Problemen veroorzaakt door voorvaderen

Bijna een ieder van ons zijn getroffen door problemen in onze leven waarbij de hoofdreden veroorzaakt wordt door de subtiele lichamen van overleden voorvaderen. Deze type van spirituele probleem beïnvloedt ons ongeacht van ras, culturele achtergrond of sociale status. Terwijl dit een spiritueel probleem is, kan het zich in veel verschillende manieren manifesteren in onze dagelijkse levens. In sommige gevallen, gingen mensen door jaren van leed alleen om uit te vinden dat het probleem in een aantal dagen opgelost had kunnen zijn. De oplossing zou alleen tevoorschijn komen als ze de hoofdoorzaak zouden achterhalen, de geneeswijze en als ze de vereiste weet-hoe hadden om het te praktiseren.

Deze sectie is een noodzaak voor iedereen die met moeilijkheden te maken hebben – financieel tot huwelijk – die maar niet verdwijnen ondanks iedere inspanning. We hebben deze sectie in drie delen onderverdeeld:

Sectie 1 – Algemene informatie over voorvaderlijke problemen

Wat zijn voorvaderlijke problemen?

Wie behoren er allemaal tot ‘onze voorvaderen’?

Tot aan welke generatie van onze voorvaderen zijn het meest waarschijnlijk om ons te beïnvloeden?

Waarom zouden mijn overleden dierbaren en mijn andere voorvaderen mij willen pijnigen?

Wat zijn de signalen dat mijn ziekte mogelijk veroorzaakt wordt door mijn overleden voorvaderen?

Er wordt gezegd dat onze voorvaderen ons soms helpen, is dit correct?

Hoe komt het dat een voorvader op een lagere spirituele level de kracht heeft om te bemoeilijken, maar niet om te helpen?

Wat gebeurt er na de dood van een persoon dat hem in de positie brengt om hulp te vragen?

“Ik droom over overleden familieleden en voorvaderen”

Kunnen we onze voorvaderen en geliefden in het hiernamaals ontmoeten?

Veelgestelde vragen

Sectie 2 – Wat kan ik doen om mezelf te beschermen tegen dit spirituele probleem?

(Om deze sectie te kunnen begrijpen is het aangeraden dat u eerst sectie 1 bestudeert)

Wat kan ik doen om mezelf te beschermen tegen voorvaderlijke problemen?

Wat representateert de spirituele beschermende chant van Shri Gurudev Datta?

Luister naar een chant van Heer Datta – Shri Gurudev Datta

Ik ben een Christelijke, waarom zou ik Heer Datta’s Naam moeten chanten?

Wordt het geef-en-neem account (karma) met mijn voorvaderen genullificeerd als ik de beschermende chant van Shri Gurudev Datta chant?

Veelgestelde vragen door onze lezers

Sectie 3 – Wat kunnen we doen om onze voorvaderen te helpen?

Waar gaan mijn overleden dierbaren heen na de dood?

Welke type van voorvaderen zijn hulpbehoevend?

Hoe kunnen we onze voorvaderen in het hiernamaals te hulp schieten?

Wat is vanuit een spiritueel perspectief de beste kleur van kleding die we kunnen dragen naar een uitvaart?

Wat is het effect van het kussen van de hand of voorhoofd van het dode lichaam?

Wat is het effect van het plaatsen van objecten in de doodskist?

Wat is het spirituele perspectief op crematie, teraardebestelling en het lichaam verslonden te laten worden door gieren?

Wat is het spirituele perspectief op het verspreiden van as vanuit een crematie askruik?

Wat is het spirituele perspectief op het contacteren van overleden familieleden via een medium of een Ouija bord?

Hoe moeten we de kleren en spullen van een persoon ontdoen die overleden is?

Wat is het effect van het praten over de gestorvene en consumpties op de receptie van de uitvaart?

Verheerlijking en verering van voorvaderen

Sectie 4 – Effect van overleden voorvaderen op onze levens

Het plannen van een trouwerij na de dood van een nabije bloedverwante zoals onze ouders

Case studies

Realiteitsstudies over casussen van mensen die beïnvloed waren door de subtiele lichamen van voorvaderen en hoe ze in staat waren om het te overmeesteren.

Over-eten:

Een casus-onderzoek van over-eten waarbij de hoofdoorzaak spiritueel was.

 

 

Mondzweren:

Mr. MaratheVirendra overmeesterde mondzweren na 5 jaar

 

 

 

Verslaving:

Chris

Cyriaque van Frankrijk, een ex-model van professie, paste spirituele geneeswijzen toe om succesvol verschillende moeilijkheden in zijn leven te overmeesteren zoals negatieve gedachten en verslaving aan roken.

 

 

Eczeem:

John

John overmeesterde gestrenge eczeem van 23 jaar door chanten. De oorzaak van de eczeem was voorvaderlijke problemen.

 

Bezetenheid:

Mahesh

Mahesh Palnitkar overmeesterde de bemoeilijking veroorzaakt door het subtiele lichaam van een overleden voorvader door het chanten van de Naam van God.

 

 

Waarom hebben we beschermende randen?