Mesečarenje - uzroci i lečenje

 


1. Uvod u mesečarenje

Mesečarenje (naziva se još somnambulizam) jeste parasomnija ili poremećaj sna, kod koga onaj ko pati od tog poremećaja obavlja neke aktivnosti koje podsećaju na radnje u budnom stanju, premda je osoba u snu ili stanju sličnom snu. (Ref: Wikipedia.org).

Mesečari pokazuju različite oblike ponašanja počevši od čišćenja kuće, paljenja i gašenja svetla, šetanja po kući ili ulici, posećivanja određenih mesta, pričanja kao da su u nekom ‘razgovoru’, vikanja, bacanja stvari, gađanja partnera itd. – do ekstremnih slučajeva u kojima su neki ušli u seksualni odnos s nepoznatima i počinili ubistvo dok su mesečarili. (Ref: newscientist.com

Mesečari tumaraju naokolo zastakljenog pogleda, a postoji mit kako ne treba da se budi osoba dok mesečari. Kasnije ćemo u članku da objasnimo da treba.

Istraživanja mesečarenja pokazuju da više od 18% populacije pati od mesečarenja. (Ref: BBC.co.uk)

2. Uzroci mesečarenja

Ne postoji jedinstveno mišljenje o uzrocima mesečarenja. Napetost, umor, stres, strah, gubitak sna, neki su od uzroka koje navode savremeni naučnici. Nije poznat lek za mesečarenje, međutim, moguće je da se leči psihotropnim lekovima, a klinička hipnoterapija se takođe pokazala kao uspešna na kratak rok. (Ref: BBC.co.uk)

Slede nalazi istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci o uzrocima mesečarenja koje je sprovela Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF).

2-SERB-Causes-of-sleepwalking
  • Kao što možete videti na grafikonu, duhovni faktori su glavni uzroci mesečarenja. To je jedan od razloga zbog kojih savremena nauka do sada nije bila u stanju da pronađe lek za mesečarenje.

  • Duhovni faktori primarno se odnose na probleme koje stvaraju suptilna tela preminulih predaka i obični duhovi (bhut), dovodeći osobu u situaciju da čini male pakosti. To je izloženo u članku – Zašto bi moji preminuli voljeni i drugi preci želeli da me povrede?

  • Složenija dela učinjena u stanju mesečarenja, kao što su interakcije sa nepoznatima, strašni zločini, itd. organizuju Mantrici (snažnije negativne energije). Prema duhovnoj nauci, čak i ako je osoba učinila neko delo potpuno pod uticajem duhova, ona mora da se suoči sa karmičkom ili duhovnom kaznom za to. Ova duhovna kazna je za greh koji je stvoren i za koji se snose posledice u ovom ili sledećem životu. Međutim, spomenuti greh koji je osoba navukla na sebe manji je nego u slučajevima kada je osoba počinila ubistvo u budnom ili svesnom stanju, prema svojoj želji. Ako je slučaj mesečarenja duhovne prirode, u poređenju sa onima psihološke prirode, zasluženi greh je ipak manji. Sledeći dijagram objašnjava to preciznije.

3-SERB-Sleepwalking-and-murder

 

 

Zašto moramo da platimo za zločin ili neko loše delo koje je duh učinio koristeći nas? 

Razlog što duh ulazi u našu svest i obuzima je jeste zbog naših slabosti. Te slabosti uključuju i mnoštvo grehova stečenih u prethodnim životima, neispravna dela i lične mane, kao što su strah i ljutnja koji dovode do napetosti i stresa, nedostatak duhovne prakse itd.

3. Lečenje mesečarenja

Kako je uzrok mesečarenja pre svega duhovne prirode, samo će duhovni lekovi ili duhovna praksa pomoći u njegovom otklanjanju.

  • Ispravna i stalna duhovna praksa, koja se preporučuje u članku ‘Započnite svoje duhovno putovanje, osiguraće ublažavanje te pojave. Ako osoba poje Božje ime, biće potrebno 5 sati pojanja na dan da bi se otklonio taj problem. Preporučuje se da osoba koja pati od mesečarenja poje ‘Šri Gurudev Data’ za ublažavanje problema koje prouzrokuju suptilna tela preminulih predaka.

  • Duhovnu praksu treba da obavljamo svakodnevno tokom celog života kako bismo se zaštitili od štetne strane duhovne dimenzije i olakšali lični duhovni napredak.

  • Preporučuje se da partneri i ostali članovi porodice takođe obavljaju duhovnu praksu kako bi se zaštitili od opasnosti ili rizika od mesečara zaposednutih suptilnim telima predaka i duhovima.

  • Ustaljen običaj je da ne treba da budimo mesečare – bilo da je uzrok mesečarenja psihološke ili duhovne prirode, obavezno  treba da ih probudimo. Kada je ključni uzrok mesečarenja zaposednutost duhovima, buđenje osobe pomaže da se prekine ispoljavanje duhova. Čak i kad je ključni uzrok psihološke prirode, mesečare je najbolje da probudimo kako bi se sprečila moguća šteta koju mogu da učine sebi ili drugima.

  • Ostali duhovni lekovi kao što je tretman slanom vodom takođe se preporučuju. Paljenje SSRF mirišljavih štapića pored kreveta pred odlazak na spavanje odvraća duhove od zaposedanja ljudi i pomaže kod mesečarenja.