Wie is een Guru? – Een spiritueel perspectief

Who is a Guru

Abstract

Het hebben van een leraar om ons in iedere veld te begeleiden is van onschatbare waarde. Dit is ook waar voor in Spiritualiteit. Omdat Spiritualiteit subtiel of ontastbaar in aard is, is het moeilijk om met zekerheid te identificeren wie een spirituele ontwikkelde gids of Guru is. Een Guru is erg verschillend van een leraar of een predikant. Hij is een lichtboei van spirituele licht in onze wereld, en onderricht ons de universele spirituele principes die ten grondslag liggen van alle religies en culturen. Dit artikel breidt zich uit over de karakteristieken en opvallende eigenschappen van de Guru.

 

1. Inleiding

Wat als kinderen verteld zouden worden om zichzelf te onderrichten in moderne wetenschappen zonde enige leraar of enige toegang tot voorafgaande kennis verkregen over de eeuwen? Wat als we de ‘wiel’ in iedere ‘walk’ van het leven opnieuw uit zouden moeten vinden, zonder toegang te hebben tot kennis dat alreeds verkrijgbaar was van autoriteiten in het veld? Als dit het geval zou zijn, zouden we een gehele levensduur spenderen om onszelf proberen te onderrichten zonder veel ‘headway’ te maken of we zouden wellicht zelfs declineren door ons te begeven op een verkeerde pad.

Op dezelfde manier, is ook in onze spirituele reis een gids erg noodzakelijk. Het staat voor de reden dat een gids in iedere veld een autoriteit moet zijn in dat bijzondere veld. Overeenkomstig de Spirituele wetenschap is een persoon die een autoriteit is in het veld van Spiritualiteit bekend als een Guru.

 

Er zijn is een gezegde dat in het koninkrijk van de blinde de persoon die kan zien een koning is. Met een hoog geactiveerde zesde zintuig, is de Guru the volledig ‘ziende’ persoon in het koninkrijk van de spirituele blinde en onwetende mensen. Hij is iemand die alreeds het spirituele pad heeft bewandelt onder begeleiding van Zijn Spirituele Gids, en heeft toegang tot de Universele Geest en Intellect. In dit artikel, zullen we uitleggen wie een Spirituele Gids of een Guru beschouwt kan worden en wat Zijn karakteristieken zijn.

 

2. Definitie van een Guru of een ontwikkelde spirituele gids

Er zijn verschillende aspecten van het Allerhoogste Goddelijke Principe. Deze verschillende aspecten van God voeren specifieke functies uit in het Universum. Dit is erg verwant aan de overheid van iedere land dat verschillende afdelingen heeft om de vlotte besturing en functionering van het land als een geheel te faciliteren.

Net als dat we een afdeling hebben voor educatie in een overhead, dat de principes van de moderne wetenschappen faciliteert in het gehele land, is het aspect van God dat de spirituele onderrichting en spirituele groei in het Universum onderhoudt bekend als de Guru. Dit is bekend als de onzichtbare of ongemanifesteerde Guru of het Onderrichtende Principe van God. De ongemanifesteerde Guru doordringt het gehele Universum en is op alle tijden met ons gedurende onze leven, zelfs nadat we komen te sterven. Het opvallende en opmerkelijke eigenschap is dat de ongemanifesteerde Guru ons vergezelt gedurende onze leven en ons geleidelijk laat opstijgen vanuit onze wereldse leven naar een spirituele manier van leven. De Guru begeleidt ons overeenkomstig onze spirituele level, oftewel onze capaciteit om kennis op te nemen of we het nu weten of niet, Hij helpt ons om vaardigheden te ontwikkelen zoals doorzettingsvermogen, toewijding, aandacht voor details, vasthoudendheid, compassie, etc. gedurende onze levens. Al deze soort vaardigheden zijn intrinsiek tot het zijn van een goede zoeker van God en zijn vitaal in het onderhouden van onze spirituele reis. Voor diegenen die proactief op zoek zijn naar spirituele groei is de Guru actiever, Hij begeleidt hen in een onzichtbare vorm overeenkomstig wat voor hen vereist is.

Van de gehele populatie van de wereld, nemen maar enkelen spirituele oefening op dat universeel is en voorbiji de grenzen van formele, georganiseerde religie. Tussen deze soorten stromingen, bereiken maar zeer weinig mensen middels hun spirituele oefening (ongeacht hun religie van geboorte) een spirituele level van voorbij de 70%. De geonmanifesteerde Guru functioneert dan volledig via enkele van deze ontwikkelde individuen die dan bekend zijn als de gemanifesteerde Guru of de Guru in de menselijke vorm. Met andere woorden, een persoon moet zich minstens op de 70% spirituele level bevinden om te kwalificeren als een spirituele gids of een Guru. De Guru in menselijke vorm functioneert als een lichtboei van spirituele kennis voor de mensheid en is in totale harmonie met de Universele Geest en Intellect van God.

2.1 Letterlijke betekenis van Guru

Het woord ‘Guru’ is verkregen van de Sanskrit taal en heeft een diepe spirituele betekenis. De twee lettergrepen Gu en Ru staan voor het volgende:

Gu duidt de spirituele ontwetendheid aan dat het merendeel van de mensheid overheerst. Ru representateert de gloed van spirituele kennis dat de spirituele onwetendheid verdrijft.

In het kort, is de Guru de Ene die de duisternis van spirituele onwetendheid in de mensheid verdrijft en het spirituele ervaringen en spirituele kennis verleent.

3. Verschillen tussen een leraar/professor en een Guru

Het volgende tabel geeft de verschillen aan tussen een leraar en een Guru in de menselijke vorm.

 

4. Verschillen tussen een predikant en een Guru

Er is een groot verschil tussen een persoon die Spirituele wetenschappen predikt of religieuze studie in vergelijking tot een Guru. Het volgende tabel licht de verschillen tussen deze toe tijdens het begeleiden van mensen.

De meeste predikanten in de hedendaagse wereld bevinden zich op de 30% spirituele level en als resultaat zijn ze noch in staat om de werkelijke bedoelde betekenis van de Geschriften die ze aanhalen te begrijpen, noch hebben ze voornamelijk ervaring met alles dat er geschreven is. Dus, de mogelijkheid van het misleiden van het publiek is erg hoog.

5. Wat zijn de verschillen tussen een Guru en een Heilige?

5.1 Wat laat een persoon een Guru worden over en meer dan een Heilige?

Iedere Guru is een Heilige maar het tegenovergestelde is niet altijd waar. Alleen een kleine percentage van Heiligen kwalificeren als Guru’s.

Het volgende table toont aan hoeveel Heiligen en Guru’s er waren op de wereld in het jaar 2006.

 

Annotaties :

1. Met een Heilige bedoelen we een persoon die zich of op of boven de 70% spirituele level bevindt. Een Heilige creëert een interesse in de mensen van de maatschappij om spirituele oefening te ondernemen en begeleidt hen om het pad van Spiritualiteit te volgen.
 
2. Guru’s nemen de volledige verantwoordelijkheid op Zich om zoekers te begeleiden naar het bereiken van Moksha (Ultieme Verlossing) en garanderen daadwerkelijk dat ze hier succesvol in zullen zijn 

3. Alhoewel een persoon onder de 70% spirituele level geen Heilige wordt beschouwt, hebben we alsnog het totale aantal zoekers in de 60-69% spirituele level categorie aangetoond, dat een aantal is van 5.000. individuen in de range van het spirituele level tussen de 60 tot 69% (zoekers) zijn op weg naar het worden van een Heilige of Guru. Het betekent ook dat ze de potentie hebben om een Heilige of een Guru te kunnen worden. Als zoekers op deze spirituele level categorie door zouden gaan met het doen van spirituele oefening, dan zal 70% ervan (oftewel 3.500 zoekers) Heiligen worden en 30% (oftewel 1.500) zouden Guru’s worden

 

 5.2 Wat zijn de overeenkomsten tussen een Heilige en een Guru?

 • Zowel een Heilige en een Guru bevinden zich boven de 70% spirituele level.
 • Ze hebben allebei spirituele liefde voor de gehele mensheid, oftewel liefde zonder verwachtingen.
 • Ze hebben allebei erg weinig ego. Dit betekent dat Ze zich niet identificeren met Hun vijf zintuigen, verstand en intelligentie maar met de Ziel, dat is de God van binnenin.

 

5.3 Wat zijn de verschillen in karakteristieken tussen een Heilige en een Guru?

Het volgende tabel laat een groffe vergelijking zien tussen een Heilige en een Guru op de 80% spirituele level.

 

Annotaties (gebaseerd op de getallen in het rood in het tabel hierboven):

 1. Door liefde voor anderen, bedoelen we houden van anderen zonder verwachtingen. Dit is verschillend van wereldse liefde dat altijd gekleurd is met een zekere vorm van verwachting. 100% zou de onvoorwaardelijke, onpartijde, alomtegenwoordige liefde van God betekenen, evenredig uitgebreid voor de gehele creatie rechtstreeks van niet-levende wezens, tot de kleinste levende wezens zoals mieren tot de hoogste van alle wezens, oftewel mensen.

 2. Toewijding betekent het dienen van de Absolute Waarheid of Spirituele wetenschap, dat zijn de universele principes die aan alle religies ten grondslag liggen en het gehele universum regeren. 100%  betekent hier dat 100% van alle tijd en vaardigheden in alle dimensies zoals natuurkunding (lichamelijk), mentaal, intellectueel, financieel, sociaal, etc. wordt gespendeerd in het dienen van God.

 3. Offeren betekent hoeveel van Hun tijd, lichaam, verstand en kapitaal Ze hebben opgeofferd om God te kunnen dienen.

 4.  Kwantiteit van het schrijven van teksten gerelateerd tot het verklaren of propageren van de Absolute Waarheid

 5. De aard van de schrifturen van Heiligen en Guru’s gaan respectievelijk meer over spirituele ervaringen en spirituele begeleiding.

 6. God functioneert door louter Zijn bestaan. Hij hoeft geen enkele inspanning te verrichten, derhalve is Zijn energie niet gemanifesteerd. De vormen van Zijn energie zijn ongemanifesteerd, zoals Sereniteit, Gelukzaligheid, etc. Maar Heiligen en Guru’s gebruiken gemanifesteerde energie tot een bepaalde extent, omdat ze een tastbare natuurkundige lichaam hebben.

 7. Omdat Guru’s meer een zijn met de ongemanifesteerde (nirgun) vorm van God, hoeven Ze niet veel gemanifesteerde energie te gebruiken. Omdat de ‘ik’ in Heiligen hoger is dan dat in Guru’s, gebruiken Ze meer gemanifesteerde energie dan Guru’s doen. Maar dit is veel lager in vergelijking tot diegenen die soortgelijke functies uitoefenen met behulp van paranormale krachten. Bijvoorbeeld, als een persoon genezen wordt van zijn ziekte vanwege de zegeningen van een Heilige, wordt alleen 20% gemanifesteerd, terwijl dezelfde manier tot aan 50% in gebruik kan nemen in het geval van iemand die geen Heilige is maar heelt met bovennatuurlijke genezingskrachten. Omdat de gemanifesteerde energie van God 0 is, is de gemanifesteerde energie dat iemand uitgeeft een functie van eenheid van God. Dus hoe meer onze gemanifesteerde energie, hoe verder we verwijdert zijn van God. Signalen van gemanifesteerde energie zijn gloedvol, stralende ogen, strakke handbewegingen, etc.

 8. Om Hun missie uit te voeren, hebben zowel Heiligen en Guru’s gemanifesteerde energie nodig dat gegeven wordt door God. Heiligen lossen soms wereldse problemen van hun volgelingen op dat relatief meer energie vebruikt. Een Guru focust Zijn discipel op spirituele ontwikkeling, dat als resultaat de leerling zelfvoorzienend maakt in het overmeesteren van problemen waarin de hoofdoorzaken spiritueel in aard zijn. Als resultaat verbruikt de Guru minder spirituele energie.

 9. Zowel Heiligen en Guru’s hebben een spirituele level van minstens 70%. Na het overstijgen van de 70% spirituele level, vindt spirituele ontwikkeling in Guru’s vlotter plaats dan in andere Heiligen. Ze bereiken sneller het level van een Sadguru (80%) en een Paratpar Guru (90%) dan andere Heiligen die dezelfde spirituele levels bereiken. Dit is omdat Ze constant geabsorbeerd zijn in de missie van het spiritueel verheffen van een discipel, terwijl Heiligen ook Hun volgelingen helpen maar op een meer wereldse niveau.

6. Wat is het belang van de Guru in de menselijke gedaante?

Een ieder van ons zoekt naar begeleiding van leraren, doktoren, advocaten, etc. in hun respectievelijke velden. Als zelfs in zulke betrekkelijke simpele velden een begeleider nodig is, moet u zich dan eens voorstellen wat het belang van de Guru wel niet is, die ons verlost van de verwikkeling in de herhalende cyclus van leven en dood.

6.1 Belang van de Guru – vanuit het perspectief van het onderrichten van een student

De Guru komt in vele vormen. Hij onderricht ons via situaties, boeken, in de menselijke vorm, etc. Het volgende tabel is een vergelijking tussen deze verschillende vormen en het laat het belang van de Guru in de menselijke gedaante zien.

 

6.2 Belang van de Guru – vanuit een psychologische perspectief

Er zijn veel psychologische voordelen voor een student om een spirituele gids te hebben in de menselijke gedaante.

 • In tegenstelling tot God en Deities die niet Hun bestaan en potentie weergeven, geeft de Guru Zijn vorm weer middels de menselijke Guru. Op deze manier heeft de student van Spiritualiteit een tastbare gids om hem of haar te verzorgen in zijn of haar spirituele reis.

 • De Guru in de menselijke vorm is alwetend net als de ongemanifesteerde Guru en is in staat om alles over Zijn discipel waar te kunnen nemen. Hij weet middels Zijn toegang tot de Universele Geest en Intellect of een student oprecht is of niet en waar hij of zij fouten begaat. Als resultaat, weerhoudt de student zich vaak om slechte handelingen te verrichten omdat de student op de hoogte is van deze bekwaamheid van de Guru.

 • De Guru staat de student niet toe om een minderwaardigheidscomplex te ontwikkelen vanuit het feit dat hij of zij minder is dan de Guru. Hij vernietigt het minderwaardigheidscomplex in de waardige student en verleent hem of haar de alomtegenwoordige aard van de Guru.

6.3 Belang van de Guru – vanuit een Spirituele wetenschappelijke perspectief

Het volgende tabel laat het belang van een Guru in de menselijke vorm zien vor de spirituele groei van een zoeker/discipel.

Annotaties (gebaseerd op de getallen in het rood in het bovenstaande tabel):

1. Op ongeveer rond de 55% spirituele level, verkrijgt de student/discipel voldoende spirituele groei om voordeel te verkrijgen van de Guru’s aanwezigheid in de menselijke vorm. Het is verwant aan het ontvangen van een stipendium in Spiritualiteit. Op deze level van spirituele ontwikkeling, is de student gereed om adequate voordeel te ontlenen van de Guru’s assistentie in hem of haar te begeleiden naar het ervaren van God.

2. Het is betrekkelijk veel moeilijker om voordeel te ontlenen van een idool. De subtiele, ontastbare frequenties dat een idool of afbeelding van een Guru uitstraalt, kan alleen nuttig zijn voor een persoon voorbij de 60% spirituele level met een geactiveerde zesde zintuig.

3. Als we de instructies van een Guru in de menselijke vorm volgen, is de vereiste inspanning om spirituele ontwikkeling te maken het minste omdat het zeer adequaat gekanaliseerd is. In alle andere gevallen, zijn de mogelijkheden voor het maken van fouten veel hoger. 

4. Om in staat te kunnen zijn om de daadwerkelijke betekenis van de geschriften te begrijpen is geen uitgekookte taak. Heel vaak leiden Heilige Geschriften en boeken tot misinterpretatie.

5. Hier refereert ego naar het vertrouwen in onszelf. Als het vertrouwen in onszelf niet hoog is, dan kunnen we geen spirituele vooruitgang maken zonder de begeleiding van iemand anders.

6. Zonder een spirituele gids is de plausibiliteit van stagnatie of zelfs achteruitgang in spirituele groei hoog.

7. Enkele opvallende kenmerken van een Guru in de menselijke vorm

 • Een Guru bevindt zich voorbij georganiseerde religie en Hij is neutraal ingesteld met betrekking tot de gehele mensheid. Hij maakt geen onderscheid op basis van cultuur, nationaliteit of geslacht. Hij zoekt alleen naar de student die een intens verlangen heeft voor spirituele groei.

 • Een Guru zal nooit verzoeken of vragen dat een persoon moet bekeren vanuit zijn of haar religie. Hij za de student opheffen om universele spirituele principes te snappen die aan alle religies ten grondslag liggen.

 • Welke spirituele pad of religie we ook maar volgen, ze leiden allemaal uiteindelijk naar het pad van de Guru’s genade.

 

 

Een Guru functioneert met spirituele kracht op het level van voornemen. Met deze spirituele kracht gegeven door God, heft Hij een waardige student op door alleen te denken dat de student moet ontwikkelen. Een zoek/student van de Spirituele wetenschap kan niet de 70% spirituele level bereiken tenzij hij of zij de Guru’s genade heeft en wordt begeleidt door de Guru in de menselijke vorm. De reden hiervoor is dat, in de beginfasen van onze spirituele groei, we al kunnen ontwikkelen door slechts het volgen van de basis-wetten van spirituele oefening. Maar na een zekere fase, wordt de spirituele kennis zo subtiel dat we gemakkelijk misleidt kunnen worden door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) via hun zesde zintuig. We hebben een hoog ontwikkelde spirituele gids nodig in de menselijke vorm om accuraat de weg te bepalen voor verdere spirituele groei richting Heiligheid.

 • Zelfs nadat we het level van een Heilige bereiken moeten we doorzetten met onze spirituele oefening om een constante stroom van de Guru’s genade te verzekeren.
 • Hij heft de student op zodat hij of zij in staat is om de Ziel-kennis van binnenuit te tappen. Dit is in tegenstelling tot sommige mensen met een zesde zintuig die, als mediums, kennis verkrijgen van subtiele lichamen (‘spirits’) in de subtiele dimensie. Als we alleen als een medium optreden, kunnen we geen spirituele vooruitgang maken.
 • De relatie tussen Guru en student is zuiver en de liefde dat de Guru voor de student heeft is zonder verwachtingen en onvoorwaardelijk.
 • De Guru is alwetend en is daarom zelfs in staat om voor Zijn of Haar student te zorgen op momenten dat de student niet eens lijfelijk met Hem of Haar aanwezig is.
 • Gestrenge levenslot kan alleen overmeesterd worden met de genade van de Guru.
 • De Guru begeleidt de student overeenkomstig de zes wetten van spirituele oefening volgens het spirituele level en aldus de capaciteit. Hij onderwijst een student nooit over onderwerpen die zich voorbij zijn of haar vermogen bevinden.
 • De Guru zal altijd onderwijzen met een positieve houding. Bijvoorbeeld, een Guru kan iemand adviseren om enige van de volgende spirituele oefeningen te praktiseren, afhankelijk van de student’s spirituele ontplooiing, “Zing devotionele liederen, chant God’s Naam, verricht toewijding tot God,, etc.” Hij begeleidt nooit in een negatieve manier zoals “Drink geen alcohol, gedraag je niet zo,” etc. De reden hiervoor is dat onderrichting om bepaalde dingen niet te doen zich bevindt op het psychologische level, en niet enige doel dient vanuit het perspectief van het maken van spirituele ontwikkeling. De Guru focust zich op de spirituele oefening van de student. Na verloop van tijd zal dit hetzelf de student de capaciteit geven om activiteiten los te laten die nadelig zijn voor hem of haar.
 • Alhoewel de wolken overal evenredig water laten regenen, verzamelt het water zich alleen in kraters terwijl de overeindstaande gebergten droog blijven. Op dezelfde manier discrimineren Guru’s en Heiligen niet. De verlening van Hun genade op een ieder is hetzelfde, maar degenen met zuivere intentie om te willen leren en om spiritueel te willen ontwikelen zijn net als de kraters, in staat om het profijt van Hun genade te verkrijgen en te behouden.
 • Omdat de Guru alwetend is, weet Hij gevoelsmatig wat het beste is voor de student om zijn of haar spirituele ontwikkeling tot hogere levels te brengen. De Guru begeleidt op een een-op-een basis.

8. Hoe herkennen en verkrijgen we een ontwikkelde spirituele gids?

Het is moeilijk voor een student van de Spirituele wetenschap om de bekwaamheid van een Guru te bepalen. Dit is net als dat de student de leraar uittest.

Om iemand te testen, moeten we van een hogere caliber zijn dan dat van de persoon die we op de proef willen stellen. De student kan niet de persoon zijn om de Guru te testen. Nog belangrijker is dat, de bekwaamheid van de Guru in de subtiele of spirituele dimensie is, oftewel voorbij het bevattingsvermogen van de vijf zintuigen, verstand en intellect. Het kan alleen gepeild worden via een hoog geactiveerde zesde zintuig.

Dit zet de gemiddelde persoon in een dilemma van wie te moeten volgen.

‘The SSRF’ aanbeveelt dat we niet moeten gaan zoeken voor een Guru. In bijna alle gevallen, hebben mensen niet de nodige spirituele ontplooiing om in staat te kunnen zijn om te bepalen wie mogelijk een spirituele gids kan zijn waardoor de frustratie ontstaat van het hebben van twijfels over wie te kiezen als onze spirituele begeleider.

Om onze capaciteit te doen laten stijgen zodat we dit wel kunnen bepalen, moeten we systematische spirituele oefening doen naar gelang de zes basis-principes van spirituele oefening. Dit zal spirituele groei en ontwikkeling van een sattvik intellect garanderen. De alomtegenwoordige ongemanifesteerde Guru of het Onderwijzende Principe van God houdt een constante toezicht op een ieder van ons. Als we een spirituele level van rond de 55% hebben bereikt, komt er een Guru in de menselijke vorm in onze leven. (Het gemiddelde spirituele level van de gemiddelde mens in de hedendaagse wereld is 20%). Op het spirituele level van 55%, heeft een student van de Spirituele wetenschappen de spirituele ontplooiing om een idee te krijgen voor of een Guru competent is via hun sattvik intellect hetzelf.

 

8.1 De vervalste of incompetente Guru

80% van de Guru’s in de hedendaagse samenleving zijn vervalst of zonder spirituele autoriteit. Dit betekent dat ze zich bevinden op een spirituele level van ver beneden de 70% en geen toegang hebben tot de Universele Geest en Intellect. In sommige gevallen, kunnen deze mensen een hoge bekwaamheid hebben om duizenden mensen aan te trekken door middel van enige specifieke spirituele kracht die ze hebben bemachtigd.

Bijvoorbeeld, een persoon op de 50% spirituele level kan in staat zijn om al sinds een erg jonge leeftijd een ziekte te kunnen genezen via spirituele kracht bemachtigd van spirituele oefening ondernomen in een vorige leven. De meerderheid van de mensheid in dit huidige tijdperk bevinden zich tussen de 20-25% spirituele level en zijn onbekwaam om te bepalen of een persoon een Heilige is of juist niet. Echter, ze volgen doorgaans de persoon die hem of haar kan helen of wonderen uit kan voeren.

Voor het profijt van een gemiddelde persoon, hebben we enkele punten genoteerd dat niet geldt voor een werkelijke Guru. Dit zijn een aantal criteria die u zullen helpen in uit te vinden wie vervalste spirituele leiders zijn door gebruik te maken van uw intellect, waarmee ze getest kunnen worden zodat hun werkelijke aard waargenomen kan worden. Dit zijn enkele gevallen waarin deze vervalste Guru’s zich hebben ontmaskerd via hun handelingen.

 

1. De Guru’s die een gevoel van minderwaardigheid activeren in anderen en proberen hun verhevenheid te pronken:

Een Heilige vraagt aan iedereen die bij hem komt om eerbetuigingen te bieden naar hun naam en leeftijd. Als dat eenmaal verteld is zegt hij, “Beide antwoorden zijn verkeerd. De naam en leeftijd behoren tot het lichaam. U bent de Ziel. Het heeft noch een naam noch een leeftijd”. Dan spreekt hij over Spiritualiteit en vraagt, “Doet u spirituele oefening?” Als iemand zijn vraag overeenstemmend beantwoordt, vraagt hij “Wat is spirituele oefening?” Als iemand antwoordt, “Het ene dat aanbevolen is door mijn Guru”, zegt hij “U was niet in staat om simpele vragen te beantwoorden over uw naam en leeftijd. Dan wat heeft uw Guru u geleerd? Alleen een werkelijke Guru kan deze vragen beantwoorden. Kom tot mij. Ik zal het u vertellen”.

We moeten zulke vervalste Guru’s het volgende vertellen, “Eigenlijk waren u vragen doelloos! U vroeg alleen naar mijn naam en leeftijd vanwege uw bewustwording van het lichaam (dehabuddhi), dus antwoordde ik ook met het lichamelijke bewustzijn”.

Wat voor een Guru is hij die niet in staat is om op het eerste gezicht uit te kunnen vinden of iemand een Guru heeft, of dat iemand’s spirituele oefening gunstig loopt of niet?

2. Diegenen die een gehechtheid hebben aan kapitaal en vrouwen

3. Vervalste externe gedragingen tentoonstellen

Een Guru gebruikt geen horloge omdat hij niet aan de beperkingen van tijd gebonden wil worden en een horloge. Nochtans vraagt hij om de iedere vijftien tot twintig minute aan anderen, “Wat is de tijd?”

4. Begerig van befaamdheid

Sommige mensen die een werkelijk menende verlangen hebben om als Guru’s bekend te worden en tot een zekere extent spiritueel ontwikkeld zijn, bevelen verschillende soorten van spirituele oefening aan anderen aan. In de meeste gevallen, volgen ze zelf niet eens wat ze instrueren. Als resultaat, is het geobserveerd dat de zoekers die de geadviseerde spirituele oefening toepasten ontwikkelden, maar dat de zogenaamde Guru in een stagnatie blijft hangen.

5. Moedigen afhankelijkheid in hun studenten aan

Sommige Guru’s vrezen dat als ze alle spirituele kennis aan hun studenten meegeven, zij zelf dan vervolgens niet meer van belang zullen zijn. Aldus geven ze niet alle kennis aan hun studenten.

9. In het kort

Het volgende zijn de kernpunten om te beraadslagen vanuit dit artikel.

 • Een Guru is een spirituele gids voorbij de 70% spirituele level.
 • Ga niet zoeken voor een Guru, omdat u hoogstwaarschijnlijk niet in staat zal zijn om met zekerheid te bepalen of de persoon waar u tegenop kijkt daadwerkelijk ook een Guru is.
 • Beoefen in plaats van te oriënteren op wie een Guru is en waar en wanneer u er een kan vinden spirituele oefening en houdt in de gaten dat het voldoet aan de zes basis-wetten van spirituele oefening. Dit zal u helpen om u te doen laten groeien tot een punt waarin u de spirituele ontplooiing zal hebben ontwikkeld om niet opgelicht of misleidt te kunnen worden door een vervalste Guru.
 • We kunnen het level van Heiligheid niet bereiken, oftewel een spirituele level van 70%, zonder de genade van de Guru.