Rupe izazvane negativnim energijama u raznim neživim predmetima i njihov utjecaj

U ovoj studiji o duhovnoj dimenziji, Fundacija za istraživanje duhovne znanosti (SSRF) je istražila neuobičajen fenomen rupa koje su se pojavile na neživim predmetima bez nekog vanjskog utjecaja. Ovo se uglavnom događalo sa stvarima ili u kućama tragatelja koji su povezani sa SSRF-om. Nakon proučavanja brojnih slučajeva kroz duhovno istraživanje, otkrilo se da su ove rupe stvorile negativne energije sa ciljem da nekoga napadnu i da šire crnu energiju u okolini. Crna energija je duhovna energija koja je primarno oružje duhova (negativnih energija).

Kroz duhovno istraživanje također smo otkrili da su samo negativne energije viših razina, tj. suptilni čarobnjaci (mantrici) sposobni izazvati ovaj fenomen. Uglavnom, negativne energije manjih snaga pod kontrolom moćnijih mantrika obavaljaju konkretan posao pravljenja rupa.

[Više informacija o mantricima i drugim vrstama negativnih energija su dostupne u djelu o Duhovima.]

2. Kako razlikovati rupe koje su napravile negativne energije od onih koje je napravio čovjek

Moguće je razlikovati rupe koje su napravile negativne energije od onih koje je napravio čovjek ili od onih koje su prirodno nastale nošenjem i trganjem, na temelju brojnih faktora kao što su:

1. Nepostojanje vanjskog utjecaja: rupe se pojave unatoč činjenici da je objekt čuvan na sigurnom i da ne postoji fizički objekt ili štetočina koja je mogla izazvati promjene.

2. Brzina zbivanja: Ključna činjenica u slučaju kada su negativne energije uzrokovale rupe je brzina ili iznenadnost nastanka rupe bez neke vanjske stimulacije.

3. Promjene u rupama: Rupe vremenom mijenjaju oblik i veličinu.

4. Mehanizam stvaranja rupe: U nekim slučajevima način na koji negativne energije stvaraju rupe je sipanje suptilne kiseline koja sagorijeva direktno kroz tvorničke materijale. Ovo se može uočiti isključivo kroz napredno šesto čulo.

3. Vrste rupa koje stvaraju negativne energije

U narednim slajdovima prikazati ćemo nekoliko primjera različitih vrsta rupa koje stvaraju negativne energije.

4. Zašto negativne energije stvaraju rupe?

Bilo koji napad negativne energije stvara suptilni sloj od crne energije, koji na duhovnoj razini zagađuje okolinu, objekte ili ljude u dužem vremenskom razdoblju. Kroz ovaj čin negativne energije pokušavaju dostići jedno ili više od ovog što je navedeno:

  • Da muče društvo širenjem negativne energije. Mučenje drugih je bitno svojstvo njihove zle prirode. Negativne energije mogu napasti bilo koje mjesto ili objekt, ali ipak će općenito za metu imati sattvik objekte koji emitiraju dosta Božanske svjesnosti (Chaitaniye).
  • Kako bi ometali tragatelje za Bogom koji rade redovitu duhovnu praksu ili da ih odvuku od toga. Stoga mogu također napasti objekte ili odjeću koju tragateljii koriste.
  • Kako bi se protivili pozitivnosti Svetaca i Njihovoj Božanskoj misiji. Negativne energije su posebno bez morala kada je njihova energija usmjerena na Svece koji rade na uspostavljanju Dharme (Pravičnosti).

Ove vrste napada negativnih energija su vrlo uobičajene i usmjerene na one koji rade duhovnu praksu za dobrobit društva  i usmjereni su na pretvaranje svijeta u Božansko kraljevstvo. Negativne energije u vrlo rijetkim slučajevima napadaju prosječnu osobu iz zlobe, sa ciljem da je uplaše. Vjerovatnost ovog događaja je 0.00001%.

Iako je vjerojatnost da se ovaj fenomen dogodi prosječnom čovjeku veoma mali, vrijedi znati za to. To je slično principu koji stoji iza naše radoznalosti o sastavu Mjeseca ili Marsa, bez obzira na to što ih većina nas nikad ne posjeti.

5. Kakav je specijalni učinak rupa u širenju negativne energije?

Bilo koji predmeti poput odjeće ili fotografije, primaju odgovarajuću energiju. Količina i vrsta energije koja protječe kroz taj predmet općenito ovisi o duhovnom stanju osobe koja ga koristi. Kada je osoba na višoj duhovnoj razini, njezine stvari uglavnom i emitiraju i primaju pozitivnu duhovnu energiju. Stvaranjem rupe u njima, negativne energije ometaju ovaj protok. Rupa se ponaša poput pukotine te objekt ne može zadržati pozitivnu energiju. Negativne energije zatim koriste iste rupe kako bi čuvale crnu energiju da mogu dalje uznemirivati osobu kojoj pripada predmet i ljude koji ga koriste.

Uspoređujući sa drugim vrstama napada negativnih energija, stvaranje rupa iziskuje maksimalnu količinu suptilne negativne energije. Također, kada se rupa jednom napravi, vrlo je teško sastaviti je. Na primjer, niti odjeće koje su jednom pokidane ne mogu biti sastavljene kao prije. Iz tog razloga, usprkos naporima koje je potrebno uložiti, negativne energije biraju rupe kao način napada.                                                                                       

6. Vrste neugodnosti koje se javljaju zbog napada negativnih energija kroz rupe

Kada je neko napadnut kroz rupe koje stvaraju negativne energije, neugodnosti se mogu pojaviti na bilo kojim ili na svim od sljedećih razina:

  1. Fizički: težina, muka, bolovi u trbuhu, podočnjaci, osjećaj smrada iz predmeta, vrtoglavica, neujednačena boja kože, zapušenost ušiju, bol u uhu, jaka glavobolja, osjećaj trnjenja i bockanja u rukama i nogama itd.
  2. Psihološki: nemogućnost jasnog mišljenja, depresija, itd.
  3. Duhovni: manjak entuzijazma za duhovnom praksom, želja da se duhovna praksa odloži, itd.

7. Koliko dugo traje učinak rupa?

Učinak rupa koje su stvorile negativne energije na predmetima mogu trajati zauvijek, ali će trajanje učinka uglavnom ovisiti od snage mantrika koji ga stvara. U nekim slučajevima osoba može poduzeti duhovne mjere kako bi smanjila ili poništila učinak rupe. U nekim drugim slučajevima, daljnja uporaba takvog predmeta može izazvati veliko uznemirenje i zbog toga daljnje korištenje ovih predmeta nije preporučljivo.

8. Učinak pravljenja rupa na negativnu energiju (mantrika)

Negativne energije su također napadnute kada stvaraju rupe ili prave slične promjene na objektima, posebno na onim koje su povezane sa Svecima na višoj razini koji rade na ponovnom uspostavljanju Pravičnosti  (Dharma). Ovo je bio slučaj sa negativnom energijom koja je napala fotografiju Njegove Svetosti Dr. Athavalea (kako je dolje prikazano).

Gospođa Yoya Valee, tragateljica s razvijenim šestim čulom, nacrtala je suptilni crtež koji nam prikazuje detalje napada suptilnog entiteta.

 

Negativna energija na suptilnoj slici je dugačka 20–25 cm. Oštri nokti mogu držati ili ogrebati bilo što. Emitira negativnu energiju na prostoru oko tri-četiri stope ili više. Također, on ima sposobnost preuzimanja različitih iluzornih formi. Sliku je ogrebao sa mnogo sile i bijesa, na taj način šireći crnu energiju u sliku.

U slučaju gornje fotografije, prema Božanskom Znanju koje je dobiveno kroz duhovno istraživanje, negativna energija je napala fotografiju Njegove Svetosti Dr. Athavalea sa ciljem da je zaustavi u duhovnom pročišćavanju okoline. Negativna energija je napala fotografiju kroz svoje natprirodne moći koristeći Apsolutni Kosmički element Vatre, ali Božanska energija koju je emitirala fotografija Njegove Svetosti Dr Athavalea dodirnula je zaštitni omotač negativne energije i počela ga topiti.

Možda se pitate zašto negativne energije nastavljaju napadati Svece i tragatelje kroz rupe, usprkos štetnom učinku koje one imaju na njih? To je zbog toga što je njihova žudnja za sprječavanjem duhovnog napretka ljudskog roda koji se dešava kroz Svece veoma velika, i tragatelji se trude poboljšati svoju razinu. Zbog visokog ega, oni također koriste situaciju da bi pokazali svoje duhovne moći. Iz ovoga možete vidjeti štetni učinak ega.

9. Kako se zaštititi od štetnog učinka rupa koje stvaraju negativne energije

Najbolja i najizdržljivija zaštita protiv takvih napada negativnih energija je povećanje duhovne prakse koja je u skladu sa šest osnovnih principa Duhovnosti.

Postoje i neke specifične duhovne mjere koje se mogu poduzeti kao što su korištenje Svetog pepela, pročišćavanje predmeta paljenjem mirisnih štapića, ili duhovno liječenje kod Sveca na višoj duhovnoj razini. Međutim, dobrobiti koje se mogu dobiti od ovih mjera ovisiti će o duhovnoj emociji i duhovnoj razini osobe, snazi napada i drugih faktora.

10. Iskustva povezana sa učinkom rupa koje su stvorile negativne energije

Studija slučaja 1

Iz ovog primjera mogli smo proučiti suptilnu bitku koja se dogodila između rupa koje su stvorile negativne energije i duhovne pozitivnosti koju je emitirao napadnuti predmet (fotografija Njegove Svetosti  Dr. Athavalea).

Studija slučaja 2

Ova studija slučaja opisuje učinak rupa koje su se spontano pojavile na drvenom podu u kući tragatelja.

Studija slučaja 3

Ova studija slučaja opisuje nastanak rupe na pidžami dok osoba spava