Metode za otklanjanje uroka

Zašto molitvu moramo uputiti baš Božanstvu Hanumanu (Maruti)?

Božanstvo Hanuman je Božji princip koji naspram ostalih ima slijedeće atribute:

  1. Svemogućnost: Za razliku od ostalih Božanstava, jedino Božanstvo Hanuman ne može biti napadnuto negativnim energijama.

  2. Gospodar duhova: Božanstvo Hanuman je gospodar duhova. Zbog toga se osoba koja je zaposjednuta duhovima vodi u hram Božanstva Hanumana ili joj se govori da izgovara stihove u slavu Božanstvu Hanumanu (Maruti stotras).

  3. Manifestirana Božanska energija: Najviši Božji princip je u stanju promatrača, ne obavlja nikakvu funkciju u Univerzumu. Različita Božanstva su aspekti Božjeg principa koji podržavaju specifične funkcije u Univerzumu. Da bi se obavila bilo koja funkcija, neophodna je manifestirana Božanska Energija. Među svim Božanstvima,  Božanstvo Hanuman ima maksimum manifestirane Energije (prakat shakti). Stoga, kada se osoba pod napadom obraća ili moli Božanstvu Hanumanu, On se brzo pojavljuje i ometanje se brzo smanjuje.