1-BG-Path-of-Guru-Grace

За по-добо разберане на тази статия, моля проучете – Кой е Гуру?

1. Въведение в пътя на благодатта на Гуру

Макар че има много пътища към Бог, пътя на Благодатта на Гуру (Гурукрупайога) е най-важния от гледна точка на постигане крайното в духовната еволюция. Във всеки аспект на живота, най-добре е да имаме водач или учител, който да ни помогне да разберем, научим и направим напредък. Осъществяване на духовен напредък не е изключение от това универсално правило, и това е само чрез благодатта на вечния Гуру принцип (Преподаване на Принципа на Бога), действайки чрез Гуру в човешка форма, които прави един студент да напредва бързо духовно.

2. Определяне на пътя на Благодатта на Гуру

Думата крупа е била получена от санскртиската дума “круп“, което означава да бъдеш състрадателен. Крупа означава състрадание, посвещаване или благослов. Съответно Гурукрупайога е духовен път, където чрез благодатта на Гуру, въплътената душа се съединява с Бога.

3. Значение на пътя на благодатта на Гуру

3.1 Време за постигане на напредък

  • Най-важното предимство на следване на пътя на благодатта на Гуру е времето необходимо за духовен растеж. Чрез служене на мисията на разпространение на Духовността на Гуру, търсача придобива Неговата благодат и прави бърз духовен напредък. Въпреки че няма светско постижение, което може да се сравни с придобиване на благодатта на Гуру, следния пример ще ви помогне в разбирането на духа на предходното изречение. Представете си един студент който е беден, но с чиста упорита работа хваща окото на милиардер, който след това му дава стипендия за топ университет и се грижи за бъдещите му перспективи за кариера. Точно както студента получава спасение от години на бавно изкачване по корпоративната стълбица, така и търсача на Бог, който печели благодатта на Гуру заобикаля години на духовна практика във всеки друга духовена път.
  • С духовна практика чрез всеки друг път, човек прави прогрес средно в размер от 0.25% на година. Ако някой върши духовна практика според препоръките на Гуру, тогава може да прогресира до 3.2% на година. Ако един ученик е в състояние да придобие благодатта на Гуру, тогава е възможен духовен напредък дори 5-8% годишно.

 3.2 Напредък отвъд определено ниво

  • Има добре известна поговорка на Санскрит: ” Gurukrupa той kevalam shishyaparammangalam ” . Това означава, че само чрез благодатта на Гуру ученикът може да постигне крайната си благотворителност, което е духовен напредък.
  • Невъзможно е да се достигне ниво на Светец (т.е. 70% духовно ниво) и постепено изчезване на един ум и интелект, освен ако човек има благодатта на Гуру.
  • Без значение какъв духовен път човек следва, различен от пътя на Благодатта на Гуру, нито един път може напълно да очисти менталното тяло (манодеха), каузалното тяло (карандеха) и супракаузалното тялото (махакарандеха). Следователно нито един от тези пътища нямат капацитет да направят човек да постигне окончателно освобождение (Мокша).
  • Други духовни пътища, като пътя на действието (Кармайога), пътя на знанието (Ниянйога) и пътя на предаността (Бактийога) са значими в живота на лицето търсач само когато той е благословен от Гуру. Само тогава, когато един студент извършва духовна практика според съветите на Гуру, впоследствие само пътя на благодатта на Гуру остава. Всички пътища към Бог най-накрая завършват с това търсача да придобие благодатта на Гуру и най-накрая да се слее с Бога.

4. Как действа благодатта на Гуру?

 Благодатта на Гуру може да функционира чрез два механизма:

  • Разрешение: Само когато Гуру прави разрешение ” нека този ученик напредва духовно,” ученика прави истински духовен прогрес. Това от своя страна се обозначава като благодатта на Гуру. Дори само мисъл като “нека се случи” в съзнанието на Гуру е достатъчна за възникване на дадено събитие. Не се изисква нищо друго. Все пак, това е възможно само в случай на Светец чието духовно ниво надвишава 80%. Разрешението на Гуру на духовно ниво от 70% е най-вече ограничено до светска помощ на своите ученици.
  • Присъствие: Самото присъствие, близост или дружество с Гуру е достатъчно за духовната практика на ученик и напредъка се случва автоматично. Един добър пример за илюстрация е слънцето което събужда всички и кара цветята да цъфтят когато изгрява. Това се случва просто с неговото съществуване. Слънцето не търси от никой да се събужда или цветята да цъфтят. Мисията на Гуру на духовно ниво повече от 90% е от такова естество.

5. Духовната практика според пътя на благодатта на Гуру

SSRF препоръчва пътя на благодатта на Гуру за постигане бърз духовен напредък в този живот и да се възползвате от сегашните времена които са много благоприятни за духовен растеж.

Пътя на благодатта на Гуру се състои от следните осем практики:

2-BG-Guru-Grace-8-aspects

Осигурили сме по-подробна информация за това на нашата страница за духовна практика.