Dizajn nakita – Prvi dio

Dizajn nakita – Prvi dio

1. Uvod u duhovne aspekte dizajna nakita

Dizajn nakita – Prvi dioIzvedba Merilyn Monroe “Dijamanti su djevojci najbolji prijatelji” bila je kultna predstava koja je u potpunosti prenijela žensku fasciniranost nakitom.

Nakit, tradicionalno ženska domena, vrlo je drag ženskom srcu. Teško je shvatiti puni raspon i dubinu emocija koju žene osjećaju prema svojem nakitu. On je više od izgleda te je neraskidivo povezan sa ženskom osobnošću i dio je njezine nutrine i osobnosti. Sa svakim komadom nakita dolaze i uspomene povezane s njim, poput podsjetnika na društveni status, nasljeđe ili simbol ljubavi. Za neke, nakit može imati religijsku sentimentalnu vrijednost koja predstavlja duhovnu zaštitu.

Za ženu je odabir i kupovina nakita vrlo privlačno iskustvo. Bilo da je velik ili mali, izabran iz najfinije kolekcije ili je jednostavan, tome uvijek prethodi puno promišljanja koje završava kupnjom nakita.

Međutim, postoji li nešto više od financijske vrijednosti i estetske privlačnosti nakita, a što bi svakako trebali uzeti u obzir?

Kratak odgovor je -”Da”.

Istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti pokazalo je da nakit, ovisno o načinu izrade, emitira pozitivne ili negativne vibracije, koje će posljedično imati suptilni utjecaj na osobu koja ga nosi.

U ovoj seriji članaka u tri dijela, elaborirali smo ovu temu te podijelili s našim čitateljima različite aspekte nakita iz duhovne perspektive.

Prvi dio – Svaki dizajn nakita emitira vlastite suptilne vibracije (pozitivne ili negativne)

Drugi dio – Koji su čimbenici (poput korištenog metala, vrsti kamenja) koji dodatno pojačavaju vrstu suptilne vibracije koju nakit emitira?

Treći dio – Kako dizajn nakita utječe na osobu koja ga nosi?

2. Osnovni pojmovi

Sve ima svoje vlastite suptilne vibracije

Prema Duhovnoj znanosti, postoje tri suptilne komponente koje sačinjavaju cijeli svemir, a zovu se Sattva, Raja i Tama. Nalaze se u cijeloj kreaciji, vidljivoj i nevidljivoj. Predominantnost Sattva komponente u osobi podrazumijeva duhovno znanje i duhovnu čistoću. Raja donosi akciju, a Tama donosi duhovno neznanje i inerciju. Sve i svatko odašilje suptilne vibracije (pozitivne i negativne), a one ovise o osnovoj dominantnoj suptilnoj komponenti od koje se sastoje. Suptilne vibracije ne mogu se opaziti pomoću naših pet čula, umom ili intelektom, ali osoba koja posjeduje razvijeno šesto čulo može vrlo brzo analizirati je li objekt duhovno čist, odnosno je li sattvik, ili ne.

Ovaj duhovni koncept odnosi se također i na nakit. Ovisno o dizajnu i načinu izrade, nakit može emitirati pozitivne ili negativne vibracije. Budući da se nakit nosi na tijelu, zbog direktnog kontakta može u velikoj mjeri utjecati na nas. Ako se nakit često nosi, a pretežno je Raja-Tama, to može dovesti do različitih problema na fizičkoj, psihološkoj i duhovnoj razini.

Takva analiza o suptilnim vibracijama može se provesti jedino pomoću šestog čula, koje treba biti na naprednoj razini. No danas, s tehnološkim napretkom u području skenera aure i suptilne energije, možemo do neke mjere izmjeriti vrstu i opseg suptilnih vibracija povezanih s objektom.

3. Eksperimenti koji prikazuju suptilne vibracije emitirane iz nakita

Pozadina : Maharshi Adhyatma Vishwavidyalay (također poznato kao Maharshi Univerzitet za Duhovnost), koji se nalazi u Goi u Indiji, zajedno sa SSRF-om sudjelovao je u mnogim eksperimentima s nakitom. Eksperimenti navedeni u nastavku provedeni su s ciljem prikaza suptilnih vibracija koje nakit emitira. Dva eksperimenta napravljena su pomoću skenera aure i energije, dok je treći napravljen pomoću medija naprednog šestog čula članova tima za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti.

Preskočite do zaključka eksperimenta o dizajnu nakita.

3.1 Eksperiment o dizajnu nakita – pomoću univerzalnog skenera aure (UTS)

Metodologija :

U ovom eksperimentu korišten je skener aure i energije, odnosno univerzalni skener aure (UAS). Radi se o instrumentu kojeg je u Indiji razvio dr. Mannem Murthy (bivši nuklearni znanstvenik). Instrument mjeri vrstu suptilne energije (pozitivne ili negativne) i auru oko objekta (živog ili neživog).

Tri ogrlice (slika u nastavku) mjerene su s ciljem očitavanja vrste energije koju odašilju. Jedna ogrlica spada pod tzv. „modni nakit”, odnosno „bižuteriju”. Druge dvije ogrlice napravljene su od 22 karatnog zlata, i različitog su dizajna.

Dizajn nakita – Prvi dio

Rezultati : Nakon mjerenja svih triju ogrlice pomoću UAS-a, rezultati su bili sljedeći.

Dizajn nakita – Prvi dio

 • Kod ogrlice A i ogrlice B zabilježene su negativne vibracije.
 • Nije bilo negativnih vibracija kod ogrlice C.
 • Samo je ogrlica C imala pozitivne vibracije.
 • Kada smo promatrali ukupnu izmjerenu auru, od svih triju ogrlica, ogrlica C imala je najveću auru u metrima, što je također pokazatelj njezine pozitivnosti.

3.2 Eksperiment o dizajnu nakita – pomoću tehnike Polikontrastne interferentne fotografije (PIP)

Dizajn nakita – Prvi dioMetodologija : Kasnije smo napravili očitanja drugom tehnikom skeniranja aure i energije, poznatom pod nazivom Polikontrastna interferentna fotografija (PIP).  Ova tehnologija otkriva uzorke svjetla koja nisu vidljiva golim okom te ih prikazuje na kompjuteru u obliku boja. Pozitivne i negativne vibracije iz okruženja označene su različitim bojama koje su kalibrirane u uređaj. Pozitivne boje označavaju duhovne vibracije koje posjeduju sattviktu, odnosno duhovnu čistoću, dok negativne boje označavaju Raja-Tama predominantne vibracije, odnosno duhovnu nečistoću. Stoga možemo izmjeriti povećanje ili smanjenje u bojama na različitim PIP fotografijama, koje će nam pokazati povećanje ili smanjenje pozitivnih ili negativnih vibracija.

Na slici prikazanoj sa strane nalaze se PIP fotografije dviju zlatnih ogrlica. Uspoređene su s početnim očitanjem okruženja gdje se odvijao eksperiment (koristeći PIP).

Najprije je napravljeno osnovno očitanje prazne sobe sa stolom na koji će se položiti različite ogrlice, jedna po jedna.

Primijetit ćete da su sve boje na PIP fotografijama različite, što upućuje na to da svaka ogrlica emitira različiti omjer pozitivne i negativne energije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati : 

Dizajn nakita – Prvi dio

Izmjerena je i uspoređena ukupna površina pozitivnih u odnosu na negativne boje na svakoj PIP fotografiji od svih ogrlica (pogledajte graf u nastavku).

 • Očitanja za dvije zlatne ogrlice dobivena pomoću PIP tehnologije slična su ranije dobivenim rezultatima u eksperimentu napravljenom pomoću UAS-a.
 • Ogrlica C, odnosno ogrlica s okruglim oblicima, imala je puno više pozitivnosti u usporedbi s ogrlicom B, iako su obje napravljene od 22-karatnog zlata.

3.3 Eksperiment o dizajnu nakita – pomoću naprednog šestog čula

Prava mjera i analiza suptilnih vibracija može se dobiti jedino putem medija šestog čula. Tragatelji u našem timu za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti mogu percipirati vibracije koje ljudi i objekti emitiraju. Takvi tragatelji – umjetnici zapravo mogu vizualno percipirati što se zapravo događa za vrijeme eksperimenta, te nacrtati ono što vide i osjećaju. Ove slike poznate su kao slike zasnovane na duhovnoj znanosti i u ovom slučaju služe kao duhovne rendgenske zrake za dizajn nakita i omogućuju prosječnoj osobi pogled u duhovnu dimenziju i pravu prirodu predmeta.

U nastavku se nalaze dijagrami koji prikazuju kako ogrlice izgledaju u suptilnoj dimenziji.

Dizajn nakita – Prvi dio

Prethodna slika prikazuje kako ogrlica A (koja spada u modni nakit) izgleda u suptilnom – okružena je ometajućim energijama i iluzornim vibracijama. Ružičaste vibracije na obje suptilne slike poznate su kao kreatori iluzorne energije, odnosno Mayavi energija.

Ova vrsta energije zapravo je vrlo opasna jer nam daje lažni osjećaj da je nešto dobro, a zapravo nije. Što je još važnije, ta energija dolazi s mnoštvom ometajućih vibracija koje prosječna osoba ne može opaziti.

Dizajn nakita – Prvi dio

Prethodno je prikazana suptilna slika ogrlice B. Iako je zbog zlata prisutan suptilni zaštitni pokrov Božanske energije, dizajn ogrlice dovodi do prevladavanja ometajućih energija što poništava pozitivnost zlata.

Važan zaključak – iako zlato kao metal emitira pozitivnu energiju, njegova se pozitivnost može smanjiti, pa čak može i emitirati negativne vibracije ovisno o načinu izrade.

Dizajn nakita – Prvi dio

Suptilne energije viđene oko ogrlice C bile su izuzetno pozitivne. Ogrlica je privlačila i emitirala pozitivnu energiju iz čega možemo vidjeti da nakit ima puno više za ponuditi od onoga vidljivog samo golim okom. Izvan dosega naših pet osjetila nalaze se sve suptilne energije u konstantnom pokretu oko nakita. Skeneri aure i energije mogu nam pružiti osnovne suptilne informacije o objektima koje se potvrđuju u slikama zasnovanim na duhovnoj znanosti.

4. Završne napomene i zaključak eksperimenta o dizajnu nakita

 • Sav nakit emitira suptilne vibracije
 • Ovisno o dizajnu, suptilne vibracije emitirane od pojedinog nakita se razlikuju. One mogu biti pozitivne ili negativne.
 • Čak i zlato koje se smatra duhovno najčistijim metalom može emitirati negativne vibracije ako je dizajn zlatnog nakita duhovno nečist (ne sattvik).
 • Osoba može vrlo skupo platiti nakit, ali on može biti duhovno negativan. Samo osoba s naprednim šestim čulom može znati ako je nakit duhovno vrijedan.
 • Svaka osoba može dobiti suptilnu sposobnost ili sposobnost šestog čula, jer je tsj dar rezultat duhovne prakse prema univerzalnim duhovnim principima