode. Slično tome, tokom duhovne prakse treba da obratimo pažnju da se ne ograničimo i ne vežemo za bilo koju osobu ili Gurua. Treba da budemo vezani samo za Boga koji je trajan. Samo tada možemo dostići Oslobođenje iz ciklusa rađanja i umiranja i sjediniti se sa Božanskim.

3.2 Ostvarivanje stanja ekspanzivnosti orijentisanošću na Princip

Tragalac može da ima ograničenu perspektivu i da bude vezan za fizičku formu Gurua ili Sveca. U tom slučaju se lišava učenja koje mu Guru (Princip Učenja ili Bog) šalje kroz druge. Ako se tragalac veže za Princip, on razvija ekspanzivnost (Božji kvalitet) i ima stav da je ceo Univerzum moj dom, a ceo svet moja porodica. On može da usvoji učenja od drugih, pa čak i od neživih objekata.

3.3 Oslobođenost od uticaja ograničenja mesta i vremena

Osoba je vezana ograničenjima mesta i vremena te tako za nju važe osnovna pravila „Stvaranja, Održavanja i Razgradnje“. Međutim, duhovni principi nisu vezani mestom i vremenom pa su tako izvan ovog pravila.

Osnovno pravilo Stvaranja-Održavanja-Razgradnje znači da sve što je stvoreno neko vreme biva održavano, a zatim uništeno.

3.4 Stremljenje ka perfekciji

Svaka osoba ima svoju jedinstvenu osnovnu prirodu. Svaka priroda ima mane i defekte. Međutim, „Princip“ time što je nematerijalizovan (nirgun) nema svoju prirodu, pa tako nema ni defekte.

4. Značaj pomeranja od materijalizovane (sagun) forme ka nematerijalizovanom (nirgun) principu

Nirgun je Sveprisutni, Sveznajući i Svemogući Bog.