Podjela uzroka poteškoća u životu

Kako bi prevladali problem s kojim se suočavamo u životu, prvo moramo razumjeti njegov stvarni uzrok. Samo onda kada je postavljena točna i cjelokupna dijagnoza  uzroka problema, može se odrediti odgovarajući lijek.

Moderne znanosti smatraju da uzrok problema može biti fizički ili psihološki. Zbog toga uzrok i pomoć traže samo u ova dva područja.

Na primjer:

  • Svrbež ima fizički uzrok i prema tome se liječi odgovarajućim lijekovima suvremene medicine

  • Zloupotreba opojnih sredstva se smatra psihološkim problemom te se liječi prije svega psihoterapijom

Međutim, postoji i treći uzrok naših problema u životu, a to je duhovni. Duhovni uzrok problema najviše utječu na naše živote. Ali duhovne uzroke nije lako prepoznati niti su nam razumljivi, jer su izvan razumijevanja moderne znanosti. Svjetska zdravstvena organizacija je dopunila postojeću definiciju zdravlja kao ۥpozitivno stanje u fizičkoj, mentalnoj, socijalnoj i duhovnoj dimenzijiۥ. Tako je službeno ustanovljeno da je duhovno blagostanje također sastavni dio koji pridonosi našem zdravlju. Duhovnim istraživanjem zasnovanim na duhovnoj znanosti koje je proveo SSRF otkriveno je do koje mjere duhovni čimbenici pridonose našem cjelokupnom blagostanju.

Tijekom duhovnog istraživanja ustanovili smo da se stvarni uzroci problema u našim životima u prosjeku mogu podijeliti na tri osnovna uzroka. Sljedeći grafikon  prikazuje podjelu stvarnih uzroka problema u našim životima.

Kako je vidljivo iz dijagrama, do 80% problema ima svoj uzrok na duhovnoj dimenziji.

Ovakvi problemi jedino se mogu prevladati duhovnim sredstvima tj. kroz:

  • Duhovnu praksu koja nam pomaže da se ispunimo duhovnom energijom kako bismo prevladali ili se izolirali od tih problema

  • Provođenje određenih mjera duhovnog iscjeljivanja za prevladavanje simptoma uzrokovanih određenim čimbenikom u duhovnoj dimenziji.

Na ovaj način se mogu riješiti problemi koji imaju stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji ili dobijemo snagu da ih podnesemo.

Važno je obratiti pažnju da se bilo koji fizički simptom može odnositi na stvarni uzrok u fizičkoj, psihološkoj ili duhovnoj dimenziji i da oni nisu međusobno isključivi. U jednostavnim uvjetima na fizički simptom mogu utjecati samo čimbenici iz fizičke dimenzije, također može i kombinacija fizičkih i duhovnih, pa čak i kombinacija fizičkih, duhovnih i psiholoških čimbenika.

Na primjer, slika ispod pokazuje kako žena doživljava snažnu bol u želucu čiji uzrok leži u sve tri dimenzije.