Отстраняване на личностните дефекти като духовна практика

1. Негативно въздействие на личностните дефекти в личността на духовната практика

Има една поговорка в древните писания, която казва, че:

Умът на човека е отговорен както за вързването му, така и за крайното му освобождение от цикъла на раждане и смърт или щастие и нещастие.

Умът на човека е отговорен както за вързването му, така и за крайното му освобождение от цикъла на раждане и смърт или щастие и нещастие.

Както видяхме в предишните глави, дефекти на личността в един човек отговорни за нещастието му, докато качества му допринасят за неговото щастие и удовлетворение. Дефектите и качествата на личността на даден човек също засягат обществото, особено ако човек е в положение да повлияе на обществото. Днес с популярността на интернета и социалните медии, обхвата на това как един човек може да повлияе на другите хора по цял свят се е увеличил драстично. Личностните дефекти обикновено водят до преживяване на нещастие на един човек и другите, а също и изкривява отношението към живота. Въпреки това, освен нещастие има и духовни последствия от личностните дефекти. Нека погледнем какво се случва с един търсач, който се опитва да практикува Духовност, но има много личностни дефекти.

 1. Липса на концентрация: SSRF препоръчва духовния път на благодатта на Гуру, който има 8 стъпки в духовната практика. Макар песнопеене на Името на Бога е в основата на този духовен път, става трудно да се създаде център на песнопението (център на преданост) в подсъзнанието, тъй като вече пълно с личностни дефекти и его. Поради различните личностни дефекти, търсача не е в състояние да се концентрира върху песнопението, което той песнопее. В действителност, поради личностните дефекти, на човек му е трудно да се концентрира върху всякакъв вид духовна практика.
 2. Невъзможно е да слеем с Бога: Крайната цел на духовна практика е да се слеем с Бога. Точно както капка масло не може да се смесва във водата, поради своите присъщи различни свойства, по същия начин, за тези, който има много личностни дефекти е невъзможно да се слеят в Бог, който е безупречен и със всички добродетелни.
 3. Няма удовлетворение от духовната практика: Търсач, който има много личностни дефекти и високо его никога не може да получи удовлетворение от духовната практика, тей като неговия негативен темперамент, винаги ще стои на пътя.
 4. Контрол от негативни енергии: Такъв търсач много лесно може да се подведе и дори контролира от изтощителните енергии от духовното измерение, тъй като те се възползват от различните му личностни дефекти и его.
 5. Намалена способност за духовна практика: Грешките, допуснати от един търсач поради неговите личностни дефекти и его намаляват енергията постигната чрез духовна практика, както и капацитета и ефективността му също се изчерпват.

2. Приоритета на отстраняване на личностните дефекти в духовната практика

Поради всички причини по-горе, търсачите с много личностни дефекти не прогресират и се забиват в цикъла на раждане и смърт.

Именно поради тази причина, Негово Светейшество Д-р Атавле предлага следните насоки

“За да се напредва духовно, от съществено значение е изкореняване на личностните дефекти (PD) и егото, които и път един търсач да следва като Пътя на действие (Кармайога), Пътя на Предаността (Бактийога), Пътя на Знанието (Днянйога), Пътя на Умишлена Строгост (Хатайога), Пътя на Кундалини (Кундалинийога) и т.н. Хората в по-ранните епохи на Сатяюга, Третаюга и Двапарюга са имали сравнително много по-малко личностни дефекти и его. В сегашната ера на Калиюга повечето хора не напредват духовно поради техните тежки личностни дефекти его. Ето защо, търсач следващ някои път на духовна практика, трябва да дадат значение на изкореняването на техните личностни дефекти и его.”

– (Паратпар Гуру) д-р Джаянт Атавле
(28 Май, 2015)

8те стъпки на духовна практика по Пътя на благодатта на Гуру включват:

 1. Отстраняване на личностните дефекти
 2. Сатсева: Служба на Абсолютната Истина
 3. Наам: Песнопеене на Името на Бога
 4. Сатсанг: Да се бъде в компанията на Абсолютната Истина
 5. Тяг: Жертва за достигане на Бога
 6. Прити: Духовна любов за всички
 7. Бавягрути: Пробуждане на духовна емоция
 8. Отстраняване на егото

До момента, за начинаещите в духовната практика по-голямо значение се даваше на “Наам”, “Сатсанг” и “Сатсева” сред 8-те стъпки на духовна практика. Въпреки това, сега спрямо времето и осъзнавайки важността на изкореняване на личностните дефекти и егото, търсачите трябва да се опитат да извърши духовна практика в следния ред “изкореняване на личностни дефекти”, “сатсева”, “Наам”, “сатсанг”, “тяг “,” прити “,” пробуждане на духовната емоция “и отстраняване на егото. Когато един търсач искрено се заема с “отстраняване на личностните дефекти” и “отстраняване на егото” като духовна практика, заедно с другите форми на духовна практика, бързият духовен растеж е гарантиран.