Basis principes van spirituele oefening

Hoe kunnen we vlotte spirituele vooruitgang vaststellen voor het verkrijgen van Gelukzaligheid?

Vlotte spirituele vooruitgang kan worden verkregen als we spirituele oefening praktiseren naar gelang de basisprincipes van Spiritualiteit. Ondanks dat er vele verschillende types zijn van spirituele oefening, het effect ervan is afhankelijk van of het voldoet aan de basisprincipes van Spiritualiteit. Zo niet, dan lopen we het risico van een hoop inzet met een teleurstellende resultaat van weinig waarde.

De zes basisprincipes zijn

  1. Er zijn zoveel wegen naar God als dat er mensen zijn
  2. Van vele naar één
  3. Vorderen van tastbaar naar subtiel
  4. Het praktiseren van spirituele oefening naar gelang uw spirituele niveau ofwel capaciteit
  5. Het toepassen van spirituele oefening passend bij de tijd
  6. Offeren aan God naar gelang uw talenten en capaciteiten