Wat is de betekenis van het ‘beïnvloedt zijn door spoken’ (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) en het ‘bezeten

 

1. Definitie van het ‘beïnvloedt zijn door spoken’

Het beïnvloedt zijn door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) betekent dat de fysieke, mentale, intellectuele of spirituele (of een combinatie van deze) functioneringsaspecten van een persoon is beïnvloedt of volledig is veranderd door spoken middels het gebruik van hun zwarte energie. Er is geen directe controle door de spook over de geest en intellect van de geaffecteerde persoon. De spook is er niet in geslaagd om zich op een of andere manier te verenigen met de persoon’s bewustzijn.

  • Spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) kunnen met hun zwarte energie de faculteiten van de geaffecteerde persoon stimuleren of vertroebelen.

  • Middels deze zwarte energie, kunnen ze de persoon op veel manieren vertroebelen zoals het geven van een eczeem of jeukziekte, induceren van negatieve gedachtegangen of het vertroebelen van zijn of haar intellect dat niet toegeschreven kan worden aan enige andere bekende oorzaak. Op een manier, is dit indirecte controle over de persoon. Bijvoorbeeld, vanwege de eczeem, is de persoon niet in staat om naar een dans te gaan waar hij of zij naar uitkeek om bij te wonen en om in deel te nemen. Op deze manier, laat de spook de geaffecteerde persoon leed ervaren door hem niet in staat te brengen om zich te kunnen vermaken met zijn of haar verlangde activiteit.

  • Het vertroebelen van een persoon met zwarte energie kan begrepen worden als iets zoals het effect van een giftige gas dat aanwezig is in een ruimte. Het kan de persoon op verschillende levels vertroebelen. Maar de spook ontroert dat aspect van de persoon dat het meest geschikt is om zijn of haar doel te bereiken, of door het bemoeilijken van de persoon, het vervullen van de eigen verlangens, de persoon afhouden van spirituele oefening, etc. We moeten begrijpen dat de zwarte energie van de spook dodelijker is dan het dodelijkste van welke giftige gas dan ook in termen van de preciesheid, intenstiteit, diepte en duur van de uitvoerende werking.

2. Definitie van demonische bezetenheid

Demonische bezetenheid is wanneer een spook de geest (emoties of gedachten) beheerst en intellect (bekwaamheid voor het maken van beslissingen) van een persoon door het verenigen met de persoon’s bewustzijn. Als resultaat, beheersen ze ook de persoon’s handelingen.

  • De activiteiten van de bezeten persoon worden gedeeltelijk of volledig beheerst door de heersende spook.

  • De spoken die een persoon bezetten kunnen in het lichaam van de geaffecteerde persoon verblijven of hem of haar van buitenaf beheersen.

  • Eenmaal bezeten, of de spook nou binnen of buiten het lichaam is van de getroffen persoon wat betreft de intensiteit van de bezetting maakt het niets meer uit.

  • Zelfs in het geval van bezetting is de zwarte energie van de spook betrokken omdat het een fragment is van de spook, net als Zuivere bewustzijn (Chaitanya) een fragment is van Heiligen. Maar het verschil is dat hier de spook actief betrokken is, en dan voornamelijk in het beheersen van de geest en het intellect als een manier om te persoon te beschadigen.

  • In bijna alle gevallen, weet de bezeten persoon niet dat ze bezeten zijn totdat het zich manifesteert op een dramatische wijze zoals aangetoond in de Hollywood film ‘The Exorcism van Emily Rose’.