Basis principes van Spiritualiteit

Toepassen van spirituele oefening naar gelang spiritueel niveau ofwel spirituele capaciteit

We moeten in de gaten houden dat de spirituele oefening dat we kiezen aansluit op onze spirituele capaciteit ofwel spiritiuele niveau. Een student die is afgestudeerd voor de derde klas volgens de wetenschappelijke graad, zal niet in staat zijn om de examens van de vierde klas te begrijpen als hij continu alleen de leerstof van de derde graad heeft gestudeerd.

Op dezelfde wijze zullen spirituele studenten moeten proberen om hun capaciteit te improviseren om spirituele oefening te praktiseren om te voorkomen op een level van spirituele oefening te blijven steken.

Laten we eens een kijkje nemen van de verschillende fasen van ontwikkeling van meer tastbare vormen van verering tot meer subtielere vormen van verering toegespitst op het niveau van de spiritueel geïnteresseerde:

  1. In de beginfase voelen we dat we contact kunnen maken met God door enkel het bezoeken van een plaats van verering en door het bidden tot een beeld van God of van een Heilige Persoonlijkheid.

  2. Daarna voelen we een onderling verband met God niet alleen via rituelen maar ook door middel van het lezen van spirituele boeken tijdens het zitten in een plaats van verering.

  3. In de volgende fase voelen we dat zelfs woorden te tastbaar zijn, en het ervaren van de vibraties in een kerk of tempel voldoende zijn om een persoon spiritueel te koesteren.

  4. Hierna is het niet eens nodig om naar een plaats van verering te gaan, maar kunnen we God realiseren in de schoonheid van de Natuur; hoog in de gebergten, bij een vredige meer.

  5. Op een hoger niveau, hebben we de natuur zelfs niet eens meer nodig maar kunnen we God ervaren in het dagelijkse leven. Zelfs als we ons bevinden op een onaangename plek zoals een smerige krottenbuurt of in het midden van een oorlogsveld, alsnog kunnen we dan de aangename bescherming voelen van God’s aanwezigheid, en kunnen we Hem daar vereren in de stille aanwezigheid van ons hart.