Vrste tehnika za autosugestija

1. Uvod

Autosugestije su najvažniji dio procesa uklanjanja mana osobnosti jer pružaju rješenja za negativne misli i reakcije u našem umu. Um ima tendenciju zapetljati nas u negativnim i neispravnim mislima. Autosugestije pomažu u anuliranju negativnih sklonosti našeg uma, tako da se neispravne reakcije koje nastaju uslijed mana osobnosti, ne ponavljaju i počinjemo se ponašati na odgovarajući način. One su izravno upućene ka korijenu negativnih impresija i mijenjaju ih, pa impresije postaju pozitivne. Na taj se način naše ponašanje automatski mijenja na bolje. Ovo je znanstveno isprobana vrsta terapije koja smanjuje naše mane osobnosti.

Kada započinjemo s procesom uklanjanja mana osobnosti, prvo krećemo s prikupljanjem podataka o sebi i utvrđujemo gdje griješimo radeći greške na nivou misli, djela ili na emocionalnom nivou. Vođenje dnevnika pomaže nam shvatiti naše osobne karakteristike – oboje, pozitivne (kvalitete) i negativne osobine (mane osobnosti). Nakon zapisivanja grešaka ili našeg opažanja u trajanju od 10-15 dana i uzimajući prijedloge ili povratne informacije od drugih, kao što su prijatelji ili članovi obitelji, u mogućnosti smo uočiti koje se mane osobnosti češće pojavljuju i prevladavaju kod nas, te koje mane utječu na nas i druge. Na temelju ovog shvaćanja, izaberemo 1 do najviše 3 mane osobnosti na kojima ćemo raditi u zadanom vremenu. Na tom setu mana osobnosti možemo raditi u trajanju od 2-3 mjesca. Kada prema prioritetu izaberemo 1-3 mane osobnosti na kojima ćemo raditi, važno je oblikovati pripadajuću autosugestiju za svaku manu osobnosti. U nastavku su dane određene tehnike koje možemo koristiti pri oblikovanju autosugestija.

Vrste tehnika za autosugestija

Na primjer, recimo da smo izabrali 3 mane osobnosti na kojima želimo raditi; strah, sebičnost i neorganiziranost. Zatim izaberemo po jednu grešku u našem dnevniku procesa uklanjanja mana osobnosti.u kojoj se svaka od te tri mane pojavljuje.

Primjeri

  • Greška/Mana – Strah : Bilo me je strah sresti prijatelje na proslavi rođendana mog brata Ivana. Pomislio sam što će oni misliti o meni jer nisam uspio dobiti posao. Tražio sam izgovore da izbjegnem proslavu i ne sretnem ih.
  • Greška/Mana – Zabrinutost : Kada me Sem (moj poslovni partner) prevario, bio sam očajan i zabrinut što će mi se dogoditi u budućnosti.
  • Greška/Mana – Neorganiziranost : Zaboravio sam putovnicu kod kuće i shvatio to tek kada sam bio na pola puta prema zračnoj luci. Zbog toga sam skoro propustio internacionalni let.

2. Kako odabrati tehniku za autosugestije

Postoje različite vrste tehnika za autosugestija koje se koriste ovisno o incidentu. Dijagram u nastavku prikazuje kako odlučiti koju autosugestiju koristiti da se uputimo na naše neispravne misli, emocije, djela, reakcije ili oboje.

Vrste tehnika za autosugestija

Nakon što smo odabrali grešku u kojoj se mana na kojoj želimo raditi pojavila, da bismo odlučili koju vrstu tehnike autosugestije primjeniti, trebamo si postaviti pitanje –

“Tko je odgovoran za grešku ili čije mane osobnosti su u situaciji osnovni uzrok greške ili uzrokovanog stresa. Da li sam ja (osobno) odgovoran ili drugi?”

Kada je stres uzrokovan najviše zbog naših mana osobnosti, tada se koristi A vrsta autosugestije. S druge strane, kada drugi naprave grešku ili su uglavnom mane osobnosti drugih uzrok greške u situaciji, tada se koristi B vrsta autosugestije.

Primjeri

Greška/Mana – Strah : Bilo me je strah sresti prijatelje na proslavi rođendana mog brata Ivana. Mislio sam što će misliti o meni jer nisam uspio dobiti posao. Tražio sam izgovore da izbjegnem proslavu i ne sretnem ih.

Analiza greške – tip A

Vrste tehnika za autosugestija

Ova greška može biti vezana za neispravnu misao ili emociju, ovisno o mojoj osobnosti. Kada analiziramo greške, ključno pitanje koje odlučuje o tipu autosugestije jest – čije mane osobnosti su osnovni uzrok za tu grešku? Budući da se ovdje radi o strahu u mojem umu, moji prijatelji vjerovatno niti ne znaju da imam te misli, tako da je greška uglavnom uzrokovana mojim manama osobnosti. Stoga za ovu grešku možemo koristiti tehnike autosugestije tipa A.

Greška/Mana – Zabrinutost : Kada me Sem (moj poslovni partner) prevario, bio sam očajan i zabrinut što će mi se dogoditi u budućnosti.

Analiza greške – tip B

Vrste tehnika za autosugestija

Ova greška predstavlja reakciju. Kada analiziramo greške, ključno pitanje koje odlučuje o izboru  tipa autosugestije jest – čije mane osobnosti su osnovni uzrok za tu grešku ? S obzirom da me moj prijatelj prevario, njegova mana osobnosti je uzrokovala ovu situaciju. Stoga ovdje možemo koristiti tehnike autosugestija tipa B.

Greška/Mana – Neorganiziranost : Zaboravio sam putovnicu kod kuće i shvatio to tek kada sam bio na pola puta prema zračnoj luci. Zbog toga sam skoro propustio internacionalni let.

Analiza greške  tip A

Vrste tehnika za autosugestija

U ovoj grešci radi se o neispravnoj radnji. Uzrok greške je moja neorganizirana priroda. Budući da sam uglavnom odgovoran za zaboravljenu putovnicu, možemo koristiti tehniku autosugestije tipa A.

Više informacija o svakoj specifičnoj tehnici autosugestija data je u nastavku.

3. Različite vrste tehnika za oblikovanje autosugestija

3.1 Autosugestija tipa A

Vrste tehnika za autosugestija

A1 – Tehnika psihološke povratne sprege : Ova tehnika stvara svjesnost o svim neispravnim mislima, emocijama i radnjama i omogućuje osobi da ih kontrolira. Autosugestije tipa A1 daju psihološku povratnu informaciju umu o tome kako treba razmišljati, ponašati se i djelovati. Zbog impresija mana osobnosti,naš um daje neispravne misli i emocije ili brzo neispravno djelovanje. Tehnika A1 se koristi za sve greške vezane uz neispravne misli, emocije i radnje za koje smo mi odgovorni, znači da su naše mane osobnosti uzrokovale grešku ili stvorile stres u situaciji.

Pročitajte više o tipu autosugestija A1

A2 – Tehnika zamjene odgovora : Ova tehnika je korisne za prevladavanje neispravnih reakcija uzrokovanih kratkotrajnim događajima, tj. događajem koji traje manje od 1 do 2 minute odnosno samo nekoliko minuta. U ovom slučaju trajanje naše reakcije nije bitno, već se u obzir  uzima trajanje incidenta. Koristi se za prevladavanje reakcija kada su naše mane osnovni uzrok reakcije.

Kroz ovu tehniku, govorimo umu da neispravnu reakciju zamijeni ispravnom u slučaju kada imamo reakciju prema određenom incidentu ili prema osobi.

U svakom slučaju, pozitivne ili negativne reakcije dođu u um ili ih osoba izražava. Neispravne reakcije rezultat su mana osobnosti, dok su ispravne rezultat vrlina. Stalnom primjenom  autosugestija na naše neispravne reakcije, mane u našim umovima se zamijene impresijama vrlina i to čini našu osobnost pozitivnijom.

Pročitajte više o autosugestijama tipa A2 (Dolazi uskoro)

A3 – Tehnika uklanjanja osjetljivosti hipnozom (Vježbanje incidenta u umu) : Ova tehnika korisna je za prevladavanje neispravne reakcije izazvane događajem dužeg trajanja koji uzrokuje stres, tj. situacija koja traje duže od 1 do 2 minute.

S ovom tehnikom zamišljamo da smo u mogućnosti suočiti se uspješno sa teškom situacijom dok pojamo Božje Ime. Budući da um uvježbava kako se suočiti s incidentom, , mi ne osjećamo stres kada se incident zaista dogodi. (Dolazi uskoro)

3.2 Autosugestija tipa B

Autosugestije tipa B koriste se za prevladavanje stresa uzrokovanog manama osobnosti drugih, raznih životnih situacija kroz koje prolazimo ili nekih tragičnih ili traumatičnih slučajeva.

Vrste tehnika za autosugestija

B1 Tehnika autosugestija : Ova tehnika se koristi kada doživljavamo stres ili nesreću zbog grešaka počinjenih od strane drugih i nešto se može učiniti za prevladavanje mane osobnosti kod drugih ili promijeniti situaciju. Koristi se za greške koju naprave djeca ili kolege. Kada koristimo ovu tehniku, postaje moguće mirno savjetovati vašu djecu ili kolege da postupaju na ispravan način. Važan aspekt za upamtiti je da fokus ipak ostaje na mijenjanju sebe, iako se ova tehnika koristi kada su za grešku uglavnom odgovorni drugi. Budući da nam pomaže da ostanemo mirni dok ispravljamo druge, u mogućnosti smo bolje pomoći našoj djeci i kolegama.

Pročitajte više o autosugestijama tipa B (Dolazi uskoro)

B2 Tehnika autosugestija : Tehnika B2 koristi se kada se ništa ne može napraviti da se prevladaju mane kod drugih osoba ili da se riješi situacija. Na primjer, možda nismo u mogućnosti ispraviti ponašanje naših starijih ili nadređenih na poslu ili ikoga tko nije spreman poslušati konstruktivne prijedloge ili ispravke i promjeniti se. Također, možda ne možemo ništa napraviti da promijenimo teške uvjete kao što su ekstremno siromaštvo, vrlo bolna ili rijetka bolest, nesreća, oskudica, itd. U takvim situacijama, prihvaćanje filozofskog stava je jedini način da ostanemo pozitivni.

Pročitajte više o autosugestijama tipa B2 (Dolazi uskoro)

3.3 Autosugestija tipa C

Postoje također neke drugi tipovi autosugestija.

Vrste tehnika za autosugestija

C1 Tehnika ponavljanja : Zove se tehnika pojanja. To je preventivna tehnika koja pomaže spriječiti ulazak negativne misli i emocija u um. Razne impresije mana osobnosti aktivne su u našem umu i one tijekom dana nastavljaju slati impulse u svjesni um u obliku raznih milsi. Kao rezultat, energija uma se nepotrebno troši s tim mislima. Stoga tehnika autosugestije C1 pomaže da zadrži um zaokupljen u pojanju Božjeg Imena i sačuva njegovu energiju.

Pročitajte više o autosugestijama tipa C1. (Dolazi uskoro)

C2 – Tehnika kazne (averzija) : Ako druge tehnike nisu učinkovite, osoba može koristiti ovu tehniku. Prvo pokušamo raditi na manama osobnosti kroz autosugestije tipa A i B, no ako ne vidimo promjenu u neispravnoj radni ili reakciji, čak iako marljivo radimo autosugestije u trajanju 3-4 tjedna, onda možemo koristiti C2 tehniku, ili metodu kazne.

Pročitajte više o autosugestijama tipa C2. (Dolazi uskoro)

Napomena urednika : Iako se tehnike mogu podijeliti kako je prethodno objašnjeno, važno je napomenuti da nema potpune podijele između tehnika. Osoba može formulirati autosugestiju kombinirajući razne tehnike što je detaljnije obuhvaćeno u našem članku – Čimbenici koje treba razmotriti pri oblikovanju autosugestija.(Dolazi uskoro)

4. ZaključakVrste tehnika za autosugestija

Uzrok većine problema s kojima se susrećemo u životu predstavlaju um i intelekt. To je stoga što odluke koje utječu na našu interakciju i situacije koje prolazimo, donosimo na osnovu naših emocija i misli. Zato, kako bi oslobodili sebe od problema i sudbine s kojom se suočavamo, trebamo razmotriti i postati svjesni svojih neispravnih procesa misli i ispraviti ih primjenjujući autosugestije. Za jedan set autosugestija treba samo 5 do 7 minuta. Ne možemo niti podijeliti s vama koliko pozitivnih promjena ovaj mali trud primjene autosugestija može donijeti vašoj osobnosti, vašim dnevnim interakcijama i vašem životu. Molimo se da vas ovaj članak inspirira da iskreno započnete primjenjivati autosugestije.