Urok- Što je urok

1. Urok – Uvod

Mnoge kulture širom svijeta vjeruju da putem naših misli ili putem zavidnog pogleda, osoba može naškoditi drugoj osobi uzrokujući joj bolest, ozljedu ili čak smrt. Za ovu pojavu ima mnogo različitih naziva, a mi ćemo u ovom članku koristiti naziv „urok“.

U seriji članaka o uroku, objašnjavamo što je urok, kako možemo biti njime pogođeni, koje simptome tada doživljavamo i što možemo učiniti da ga otklonimo.

2. Što je urok?

Urok je naziv koji se koristi za opisivanje procesa tijekom kojeg osobu pogađaju Raja-Tama vibracije druge osobe. Druga osoba nas može ureći namjerno ili nenamjerno.

U današnjem natjecateljskom i materijalističkom svijetu većina ljudi ima mane osobnosti i poroke kao što su ljubomora, mržnja, želja za publicitetom itd. Raja-Tama vibracije koje se stvaraju iz takvih poroka imaju na nas duhovno ometajući učinak. To je ono što nazivamo pogođenost urokom. Ometanja koja nastaju zbog toga što smo pod utjecajem ili opsjednuti negativnim energijama, također je oblik pogođenosti urokom.

Mnogi ljudi smatraju da je urok čista praznovjerica i pojava za koju nema racionalnih objašnjenja, oni ne mogu prepoznati ili shvatiti kako različiti aspekti duhovne dimenzije utječu na ljude. Naše istraživanje o različitim metodama i postupcima za otklanjanje uroka otkriva da su osobe na kojima su primijenjene metode za otklanjanje uroka osjetile trenutno olakšanje i otklonjeni su razni problemi koji su ih mučili, a koji se nisu mogli otkloniti konvencionalnim sredstvima.

3. Tko ili što sve može biti pogođeno urokom?

Urok se može baciti na bilo koga i na bilo što. To uključuje osobe, životinje, biljke, kao i nežive stvari.

4. Kako netko biva pogođen urokom?

Tragateljica sa visoko razvijenim šestim čulom,  gđa. Priyanka Lotlikar, nacrtala je crtež zasnovan na suptilnom znanju koji prikazuje suptilni učinak koji ima bacanje uroka. Crtež prikazuje njeno opažanje suptilnog procesa koji se događa kada jedna osoba baci urok na drugu.

Subtle picture observed when a person casts evil eye on another

Valovi želja (žudnji), koji nastaju u jednoj osobi a odnose se na drugu osobu, usmjeravaju se i prenose do druge osobe i na nju se baca urok. Sa suptilne slike možemo vidjeti da tok energije, koji se prenosi na drugu osobu, ima najviše Raja-Tame i da napada fizičko tijelo (sthul-deha štula-deha), vitalno tijelo (praṇa-deha/prana-deha), mentalno tijelo (mano-deha/mano-deha) i kauzalno tijelo (karaṇ-deha/karan-deha). To stvara ometajući suptilni omotač oko osobe i kao posljedicu osoba osjeća ometanje.

U nastavku su dati neki primjeri pobuda za bacanje uroka.

4.1 Putem misli ispunjenih žudnjama

Ponekad kada ljudi vide nasmijano i zdravo dijete, nesvjesno imaju neke misli ispunjene željama. Budući da u tim mislima ima najviše Raja-Tame, takve misli jako ometaju dijete jer je suptilno tijelo djeteta vrlo osjetljivo.

Drugi primjer je kad žena nosi izazovnu odjeću. Osobe suprotnog spola mogu prema njoj imati misli ispunjene žudnjama. Kad se takve misli stvore u umu, one povećavaju Raja-Tamu u osobi koja ima žudnje i pogađaju dotičnu žensku osobu i ostale u okolini.

4.2 Putem misli ispunjenih zavišću

U nekim situacijama, osoba ili negativna energija dobije loše misli o osobi, životinji ili predmetu ili zavidi nekoj osobi na uspjehu. Negativne vibracije koje se time stvaraju utječu na dotičnu osobu, životinju ili predmet.

Jedna gospođa se nakon natjecanja u plesu, na kojem je pobijedila, razboljela i pala je u krevet već sljedećeg dana. Kada je njena majka primijenila metodu za otklanjanje uroka, odmah se oporavila. Budući da je na natjecanju osvojila prvo mjesto, drugi natjecatelji su imali misli ispunjene zavišću i one su direktno utjecale na nju.

4.3 Putem crne magije

Crna magija je pojam koji se koristi za opisivanje rituala u kojem se koriste specifične mantre i sredstva sa specifičnim ciljem da se naškodi drugoj osobi. U društvu ima ljudi, a i negativnih energija više razine, koji obavljaju rituale kao što je crna magija. Često ljudi koji se bave crnom magijom to čine pod utjecajem negativnih energija.

U slučaju da je na nekoga bačen urok na neki drugi način, a ne putem crne magije, snaga namjere osobe koja je bacila urok može biti do 30%. Međutim, ako je urok bačen putem crne magije, snaga namjere prelazi 30% i može biti mnogo jača.

4.4. Putem negativnih energija

Osobe koje su pod utjecajem negativnih energija, pogođene su ometajućom crnom energijom koju stvaraju negativne energije. I to je oblik pogođenosti urokom.

Black Energy

Tragatelji za Bogom koji obavljaju duhovnu praksu širenja duhovnosti (samashṭi sadhana/samašti sadna), nalaze se u centru pažnje negativnih energija. Kako oni rade na uspostavljanju Božanskog Kraljevstva, negativne energije koje žele uspostaviti Demonsko kraljevstvo, djeluju tako da stvaraju prepreke i ometanja tragataljima.

Uprkos napadima negativnih energija, tragatelji za Bogom imaju pristup Božanskoj zaštiti, a njihova duhovna praksa omogućuje im nadvladati ometanja i prepreke koje stvaraju negativne energije.

4.5 O čemu ovisi snaga uroka?

Tablica u nastavku daje usporedbu različitih izvora pogođenosti urokom, njihov intenzitet i duhovnu snagu koja stoji iza njih.

What does the strength of evil eye depend on?

5. Simptomi pogođenosti urokom

Simptomi koji ukazuju da je na osobu bačen urok mogu biti:

Fizički problemi Bolesti ovisnosti, bolesti koje se ponavljaju, bolest kože koja se vraća, snažne glavobolje, bolovi u ušima, bol u očima, gubitak svijesti, utrnulost udova, lupanje srca, smanjenje tjelesne temperature i osjećaj slabosti
Psihički problemi Stalna napetost i depresija, prekomjeran strah, povećanje nepotrebnih misli i sumnji u druge
Problemi u obrazovanju Padanje na ispitima unatoč napornom učenju, zaboravljivost i pored dobrog intelekta
Financijski problemi Nemogućnost nalaženja posla, poslovni neuspjeh, ponavljajući financijski gubici ili biti žrtva prevare
Bračni i obiteljski problemi Nemogućnost sklapanja braka, bračne nesuglasice, neplodnost, abortusi, prijevremeni porođaji, rođenje djece sa smetnjama ili invaliditetom, smrt djece u ranom uzrastu

 

Simptomi uroka su vrlo slični drugom duhovnom problemu poznatom kao problem koji prouzrokuju suptilna tijela preminulih predaka. Samo duhovno uzvišena osoba (na duhovnoj razini preko 70%) može znati pravi duhovni uzrok problema s kojim se suočavamo. Stoga, ukoliko imate neki od gore navedenih simptoma najbolje je provesti metode namijenjene uklanjanju problema sa suptilnim tijelima preminulih predaka i metoda za otklanjanje uroka.

6. Urok u današnje vrijeme

U sadašnjoj eri Kaliyuge, u kojoj većina ljudi ne obavlja duhovnu praksu, količina Tama komponente u ljudima i u okolini je vrlo visoka. Dominiraju različite impresije na razini uma kao što su pohlepa, ljubomora i sl., a mnogi ljudi su jako vezani za svjetovne stvari. Sve takve misli udružuju se s odgovarajućim ponašanjem koje je vođeno željama. Kako takve impresije i želje prevladavaju u današnjem društvu, Tama komponenta koja je prisutna utječe na sve ljude, na ovaj ili onaj način. Uslijed toga i zato što je aktivnost negativnih energija visoka, u današnje vrijeme urok se puno pojavljuje.

7. Metode otklanjanja uroka i značaj duhovne prakse kao sredstva za zaštitu od   uroka

Postoje različiti načini za otklanjanje uroka uz korištenje raznih supstanci koje imaju sposobnost upijanja negativnih vibracija. Poslije toga, te supstance se spaljuju ili potapaju u vodu.

U drugim člancima opisujemo načine otklanjanja uroka i do detalja opisujemo različite metode koje se mogu primijeniti.

Ove metode uključuju:

Dok su gore navedene metode učinkovite u postizanju trenutnog olakšanja od učinka uroka, one predstavljaju samo privremeno rješenje jer osoba može biti ponovno pogođena urokom čak i kad je od njega oslobođena. Obavljanjem redovne duhovne prakse u skladu sa šest  osnovnih principa, oko nas se stvara suptilni omotač koji nas štiti od uroka, pa imamo sposobnost upijati Božanske valove iz atmosfere u puno većoj mjeri.

 

Napomena:  Sveti tekst o duhovnoj znanosti na kojoj se zasniva djelovanje uroka i metode za njegovo otklanjanje, uskoro će biti dostupan preko naše online prodavaonice.