Basis principes van Spiritualiteit

Praktiseren van spirituele oefening toepasbaar op de tijd

Voor alle dingen in het leven is er een bepaalde tijd om ze plaats te laten vinden. Als het goede gebeurd op een slechte tijd dan is het gewenste resultaat niet verkregen. Bijvoorbeeld, als zaden zijn geplant in een maand van droogte in plaats van in het seizoen van regen, zullen ze niet tot een wortel komen ongeacht hoe vruchtbaar het land ook is. Op dezelfde wijze, zijn verschillende spirituele oefeningen geschikt naar gelang het tijdperk waarin we ons bevinden.

Spiritual practice and levels in the different Eras

Satyayuga: Dit was een erg zuivere tijdperk waarin het gemiddelde spirituele niveau van een mens 70% was (dit is het niveau van een Heilige). Deze mensen waren spiritueel zo zuiver dat het Pad van Kennis het beste bij ze paste omdat ze de potentie hadden om spontaan de aanwijzende betekenissen van de spirituele geschriften te begrijpen.

Tretayuga: Dit was een tijdperk waarin het spirituele niveau van de gemiddelde persoon afdaalde naar 55% en zodoende verloren ze de potentie om het Pad van Kennis te volgen. Maar ze waren spiritueel sterk genoeg om boetedoening (de soort dat een sprititueel geÏnteresseerde op een voet liet staan voor 12 jaren) en meditatie (de soort dat een spiritueel geïnteresseerde lang genoeg liet mediteren dat een mierenheuvel over hem heen groeide).

Dwāpāryuga: Er was een verdere afgang in spirituele niveaus en mensen verloren hun potentie voor rigoreuze boetedoening en verdraaglijke meditatie. Dus was het zuiver voorgeschreven dat ze in staat waren om spiritueel vooruitgang te maken door spiritueel verering. Deze rituelen en vuurofferingen (yadnyas) waren erg tijdrovend en bewerkelijk omdat ze uitgevoerd konden worden pas na het vinden van de juiste ingrediënten. Samen met dit waren er verschillende stappen die gevolgd moesten worden tot de laatste detail. Maar mensen waren religieus genoeg om de nodige tijd, inzet en geld in te zetten om de rituelen uit te voeren.

Kaliyuga: Dit is vertaald als het “Tijdperk van Conflict” en is het huidige tijdperk. De gemiddelde persoon’s spirituele niveau is gedaald naar 20%. Onze capaciteit om een van de bovengenoemde spirituele oefeningen toe te passen is ontzettende afgenomen. Maar de huidige woelige tijden en de spirituele vervuiling erbij in overweging genomen, heeft God een simpele maatregel getroffen voor ons om spiritueel te groeien. Het enige dat Hij wilt van ons om toe te passen in het huidige tijdperk als spirituele oefening is het herhalen van Zijn Naam.