Basis principes van Spiritualiteit

Er zijn zoveel wegen naar God als dat er mensen zijn

Bij het beoefenen van spirituele oefening is het belangrijk om te begrijpen dat iedere individu verschillend is en dus wat voor één persoon kan werken hoeft niet per se ook voor een ander te werken. Tijdens het opklimmen van een heuvel klimt iedere klimmer met de gedachte dat zijn of haar manier de enige manier is. Maar wanneer hij of zij de top van de heuvel bereikt, realiseert hij of zij dat er oneindig veel wegen waren die hem ofhaar ernaartoe hadden kunnen brengen. Op dezelfde manier zijn er dus zoveel wegen naar God als dat er mensen zijn.

Als vijf patiënten naar een arts zouden gaan en een ieder van hen had te lijden aan een verschillende ziekte, dan zou hun ziekte niet verholpen kunnen worden door hen allemaal dezelfde medicijn te dienen. Op dezelfde manier is iedereen verschillend en daarom kan dezelfde spirituele oefening niet aanbevolen worden voor iedereen. In een spirituele context is een ieder van ons uniek over de volgende parameters.