Odeća i njen miris – Kako odeća može biti pod uticajem pozitivnih i negativnih energija

1. Uvod

Jeste li primetili kako vam odeća ponekad ima neprijatan miris iako je čista? Jeste li primetili kako su vaše lične stvari ponekad teže nego što je to uobičajeno? Razlog za to može da bude duhovne prirode.
Odeća i naše lične stvari su najbliže našem telu, zato su u mogućnosti da pokupe suptilne vibracije koje se emituju iz našeg tela. Uobičajeno je da odeća posle pranja prijatno miriše i uglavnom se trudimo da je održavamo čistom. Uprkos tome, ponekad osetimo neprijatan miris iz čiste odeće ili se osećamo umorno dok je nosimo.
S druge strane, u SSRF-u smo bili svedoci da pozitivna enegija utiče na odeću koju su nosili Sveci ili tragaoci preko 60% duhovnog nivoa.
Ova pojava nas je zainteresovala da sprovedemo dalja istraživanja kako odeća može da  bude pod uticajem pozitivnih i negativnih energija. U ovom članku ćemo da podelimo neke slučajeve kada su se te promene dogodile i objasnićemo duhovnu nauku koja stoji iza toga.

2. Duhovna iskustva o promenama uočenim na odeći

2.1 Fizički vidljive promene

Beleška urednika: Pre čitanja, molimo pogledajte prikazane slike i razmislite šta osećate.

 

Pozitivne Negativne
Shirt-turned-pink-due-to-spiritual-loveKliknite na sliku kako biste je videli povećanu
Odeća Sveca: Ovo je košulja Njegove Svetosti Dr. Atavlea sa ružičastom prebojenošću po sebi. Posle istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci, utvrđeno je da je ružičasta boja ispoljavanje božanskog kvaliteta ljubavi bez očekivanja Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Kad se košulja izloži pred osobe koje su pod uticajem negativnih energija događa se duhovno isceljivanje. Odeća tragalaca: 2003. godine, tragalac SSRF-a g. Nagnat Mulje, doživeo je neobično iskustvo, na potkošulji su mu se pojavile mrlje od krvi.Duhovnom analizom je ustanovljeno kako su spontane mrlje od krvi nastale kao posledica uticaja negativnih energija. Posle toga, g. Nagnat je osetio nalet depresije jer su negativne energije napale baš njega. To je bio i cilj negativnih energija, da ga mentalno uznemire i prouzrokuju prepreke u duhovnoj praksi.
Iskustva: Pitali smo čitaoce SSRF stranice što osećaju dok gledaju ovu košulju, uglavnom su odgovarali kako osećaju lakoću iznutra, automatski se javlja pojanje pa se prijatno osećaju dok je gledaju. Možete da pročitate neka od njihovih iskustava:

  • “Posmatrajući ovu košulju osećam mir i prijatnost, mogu da je dugo  posmatram i osećam meditativno stanje – to ukazuje da je pozitivna.”
  • “Osećam da je to jednostavna ljubav. Sviđa mi se ta jednostavnost i ljubav koja izvire iz nje kao da je od učitelja.”
  • “Gledajući sliku koncetrisao sam se na svog omiljenog Boga i osetio sam trnce na vrhu prstiju i kao da se okrugli žuti limun okreće preko slike.”
Nagnat govori o svom iskustvu:“Rekao sam tragaocima da osećam kao da mi leđa gore. Kad su pogledali moja leđa, videli su krvave mrlje na potkošulji. Podigli su potkošulju sa leđa, ali nisu videli nikakve rane na leđima koje su mogle da prouzrokuju takve mrlje. Posle toga su ponovno spustili potkošulju. Dok su je posmatrali na njoj su se i dalje pojavljivale krvave mrlje. Tada se dogodilo nešto još čudnije, posle 15 minuta ispoljene mrlje od krvi su postale crne.”

2.2 Odeća i njen miris – promene na odeći na suptilnom nivou

Pozitivne Negativne
Odeća tragalaca: Za vreme suptilnog eksperimenta 2010. godine, gđa Avantika Dige iz Brizbejna, Australija, primetila je emitovanje satvik vibracija iz odeće svog supruga, g. Atul Digea, koji je u to vreme bio iznad 60% duhovnog nivoa. [g. Atul Dige je ubrzo posle toga dostigao nivo od 70%, odnosno Svetost]. Odeća tragalaca: 2010. godine, sprovedena je suptilna analiza na žutom sariju tragateljke koja je zaposednuta od negativnih energija. Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci je zaključeno kako je odeća više puta bila napadnuta od  Mantrika (snažna negativna energija). Slede pisana iskustva tragaoca koji su posmatrali sari.
Iskustvo“Osetila sam čiste duhovne vibracije iz odeće. Posle mirisanja počela sam bolje da se osećam i dobijam pozitivne misli. Za razliku od vlastite odeće koju sam pomirisala trenutak pre toga, ovaj put sam doživela nešto vrlo umirujuće.” Iskustvo“Dok sam držala sari, osećala sam jaku vrućinu i povećana ometanja. Mnogi tragaoci s naprednim šestim čulom mogli su da osete neprijatan miris iz sarija. Neki tragaoci su osećali jak pritisak u glavi, težinu u očima, rukama i nogama, mada su stajali nekoliko metara udaljeni od odeće.”

3. Duhovna nauka iza promene u mirisu odeće zbog uticaja pozitivne i negativne energije

Kao po pravilu da reč, dodir, oblik, ukus, miris i ostale povezane energije koegzistiraju, odeća takođe poprima suptilna svojstva naših tela. Zbog Božanske svesnosti (Čaitanije) kod Svetaca, njihova odeća i lične stvari ponekad emituju Božanski miris. Isto tako, to može da se dogodi kod tragaoca koji su iznad 60% duhovnog nivoa zbog visoke duhovne emocije prema Bogu.

Takvi mirisi koje emituju Sveci oslobađaju se prema potrebi, odnosno – suptilni miris može da se pojavi ili nestane, mogu se pojaviti razni mirisi (npr. jasmin, sandalovina itd.) zavisno od potrebe. Bog daje vrstu suptilnog mirisa koji je potreban tog trenutka. Božanski miris može biti ili spasitelj (tarak) ili razarač (marak). Uglavnom se miris razarača razlikuje svojim oštrinom i opornošću.

Međutim, u današnje vreme, mnogo je veća verovatnoća da prosečna osoba doživi neprijatan miris iz odeće i ličnih stvari.

U poslednjih nekoliko godina došlo je do povećanja aktivnosti negativnih energija širom sveta. Niko nije pošteđen tih štetnih posledica, a negativne energije pokušavaju da nađu što više novih puteva da stvaraju probleme u društvu. Sveci i tragaoci koji su uključeni u duhovnu praksu za dobrobit društva najviše doživljavaju ometanja negativnih energija, ali pre ili kasnije svi će  početi da ih doživljavaju.

Jedan od načina kako negativne energije šire crnu energiju je putem odeće koju nosimo i ličnih stvari koje koristimo. Tako se upijaju negativne crne energije. Crne energije koje se pohranjuju u našoj odeći ili ličnim stvarima utiču na nas negativno. Na primer, uzrok su fizičke težine, nedostataka vitalne energije što je uzrok umora, nejasnih misli, otežanog obavljanja duhovne prakse.

4. Zaključak

Duhovna dimenzija utiče na svaki aspekt našeg svakodnevnog života. Kroz ovaj članak smo dobili učenje kako odeća koju nosimo može da utiče na nas na duhovnom nivou. U našem sledećem članku ćemo podeliti praktične korake šta možemo da preduzmemo kako bismo duhovno pročistili našu odeću i zaštitili je od ometanja negativnih energija.