Offeren aan God naar gelang uw talent of capaciteit

Basis principes van Spiritualiteit

Offeren aan God naar gelang uw talent of capaciteit

Een ieder van ons heeft verschillende types faciliteiten of hulpmiddelen tot zijn of haar beschikking. Deze zijn ons gegeven door God. Een basisprincipe in spirituele oefening is dat we deze zelfde faciliteiten inzetten om Hem te dienen als een deel van onze spirituele oefening en zodoende spiritueel kunnen groeien. De faciliteiten die we tot onze beschikking hebben zijn onder te verdelen in vier categorieen:

1. Ons lichaam

2. Onze kapitaal en wereldse connecties

3. Onze geest en intellect

4. Onze zesde zintuig

Laten we deze vier aspecten eens nader bekijken in detail:

 

1. Ons lichaam

Dienen door middel van ons lichaam betekent ons lichaam gebruiken om God te dienen. Als voorbeeld:

 • Het schoonmaken van een locatie en het gereedmaken voor een lezing over Spiritualiteit
 • Spiritueel geïnteresseerden een rit geven naar de locatie
 • Het opzetten van posters om een lezing over Spiritualiteit te adverteren

 

2.  Onze kapitaal en wereldse connecties

Een voorbeeld van het dienen van God door middel van het offeren van onze kapitaal en wereldse connecties in het bijzonder kunnen zijn:

 • Betalen voor de locatie waar een spirituele conversatie zal worden verzorgd.
 • Verzamelen voor een lezing over Spiritualiteit op een instituut waar u eventueel verbonden mee bent

 

3. Onze geest en intellect

Het gebruiken van onze geest en intellect gaat over het inzetten van onze creatieve en intellectuele capaciteiten om God mee te dienen. Voorbeelden hiervan zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

 • Onze intellect gebruiken om Spiritualiteit te bestuderen, hetgeen dat we bestudeerd hebben in de praktijk toe te passen en deze ervaringen en informatie vervolgens met anderen te delen
 • Het inzetten van onze schrijfvaardigheiden om Spiritualiteit te verspreiden door middel van het schrijven van artikelen over Spiritualiteit
 • Helpen in het onderhouden van dossiers en de administratie van een evenement

 

4. Onze zesde zintuig

Enkele van ons zijn gezegend met een zesde zintuig al vanaf een jonge leeftijd. Dit is verkregen door spirituele oefening van of een eerdere geboorte of anders vanuit de huidige geboorte. De verantwoordelijkheid is aan ons om het alleen te gebruiken om spirituele groei in onszelf en in anderen te vergemakkelijken. Het gebruik van onze zesde zintuig moet onder de begeleiding van een Spirituele Meester worden toegepast.

 

Kort samengevat, kunnen de volgende punten worden benadrukt:

 • Door het consistent offeren van wat we hebben om God mee te dienen als deel van onze spirituele oefening, groeien we spiritueel.
 • Zelfs als u geen kapitaal of een sterk ontwikkelde intellect heeft kunt u alsnog uw lichaam inzetten om God mee te dienen en zodoende op deze manier spiritueel groeien.
 • De vier types van offeren die hierboven zijn benoemd zijn niet wederkerig verkoren. Als een persoon een sterk ontwikkelde intellect heeft en een sterk begrip van Spiritualiteit zal hij geneigd zijn om alleen zijn intellect te offeren. Maar het principe gaat over ‘alles offeren dat we ook maar bezitten en hebben’. Naast een sterk ontwikkelde intellect heeft iemand ook nog een lichaam en misschien ook nog wat kapitaal in bezit, en zal dus moeten proberen deze ook te offeren aan God samen met zijn of haar intellect.
 • Uit alle vormen van offers, zijn de geest en het intellect het meest superieur omdat via deze instrumenten iemand anderen kan helpen te begrijpen wat Spiritualiteit is en op deze manier anderen ook daadwerkelijk kan stimuleren om Spiritualiteit te beoefenen.