Lečenje zavisnosti duhovnim isceljivanjem

1. Osnovni principi duhovnog isceljivanja zavisnosti

2-serb-healing

Prema duhovnoj nauci, čitav Univerzum je napravljen od 3 osnovne suptilne komponente- satve, rađe i tame. Satva je komponenta koja predstavlja duhovnu čistotu i znanje, rađa predstavlja akciju i strast, dok tama predstavlja neznanje i inerciju. Suptilne vibracije koje zrače iz svega zavise od toga od koje suptilne osnovne komponente se dominantno sastoje. Detaljno smo objasnili značenje satve i tame u članku „Šta su suptilne osnovne komponente?“

Najsigurniji način da se uveća satva komponenta u nama je povećanje duhovne prakse koja je u skladu sa  šest osnovnih principa duhovne prakse. Takođe, duhovnu praksu treba da obavljamo redovno povećavajući s vremena na vreme kvalitet i kvantitet. S tim dolazi do povećanja duhovnog nivoa kao i povećanja suptilne osnovne satva komponente u osobi. Duhovna praksa koja nije u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse imaće ograničen, ili neće imati nikakav pozitivan uticaj na satviktu (duhovnu čistotu) osobe, ili njen duhovni napredak. Duhovna praksa je dugoročni i održivi lek za bilo kakvu vrstu uticaja duhova ili suptilnih tela preminulih predaka.

Duhovno isceljivanje pruža olakšanje u kratkom roku i omogućava nam da duhovnu praksu koristimo uglavnom za duhovni rast, što ima potpuniji uticaj na naš život nego samo lečenje zavisnosti.

Najbolji rezultati se ostvaruju kada zajedno sa duhovnom praksom živimo Duhovnost u svim aspektima našeg života i na svim nivoima koji čine našu svesnost (tj. fizičkom, mentalnom, intelektualnom, itd.). Sledeći dijagram predstavlja ono od čega se sastojimo i primere šta možemo da učinimo da pročistimo svaki omotač.

3-SERB-comprised-of

2. Duhovno isceljivanje zavisnosti u 3 koraka

Važno je razumeti da ne postoje dva slučaja zavisnosti koja su slična iz duhovnog ugla i biće teško da se primeni  opšti lek koji bi bio odgovarajući za sve slučajave kada duhovi ili suptilna tela preminulih predaka predstavljaju glavni uzrok zavisnosti.

Uprkos tome, predložili smo terapijski program za lečenje zavisnosti u 3 koraka da bismo pomogli ljudima da prevaziđu bilo koju zavisnost.

Napomena: Sledeći program od 3 koraka u isceljivanju  je zasnovan na korišćenju duhovne prakse kao oruđa za prevazilaženje zavisnosti. Rezultati nisu samo blagotvorniji nego i dugotrajniji.

serb-healing-1serb-healing-2serb-healing-3serb-healing-4

Napomena:

 • Nije obavezno da prekinete  uzimanje supstance ili da prekinete sa aktivnošću od koje ste zavisni na početku programa isceljenja.

 • Važno je međutim redovno ponavljati pojalice za zaštitu  što može da se radi bilo kad i bilo gde.

 • Trajanje pojanja može biti samo nekoliko minuta prvog dana. Ovo može postepeno da se povećava  prema ličnom kapacitetu kroz narednih nekoliko dana tako da se dostigne željeni minimum naveden u isceljenju u 3 koraka. Zapamtite da što više pojemo:

  • to je jača zaštita

  • slabiji su simptomi koji nastaju tokom odvikavanja od uzimanja droge

  • brže ćemo da se oslobodimo kandži razarajuće zavisnosti.

 • Jednom kada vam postane prijatno da radite ova 3 koraka svakodnevno, možete aktivno da počnete sa postepenim smanjivanjem uzimanja supstance, ili stvari koja je izazvala zavisnost.

 • Ovo možete da radite  istovremeno sa bilo kakvim lečenjem koje vam je prepisao vaš lekar ili psihijatar. Ne morate da prekinete medicinsko lečenje.

 • Jedan dodatno važan faktor za duhovno isceljenje  zavisnosti je veoma mala stopa zastupljenosti simptoma odvikavanja od droge. Razlog tome je to što 50% simptoma odvikavanja izazivaju duhovi, a 50% je reakcija tela na nedostatak supstance o kojoj smo zavisni. Duhovnom praksom zavisnik nadilazi onih 50% koje izaziva duh, tj. osoba je sposobna da sve to fizički izdrži. Povećanje satvikte u osobi usled duhovne prakse povećava izdržljivost.

Spojite trud na duhovnom nivou sa molitvama. Molitve mogu biti sledećeg sadržaja:

 • O Bože, molim Te blagoslovi me intelektualnim uverenjem da počnem duhovnu praksu.
 • O Bože, molim Te blagoslovi me snagom da počnem i istrajem u svojoj duhovnoj praksi.
 • O Bože, molim Te blagoslovi me neprestanim podsećanjem na pojanje i molitve.
 • O Bože, molim Te blagoslovi me snagom da se držim dalje od…
 • O Bože, molim Te uništi želje koje stvaraju zavisnost u suptilnom telu pretka ili duha koji stvara probleme.
 • O Bože, molim Te uništi centre crne energije u mom telu koje su stvorili duhovi/suptilna tela preminulih predaka da bi u meni izazvali zavisnost.
 • O Bože, molim Te stvori zaštitni omotač svoje Božanske energije oko mene i zaštiti me od uticaja crne energije duhova/ suptilnih tela preminulih predaka.

Uz ovo pomaže i održavanje satvik načina života.

Preporučuje se da se ovo duhovno isceljenje nastavi tokom celog života jer će pomoći da nas zaštiti od budućih ometanja od negativnih energija.

3. Kako funkcioniše ovaj mehanizam

Kada redovno primenjujemo duhovni tretman isceljivanja zavisnosti u 3 koraka mi uvećavamo satva komponentu u nama. Zauzvrat, ovo uvećava našu duhovnu energiju i odbrambeni sistem. Duh/suptilna tela preminulih predaka kojima dominira rađa-tama ne mogu to da izdrže i prinuđeni su da odu. Kada se to dogodi, osoba je u stanju da odmah napusti zavisničke navike i da živi normalan i srećan život.

4. Važni faktori za uspeh duhovnog isceljivanja zavisnosti

 • Redovnost u duhovnoj praksi i lečenju u 3 koraka

 • Snažna želja da se ukloni zavisnost i prema tome snaga volje da se to učini. Razni drugi faktori, kao što su okruženje za duhovnu praksu koja ispunjava šest osnovnih principa, pritisak i podrška porodice, pritisak i podrška društva itd. takođe osnažuju volju da se prevaziđe problem zavisnosti. Snaga volje je veoma važan faktor u ubrzavanju procesa rehabilitacije. Ako je veća snaga volje nego snaga duha koji zaposeda osobu, osoba može da prevaziđe zavisnost samo snagom volje. Šok terapija takođe pomaže u ovom procesu. Zbog toga ženama, kada saznaju da su u drugom stanju, majčinski instinkt veoma pojačava snagu volje.

 • Vera u Boga i duhovnu praksu pomaže da se proces izlečenja ubrza.

5. Vreme potrebno za potpuno izlečenje

 • Strogo primenjujući program od 3 koraka, može se očekivati prevazilaženje zavisnosti u roku od nekoliko nedelja do nekoliko meseci.

 • U izuzetnim slučajevima, čak i ako osoba dosledno prati program, potrebno vreme za duhovno isceljenje može da traje duže ukoliko je snaga duha koji zaposeda velika.

 • Takođe zavisi i od razmera duhovog uživanja u zavisnosti u odnosu na uživanje osobe. Ako je većinom duh taj koji uživa u zavisnosti, osoba će lako moći da se odvikne posle započinjanja duhovne prakse i prevazići će ometanje. Ako je sklonost ka predmetu uživanja isključivo od duha, osoba će biti potpuno izlečena kroz duhovno isceljivanje.

6. Dobrobiti duhovnog isceljivanja zavisnosti u odnosu na konvencionalne tretmane

 • Minimalni trošak: u poređenju sa nekim skupim programima rehabilitacije, ovde je trošak većinom vezan uz uloženo vreme i redovan trud, uz zanemariv trošak za kamenu so (pročitajte članak: Slana voda kao duhovni lek)

 • Minimalni simptomi odvikavanja: Često smo imali prilike da vidimo da ljudi koji praktikuju Duhovnost često mogu da se oslobode čak i jačih zavisnosti bez ikakvih simptoma odvikavanja. Oni jednostavno više ne mogu da podnesu tu naviku i trenutno prekidaju sa njom bez ikakvih propratnih efekata.

 • Povećanje opšteg dobrostanja: Kada neko počne sa duhovnom praksom ne samo da rešava svoje trenutne potrebe (da prevaziđe zavisnost) već i ceo život krene u boljem pravcu. Neke od dobrobiti duhovne prakse su nabrojane u nastavku i uključuju:

7. Slučajevi kada zavisnost naglo prestane bez nekog naročitog razloga

U pojedinim slučajevima događa se da zavisnost prestane naglo bez nekog naročitog razloga ili truda. Sa duhovnog stanovišta može se raditi o sledećem:

 • Zavisna osoba je završila svoju sudbinu patnjom koju je prolazila kroz  određenu zavisnost.
 • Zavisna osoba je završila svoj ¨račun uzimanja i davanja¨ sa suptilnim telom određenog pretka ili duha (negativnom energijom)
 • Suptilno telo pronalazi neku drugu, prikladniju osobu za ispunjenje svojih žudnji

 • Suptilno telo završava svoju patnju kroz  zarobljenost  žudnjom i pomera se u više regione ili podregione postojanja

8. Zaključak i šta možete sa ovim istraživanjem

 • Duhovno istraživanje zavisnosti je pokazalo da duhovna dimenzija ima monopol nad glavnim uzrocima zavisnosti.

 • Bez uzimanja duhovne dimenzije u obzir, ljudi koji pomažu u rehabilitaciji zavisnika mogu imati samo ograničen uspeh.

 • Ako poznajete nekoga kome je potrebna pomoć u odvikavanju od zavisnosti, molimo vas da mu prosledite ovaj članak.

 • Predstavili smo okvirni plan za lečenje i put kojim treba ići te pozivamo rehabilitacione centre i institucije koje se bave bolestima zavisnosti da pored svog uobičajenog pristupa primene duhovni tretman predložen ovim člankom

 • Ako primena predloženog tretmana pomogne vama ili nekome koga poznajete u prevazilaženju zavisnosti, molimo vas da nas obavestite. Vaše iskustvo će ohrabriti druge da započnu duhovnu praksu i da prevaziđu takve probleme u životu.