Ciljevi duhovnog istraživanja

01-SERB-spiritual-research---objecives1

1. Definicija duhovne znanosti i duhovnog istraživanja

Prije no što pogledamo ciljeve duhovnog istraživanja, prvo pregledajmo sljedeće definicije iz duhovnog ugla.

1.1 Značenje riječi ‘duhovno’:

Oxfordov rječnik engleskog jezika definira riječ duhovno kao pridjev:

  • Koji se odnosi ili utječe na ljudski duh, suprotno od ‘tjelesni’, ili ‘materijalni’, ili ‘fizički’
  • U vezi sa religijom ili vjerskim nahođenjem

Definicija riječi ‘duhovno’: Spiritual Science Research Foundation (SSRF) definira riječ ‘duhovno’ kao ono što je izvan granica naših pet čula, uma (tj. naših utisaka, osjećaja i želja) i intelekta (tj. našeg procesa donošenja odluka i sposobnosti rasuđivanja).

1.2 Znanost i duhovna znanost:

Prema Oxfordovom rječniku, riječ ‘znanost’ potječe od latinske riječi ‘scientia’ i ‘scire’, što znači ‘znati’. Imenicu ‘znanost’ ovaj rječnik definira kao:

  • Intelektualna i praktična aktivnost koja obuhvaća sistematično proučavanje strukture i ponašanja fizičkog i prirodnog svijeta kroz promatranja i eksperimente.
  • Sustavno organiziran skup znanja o bilo kojem predmetu.

Definicija znanosti: Spiritual Science Research Foundation uključujući gore navedene definicije proširuje obujam riječi ‘znanost’ tako da obuhvaća fizički, prirodni i duhovni svijet. SSRF definira znanost kao nešto što svako može uvijek iznova doživjeti bez obzira na rasu, spol, religiju, nacionalnost, itd., kada se nađe u jednakim eksperimentalnim uslovima.

Duhovnu znanost (tj. Duhovnost) nazivamo znanošću iz sljedećih razloga:

  • Duhovna dimenzija je jednako sistematična i logična kao fizički svijet.
  • Razlog svega što se događa u duhovnoj ili suptilnoj dimenziji može se razaznati jednako kao u fizičkom ili materijalnom svijetu.
SSRF definira „suptilni svijet“ ili „suptilnu dimenziju“ kao svijet koji je izvan razumijevanja pet čula, uma i intelekta. Suptilni svijet se odnosi na nevidljivi svijet anđela, duhova, raja itd. koji možemo osjetiti samo razvijenim šestim čulom.
  • Uzročno-posljedična povezanost je jednako stvarna u suptilnoj dimenziji kao što je u materijalnoj. Duhovno istraživanje se u osnovi bavi razumijevanjem tih suptilnih i neopipljivih ‘uzroka’.
  • Principi koji se tiču duhovne dimenzije mogu se iznova testirati koristeći potrebne ‘alate’. Kao što su istraživački ‘alati’ različiti za fiziku i biologiju, tako je i sa duhovnom znanošću. U duhovnom istraživanju, glavni ‘alat’ potreban za analizu i mjerenje je visoko razvijena sposobnost suptilnog opažanja, poznatija kao šesto čulo (nadčulno opažanje).

1.3 Istraživanje i duhovno istraživanje:

Oxfordov rječnik definira riječ ‘istraživanje’ kao sistematično proučavanje materijala i izvora da bi se utvrdile činjenice i došlo do novih zaključaka. Iako je proučavanje fenomena s duhovnog gledišta jednako sistematično, ne odnosi se na istu dimenziju kao istraživanja koju provode moderne znanosti.

Duhovno istraživanje je istraživanje duhovne dimenzije ili duhovnog svijeta pomoću razvijenog šestog čula (nadčulnog opažanja). Duhovni svijet je onaj koji se ne može opaziti putem naših pet čula, uma i intelekta. Njemu pripada svijet raja, pakla, anđela, duša, aura, duhova, itd.

Duhovno istraživanje se uglavnom odnosi na tzv. četvrtu i petu dimenziju. Vrijeme je četvrta dimenzija, a nevidljivi prostor je peta dimenzija.
Duhovno istraživanje o četvrtoj dimenziji je istraživanje o prošlim životima radi otkrivanja događaja i djela iz tog vremena, koji doprinose pozitivnim ili negativnim događajima u ovom životu. Na primjer, duhovno istraživanje može otkriti jesu li ljudi radili duhovnu praksu u prethodnim životima što je doprinijelo njihovom uspjehu u ovom životu.
Duhovno istraživanje o petoj dimenziji je istraživanje koje se proteže kroz suptilne pozitivne i negativne regije Univerzuma, kako bi se pronašli korijeni problema u našem životu. Na primjer, ‘Duhovno istraživanje o petoj dimenziji u životu Luisa’ je otkrilo da je suptilna vještica bila duhovni uzrok njegovih pretjeranih seksualnih misli.
Duhovno istraživanje također se može provesti u prve tri dimenzije da bi pravilno usmjerilo modernu znanost kad je razumijevanje znanstvenika i istraživača o nekoj temi ograničeno. Kada se u znanstvenom istraživanju prihvati pomoć duhovnog istraživanja, tada se cijelo istraživanje pokaže plodnim i može se uštedjeti mnogo godina ili čak čitav životni vijek truda koji se ulaže u istraživanje koje je od početka možda krenulo u pogrešnom pravcu.

2. Cilj i svrha duhovnog istraživanja

Duhovna dimenzija može biti uzrok i do 80% problema u našem životu. Ova statistika je dokazana u našim istraživanjima duhovne dimenzije i proučavanjima čimbenika koji doprinose problemima u životu, koja su počela još 1985. godine. To za nas znači da, ako ne uzimamo u obzir duhovnu dimenziju u pronalaženju stvarnog uzroka naših problema i pitanja u životu, potencijalno propuštamo 80% priče.

Pročitajte članak ‘Duhovni uzroci problema u životu‘.
Cilj SSRF-ovog duhovnog istraživanja je:
  1. Educirati ljude o duhovnoj dimenziji i kako ona utječe na naš život.

  2. Pomoći ljudima kako bi oni:
    1. Razumjeli i doživjeli duhovnu dimenziju
    2. Razumjeli i prevladali probleme kojima je uzrok duhovne prirode
    3. Dostigli trajnu sreću