Zaključci o razlikama u jezicima i pismu

Napomena: Za pregled svih članaka iz ove serije – kliknite ovdje.

Na osnovu pažljivog promatranja teksta na sanskritu u nastavku je pruženo nekoliko zaključaka:

 • Od četiri jezika (engleski, hindu, marathi i sanskrit) testirana pomoću PIP instrumenata, najviše pozitivne vibracije imao je tekst na sanskritu. Prilikom izvođenja ovih eksperimenata, razjasnila su se neka pravila vezana za pismo i jezik.
  Pravilo 1 Kada se bilo koji tekst prevodi na drugi jezik, pozitivnost ili negativnost će se promijeniti ovisno o tome na koji jezik se prevodi.
  Pravilo 2 Oblik ili forma pisma/znakova koji predstavljaju određene zvukove odlučuje o pozitivnosti ili negativnosti koju će emitirati znak.
  Pravilo 3 Tip/oblik slova u pismu znatno mijenja ukupne vibracije koje odašilje tekst u nekom jeziku.
 • Vibracije koje odašilje neki tekst (neovisno o sadržaju) najvjerojatnije imaju utjecaj na čitatelja. Što su vibracije pozitivnije, tekst će imati pozitivniji utjecaj na psihološkoj, mentalnoj i duhovnoj razini. Obratno, tekst koji ima više negativnih vibracija vjerojatnije će imati negativniji ujtecaj. Otkrili smo da duža izloženost pozitivnim ili negativnim vibracijama utječe na zdravlje, ponašanje i odluke osobe. Gledamo li na širem polju, jezici i pozitivnost ili negativnost koja leži u njima, imati će cjelokupan utjecaj na društvo i način na koji živimo i podižemo svoju djecu.
 • Iako se puno više može eksperimentirati uspoređivanjem sanskrita s drugim jezicima i pismom, vjerujemo da ovakvi eksperimenti daju ljudima smjer u kojem mogu ulagati trud prilikom proučavanja mehanizama komunikacije.
 • Misao o napretku i razvoju je glavna misao koja pokreće ljude na ulaganje truda. Ovo pravilo može se primijeniti i na jezike. Negdje na tom putu, otkriti će se da je ljudska rasa izgubila put, a kako ovi eksperimenti pokazuju, čak i nazadovala, kada je izabrala jezik poput engleskog kao suvremeni komunikacijski jezik (Lingua franca).
 • Ovakvi eksperimenti pojašnjavaju zašto su mudraci u drevnoj Indiji u svojoj mudrosti komunicirali na sanskritu upravo zbog njegove duhovne čistoće. Vjerujemo da znanje prikupljeno ovim nalazima i primijenjeno u praksi, može našem obrazovnom sustavu i komunikaciji dati potpuno novi smjer. Ovo znanje nudi snažne razloge za ponovnu uspostavu sanskrita kao vodećeg svjetskog jekiza koji bi trebao biti sastvani dio programa u svakoj školi i univerzitetu.