Basis principes van Spiritualiteit

Vorderen van grof (tastbaar) naar subtiel (ontastbaar)

Dit principe geeft weer dat het van noodzakelijk belang is dat we in onze spirituele oefening proberen te vorderen door stap voor stap van enkel fysieke handelingen over te gaan naar spirituele oefening op een wat meer subtieler niveau.

Een subtiele spirituele oefening is veel krachtiger dan een tastbare. Denk bijvoorbeeld aan een relatie waarin twee mensen elkaar een hand geven, terwijl ze in de werkelijkheid, elkaar niet mogen. De fysieke weergave van vriendschap is maar slechts een voorgevel. Aan de andere kant, twee mensen kunnen een oprecht gevoel van goedheid naar elkaar hebben alhoewel er geen fysiek contact plaatsvindt.

Als het gaat om Spiritualiteit, moet precies zo, het uitoefenen van externe ritualistische verering (tastbaar niveau) zonder devotie, vervangen worden door een oprecht innerlijk gevoel van devotie voor God, of door een intens verlangen voor spirituele vooruitgang.