Az előző élet befolyása a személyiségre

Az előző élet befolyása a személyiségre

1. Bevezetés az elme spirituális aspektusába

Az elme spirituális szempontból való vizsgálata  nagyon fontos annak megértéséhez, hogy miért reagálhatnak különböző emberek ugyanazon helyzetre eltérő módon. Az, hogy az emberek hogyan reagálnak a helyzetekre, néha ellentmond a személyiségüknek. Ez a koncepció a mai pszichiátria számára teljesen ismeretlen, és így  annak hatékonysága korlátozódik, hogy valóban segítsen egy embernek.

2. Az előző élet befolyásolja a tudatalattinkat és a személyiségünket

Nézzük meg hogyan befolyásolja az elmét a spirituális dimenzió?

Más oktatóanyagokban részletes magyarázatot adtunk az elménk működésére. Az elme részletesebb megismerése érdekében javasoljuk tekintse meg az alábbi oktatóanyagokat:

Ad-MindAz elme funkcionális jellege

Ad-Destiny-TutorialSors

Ad-Why-we-do-the-things-we-doMiért csináljuk a dolgokat?

 

 

 

 

 

Az ember több összetevőből áll. Ezek a fizikai test, vitális energia ,elme, az intellektus, szubtilis test és a lélek. A lélek Isteni Princípium ami jelen van minden emberben. Az elme az érzéseink, érzelmeink és vágyaink székhelye, és személyiségünk egyik legerősebb befolyásolója. Az ember elméje két részből áll:

A tudatos elme: Gondolataink és érzéseink azon része melynek tudatában vagyunk. Ez a gondolatainknak azonban csak a 10% -a. A tudatos elme teljes mértékben a tudatalattink által van vezérelve. Ez olyan mintha a tudatalatti elme kirakata lenne.

A tudatalatti elme: A tudatalatti elme számtalan  benyomást hordoz magában, amelyeket jelen és az elmúlt életek eseményei hoztak létre vagy módosítottak. Például egy ember bosszúálló természetű a bosszúból jövő mélyen gyökerező gondolatai miatt, melyeket  ezen vagy múlt  élet valamilyen jelentős eseményei hoztak létre és erősítettek meg.

Sokunk számára ismeretlen dolog, hogy több életet is éltünk már a Földön. Újra és újra születünk (reinkarnálódva) annak érdekében, hogy rendezzük az adok-veszek számláinkat. A személyiségünk annak függvényében alakult, hogy hogyan éltünk az előző életeinkben és hogy a szándékos cselekedeteinket hogyan hasznosítottuk. A tudatalattinkban benyomásokként tárolt személyiségjegyek folyamatosan alakulnak / erősödnek cselekedeteink  és gondolataink által bármely adott életben. Ha megvizsgálnánk egy átlag ember korábbi életeit és annak személyiséghibáira gyakorolt hatását, akkor az a következõképpen alakulna.

Az előző életek mint a személyiséghibák előidézője Százalékban kifejezve
Az elmúlt 1000 élet 30%
Az elmúlt 7 élet 61%
A jelenlegi élet 9%
Összesen 100%

Vegyünk egy példát egy ember haragjára vonatkozólag a jelenlegi életében. Éppen úgy mint egy kisgyermek egy felnőtt is ki tudja mutatni a haragját hisztéria formájában. Itt fontos megjegyeznünk, hogy a harag mint személyiséghiba nem csak egyszerűen ebben az életében kezdődött el. Tulajdonképpen egy olyan impresszióról van szó mely több életen keresztül formálódott és erősödött.

  • Egy személy haragjának a természete 30%-ban annak tudható be, hogy miként alakult ki a személyiséghiba azáltal, hogy haraggal reagált a különböző helyzetekre az elmúlt 1000 élet során. Azáltal, hogy nem dolgozott aktívan a harag csökkentésén, lehetővé vált annak ellenőrizetlen növekedése életartamokon keresztül.
  • Az elmúlt 7 élet hozzájárulhatott a további 61%-hoz, hogy a harag személyiségjegy tovább erősödjön a tudatalatti elmében.
  • Ezért a jelen születés idején a személy harag személyiséghibája már mélyen benne gyökerezik. Egy ember jelenlegi életében  számos olyan helyzet fordulhat elő, amely dühös reakciót vált ki így formálva és erősítve a személyiséghiba természetét. A harag minden ilyen megnyilvánulása azonban csak  9% -ának tudható be, hogy a harag személyiséghibája hogyan alakul ki az adott személyben. A személyiséghibák természetének átlagosan 91% -át a múltbeli élet okozta.

A tudatalattinkban levő impressziók miatt kialakult gondolataink folyamatosan bombázzák a tudatos elmét valamilyen külső ingerre adott válaszként vagy akár annak hiányában is. Minél erősebbek a negatív benyomások, mint például a harag, a gyűlölet és a féltékenység, annál inkább negatív gondolatokkal bombázzák a tudatos elmét, ami állandó negatív és boldogtalan állapotba helyezi az embert.

A tudatalatti elménk ugyanakkor tartalmazza az összes impressziót amelyre szükségünk van sorsunk beteljesítéséhez a jelenlegi életünkben. Ezek a benyomások az Adok-és-Kapok számadás központhoz kötődnek, amelyben nyilvántartásba van véve az élet összes várható eseménye (a múltbeli élet miatt). Az „adok-és-kapok” számadás vagy sors alapján az „Adok-és-Kapok” számadás központ az elmében határozza meg,hogy valaki hogyan reagál az élet eseményeire és helyzeteire. A sors az életnek azon része melyet nem tudunk irányítani. A sors vezérli azt a boldogság mennyiséget vagy boldogtalanságot, amelyet meg kell élnünk az ebben az éleben és a múlt életben felhalmozott érdemek és hátrányok (bűn) miatt. A sors az életnek az a része, amely felett nincs hatalma az embernek. A spirituális kutatások során megállapítottuk, hogy a jelenlegi életünk átlagosan 65%-ban a sors kiszolgáltatotja. Ezért a sors, amellyel születünk, a legnagyobb befolyást gyakorolja arra, hogy boldogságot vagy fájdalmat tapasztaljunk meg. Az életünk folyamán a mentális fájdalom egyik fő forrása (amely lehetővé teszi a negatív sorsunk megtörténését) személyiséghibáinknak köszönhető

Még akkor is, ha egy személlyel nincs adok és kapok számadásom, a személyiséghibák helytelen cselekedeteket válthatnak ki, másoknak fájdalmat okozva, így új negatív karmát vagy negatív adok és kapok számlát teremtve.  Ha másoknak boldogtalanságot okozunk, akkor a Karma törvénye szerint ugyanolyan mennyiségű boldogtalanságot kell viselnünk, akár a jelenlegi életben, akár a következőben.

3. A negatív energiák kihasználják a személyiséghibákat, amelyek velünk maradnak a múlt életből

A spirituális dimenzió negatív energiái igen gyakran saját hasznukra fordítják a személyiséghibáinkat. Ez különösen igaz azokra vonatkozólag akik negatív energiákkal vannak megszállva. Tegyük fel, hogy a harag általában 5 egység egy adott helyzetben, a negatív energiák 9-re vagy 10-re növelik azt, hogy  aránytalanul nagy reakciót váltson ki egy adott helyzetre, és így a dolgok sokkal rosszabbá válnak, mint amilyenek egyébként lennének. Például a férj és a feleség közötti heves vita során a negatív energiák kihasználhatják  személyiséghibájukat, és arra késztethetik őket, hogy  haragból felesleges dolgokat mondjanak egymásnak, amelyek tartós károkat okoznak kapcsolatukban. A személyiséghibák az elme sebezhetőségei (ezek sok múltbeli élet során átalakulhatnak), amelyek révén a negatív energiák hatással lehetnek ránk és megerősíthetik hatalmukat  felettünk.

Fontos dolog megértenünk, hogy elsősorban olyan személyiséghibák miatt, mint például a harag és az elvárások, fájdalmat tapasztalunk meg és ezen a sors által keresztül is megyünk .Ennek oka az, hogy előző vagy a jelenlegi életünkben elkövettünk  vétkeket vagy bűnöket. Ugyanakkor személyiséghibáink miatt új negatív számlát is létrehozhatunk.