cro-principle-oriented

1. Uvod

Biti orijentiran na Princip suštinski znači slijediti Duhovne Principe (Božanske Principe) koje nam otkrivaju duhovno napredne osobe.

2. Ne ostajati vezan za fizičku formu

U Duhovnosti, Duhovni učitelj (Guru) ima ogroman značaj u vođenju pojedinca na putu ka Oslobođenju i dostizanju stanja stalnog Blaženstva (Anand). Prirodno je da se tijekom duhovne prakse pod vodstvom Duhovnog učitelja (Guru), tragatelj može vezati za fizičku formu Gurua jer je Guru taj koji stalno vodi tragatelja ka Bogu i pored toga brine o njegovim duhovnim i svjetovnim potrebama. Međutim, ako vezanost za Gurua postane stalna, to može dovesti do duhovne stagnacije. Zbog toga se tragateljima savjetuje da budu orijentirani na Princip, a ne na osobu. Njegova Svetost Dr. Athavale uvijek govori: „Nemojte ostati vezani za moju fizičku formu“. Drugim riječima, Njegova Svetost Dr. Athavale od nas očekuje da nastavimo misiju širenja Duhovnosti bez vezanosti za Njegovu fizičku formu. Na taj način, On nas pomiče od materijalizirane forme (sagun) ka nematerijaliziranoj (nirgun).

3. Prednosti orijentiranosti na Princip

3.1 Izbjegavanje duhovnog stagniranja

Tragatelj može duhovno stagnirati ako je orijentiran na osobu. To se ne događa ako je tragatelj orijentiran na Princip. Oni koji se vežu za fizičko tijelo mogu obavljati aktivnosti ograničeno vremensko razdoblje, dok oni koji djeluju na nemanifestiranoj (Nirgun) razini mogu obavljati aktivnosti suptilno. Analogija tome je recimo, ako je nečiji hobi vrtlarstvo, onda je veličina vrta kojeg osoba zalijeva i o kojoj brine ograničena našim fizičkim kapacitetom. Veličina vrta o kojoj mi možemo brinuti je vrlo mala u usporedbi sa prostranstvom prirode na Zemlji. Elementi kao što su Sunce i kiša paze na sav biljni svijet prirode. Slično tome, tijekom duhovne prakse trebamo obratiti pažnju da se ne ograničimo i ne vežemo za bilo koju osobu ili Gurua. Trebamo biti vezani samo za Boga koji je trajan. Samo tada možemo dostići Oslobođenje iz ciklusa rađanja i umiranja i sjediniti se sa Božanskim.

3.2 Ostvarivanje stanja ekspanzivnosti orijentiranošću na Princip

Tragatelj može imati ograničenu perspektivu i biti vezan za fizičku formu Gurua ili Sveca. U tom slučaju lišava se učenja koje mu Guru (Božji Princip Učenja) šalje kroz druge. Ako se tragatelj veže za Princip, on razvija ekspanzivnost (Božja kvaliteta) i ima stav da je sav Univerzum moj dom, a sav svijet moja obitelj. On može usvojiti učenja od drugih, čak i od neživih objekata.

3.3 Oslobođenost od utjecaja ograničenja mjesta i vremena

Osoba je vezana ograničenjima mjesta i vremena te tako za nju važe osnovna pravila „Stvaranja, Održavanja i Razgradnje“. Međutim, duhovni principi nisu vezani mjestom i vremenom pa su tako izvan ovog pravila.

 

Osnovno pravilo Stvaranja-Održavanja-Razgradnje znači da sve što je stvoreno neko vrijeme biva održavano, a zatim uništeno.

3.4 Stremljenje ka perfekciji

Svaka osoba ima svoju jedinstvenu osnovnu prirodu. Svaka priroda ima mane i defekte. Međutim, „Princip“ time što je nematerijaliziran (nirgun) nema svoju prirodu, pa tako nema ni defekte.

4. Značaj pomjeranja od materijalizirane (sagun) forme ka nematerijaliziranom (nirgun) principu

Nirgun je Sveprisutni, Sveznajući i Svemogući Bog.