Verkrijgen we enige profijt als we chanten zonder vertrouwen?

Ja, zelf als we de Naam van God chanten zonder vertrouwen, verkrijgen we voordeel van het alhoewel het beperkt wordt tot enkel wereldse voordelen.

Analogie van een vitamine-pil Iedere Naam van God correspondeert met een specifieke aspect van God. Door het chanten van een bijzondere Naam van God, verkrijgen we voordeel van dat zekere aspect of principe van God. Dit kan begrepen worden middels de analogie van het innemen van een vitamine-pil. Als we een vitamene-pil innemen, verkrijgen we voordeel van die vitamine, oftewel dat vitamine level verhoogt zich in ons. Dit gebeurt enkel bij de degelijkheid van inname van de pil, ongeacht het vertrouwen in de pil. Op dezelfde manier is het zo dat als we de Naam van God chanten, dat principe in ons stijgt. Dit is ongeacht onze cultuur of religie en of we chanten met of zonder vertrouwen.

Chanten met en zonder vertrouwen: In feite, omdat de meeste mensen beneden de 30% spirituele level zitten, is hun vertrouwen in God slechts ongeveer 0-2% (zie de grafiek beneden). In hun geval wordt chanten begonnen met weinig of geen vertrouwen maar deze kleine hoeveelheid chanten geeft ze wereldse voordelen zowel als verschillende spirituele ervaringen die resulteren in ontwikkeling van verdere vertrouwen. Maar als iemand chant met vertrouwen, is aangevulde voordeel gewonnen. Er is een gezegde dat geld de valuta is van wereldse leven en vertrouwen de valuta is van spiritueel leven. Als we met vertrouwen chanten, gebeurt het volgende:

  1. Activeren we erg vlot, de energie van de Deity (aspect van God) principe wiens Naam we chanten,
  2. Het effect blijft voor een langere periode van tijd en
  3. Meest belangrijk, middels chanten met vertrouwen verkrijgen we spirituele groei tot Godsbewustzijn

De reden dat dit gebeurt is omdat als we met vertrouwen chanten, we God’s aanwezigheid meer ervaren. Dit betekent een toename in onze spirituele emotie (bhav), dat onze bekwaamheid is om Zijn aanwezigheid overal rondom ons heen te ervaren. Dit gevoel van Zijn aanwezigheid verlaagt onze focus op onszelf en daarmee ook onze ego. Vanwege onze verlaagde ego, zijn we beter in staat om de Zuivere Energie te tappen van de Deity (aspect van God) wiens Naam we chanten.

Volgens de wet van handelen, zijn er altijd resultaten voor alles dat we doen. Als we chanten met het beperkte doel van het krijgen van sommige wereldse voordelen, dan worden we na het voldoen van een bepaalde voorafgemaakte keuze van kwantiteit van chanten, gezegend met de wereldse wensen. Maar als we chanten met vertrouwen vanuit het gezichtspunt van het realiseren van God, dan veroorzaakt dat spirituele groei.

Effectiviteit van chanten met vertrouwen

Het volgende is een grafiek dat laat zien hoe onze chanten toeneemt met spirituele level.

faith as function of spiritual level

Het volgende tabel toont het verschil in spirituele energie aan geactiveerd tussen twee personen, een op een spirituele level van 30% en de andere op 70%, beiden chanten met hun corresponderende hoeveelheid van vertrouwen.

Effectiviteit van chanten met vertrouwen volgens spirituele level
Spirituele level 30% 70%
Effectiviteit in termen van geactiveerde spirituele energie 1 100,000

Opmerking: Voor het verkrijgen van voordeel van het chanten van mantras, is vertrouwen niet vereist maar is de uitspraak het meest belangrijk.