Šesto čulo

1. Što je šesto čulo?

Šesto čulo ili sposobnost suptilnog opažanja je sposobnost da percipiramo suptilnu dimenziju ili nevidljivi svijet anđela, duhova, raja i sl. Također uključuje našu sposobnost razumijevanja suptilnih odnosa uzroka i posljedica mnogih događaja koji su iznad intelektualnog shvaćanja. Izvan osjetilna percepcija (ESP), vidovitost, predosjećaj, intuicija su sinonimi za šesto čulo ili sposobnost suptilne percepcije. Kroz ovaj web naizmjenice koristimo izraze šesto čulo, izvan osjetilna percepcija (ESP) i suptilno opažanje.

2. Kako opažamo i razumijemo nevidljivi svijet?

Sesto culo - prozor u suptilni svetVidljivi svijet opažamo pomoću pet fizičkih osjetila (njuha, okusa, vida, dodira i sluha), kroz naš um (naše osjećaje) i naš intelekt (sposobnost donošenja odluka). Nevidljivi ili suptilni svijet opažamo pomoću pet suptilnih osjetila, suptilnog uma i suptilnog intelekta – poznatijih kao šesto čulo. Kada je šesto čulo razvijeno ili aktivirano, pomaže nam doživjeti suptilni svijet ili suptilnu dimenziju. Takvo iskustvo zovemo “duhovno iskustvo”.

 

Iskustvo Duhovno iskustvo
experience spiritual-experience
Što se može osjetiti? Miris ruže Miris sandalovine bez prisustva sandalovine
Izvor očigledan, iz fizičke/grube dimenzije Nije očigledan, iz suptilne dimenzije
Medij kroz koje se iskustvo prima Putem pet čula, uma i intelekta. U ovom primjeru kroz osjetilni organ njuha tj. nos. Putem šestog čula, tj. kroz suptilne čulne organe – pet suptilnih organa, suptilni um i suptilni intelekt. U ovom primjeru, kroz suptilni osjetilni organ njuha.
Na gornjoj slici vidimo ženu koja je pomirisala ružu. To pripada iskustvu, jer postoji određen izvor mirisa tj. ruža. Na drugoj slici vidimo ženu koja ne miriši ružu, a razmišlja o početku svog radnog dana. Iznenada, bez vidljivog uzroka, osjeti jak miris sandalovine. U početku ga zanemaruje, jer ne može vidjeti odakle dolazi te odlazi na posao. Međutim, miris ju prati na posao i osjeća ga cijelo jutro. Upita druge ljude osjećaju li oni taj miris, ali ga nitko ne osjeća. To iskustvo predstavlja duhovno iskustvo. U ovom slučaju, žena je osjetila miris koji je došao iz suptilne dimenzije kroz svoj suptilni osjetilni organ njuha. Sposobnost opažanja ili doživljavanja suptilne dimenzije kroz pet suptilnih osjetila i suptilni intelekt poznato je kao šesto čulo.

3. Opažanje šestim čulom kroz pet suptilnih osjetilnih organa

Svijet se sastoji od pet apsolutnih kozmičkih elemenata (panchamahabhoota). Ti su kozmički elementi nevidljivi, ali od njih je sve stvoreno. Kada aktiviramo naše šesto čulo, počinjemo progresivno opažati te apsolutne elemente, od najgrubljih prema najfinijima. Tako možemo opažati elemente Apsolutne Zemlje, Vode, Vatre, Zraka i Etera kroz suptilna osjetila njuha, okusa, vida, dodira i sluha. Sljedeća tablica daje primjere pozitivnih i negativnih duhovnih iskustava koje možemo opaziti kroz šesto čulo, tj. posredstvom pet suptilnih čula.

sesto culo - pozitivna i negativna iskustva

Kada osoba nešto osjeti kroz suptilni osjetilni organ, npr. miris, izvor može biti od pozitivne energije kao što je Božanstvo ili negativne energije kao što je duh.

4. Kako razvijamo šesto čulo?

Suptilni svijet je svuda oko nas, ali ga ne možemo opaziti. Iako ga ne opažamo, on utječe na naš život. Da bismo se uključili u taj svijet potrebna nam je “duhovna antena” tj. probuđeno šesto čulo. Kada provodimo duhovnu praksu naše šesto čulo se razvija. Kroz redovitu duhovnu praksu prema šest osnovnih principa Duhovnosti, povećavamo našu duhovnu razinu i sve više možemo opažati i doživljavati suptilni svijet.

sesto culo - Univerzalni um i intelekt Slično je kao televizor koji emitira crno-bijelu, zamućenu sliku kada nije priključen na antenu. Iako TV stanica odašilje signale, televizor ih ne može uhvatiti jer nije priključen na antenu. Na isti način, suptilni svijet i Božja prisutnost su stalno oko nas, ali ih ne možemo opaziti sve dok ne počnemo raditi duhovnu praksu, što zauzvrat pospješuje naše šesto čulo.

Molimo pogledajte odjeljak o duhovnoj praksi za razvoj šestog čula ili sposobnost izvan osjetilne percepcije.

Neki ljudi imaju sposobnost opažanja suptilnog svijeta od rane dobi, iako nisu radili duhovnu praksu. Potrebnu duhovnu razinu stekli su duhovnom praksom u prošlim životima. Drugi mogući razlog je taj, da su od djetinjstva zaposjednuti duhom poput mantrika . U tom slučaju posrijedi je šesto čulo tog duha.

5. Šesto čulo i duhovna razina

sesto culo -suptilni svet i grubi svet Povećavanjem naše duhovne razine  progresivno se povećava i naše opažanje  suptilnog svijeta kroz našu izvan osjetilnu percepciju tj. šesto čulo. Sljedeća tablica pokazuje kako naše šesto čulo raste s povećavanjem duhovne razine. 

 

 

sesto culo - razvijenost prema duhovnom nivou

Iz gornje tablice vidimo da se maksimum, kojeg možemo osjetiti suptilnim osjetilnim organima, postiže na duhovnoj razini od 70 %. Dakle, sa daljnjim povećanjem duhovne razine nema daljnjeg povećavanja suptilne percepcije kroz suptilne osjetilne organe. Međutim, suptilni um i intelekt nastavljaju sve više pristupati Univerzalnom Umu i Univerzalnom Intelektu dok se ne dosegne duhovna razina od 100 %. Tablica koja slijedi pokazuje minimum duhovne razine potrebne za opažanje svakog od pet pojedinačnih suptilnih osjetila kada bi se šesto čulo u potpunosti promatralo kao odraz duhovne razine. Na primjer, možemo opaziti fini osjet njuha na 40 % duhovne razine.

sesto culo - minimum duhovni nivo potreban za opazanje

Dok nam ovaj grafikon služi kao objašnjenje izravnog odnosa između duhovne razine i šestog čula, važno je napomenuti sljedeće:

 • Kad netko dobije duhovno iskustvo suptilnog njuha, to ne mora značiti da je dosegao duhovnu razine od 40 %. Češće je to slučaj trenutnog ili prolaznog podizanja duhovne razine ili sposobnosti, zbog intenzivne duhovne prakse npr. pojanja Božjeg imena, boravka u društvu Svetaca i sl.
 • Neki drugi čimbenici mogu doprinijeti iskustvu. Na primjer, duh (negativna energija) koji želi da osoba osjeti miris urina oko kuće kako bi je uplašio, može iskoristiti svoju duhovnu energiju da se to i dogodi. A to će se dogoditi bez podizanja duhovne energije te osobe.
 • Ne mora značiti da će sve osobe na 40 % duhovne razine osjetiti suptilni miris. Duhovnu razinu osobe određuju brojni čimbenici; šesto čulo je samo jedno od njih. Pročitajte članak o duhovnim razinama.
 • Također ne znači da će osoba opaziti 100% svih mogućih varijacija suptilnih mirisa ili da se oni mogu opaziti svo vrijeme ili bilo kada.
 • Također ne znači da će osoba iznad 40% duhovne razine ili više nužno osjetiti suptilni miris. Osoba može dostići  Svetost (tj. duhovnu razinu od 70%) bez doživljenog iskustva kroz pet suptilnih osjetila. Jedan od razloga može biti da je ta osoba imala takva iskustva u prijašnjim životima i da joj trenutno nisu potrebna. Međutim, svi Sveci imaju šesto čulo koje se odnosi na suptilni um i intelekt.

Iz grafikona se također vidi da se suptilna osjetila dodira i sluha mogu opaziti samo na višim duhovnim razinama. To je stoga što su oni među pet suptilnih osjetila suptilniji.

6. Šesto čulo (ESP) i spol

Žene općenito imaju jače razvijeno šesto čulo nego muškarci. Imaju razvijeniju sposobnost izvan osjetilne percepcije (ESP) i intuitivnije su od muškaraca. Jedan od glavnih razloga je taj što su muškarci više intelektualno orijentirani i više teže racionalnoj strani.

7. Duhovna iskustva koja uključuju suptilni um i suptilni intelekt

Ponekad doživimo čudan osjećaj ‘povratka kući’ kada ugledamo neku potpuno nepoznatu kuću, predosjetimo nadolazeću katastrofu ili osjetimo beskrajnu ljubav prema osobi koja inače i nije po našem ukusu. Ta su iskustva došla kroz suptilni um. U tom slučaju ne možemo shvatiti uzroke tih osjećaja. Postoje ljudi koji dobivaju informacije iz suptilne dimenzije i koji razgovaraju s bićima iz suptilnih razina. Više o tom fenomenu pročitajte u sljedećim poglavljima.

7.1. Kako se dobivaju informacije?

Ljudi mogu primati znanje iz suptilne dimenzije na tri načina:

 • Automatsko pisanje poruka  (kada entitet iz suptilnog svijeta koristi ruku osobe za pisanje poruka)
 • Dobivanje vizija (kada osoba jasno vidi riječi ili odlomke teksta)
 • Kroz misli

Od ova tri navedena načina, primanje odgovora putem misli je najsuptilniji.

7.2. Izvor znanja

Znanje iz suptilne dimenzije prima se iz sljedećih izvora:

 • automatski, zahvaljujući sposobnosti osobe da pristupi Univerzalnom Umu i Intelektu, ili
 • kao odgovor na pitanja koja osoba postavi entitetu iz suptilnog svijeta. To se događa pomoću šestog čula posredstvom suptilnog uma i intelekta te osobe.

U oba slučaja osoba razumije suptilnu dimenziju, ali samo duhovno razvijena osoba može razlikovati je li znanje primljeno na prvi ili drugi način. U većini slučajeva osoba komunicira sa suptilnim tijelima iz različitih suptilnih ravni poput Čistilišta (Bhuvarlok) i Pakla (Patal), a vrlo rijetko se znanje dobiva od Božanstva ili od Boga, što je Univerzalni Um i Intelekt.

Vrsta i stupanj, odnosno razina primljenih informacija ovise o duhovnoj razini osobe koja ih prima.

sesto culo - pristup suptilnom znanju prema duhovnom nivou

Informacije iz nižih izvora: 

sesto culo - Božansko znanje Informacije dobivene od suptilnih tijela koja pripadaju nižim područjima, kao što su čistilište ili pakao, uglavnom su svjetovne prirode i imaju značaj samo za ograničeni dio svijeta i za kratko vremensko razdoblje. Primjer toga bi bila informacija o tome hoće li se netko udati ili dobiti posao. Drugi primjer bi bio koja će politička stranka u nekoj državi osvojiti izbore.

Informacije koje je primio Nostradamus su primjer ove kategorije. Nostradamus, koji je sam bio na duhovnoj razini od 50%,  primao je informacije od suptilnog tijela koje je bilo na duhovnoj razini od 40%. Mnogi mediji spadaju u ovu kategoriju primanja znanja.

Suptilno tijelo duhovne razine od 40% može dobiti znanje koje je izvan njegovog dosega od suptilnih tijela više razine. Isto tako, suptilna tijela iste ili malo više razine, ako imaju potrebno znanje, mogu ga prenijeti dalje. To je kao da zidar traži znanje o arhitekturi ili tesarstvu od druge osobe.

Znanje iz viših izvora: 

sesto culo - od čega je svemir sastavljen Znanje koje je primljeno od suptilnih tijela iz viših područja poput Maharloka (suptilno područje iznad Raja) i još viših područja, duhovne je prirode. Znanje koje se tako dobije ima progresivno sve širu uporabu i trajniju vrijednost u smislu vremenskog raspona od nekoliko stoljeća. Primanje Božanskog znanja iz Univerzalnog Uma i Intelekta (to znači umnog i intelektualnog aspekta Boga) je najkvalitetnije. Kao što je prikazano na prethodnoj slici, samo Sveci mogu primiti to znanje. Primjer navedenog je znanje sadržano u svetim Vedama kojeg su dobili Sveci drevne Indije.

Kako bi ispravno odredio izvor znanja ili njegovu točnost, osoba treba biti na vrlo visokoj duhovnoj razini, odnosno Svetac na 90% ili višoj razini.

O svim suptilnim razinama i područjima pročitajte u članku ‘Gdje odlazimo nakon smrti?’.   

7.3. Kako osoba zna je li primljeno znanje iz vanjskog izvora ili iz njenih vlastitih podsvjesnih misli?

Postoji nekoliko pokazatelja koji ukazuju da je znanje primljeno iz vanjskih izvora, a ne iz vlastite imaginacije:

 • Kad je sadržaj znanja potpuno stran području znanja primatelja. Na primjer, tragatelj za Bogom, koji se jedva provukao kroz srednju školu, a prima složene dijagrame strojeva.
 • Drugi pokazatelj je količina prikupljenog znanja. Tragateljica SSRF-a (Fundacije za istraživanje duhovne znanosti) prima Božansko Znanje iz suptilne dimenzije od 28. listopada 2003. godine. Svakoga dana ona prima znanje u kojem je sažeto na 15-20 stranica A4 papira. To duhovno znanje se upravo analizira i kategorizira kako bi cijelo čovječanstvo imalo dobrobit od njega.

7.4. Čimbenici koji odlučuju koja osoba prima znanje kroz suptilni intelekt

Postoji kombinacija čimbenika koji sudjeluju u odlučivanju o tome koja osoba prima znanje iz suptilnog. Duhovna razina osobe je jedan od ključnih čimbenika u odlučivanju koja osoba prima znanje iz suptilnog. Osim duhovne razine, čimbenici koji odlučuju o stjecanju viših duhovnih iskustava, poput primanja znanja, su:

 • Motivacija i intenzivna želja osobe
 • Neophodnost Božje misije
 • Odluka i blagoslov Gurua (duhovni učitelj iznad 70% duhovne razine)
 • Sudbina osobe

Ako je osoba više duhovne razine zainteresirana za dobivanje znanja koje je po svojoj prirodi inferiorno, na primjer ako ju zanimaju svakodnevna događanja na Zemlji iako je sposobna primiti znanje od suptilnih tijela s viših razina, ona će primiti takvo znanje od suptilnih tijela niže razine. Suprotno tome, ako osoba na razmjerno nižoj razini, na primjer 50%, ima želju i motivaciju naučiti više principe duhovne znanosti, dobit će znanje od viših suptilnih tijela ili od suptilnih tijela iz viših područja, naročito ako ju je blagoslovio Guru.

7.5. Šesto čulo, predosjećaji, vrijeme i prostor

Ponekad ljudi imaju predosjećaje da će se neke stvari dogoditi ili neki unutarnji osjet za događaje koji su se dogodili u prošlosti. To se događa na dva načina:

 1. Kroz suptilna tijela: Suptilna tijela stave predosjećaj (informacije) u njihov podsvjesni um. U većini slučajeva, suptilna tijela ili entiteti su duhovi iz čistilišta ili pakla. Ponekad ta suptilna tijela imaju sposobnost vidjeti kroz vrijeme. Ako oni sami nemaju tu sposobnost, informacije dobiju od duhova s više razine, kao što su mantrici koji imaju takvu sposobnost.
 2. Pristupom Univerzalnom Umu i Intelektu: Postoji sedam razina Univerzalnog Uma i Intelekta. Ovisno o stupnju razvijenosti šestog čula, osoba može pristupiti nižoj ili višoj razini Univerzalnog Uma i Intelekta.

U skoro svim slučajevima predosjećaja (oko nečega u budućnost), vidovitosti (informacije primljene iz udaljenog mjesta) i predskazanja (informacije primljene iz udaljenog vremena), informacije su primljene od suptilnih tijela, a ne zahvaljujući nečijoj sposobnosti pristupa Univerzalnom Umu i Intelektu. U sljedećem poglavlju objašnjavamo koju štetu mogu uzrokovati suptilna tijela.

7.6. Točnost znanja primljenog iz suptilnog svijeta

Osoba obično prima znanje od suptilnih tijela čija je duhovna razina ista kao kod te osobe, pa su točnost i stupanj znanja također isti. Kako bismo razumijeli ovaj koncept, zamislite ljestvicu od 0 do 100%, pri čemu je neznanje 0%. Najniže znanje za razumijevanje putem intelekta je 1%, a ono dostupno od Univerzalnog Intelekta je 100%.

 • Primjerice, osoba koja je na 40% duhovne razine uglavnom prima znanje od suptilnog tijela jednake duhovne razine, odnosno 40%. Međutim, točnost i stupanj znanja su također 40%.
 • Sve dok se ne dostigne duhovna razina od 70%, tj. Svetost, veća je vjerojatnost da se znanje dobiva od duhova (negativnih energija) zbog čega to znanje prati određena količina crne energije. Ljudi koji nisu svjesni na koji se način znanje prima preko šestog čula, te zbog svojeg neznanja, mogu slijepo vjerovati u svo primljeno znanje. Ako suptilna tijela daju znanje, velika je vjerojatnost da će biti djelomično ili u potpunosti netočno. Suptilna tijela u početku obično daju neka točna znanja s ciljem stvaranja povjerenja. Nakon što uspostave povjerenje, počinju davati netočne i zavaravajuće informacije.

Drugi važan čimbenik kojeg treba uzeti u obzir je što znanje primljeno od suptilnih tijela prati određena količina crne energije. To na razne načine štetno utječe na primatelja, poput urušavanja zdravlja, psihološke slabosti, pomračenja intelekta itd. Ali taj proces je vrlo postupan, tako da se izbjegne pozornost te osobe ili njene obitelji i prijatelja. Ako takav proces primanja znanja potraje neko vrijeme, osoba polako postaje virtualna lutka u rukama suptilnog tijela, koje ju  koristi na različite načine za promicanje svojih interesa.

 • Međutim, iznad 70% duhovne razine znanje daju pozitivna suptilna tijela poput Svetaca viših područja iznad raja ili je primljeno posredstvom Univerzalnog Uma i Intelekta, pa u njemu nema crne energije.
 • Nakon postizanja duhovne razine od 70% primatelj počinje primati Apsolutno znanje iz Univerzalnog Uma i Intelekta.

Postoje različite razine razumijevanja negativnog aspekta suptilne dimenzije kao što su duhovi (negativne energije), zapsjednutosti demonima ili napada duhova. Često ljudi mogu doživjeti samo vrh ledene sante. Jedino na duhovnoj razini od preko 90% moguće je shvatiti čitav spektar suptilne dimenzije.

Više o tome pročitajte u članku o sposobnosti shvaćanja paranormalnih aktivnosti pomoću našeg šestog čula.  

8. Zlouporaba šestog čula (ESP)

Šesto čulo trebamo koristiti isključivo za duhovni rast koji vodi ka Bogospoznaji, što je i konačni cilj duhovnog rasta. Iz duhovnog ugla, korištenje šestog čula u neke druge svrhe, kao što su svjetovne stvari, smatra se zloupotrebom. Primjerice, ako osoba koja je medij koristi svoje sposobnosti da dozna hoće li se neka osoba udati ili dobiti posao, iz duhovnog ugla smatra se zloupotrebom.

Kada medij zlorabi šesto čulo, s vremenom se događaju dvije stvari:

  1. Gubi svoje sposobnosti. To se obično događa u razdoblju od 30 godina.

  2. Postaje meta mantrika (jačih negativnih entiteta). Oni mu u početku daju neke točne informacije, a kada zadobiju njegovo povjerenje zavaravaju ga, pa tako i ljude koje taj medij vodi. Tada se čini da sposobnost opažanja suptilne dimenzije traje duže ili se čak povećava, no to se ne događa zbog vrlina te osobe već zbog jačine negativnog entiteta koji ju vodi. U takvim slučajevima, taj rijetki dar šestog čula, koji se koristi za Bogospoznaju, uzalud se troši na stjecanje materijalne dobiti i na nebitne stvari.