Kako negativne energije ometaju nežive objekte – uvod

Kako negativne energije ometaju nežive objekte – uvod

Od 2000.godine, SSRF-ov centar za istraživanja koja se temelje na duhovnoj znanosti, od mnogih je tragatelja primio veliki broj neobičnih fotografija i drugih predmeta koji su iznenada i neobjašnivo promijenili svoj izgled. Promjene su bile poput spontanog izgaranja ili izgorevanje, pukotine i ogrebotine, mrlje, rupe i druge krvave mrlje. Slične promjene su također primjećene u nekim prostorijama SSRF-ovih  istraživačkih centara i na osobnim stvarima u domovima tragatelja.

SSRF definira „suptilni svijet“ ili „suptilnu dimenziju“ kao svijet koji je izvan razumijevanja pet čula, uma i intelekta. Suptilni svijet se odnosi na nevidljivi svijet anđela, duhova, raja itd. koji možemo osjetiti samo razvijenim šestim čulom.

Na početku su tragatelji bili zbunjeni ovakvim šokantnim promjenama, jer za to nije postojao očigledan vanjski uzrok. Njegova Svetost Dr. Athavale odmah je objasnio da su razlog takvih promjena ometanja od strane negativnih energija iz duhovne dimenzije. Od tada ih proučavamo uz pomoć razvijenog šestog čula i elektrosomatografske opreme.

Do sada smo naišli i proučili na tisuće takvih neobičnih i spontanih promjena kod neživih objekata, nastalih bez vidljivih vanjskog razloga. U ovom dijelu predstavljamo mali dio kolekcije predmeta koji su bili izloženi ometanjima negativnih energija, kao i duhovnu znanost koja stoji iza nekih odabranih analiza slučaja. Razlog za objavljivanje ovog istraživanja je upoznati društvo s postojanjem takvih pojava. Time također možete dobiti  odgovore na  pitanja o neobjašnjivim pojavama koje ste možda doživjeli vi ili vaša obitelj.

Ovdje smo prikazali ometanja negativnih energija najviše razine mantrika na nežive objekte, ali se ova ometanja događaju i na živim bićima. Također ćemo predstavili i istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti o ovakvoj vrsti ometanja.

Neke od osnovnih karakteristika ovakvih ometanja od strane negativnih energija jesu:

  • Primijetit ćete da se većina ovdje prikazanih ometanja  dogodila na slikama Njegove Svetosti Bhaktaraj Maharaja i Njegovog učenika Njegove Svetosti Dr. Athavalea. To je zbog toga što su oni Sveci koji rade samashti sadnu (kolektivnu duhovnu praksu) za razliku od nekih drugih Svetaca koji obavljaju vyashti sadnu (duhovnu praksu za osobni rast). Kao rezultat toga najveći broj ometanja od strane negativnih energija događa se na Njegovu Svetost Bhaktaraj Maharaja ili na Njegovu Svetost Dr. Athavalea. Također, intenzitet ometanja negativnih energija najviše razine mogu podnijeti samo Sveci više razine kao što su Njegova Svetost Bhaktaraj Maharaj i Njegova Svetost Dr. Athavale. Još jedan razlog je što mantrici iz pete i šeste ravni Pakla (patala) ne troše svoju energiju za ometanje običnih ljudi ili Svetaca koji ne rade samashti sadnu. Sveci koji rade samashti sadnu razlikuju se od drugih Svetaca, jer pomažu svima da prakticiraju Duhovnost. Pored toga, oni ne troše Božje resurse u pomaganju čovječanstvu na fizičkoj i psihološkoj razini kroz donacije, socijalni rad i sl. već pomažu čisto na duhovnoj razini zato jer imaju svijest da su korijeni većine naših problema u duhovnoj dimenziji.
  • Kada mantrik pokušava ometati neku fotografiju Njegove Svetosti Bhaktaraj Maharaja ili Njegove Svetosti Dr. Athavalea, to radi s namjerom da uništi Chaitaniju (Božansku svjesnost) koju fotografija odašilje. Time mantrici značajno smanjuju dobrobit koju bi tragatelji i društvo dobili od fotografija. Zapravo, mantrici pokušavaju spriječiti daljnje širenje chaitanije.
  • Također, ako ometaju jednu fotografiju, ometanje se širi i na sve slične fotografije u kućama drugih tragatelja. Zbog toga se smanjuje chaitanya koju bi tragatelji inače dobili.
  • Kada mantrik ometa fotografiju, ometanje se ne odnosi na samu fotografiju već i na osobu koja se na njoj nalazi. Na primjer, ako negativne energije ometaju fotografiju Njegove Svetosti Dr. Athavalea, onda  On direktno osjeća ometanje. Ovo se događa prema duhovnom principu da su riječ (nečije ime), dodir, forma, okus, miris i njihove energije u direktnoj vezi. Ovaj princip se primjenjuje i u negativnom smislu kada se na neku osobu stavlja crna magija korištenjem njenih slika. Slično ometanje od strane negativnih energija (kao ometanje fotografije Sveca) na prosječnu osobu u većini slučajeva bi dovelo do njene smrti.
  • Mantrici ometaju tragatelje kako bi stvarali prepreke u njihovoj duhovnoj praksi. Nasuprot tome, kada prosječna osoba osjeti ometanje od strane negativnih energija, to je uglavnom u cilju zastrašivanja ili namirenja računa uzimanja i davanja. U nekim slučajevima to može biti posljedica crne magije koju je na njih stavio netko njima poznat.