Analiza slučaja – Spontano pojavljivanje ogrebotina na kuhinjskom posuđu koje koriste tragaoci za Bogom

Napomena: Da biste razumeli šta je u pozadini ove analize slučaja i zašto se ova pojava posebno ispituje u SSRF-u, molimo vas pročitajte – Uvod u zastrašujuće natprirodne pojave.

1. Uvod

SERB-Mr-and-Mrs-RajendekarOva analiza slučaja opisuje pojavljivanje neobičnih ogrebotina na kuhinjskom posuđu koje koriste g. i gđa Rađendekar kao i njihova porodica koja od 1998. godine obavlja duhovnu praksu prema savetima SSRF-a. Sve svoje vreme su posvetili širenju Duhovnosti i pomaganju drugima da shvate važnost obavljanja duhovne prakse.

2. Iskustva pre ometanja

Svi članovi porodice su doživeli povećana duhovna ometanja pre pojavljivanja ogrebotina na posuđu u 2004. godini.

Slede neki primeri ometanja koja su se dogodila u domu g. i gđe Rađendekar:

  • Svaki dan su izvodili arti (obredno Bogosluženje koje se izvodi sa upaljenom uljanom lampom i pevanjem Bogoljubnih pesama koje privlače određen Božanski princip). Dok su izvodili arti,  nisu mogli da se sete delova pesama,  iako su te pesme svima njima jako dobro poznate.
  • Za vreme čišćenja na podovima bi se neobjašnjivo pojavljivale velike količine prašine i prljavštine.
  • Počeli su da osećaju jake glavobolje dok su prali posuđe u kuhinji.
  • Često su se javljale reakcije i razmirice između članova porodice bez nekog posebnog razloga.

Zapažanja odeljenja SSRF za znanje o duhovnoj dimenziji:

Suptilnom ometanju negativnih energija uobičajeno prethode povećana ometanja. Ovo može da se iskusi na različite načine.

  • Na primer osoba može da doživi fizička ometanja kao što je neuobičajeni umor, bol u raznim delovima tela, smanjenje vitalne energije, itd.
  • Mentalna ometanja mogu da se dožive kao povećanje razdražljivosti, negativne i suicidne misli, depresija, itd.
  • Na duhovnom nivou pojedinac može da doživi pad želje i entuzijazma za duhovnom praksom, povećanje prepreka za obavljanje duhovne prakse, itd.

Kasnije te godine kada je porodicu posetio Svetac, Njegova Svetost Kalidas Dešpande, ostao je iznenađen uznemirujućim vibracijama koje su mogle da se osete u njihovoj kući.

Komentar odeljenja SSRF-a za znanje o duhovnoj dimenziji:

Sveci su u stanju da vide duhovnu dimenziju sa velikom tačnošću.

3. Ometanje negativnih energija

Jednog dana, gđa. Arti Rađendekar je spremajući ručak primetila neobične ogrebotine na svom posuđu. Bila je iznenađena, jer prilikom kuvanja i pranja posuđa nije koristila nikakve oštre predmete koji su mogli da ih oštete. Pitala je svoje ukućane, ali ni oni nisu mogli da objasne kako su nastale ogrebotine.

Video prikazuje različite ogrebotine koje su se pojavile na posuđu koje izgledaju kao da ih je neko strugao oštrim predmetom.

 

Posle pojavljivanja ogrebotina na posuđu gđa Rađendekar je bila izložena jakim ometanjima negativnih energija. Ometanja koja je  doživela pre pojavljivanja ogrebotina na posuđu su se mnogostruko povećala. Loše se osećala sledeća tri meseca. Imala je jake bolove u stomaku i jedva je mogla da jede. Imala je i infekciju urinarnog trakta.

U to vreme njen otac, pokojni Rađa Bhau Dešpande, došao je kod njih u kuću. On je isto počeo da oseća ometanja prouzrokovana negativnim energijama. Čim bi osetio prisustvo duha, počeo bi da zapomaže. Ponašanje mu je postalo čudno i krajnje neuobičajeno. Na primer, dobijao je napade besa zbog čega bi udarao glavom u zid. Postao je psihički nestabilan i stalno je pričao o duhovima i negativnim energijama. Napuštao je kuću i nije se vraćao duže vreme. Razboleo se i izgubio apetit.

4. Suptilna analiza i duhovne mere

G. i gđa Rađendekar ispričali su ove događaje Njegovoj Svetosti Dr. Đajantu Atavleu. On je potvrdio da su to ometanja prouzrokovana delovanjem negativnih energija i savetovao duhovne mere kao što su pranje posuđa Svetom vodom (voda pomešana sa Svetim pepelom), paljenje mirišljavih štapića u kuhinji, pojanje, itd.) Savetovao ih je da upotrebe specifičnu duhovnu meru kao što je društa (postupak za otklanjanje uroka na osobi koja je pod uticajem negativnih energija). Savetovao je gđi. Rađendekar da izvodi društu mašući kokosovim orahom oko sebe sedam puta. Postupak je izveden sedam dana uzastopce. Posle preporučenih duhovnih mera, ometanja negativnih energija su se smanjila.

Komentar odeljenja SSRF-a za znanje o duhovnoj dimenziji:

U postupku društe koristi se kokosov orah i obično se orahom kruži tri puta oko osobe. Međutim, u ovom slučaju duhovne mere su preporučene od duhovno uzvišene osobe. Da bismo dobili duhovnu dobrobiti od odluke Sveca (sankalpa) i da se dogodi duhovno isceljivanje, neophodno je pridržavati se tačno određenog saveta koji smo dobili od Njega ili Nje.

Zbog jačine ometanja, ogrebotine na posuđu su vidljive i danas. Međutim intenzitet crne energije koju emituju kroz posuđe je smanjen.