PIP – Uvod u istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti uz korištenje tehnike polikontrastne interferentne fotografije

1. Uvod

Već dugi niz godina čovjek ulaže napore da uz pomoć strojeva ili specifičnih tehnika prouči energiju polja (Aura) oko objekata ili ljudi. Ruski znanstvenik i izumitelj, Semyon Kirlian je proveo poznatu studiju 1939. godine i otkrio ono što se danas zove „Kirlianova fotografija“. Ova tehnika stvara sliku na fotografskoj ploči propuštanjem napona kroz ciljni objekt koji je postavljen na fotografskoj ploči, kao što je prikazano u sljedećem primjeru.

1-CRO_Kirilian-photography

Kasnije je Harry Oldfield, znanstvenik i izumitelj, istražio istu tehniku i predstavio je u novoj formi, jednostavnoj za korištenje. Ona je poznata kao „Polikontrastna interferentna fotografija“ (Polycontrast Interference Photography tj. PIP). Među različitim metodama testiranja energetskog polja, polikontrastna interferentna fotografija je poznata kao vrlo učinkovita metoda.

1.1 Zahvalnica

Uz pomoć Dr. Thorntona Streetera, osnivača Centra za znanosti o bio-polju, specijaliste Dr. Aniruddha Gandhija, kao i njihovih kolega suradnika, izvršili smo nekoliko eksperimenata koristeći PIP tehniku. Zahvaljujemo im se za neprocjenjivu pomoć u realizaciji ovog istraživanja.

2. Informacije o PIP tehnici

2.1 Stvarna upotreba PIP tehnike

Kod PIP tehnike objekt promatranja izložen je bijelom svjetlu koje sadrži spektar sedam boja (spektar duge). Specijalna video kamera snima fotografije koristeći različite filtere, a fotografije analizira poseban PIP software. Ovaj software otkriva detalje o energetskom polju na i oko objekta putem slika različitih nijansi i boja
.

2.2 Osnovni principi PIP tehnike

Putem specijalno razvijenog softwara, PIP promatra interferenciju fotona (svjetla) i njene promjene u tijelu i oko tijela. Ova interferencija se stvara kada 100% bijelo svjetlo (koje sadrži svih sedam valnih dužina boja) padne na energetsko polje objekta ili osobe. U ovisnosti od gustoće energije u energetskom polju, kada na njega padne gore spomenuto svjetlo, stvaraju se različite nijanse boja u skladu sa karakteristikama energetskog polja. Kompjuterski program testira ove nijanse boja. Ove nijanse boja stvorene interferencijom nevidljive su golim okom. Inovacija je upravo u kompjuterskom programiranju koje dodjeljuje broj svakoj specifičnoj vrijednosti ili frekvenciji svjetla, a potom bilježi svaki broj u vidljivi raspon svjetla tako da ga mi možemo vidjeti. PIP koristi software na osobnom računalu preko video prijemnika i pravi snimak energetske i svjetlosne interferencije.

Na monitoru se stvara slika jer su signali sa video kamere pretvoreni u jasno vidljive boje. Zahvaljujući tome se mogu vidjeti razlike u intenzitetu energije koje inače ljudsko oko ne bi moglo vidjeti.

2.3 Korištenje različitih filtera

Različiti filteri se koriste prema potrebi tako da se na slici ne reflektiraju određene nijanse boja. Tako su preostale nijanse izraženije. Zahvaljujući tome možemo dobiti više informacija o specifičnoj nijansi boje tj. o činjenici vezanoj za energetsko polje. U nastavku su predstavljeni filteri koji se obično koriste kao i primjeri slika koje nastaju njihovom upotrebom. Na svima je fotografiran isti objekt.

Crno/bijeli filter

Sljedeća slika fotografije Njegove Svetosti Dr. Athavalea je nastala korištenjem crno/bijelog filtera PIP tehnike.

2-CRO_BlackWhite-filter

PIP filter

Sljedeći snimak fotografije Njegove Svetosti Dr. Athavalea nastao je korištenjem PIP filtera PIP tehnike.

3-CRO_PIP-filter

Monet filter

Sljedeći snimak fotografije Njegove Svetosti Dr. Athavalea nastao je korištenjem Monet filtera PIP tehnike.

4-CRO_Monet-filter

Pejzažni filter

Sljedeći snimak fotografije Njegove Svetosti Dr. Athavalea nastao je korištenjem pejzažnog filtera PIP tehnike.

5-CRO_landscape-filter

2.4 Priroda informacija dobivena iz slika napravljenih PIP tehnikom

Kod ove tehnike proučavamo energetsko polje na objektu i energetsko polje oko njega koje se reflektira kao nijanse boja. Nijanse boja reflektirane na slici se mijenjaju ovisno od toga koji filter se koristi. Nijanse koje ukazuju na pozitivnost (ili pozitivne vibracije) ili negativnost (ili negativne vibracije) ovise od toga koji filter se koristi. U našim eksperimentima smo se usredotočili na uspoređivanje značajnih promjena u negativnosti i pozitivnosti energetskog polja na objektu i energetskog polja oko objekta sa kontrolnim objektom. Interpretacija nijansi boja na dobivenoj slici se mijenja u odnosu na to koji filter je korišten. Međutim, interpretacija nijansi boja na slikama stvorenim uz pomoć prva tri filtera koja smo koristili u ovom eksperimentu (PIP, crno/bijeli i Monet) je uglavnom ista. Na primjer, narančasta i crvena boja ukazuju na negativnost, dok su žuta, ružičasta, zelena i plava pokazatelj pozitivnosti. Na slici generiranoj pejzažnim filterom, svjetlina, kontrast i prisustvo ili odsustvo crnih točaka su kriteriji koje uzimamo u obzir prilikom analize slika.

3. Postavljanje i funkcioniranje PIP opreme

6-CRO_PIP-Machine-set-up-final

Kompletan PIP sustav se sastoji od okruženja za skeniranje koje uključuje svjetlo punog spektra, video kamere za pravljenje snimaka, računala na kojem može raditi PIP software i veze (kabla) između posljednje dvije komponente.
Opća postavka sobe u kojoj se odvija eksperiment izgleda ovako.

  • Cijela soba je obojena u bijelu boju sa mat završetkom, svjetlo punog spektra boja (cijeli dugin spektar) usmjereno je na subjekt tako da mu je gornji kraj na 2.65 m od poda i najbliži subjektu, a donji kraj je na 1.9 m visine i pod uglom od 35 stupnjeva.

  • Uniformna mat bijela podignuta platforma na kojoj stoji subjekt, dimenzija 10 cm x 52 cm x 52 cm, sa obilježenom centralnom linijom i pozicijom za stopala subjekta da bi se zadržali standardni klinički parametri.

  • Subjekt je oko 2.25 metara udaljen od kamere.

U svim našim eksperimentima, slike su snimljene bez promjene ili fizičku pozicioniranje ili postavke (primjerice, otvor blende, brzina, itd) od kamere.

4. Metodologija

Eksperimenti su izvođeni u Centru za znanosti o bio-polju, u Maharashtrinom Institutu za tehnologiju, Pune, Indija.

Koristili smo PIP tehniku da usporedimo energetska polja na i oko predmeta koje je koristio Svetac (Njegova Svetost Dr. Athavale) sa sličnim predmetima kupljenim u trgovini. Ova tehnika je korištena i kod uspoređivanja energetskih polja objekata napadnutih od negativnih energija i njima sličnih objekata, crteža Božanstava zasnovanim na duhovnom znanju koje su nacrtali tragatelji pod vodstvom Njegove Svetosti Dr. Athavalea i komercijalnih slika na kojima su ista Božanstva. Proveli smo istraživanja i uspoređivanja energetskog polja na i oko dijelova tijela kao što su kosa, nokti, rukopis, fotografije tragatelja na različitim razinama duhovnog napretka.

Nakon analiziranja slika koje su dobivene korištenjem raznih filtera, naše odjeljenje za znanje o duhovnoj dimenziji nam je pomoglo da razumijemo što se događalo u duhovnoj dimenziji tijekom ovog procesa. Ovo je jedan primjer takvog pitanja.

U usporednoj studiji crteža božanstva Shive koji su nacrtali tragatelji pod vodstvom Njegove Svetosti Dr. Athavalea i komercijalne slike božanstva Shive, energija koja je okruživala crtež pokazala je veću pozitivnost na fotografijama napravljenim pomoću PIP i Monet filtera, u odnosu na komercijalnu sliku. Međutim, očitavanja fotografije iste slike napravljene crno/bijelim filterom je pokazalo manju negativnost u usporedbi sa komercijalnom slikom, a ne više pozitivnosti kao kod prva dva filtera. Koji je razlog tome?

Odgovori koje smo dobili iz odjela SSRF-a za znanje o duhovnoj dimenziji su rasvijetlili mnoge teme. Ovo znanje ćemo podijeliti kroz seriju članaka o ovim eksperimentima.