Često postavljana pitanja o donacijama SSRF-u

O nama:

Spiritual Science Research Foundation (SSRF) je neprofitna organizacija registrovana u Australiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Srbiji. Njen cilj je da obrazuje ljude o duhovnoj dimenziji i njenom uticaju na naš život. SSRF govori o načinima kako ljudi mogu da razumeju i prevaziđu probleme koji imaju duhovni uzrok, i tako im pomaže da ostvare trajnu sreću. U nastavku su navedena najčešća pitanja o donacijama SSRF-u.

Pitanje 1: Kako da dam donaciju SSRF-u?

Odgovor: Posetite našu stranu za donacije i pratite korake koji će vas uputiti kako da date donaciju. Molimo vas da pogledate Uslove korišćenja ovog veb sajta kao i Uslove za davanje donacije SSRF-u.

Pitanje 2: Za šta SSRF koristi moju donaciju?

Odgovor: Sve donacije se koriste za opštekorisni cilj deljenja i primene nalaza istraživanja zasnovanih na duhovnoj nauci, zarad prevazilaženja problema u životu i postizanja najvišeg oblika sreće tj. Blaženstva. Znanja sakupljena putem istraživanja zasnovanih na duhovnoj nauci koja je sproveo SSRF tokom prethodnih 25 godina zauzela bi preko 50.000 strana papira A4 formata. Ovo znanje je primenljivo u svim kulturama i religijama. Iako sticanje i katalogizacija ovog znanja zahteva značajne troškove, sve ove informacije su date besplatno i pomažu ljudima širom sveta da reše različite probleme. Na ovom veb-sajtu su objavljene i različite studije slučaja.

SSRF se u potpunosti zasniva na radu volontera. 95% naših volontera su profesionalci kao što su doktori, menadžeri, IT administratori, knjigovođe itd. koji rade besplatno kao deo svoje duhovne prakse širenja Duhovnosti.

Aktivnosti održavanja SSRF-a uključuju:

 • Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci – briga o tragaocima koji stiču i katalogizuju znanje
 • Oprema: SSRF je u procesu izgradnje novog studija i obnavljanja svoje video opreme
  • Multi-funkcionalna oprema: Mi radimo snimanja i na zatvorenom, u studiju i na otvorenom. Zbog toga su nam potrebne prilagodljive kamere koje možemo koristiti na obe lokacije. Za to su nam potrebna i specijalizovana vozila kojima se na siguran i efikasan način može transportovati oprema. Statičke kamere, kolica i kranovi su nam od velike koristi za pravljenje snimaka koji su vizuelno atraktivniji.
  • Snimanje sa više kamera: Veliki procenat naših snimaka se pravi uz istovremeno snimanje sa više kamera što zahteva jedinstven set opreme. Ovo međutim skraćuje vreme potrebno za obradu i objavljivanje informacija.
  • Zahtevi novog studija: Izgradnja novog studija nije lak zadatak i potrebna nam je pomoć u nabavci različitih pratećih sistema kao što su nečujni sistem hlađenja, UPS sistemi, kablovi, zaštita zvuka, nameštaj i pozadine, itd.
  • Pun HD format: Kako svet napreduje ka punom HD i 16:9 formatu, televizijski kanali će nas sve više tražiti snimke u ovom formatu. Zbog toga bi i naša oprema i način rada trebalo da podrže ovaj format.
  • Čuvanje snimaka u elektronskom formatu: Pomak ka okruženju u kome se više ne koriste trake za snimanje će nam omogućiti čuvanje video materijala u nekomprimovanom formatu. To će međutim takođe zahtevati ogromne količine memorijskog prostora na disku kao i sisteme za čuvanje podataka od slučajnih gubitaka da bi se zaštitio ovaj jedinstveni video materijal i baza znanja.
  • Specijalni efekti: Rastu zahtevi da bolje vizualizujemo duhovnu dimenziju koja je prikazana na crtežima tragalaca koji mogu videti suptilni svet onako kako mi vidimo fizičku dimenziju. Za ovo su nam potrebni moćniji sistemi za obradu i pravljenje specijalnih efekata.
 • Pisanje članaka – sakupljeno znanje se nalazi u veoma složenom obliku i treba da bude predstavljeno na način na koji će biti razumljivo međunarodnoj publici.
 • Održavanje veb sajt tima koji radi puno radno vreme: Održavanje veb-sajta je prilično skupo i sa tehničke strane i sa stanovišta uređivanja sajta.
 • Održavanje predavanja/ radionica: SSRF drži besplatne radionice na različite teme o Duhovnosti u više od 15 gradova širom sveta.
 • Razne administrativne funkcije: Ovo uključuje knjigovodstvo itd.

Pitanje 3: Zašto treba da registrujem SSRF korisnički nalog da bih dao donaciju?

Odgovor: Ako dajete donaciju uplaćujete na naš račun u Srbiji, ne morate da registrujete SSRF korisnički nalog. Treba da se registrujete ako želite da date donaciju na neki drugi način kao što su elektronski transfer, ček, ili telegrafski transfer u nekoj od drugih zemalja. Jednom kad se registrujete unutar svog profila možete da vidite sve vaše donacije.

Pitanje 4: Kako sve mogu dati donaciju?

Odgovor: Možete dati donaciju SSRF-u

Kada ste priključeni na Internet:

 • Ako se nalazite u Srbiji i koristite sistem elektronskog bankarstva – putem uplate na naš račun
 • Korišćenjem kreditnih kartica kao što su Viza, Master, Maestro, itd. putem elektronskog sistema plaćanja
 • Ljudi koji imaju račune u australijskim bankama mogu donirati putem elektronskog transfera sredstava preko interneta.

Kada niste priključeni na internet:

Pitanje 5: Da li postoji minimalni iznos donacije?

Odgovor: Da. Minimalni iznos donacije zavisi od metoda donacije i biće naznačen kada dajete donaciju preko SSRF veb-sajta. Uveden je da bismo mogli da pokrijemo osnovne administrativne troškove vezane za procesiranje donacije.

Pitanje 6: Ne osećam se prijatno u vezi sa davanjem donacije putem interneta – da li ima neki drugi način da dam donaciju?

Odgovor: Naravno. U Srbiji možete uplatiti iznos putem uplatnice na pošti ili u banci.

Takođe možete dati donaciju telegrafskim transferom ili slanjem međunarodnog čeka na sledeću adresu.

Za SSRF u Australiji

Spiritual Science Research Foundation Inc.

Poštanski fah 5044, Hughesdale, VIC 3166

Australija

Za SSRF u SAD

Spiritual Science Research Foundation Inc.

PMB 160 3111 Rt. 38 Ste # 11 Mount Laurel, NJ 08054

Sjedinjene Američke Države

Pitanje 7: Koje su prednosti davanja donacije putem interneta?

Odgovor: Troškovi obrade onlajn donacije su do 50% niži od troškova obrade drugih metoda plaćanja. Na ovaj način veći iznos vaše donacije podržava ono što je zaista važno. Pored toga, doniranjem putem interneta smanjujete nam troškove unosa podataka i smanjujete potrošnju papira pomažući nam da prirodne resurse koristimo efikasno i da smanjimo uništavanje prirode.

Pitanje 8: Da li je moja donacija bezbedna?

Odgovor: Sve transakcije izvršene kreditnim karticama prolaze kroz siguran sistem plaćanja. Sistem plaćanja ima najmanje 128-bitnu enkripciju što je najviši mogući nivo sigurnosti na Internetu.

Prednosti korišćenja onlajn sistema plaćanja su:

 • Automatska zaštita od prevara
 • Napredni sistemi prepoznavanja prevara
 • Provera verodostojnosti adrese i kartice
 • 128-bitni SSL i snažna enkripcija.

Napomena: SSRF nije upoznat sa detaljima vaše kreditne kartice niti ih zadržava. Svi detalji su šifrirani i obrađuje ih naš pouzdani pružalac usluge plaćanja preko interneta.

Pitanje 9: Da li svoj poklon mogu dati anonimno?

Odgovor: Trenutno ne postoji takva mogućnost.

Pitanje 10: Da li je moja privatnost zaštićena?

Odgovor: SSRF čini sve što je moguće da zaštiti, poštuje vašu privatnost i posvećena je njenom očuvanju. Molim vas pogledajte našu politiku privatnosti.

Pitanje 11: Da li ću primiti potvrdu da je moja donacija primljena?

Odgovor: Ukoliko svoju donaciju uplaćujete putem onlajn sistema plaćanja, mi ćemo automatski potvrditi vašu transakciju putem elektronske pošte i unutar vašeg profila. Za druge transakcije koje ne idu putem elektronskog plaćanja, mi ćemo potvrditi da smo dobili informaciju čim je primi naša banka. Kao posledica toga, može se desiti da i naša informacija vama, kojom potvrđujemo da smo primili vašu donaciju, bude nešto odložena.

Ukoliko svoju donaciju uplaćujete na naš račun u Srbiji, potvrdu o prijemu donacije možete zatražiti slanjem upita na elektronsku adresu: [email protected]

Pitanje 12: Da li mogu vršiti redovna plaćanja putem trajnog naloga (direktnog zaduživanja)?

Odgovor: Trenutno nemamo ovu mogućnost, ali ćemo je možda razmotriti u narednom periodu.

Pitanje 13: Da li imam pravo na oslobađanje od poreza na ime donacije? / Da li mogu podneti zahtev za oslobađanje od poreza?

Odgovor: SSRF je registrovan u Australiji, SAD-u i Srbiji kao neprofitna organizacija.

Za donatore koji plaćaju porez u SAD: Donatori koji su poreski obveznici u SAD-u mogu da podnesu zahtev za oslobađanje od poreza na osnovu Odeljka 501(c) (3) Zakona o unutrašnjem prihodu SAD-a. SSRF će vam poslati priznanicu o datoj donaciji.

Pitanje 14: Da li mogu tražiti povraćaj donacije?

Odgovor: Izuzetno cenimo vašu odluku da date donaciju SSRF-u. Vaš doprinos SSRF-u ne može biti otkazan, vraćen ili refundiran jednom kad je potvrđen i kad uplata legne na naš bankovni račun.

Pitanje 15: Kako da vas kontaktiram u vezi s mojom donacijom?

Odgovor: Ako imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebno više informacija o donacijama, molimo vas da nas kontaktirate putem „Servisa za kontakt sa klijentima“, opcije koja se nalazi unutar vašeg SSRF korisničkog naloga ili da nas pozovete na 1300 88 99 08 (za donatore iz Australije) i +1 877 909-SSRF (za donatore iz SAD).

Ukoliko svoju donaciju uplaćujete na naš račun u Srbiji, pitanja nam možete poslati i na elektronsku adresu: [email protected]