Frequently asked questions (FAQ)

Veelgestelde vragen over Spirituele Heling

> Voor diegenen die een heler/genezer zoeken

V: Hoe weet ik wie een heler is?

Het is het beste om onszelf te helen door middel van onze regelmatige spirituele oefening en door zelf spirituele heling ressources toe te passen. Maar, als we op zoek moeten gaan naar een genezer, dan kunnen de volgende punten in de gaten gehouden worden in het selecteren van een spirituele genezer:

 • De heler moet zich boven de 50% spirituele level bevinden
 • Het is het beste om een heler te selecteren die niet geneest voor reputatie of geld maar een oprechte verlangen heeft om mensen te kunnen helpen zodat ze hun problemen kunnen overmeesteren.
 • De heler moet spirituele oefening doen onder de begeleiding van een Heilige of Guru. (Opmerking: Er zijn strenge regels over wie een Heilige of een Guru beschouwt kan worden).
 • Als u een genezer vindt die niet voldoet aan deze criteria, is het zeer hoogstwaarschijnlijk zo dat een negatieve energie via de zogenaamde genezer zal functioneren, om de heling uit te kunnen voeren, erg hoog.

Samen met de bovengenoemde criteria, is het beter om een genezer uit te kiezen die ook over de volgende karakteristieken beschikt.

Maar, kunnen achterhalen of een genezer daadwerkelijk aan deze criteria voldoet is alleen mogelijk via een geavanceerde geactiveerde capacitieit voor het zesde zintuig. Daarom, is dit een analyse dat niet in de capaciteit ligt van een gemiddelde persoon. Het doen van spirituele oefening dat aansluit op de zes basis-principes in spirituele oefening verzekert ontwikkeling of activering van onze zesde zintuig.

V: Is betalen ok?

Het is ok om te betalen voor spirituele genezing. Maar, de hoeveelheid dat gevraagd wordt door genezers moet gering zijn en in verhouding met de genezer’s noodzakelijke basis-benodigdheden voor om in het levensonderhoud te kunnen voorzien of om de verspreiding van spirituele heling ressources in bijzondere spirituele oefening te vorderen.

Het belangrijke punt vanuit het perspectief van een genezer is, dat de focus niet gericht moet zijn op het verdienen van geld of populariteit.

 

V: Kan ik op een of andere manier beschadigt worden, als de spirituele heling verkeerd wordt uitgevoerd?

Het korte antwoord is, ja. De volgende zijn enkele van de manieren waardoor het gevaarlijk kan zijn:

Genezers die reputatie en rijkdom najagen en van een lagere spirituele level zijn, lopen hoogstwaarschijnlijk het risico om aangetast of bemachtigt te worden door spoken. Hogere level spoken gebruiken deze defecten en gehechtheden in de spirituele genezer om hem of haar aan te tasten of in bezit te kunnen nemen. De bezetenheid is erg schadelijk en ontastbaar en de genezer zal totaal niet eens een glimp van het idee krijgen dat hij of zij wellicht bezeten is door een spook en aldus door een spook beheerst wordt. Daarom, gaat het onopgemerkt aan de genezer voorbij. Als een spook zo een genezer eenmaal in bezit heeft genomen, beginnen ze aanvankelijk met het minderen van de symptomen van de personen die behandelt worden door de genezer middels hun spirituele kracht om hun vertrouwen te winnen maar ook om zwarte energie in de behandelde personen te stoppen.

Als de genezer geen geavanceerde zesde zintuig heeft, is hij of zij niet in staat om het verschil tussen positieve en negatieve energie in de subtiele wereld te onderscheiden. Daarom is het zo dat alhoewel de genezer overtuigd is dat hij of zij energie kanaliseert van spirit gidsen, hij of zij eigenlijk heelt met zwarte energie van spoken die zich voordoen als spirit gidsen. Dus, ook al worden de aanvankelijke symptomen geheeld om de patiënt’s vertrouwen te winnen, zijn de lange termijn effecten enorm schadelijk.

 

V: Wat voor spirituele heling kan ik voor mijn dierbaren doen, als ze niet bereidt zijn om zelf ressources toe te willen passen?

Het is erg moeilijk om iemand te overtuigen als ze stijfkoppig zijn over het niet willen praktiseren van spirituele heling ressources. Maar, de volgende punten zijn enkele dingen die we kunnen oppakken als onze dierbaren onbuigzaam zijn in het oppakken van spirituele heling ressources:

 • Lees het artikel over de “principes in spirituele heling” zodat we in staat zullen zijn om onze dierbaren te kunnen vertellen over de wetenschap achter de spirituele heling ressource. Leg het ze op een intellectuele level uit waarom ze de spirituele heling ressource zouden moeten toepassen. Dit kan helpen in dat ze enige ontoegeeflijkheid of weerspannigheid vanuit hun kant leren overstijgen.
 • Bidt dat iedere zwarte omhulsel van de spook verwijderd wordt van het intellect van de geliefde, zodat ze luisteren naar het advies. Spoken bedekken vaak het intellect van de persoon die zij beheersen met zwarte energie, waardoor ze de persoon’s capaciteit om beslissingen te maken vertroebelen.
 • Als vuistregel, suggereren wij dat u ze het vertelt voor maximaal 3 keer op 3 verschillende gebeurtenissen. Na deze pogingen, is het volledig aan hen.
 • Blijf onthouden dat het uiteindelijk volgens een persoon’s lot gaat als hij of zij bereidt is om te luisteren of niet. Als een persoon’s lot gestreng is, zullen ze in de meeste gevallen niet de gedachte krijgen om te willen luisteren, waardoor ze door jarenlange pijn moeten gaan. Een ieder van ons bevinden ons op onze eigen spirituele reis en als we anderen kunnen helpen in hun spirituele groei, moeten we dat zeker doen. Maar, als ze niet luisteren ondanks herhalende verzoeken, dan is het het beste voor ons om een onthechte filosofische perspectief aan te houden over de situatie (hoe moeilijk het ook maar kan zijn). Dit is omdat het niet willen luisteren meestal komt door de persoon’s lot dat de persoon aanspoort om zich te blokkeren, waardoor de persoon dus door allerlei pijn en verdriet gaat.

> Over het toepassen van spirituele heling ressources op onszelf

V: Hoe kan ik het effect van een spirituele heling ressource interpreteren?

Tenzij we een erg hoge geavanceerde zesde zintuig beschikken, is het erg moeilijk om het specifieke effect van een spirituele heling ressource te interpreteren. Dit is omdat het zonder een geavanceerde zesde zintuig, moeilijk is om de werkelijke reden achter wat we ervaren tijdens een spirituele heling waar te kunnen nemen. Bijvoorbeeld, twee personen die genezen worden met behulp van Heilige as (Vibhuti) kunnen wellicht totaal verschilllende ervaringen krijgen.

 • De persoon die aangetast is door een spook, kan leed komen te ervaren. Dit is omdat de spook in de persoon leed ervaart omdat de Chaitanya (Zuivere bewustzijn) dat uit wordt gestraald vanuit het Heilige as begint te vechten met de negativiteit van de spook.
 • De persoon zonder enige aantasting van een negatieve energie, kan een gevoel van luchtigheid krijgen vanwege de positieve vibraties die worden uitgestraald vanuit de Chaitanya (Zuivere bewustzijn) van het Heilige as.

 

Een andere aspect is dat spoken van een hogere order de invloed van Chaitanya (Zuivere bewustzijn) voor een langere duur kunnen weerstaan, aldus kan het zo lijken dat de geneeswijze niet echt werkt. De hogere level spoken kunnen ook ingebeelde effecten aantonen om de persoon een valse gevoel te geven dat dingen werken of niet werken.

V: Hoe weet ik of de heling heeft gewerkt?

We kunnen ervan uitgaan dat een heling ressource heeft gewerkt als we een sterke co-relatie zien tussen de start van de spirituele heling ressource en de afname van symptomen of klachten. Bijvoorbeeld, we hadden een persoon in behandeling die lijdde aan stuiptrekkingen. Toen hij begon met chanten, namen de stuiptrekkingen onmiddelijk af. Toen hij stopte met chanten, manifesteerden de stuiptrekkingen zich weer. Dit was een probleem waar hij voor vele jaren onderdoor ging en geen enkele hoeveelheid van medische behandeling hielp. Hier, ging het onmiddelijk weg en er was niets anders te suggereren als de oorzaak van de verdwenen stuiptrekkingen.

In sommige gevallen, kan het effect van de genezing subtieler zijn en subjectief waarbij we een kwalitatieve verbetering zien in het leven van de lijdende persoon en een afname in negatieve gedachtegang.

De meeste mensen zijn alleen geïnteresseerd in de genezing van de symptomen. Ze zijn zich niet bewust van de spook of voorvader die hen bemoeilijkt en die in de realiteit de kernoorzaak is van hun symptomen. Om de spook te vernietigen is veel moeilijker dan het verminderen van de symptomen, zoals eczeem of stuiptrekkingen dat veroorzaakt wordt door de spook. Spirituele oefening is de enige duurzame manier om problemen op een kern-level, oftewel op het level van de aanvallende spook, te kunnen overmeesteren.

V: Hoe lang moet ik op een dagelijkse basis de spirituele heling ressource toepassen?

Antwoord: Afhankelijk van het type van spirituele heling ressource dat toegepast wordt, moeten we de benodigde tijd bepalen dat aansluit op de gradatie of ernst van het leed dat we ervaren. De beste type van spirituele heling ressource is spirituele oefening. Andere ressources kunnen gebruikt worden om onze spirituele oefening mee aan te sterken om de genezing te versnellen.

Het is aanbevolen dat spirituele heling ressources op een dagelijkse basis gedaan worden voor periodes, afhankelijk van de gestrengheid van de symptomen.

 • In milde aantastingen, kunnen we voor 1-2 uur per dag in een sessie of in een aantal sessies de spirituele heling ressource (oftewel spirituele oefening of andere types) toepassen.
 • Als de symptomen gemiddeld zijn, is het raadzaam om 3-4 uur of meer per dag te besteden aan de spirituele heling ressource.
 • Als de gestrengheid hoog is, is het noodzakelijk dat we de ressources, op een dagelijkse basis, zo lang als mogelijk toepassen.

Zie het artikel over “Hoe kan ik te weten komen of ik wel of geen spirituele heling nodig heb?”, voor voorbeelden van milde, middelmatige en gestrenge symptomen.

V: Hoe lang moet ik doorzetten met de spirituele heling ressource?

Nadat de symptomen zijn verdwenen, moeten we blijven doorzetten met de ressource voor 2-4 maanden. Net als in het geval van infecterende bronchitis, betekent de verdwijning van gekuch niet dat de ziekte ook daadwerkelijk vanuit de longen vernietigd is. De bacteriën die de bronchitis veroorzaken en het gekuch tot stand laten komen, kunnen wellicht nog steeds blijven aanhouden. Daarom, moet het anti-biotica dat voorgeschreven is voor het vernietigen van de ziektes doorgezet worden voor het aantal van voorgeschreven dagen. Soortgelijk, blijft de invloed van de spook bestaan, zelfs nadat de symptomen zijn verdwenen, daarom moet de geneeswijze toegepast blijven worden voor een volledige genezing.
Een van de factoren die de tijdsperiode aantasten waarin de persoon door moet zetten met de spirituele heling ressource na de genezing, is de tijd dat vereist is om de genezing te laten gebeuren. Hoe meer tijd nodig is voor de genezing, hoe langer we ermee moeten doorgaan na de genezing.

V: Hoe lang heeft het nodig voordat ik genezen ben?

De tijd om een probleem te genezen, dat veroorzaakt wordt door spirituele redenen, kan van een aantal seconden tot vele maanden of jaren in beslag nemen. Bijvoorbeeld, we kunnen onmiddelijk verlossing verkrijgen van het gejeuk van een huiduitslag door de toepassing van Heilig water en Gomutra (urine van de koe) als het probleem veroorzaakt wordt door een overleden voorvader. Maar, als een verslaving voor het roken van sigaretten gedeeltelijk komt door een persoon’s aantrekking ervoor (oftewel psychologisch in aard) en gedeeltelijk door bezetenheid (oftewel spiritueel in aard), kan het wel een jaar van spirituele oefening in beslag nemen om de gewoonte te vernietigen.

De vereiste tijd dat nodig is voor genezing, is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Gestrengheid van het levenslot van de patiënt
 • Intensiteit van spirituele oefening
 • Spirituele kracht van de genezer
 • Kracht van de spook die het individu aanvalt of bemachtigd heeft
 • Gradatie van persoonlijkheidsdefecten in de persoon, vermeerderen de tijd dat nodig zal zijn om te kunnen genezen. Dit is omdat spoken deze defecten van woede, angst en emotionalisme gebruiken om zwarte energie centers in het verstand van de persoon op te bouwen, voor gemakkelijke binnentreding.

V: Spelen geloof en vertrouwen een rol in de effectiviteit van de genezing?

Ja, vertrouwen geeft extra voordeel. Zie het artikel over ‘Verkrijgen we enige voordeel als we chanten zonder vertrouwen?